Tag-Archive for ◊ asielzoekers ◊Vluchtelingenopvang Oldenzaal
woensdag, september 23rd, 2015 | Author:

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4144544/2015/09/18/Eerste-vluchtelingen-bij-noodbedden-sporthal-Rotterdam.dhtml

Noodopvang

De gemeente Oldenzaal wil noodopvang voor asielzoekers gaan faciliteren in sporthal “De Thij”, het is volgens RTV Oost zelfs nog niet eens zeker dat die 200 mensen in deze noodopvang gaan komen, toch is het voornemen het gesprek van de dag, en daarbij worden argumenten aangedragen die mijn inziens een beetje relativering behoeven, de soep wordt meestal niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend.

Zelf sta ik er wat ambivalent in, enerzijds vind ik dat noodopvang ten allen tijde gewoon moet gebeuren, simpelweg om dat je deze mensen moeilijk in de open lucht kunt laten overnachten maar aan de andere kant vraag ik mij af waarom deze mensen niet bij de Europese grenzen worden tegengehouden. Natuurlijk die 30 % van de asielzoekers die met het vliegtuig komen die komen als eerste bij ons aan de grens, maar de mensen die over land komen, komen toch echt uit veilige gebieden, een Syriër die vlucht uit het oorlogsgebied over land, zal eerst in Turkije of Griekenland aankomen, beiden relatief veilige landen, elk land waar ze daarna door heen reizen is eveneens veilig. Wat we ons moeten afvragen is of het eerlijk is om Griekenland, Turkije e.d. volledig op te zadelen voor de kosten van deze opvang, ik vind van niet, of je neemt een aantal vluchtelingen van hen over, of je grijpt diep in de buidel en compenseert deze landen voor deze kosten.

Wat betreft de asielzoekers die naar Nederland komen, en dus zullen moeten worden opgevangen, de eerste opvang is gewoon een burgerplicht en dat doe je gewoon als je een beetje fatsoen hebt, maar een asielzoeker heeft nog geen verblijfsvergunning, een asielzoeker is alleen nog maar een individu die hier naar toe is gekomen. Pas nadat deze asielzoeker is geregistreerd begint dat traject pas, en daar mag je wel degelijk heel streng, maar ook snel mee omgaan. In het ideale geval zou de doorlooptijd van een aanvraag inclusief bezwaar en beroepsprocedures niet langer mogen duren dan 2 jaar, gerekend vanaf het moment van eerste registratie. Misschien moet je zelfs extra budget vrijmaken voor de rechtelijke macht die zich uitsluitend en alleen bezighoud met deze taak.

In deze twee jaar dient te worden onderzocht of de asielzoeker inderdaad een vluchteling is uit een bedreigd gebied of dat het hier om een gelukszoeker gaat, als de asielzoeker liegt of als hij/zij niet uit een oorlogsgebied komt, dan dient de aanvraag afgewezen worden, hier tegen kan vanuit een zorgvuldigheidsgedachte bezwaar en/of beroep worden aangetekend, blijkt dan na deze hele procedure dat alles correct is verlopen dan is de afwijzing definitief en kan de aanvrager vertrekken, een illegaal dient altijd te worden uitgezet, of hij nu 5, 10 of 15 jaar hier heeft gewoond daar mag je als overheid best streng in zijn. Nu weet ik ook wel dat zaken zelden zwart-wit zijn, en dat er een heleboel grijstinten bestaan, maar dat betekent nog niet dat je dan de basisregels niet strak kunt opstellen.

Terugkomend op de noodopvang in Oldenzaal, noodopvang is niet permanent, het is immers niet zo dat hier in Oldenzaal een AZC wordt geopend, daarnaast wil ik niet worden aangemerkt als Nimby (Not In My Back Yard) onder het motto “ik wil wel dat ze deze mensen opvangen, maar niet bij mij in de buurt” dat is hypocriet en het gaat hier om mensen die slechts kort zullen verblijven, 3 tot 5 dagen is de inschatting van de gemeente.

Dus laat deze mensen maar komen zorg dat ze kunnen slapen en verzorg ze met eten en drinken, maar werk snel en geef deze mensen snel zekerheid, zijn ze uit een oorlogsgebied gevlucht, laat ze dan maar blijven die mensen hebben al genoeg ellende gezien, zijn ze economisch vluchteling, dan zo snel mogelijk retour afzender.

Iedere Nederlander is nu Verdachte, ook u!
zaterdag, juni 27th, 2009 | Author:

Een korte bloemlezing van de plannen en wetgeving waaruit dit blijkt

– Europa gaat een internet database met biometrie, passpoort en NAW gegevens aanleggen voor de vrijheid en veiligheid.
– Europa gaat actief targetten op vingerafdrukken van asielzoekers.
– Amsterdam rijdt met kenteken scanners rond om te controleren of je betaald hebt voor parkeren, deze gegevens worden opgeslagen in een centrale database.
– Slimme meters in de woningen, op dit moment vrijwillig in bestaande, maar verplicht in nieuwe woningen.
– OV-chipkaart, totaal overzicht van je reisgedrag, bewaard voor een periode van minimaal 7 jaar.
– De belasting dienst mag beslag leggen op je vermogen zonder tussenkomst van een rechter.
– Overheidsinstanties mogen dataminen in alle private databases (bonuskaart, airmiles, verzekeringen, etc, etc, etc, etc)
– Ontwikkeling van GPS gebaseerd systeem voor rekeningrijden – consequentie is het permanent weten waar je voertuig zich bevind op de wereld.
– De bibliotheken houden bij wat je leent en die database is beschikbaar voor opsporingsinstanties.
– Biometrische gegevens plus RFID chip in het paspoort.
– Verplichte huiszoekingen zonder huiszoekingsbevel in Den Haag, deze week in het nieuws, redelijk nieuw en schokkend.
– Overheid houdt actief alle NAW gegevens van alle ISP’s plus IP adressen bij. Alle tel#, mobiel en vast en van de vaste telefoons ook de logs aan wanneer aan welke vaste steunzender je aangemeld was. (Allemaal geregistreerd bij het CIOT).
– Dataretentie, binnenkort zijn alle providers (internet/telefonie) in NL verplicht om al je internet, telefonie verkeersstromen vast te leggen en over te dragen aan de overheid.
– Er is geen goedkeuring meer nodig van een rechter in Nederland om een telefoontap te starten (Er lopen er dagelijks meer dan 1000).
– EPD (in oprichting)
– EKD is al ingevoerd met daarin opname rondom etniciteit, religie, sociale achtergronden en medische historie, ook die van ouders.
– Doorzenden van allerlei gevoelige informatie naar andere landen (vooral USA): passasiersgegevens, bank transacties.
– Identificatie (plicht) die geen plicht heet te zijn maar in de uitvoering toch heel plichtmatig is. Deze wordt op dit moment nog verder uitgebreid met nog meer bevoegdheden voor instanties.
– Het in stand houden van allerlei roofinstituten (Cedar (Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten), Norma, etc, etc.
– “preventief” fouilleren is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Staande gehouden worden om niets, zonder verdenking anders dat je op die locatie bent.
– Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden.
– Videobewaking met steeds verder ontwikkelende gezichtsherkenning en hoe prettig, van uw gezicht hebben wij reeds het patroon opgeslagen in een centrale database (passpoort, rijbewijs of ID-kaart).
– Private stichtingen die internetblokkades willen (Brein) en daarop aansluitend dat het CDA deze week CONTENT Polizei voorstelt.
Denk er maar eens over na!

MininsterVerdonk is een harteloos kreng.
donderdag, maart 03rd, 2005 | Author:

Is dat wel zo? Wat zijn de feiten nu eigenlijk.

Door de jaren heen zijn hier mensen naar toe gekomen die meenden een vluchtelingenstatus te hebben, daar is niets mis mee overigens. Vervolgens word een aantal daarvan afgewezen op basis van de geldende regelgeving.

Op dat moment komt de vluchtelingenmaffia in actie, want wij kennen hier een rechtssysteem waar je voor elk aparte afwijking een aparte rechtzaak kunt starten, en vluchtelingenwerk weet precies hoe dat werkt.

Deze mensen worden dus door vluchtelingenwerk gouden bergen beloofd, “nee, mijnheer het zal zo een vaart niet lopen, houdt u maar vol, u mag vast wel blijven” vervolgens wordt er geprocedeerd, in beroep gegaan, in hoger beroep gegaan en weer op een nieuw feit geprocedeerd. Gezien de snelheid van de nederlandse rechtstaat duurt dit dus jaren, en bij elke rechtzaak en beroepszaak wordt een permanente status afgewezen.

Je hebt hier dus te maken met mensen die keer op keer op keer te horen hebben gekregen dat ze niet mogen blijven, er zitten er zelfs tusen die bewust een kindje proberen te maken omdat dat de zieligheidsfactor vergroot. De mensen die de politiek (met Verdonk als uitvoerende) wil uitzetten zijn UITgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die dit dus ook al meerdere keren te horen hebben gekregen van rechters en ambtenaren.

Wat doet Verdonk dus eigenlijk? Precies datgene dat 6 kabinetten daarvoor hebben nagelaten, namelijk gewoon het toepassen van de wetten die de 2de kamer hebben aangenomen en de 2de kamer dat zijn wij, want die gasten zitten er op ons mandaat.

Als je dus maar alles hier wilt toelaten dan zal je toch echt de wet moeten veranderen, het is alleen hypocriet om Verdonk hiervan de schuld te geven omdat zij toevallig de wetten probeerd uit te voeren.

Demonstratie asielbeleid
zaterdag, april 10th, 2004 | Author:

Er is weer eens een demonstratie gehouden tegen het asielbeleid van minister Verdonk. Een dergelijke demonstratie is niet alleen veel te laat maar wordt ook nog eens gehouden op basis van de verkeerde argumenten.

Het betreft hier namelijk mensen die al jaren van procedure naar procedure hobbelen, al dan niet onder de regie van verschillende ‘hulp organisaties’. Het gaat dus om mensen die via de rechter te horen hebben gekregen dat ze niet aan de criteria voldoen om asiel in Nederland te krijgen. Deze criteria zijn vastgesteld door de regering en dus ook geratificeerd door de tweede kamer.

Wanneer mensen dan worden teruggestuurd naar landen die niet ‘veilig’ zijn dan mankeerd er wat aan de criteria en daarmee de rechtspraak maar niet aan het beleid van Verdonk want zij doet niets meer en niets minder dan het uitvoeren van beleid en regels die reeds jaren geleden zijn ingesteld.

Maar zoals gewoonlijk gillen allerlei organisaties wel om regelgeving, de SP voorop, maar handhaving van deze regels is niet relevant. Dan toch maar weer meer gedogen, of zou transparantie en duidelijkheid beter zijn.

Natuurlijk er problemen zijn maar die zijn alleen oplosbaar wanneer je als overheid snel duidelijkheid schept en de procedures kort kunt houden. Helaas is dat niet mogelijk omdat de betrokkene het meestal niet eens is met de gerechtelijke uitspraak en hij/zij zal dus in beroep gaan, dit moet binnen een rechtstaat ook mogelijk blijven. Het gevolg is dan dat procedures meerdere jaren duren, als dan blijkt dat de oorspronkelijke beslissing gehandhaafd blijft dan dien je die ook uit te voeren anders had je asielzoekers rucksichtslos beter een verblijfsvergunning kunnen geven.

Hier nog een ander bericht over de zgn AMA’s.

Triviaal
dinsdag, februari 17th, 2004 | Author:

Vandaag werd mijn vrouw plotseling opgenomen in het ziekenhuis, het was al een aantal weken de bedoeling dat ze zou worden opgenomen voor een operatie maar na een weekend met veel buikpijn ging alles toch veel sneller dan verwacht.

Dergelijke zaken drukken je toch even met de neus op de feiten en het maakt al het ander van ondergeschikt belang. De asielzoekers,dure inrichtingen van UWV kantoren, leeftijdsdiscriminatie en normen en waarden zijn dan even triviale onderwerpen die er niet meer toe doen.

De operatie is voorspoedig verlopen, en ik kan mijn vrouw morgen al weer ophalen, zo zie je maar weer geluk ligt vaak dicht bij huis en wordt vaak als normaal beschouwd, het wordt pas duidelijk als er een dreiging bestaat die dat geluk in gevaar kan brengen

Dus een tip vanuit Oldenzaal, kijk eens wat je hebt, het gras bij de buren lijkt meestal groener.

😉

Category: Algemeen |  Tags: , , , | 2 Comments
Weemakende karikaturen
zaterdag, februari 14th, 2004 | Author:

Het is normaal gesproken niet mijn bedoeling dat ik teksten van een ander intergraal hier plaats, ik heb de schrijver van het onderstaande stuk niet om toestemming gevraagd om het te plaatsen, ik hoop dat Ben Siemerink, de schrijver, mij dit niet kwalijk neemt, ik vond het stuk echter zo treffend dat ik deze de lezers van deze weblog niet wil onthouden.

TC/Tubantia 13 februari 2004

Weemakende karikaturen
Door Ben Siemerink

Nou heeft minister Verdonk de rug wel recht gehouden in het debat over het aangescherpte uitzettingsbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar dat betekent niet dat het verzet in het land is gebroken. Integendeel. Gevreesd moet worden dat er nog sterker dan voorheen op het gemoed van de kijker zal worden ingewerkt met een stoet schrijnende gevallen op de buis.

Het doel heiligt daarbij klaarblijkelijk alle middelen. Zo was eerder deze week in VARA Laat al zeer uitvoerig de Iraanse asielzoeker met de dichtgenaaide mond en ogen te zien, die eerder nog kort en prudent in nieuwsrubrieken in beeld werd gebracht.

Ik krijg er een wee gevoel van in mijn maag. Niet uit compassie met het lot van deze man, overigens. Nee, omdat ik onpasselijk word van al diegenen – televisiemakers incluis – die deze man misbruiken voor het schetsen van een navrante, groteske karikatuur van een hardvochtige minister die zielige asielzoekers de (honger)dood in jaagt.

Het is sowieso opvallend hoezeer de feitelijke, juridische status van schrijnende gevallen veelal onderbelicht blijft wanneer ze op de buis aan het volk ten voorbeeld worden gesteld. Zo werd gisteravond in Twee Vandaag een echtpaar uit Congo opgevoerd dat na 16 (!) jaar procederen en gedogen het land uit moet. Inderdaad krankzinnig, zo op het eerste oog, die 16 jaar.

Helaas ging de reportage niet over hoe het zover kon komen. Nee, die ging over een docent, die de kinderen van het echtpaar in zijn huis wilde laten onderduiken, mocht het tot uitzetting komen. Hoewel er dreigend werd gesproken over een gevangenisstraf die hem boven het hoofd hing, liet de man blijmoedig de kinderkamer zien die als onderduikplek zou gaan dienen.

Intussen gaf de advocaat van de uitgeprocedeerde ouders tussen neus en lippen door een verbijsterend inkijkje in de uitzettingspraktijk van de afgelopen jaren. Ja, er was tussen 1987 en 1997 twee keer een brief gekomen, waarin het echtpaar was gemaand: u moet nu eens vertrekken. Dat was simpel afgedaan met: da’s een vervelende brief, die gaat in de prullenbak. En: nu gaan we de kinderen naar school brengen.

Generaal Pardon
zondag, februari 08th, 2004 | Author:

Inmiddels is heel Nederland in rep en roer om 26.000 UITGEPROCEDEERDE asielzoekers die de Minister weer naar huis wil sturen onder andere bij ,ik zeg pardon, worden de Nederlanders opgeroepen om een petitie te tekenen.

Toch krijg ik het idee dat er meer op het gemoed wordt gewerkt dan naar de feiten gekeken. Natuurlijk zijn er veel mensen hier gekomen om asiel aan te vragen, deze mensen hebben onnodig lang in een procedure gezeten, echter wel veroorzaakt door subsidivreters als vluchtelingenwerk die mensen hebben geadviseerd om beroepsprocedure na beroepsprocedure te starten, hierdoor zijn de oorspronkelijke beslissingstermijnen verlengd. Vluchtelingenwerk is nu de motor achter alle protesten, ik vraag mij werkelijk af waar de motieven liggen van deze organisatie, is het nu werkelijk de zorg voor mensen die deze kant op zijn gevlucht of gaat het om hun eigen hachje namelijk het verlies van subsidie-gelden na het uitzetten van grote groepen vluchtelingen, ook duidelijk op korte termijn voor mensen die nu asiel aanvragen is niet in het belang van een organisatie als vluchtelingenwerk, kortere procedures betekent minder mensen in de molen, dus minder geld.

Er zijn andere verhalen bekend van belangenorganisaties die er alles aan doen de subsidistroom op gang te houden, subsidieverstrekking is belangrijker dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgericht.

Nu na jaren een lekkend vreemdelingenbeleid hebben veel asielzoekers een eigen leven opgebouwd en kinderen zijn volledig opgegaan in de nederlandse maatschappij. Echter al deze mensen zijn bekend met het feit dat zij al verschillende keren zijn afgewezen. Op zich ben ik voor een generaal pardon om in een keer schoon schip te maken, maar helaas is het nog steeds mogelijk om langdurige procedures te starten voor nieuwe asielzoekers die worden afgewezen, dus van een eenmalig generaal pardon zal er geen sprake zijn want dit verschijnsel zal elke 5 tot 10 jaar zich weer voordoen als er niet iets structureel veranderd in de toegepaste procedures. Nog afgezien van het feit wat dit nieuws zal doen bij potentiele nieuwe asielzoekers, onder het motto blijf maar lang genoeg protesteren en beroep aantekenen dan kun je na 5 tot 10 jaar vanzelf blijven.

Dat betekend dus aanvraag afgewezen dan 1x bezwaar gevolgd door een beroep, drie keer nee is einde oefening en uitzetten. Waarbij het van belang is dat er tussen de bezwaar procedure en de uitspraak niet meer dan 6 weken tussen mag zitten en voor een beroep idem dito. Mensen hebben dan binnen een paar maanden zekerheid over hun situatie en dat is veel humaner dan het starten van beroepsprocedures waarbij niemand enige zekerheid heeft.

Dus wie is er inhumaner, diegene die knopen doorhakt en zekerheid bied of diegene die mensen middels beroepsprocedures valse hoop heeft gegeven en mensen laat bungelen in regelgevend Nederland.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , | 2 Comments
Imams geven seksuele voorlichting
vrijdag, januari 23rd, 2004 | Author:

Goed, normaliter houd ik mij verre van uitspraken op een bevolkingsgroep gewoon omdat ik het in de meeste gevallen een onzin argument vind om een bevolkingsgroep te stigmatiseren, om de doodeenvoudige reden dat dit merendeels niet ter zake doet. Ik ben van mening dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en gedragingen ook als bepaalde zaken binnen je referentiegroep normaal zijn ben je nog zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Nu weer On Topic vandaag op nu.nl een artikel over imams die sexuele voorlichting geven, al vind ik de dezelfde onzin wanneer een pastoor of een dominee met antieke denkbeelden over samenleven, homofilie en huwelijk, sexuele voorlichting zou geven. Dat Imans dit gaan doen is ook niet de kern van het artikel, in het tweede deel wordt er aangegeven dat maroc.nl zich ergerde aan de manier waarop de overheid de huwelijksmigratie wil ontmoedigen.

Op het ogenblik komen er meer mensen ons land binnen via de zgn gezinshereniging dan als asielzoekers, terwijl er juist voor die laatste groep een noodzaak bestaat. Wat zijn nu de plannen van de overheid inzake gezinshereniging? Zover ik weet gaat het om een inburgeringscursus in het land van herkomst, de partner in nederland moet in staat zijn de partner uit het buitenland te kunnen onderhouden, dus niet 2 bijstandstrekkers ipv 1 en de minimum leeftijd wordt opgetrokken naar 24 jaar.

We gaan er even punt voor punt langs.

De inburgeringscursus, het nut hiervan is mij niet echt duidelijk omdat er in dit land nog genoeg autochtonen rondlopen die profijt kunnen hebben bij een dergelijke cursus en voor die types is zo’n cursus niet verplicht.

Het kunnen onderhouden van de partner. Mijn gevoel hierover is tweeledig, vanuit de onderbuik zeg ik, ja, als je wilt trouwen en voor iemand wilt zorgen, zorg er dan maar voor dat je dat kunt betalen, echter als ik er langer over nadenk vind ik, dat een partnerkeuze geen geldkwestie zou mogen zijn, andere gevoelens zouden overhand moeten hebben, indien je van plan bent je leven te slijten met een vaste partner.

Leeftijdsgrens naar 24 jaar. Hier is wel degelijk iets voor te zeggen ook met het oog op het voorgaande argument, als je een partner vind, in welk land dan ook, waar je helemaal voor wilt gaan, en je bent van plan 80 jaar met hem of haar te worden, dan is het toch ook geen enkel probleem om een aantal jaren te wachten voor je gaat trouwen cq samenwonen.

Natuurlijk reageerd de overheid rigide in een aantal zaken zoals de vreemdelingenwet, het is ook wel voor te stellen, de hoeveelheid mensen die dit land elk jaar moet huisvesten is enorm men praat over 26.000 huwelijken per jaar waarbij een van de partners uit het buitenland komt, even in vergelijk, oldenzaal wordt als een kleine stad gezien en die heeft 31.180 inwoners. Daarbij betreft het vaak mensen die in een achterstandsituaties verkeren wat betreft taal, opleiding en financien, en hierdoor in Nederland de kans lopen om isolement te belanden.

Dit laatste argument moet je niet zien als onbaatzuchtig, van:”je moet de mensen daar laten want hier zijn ze zielig”, ik ben namelijk van mening dat deze mensen het hier 10x beter hebben dan in de armoede waar ze vandaan komen dus dat laatste argument is eerder een egoistische van, we hebben hier een goed leven en dat willen we zo houden zonder dat er allerlei monden bijkomen die ook gevoed moeten worden zonder dat daarvoor een strukturele bijdrage voor wordt geleverd, uitzonderingen daargelaten.

Ik weet dat dit stukje niet bepaald politiek correct is maar ik wilde het toch even kwijt. (Zei Bosboom dat vroeger ook niet aan het eind van zijn TV column?)