Tag-Archive for ◊ China ◊Voor onze Chineze Vrienden
vrijdag, januari 20th, 2012 | Author:
Censorship SUCKS!

Loatgoan.com镇压安装以下域访问
zh.wikipedia.org
www.rcinet.ca
www.unitednationsnews.com
www.falundafa.org
如果你需要更多信息,请它们在注释部分名称

Helaas worden wij geleidelijk aan ook geconfronteerd met censuur maatregelen.
Het Nut van de Europese Unie
dinsdag, augustus 10th, 2010 | Author:

De laatste jaren is de EU niet meer sexy, en diverse figuren in de landelijke politiek beginnen openlijk te pleiten voor uittreding, dom plan! De EU is voor een groot deel verantwoordelijk voor de enorme welvaartsstijging in de afgelopen 50 jaar, door handelsverdragen, verdwijnen van grenzen en import/export restricties. En wat nog belangrijker is, vrede, rust en veiligheid.  Het succes van de EU is mede veroorzaakt door het feit dat wij in Europa binnen de Unie geen noemenswaardige conflicten meer hebben gehad.

Nederland heeft overigens altijd naar samenwerkingsverbanden gezocht, en dat is reeds begonnen met de Benelux, maar ook bij de geboorte van de EU was Nederland in zeer belangrijke mate betrokken. Dat is ook geen wonder, Nederland is namelijk te klein om een vuist te kunnen maken tegen grote economische machtsblokken zoals de VS en het opkomende China/India. Het is zo jammer dat de navelstaarders onder ons uitsluitend naar de betalingen kijken en niet naar de verdiensten, nog steeds levert de EU Nederland een batig saldo op.

Nederland solo verder, lekker kneuterig met onze eigen munt, gaat pas echt geld kosten, je hebt dan namelijk totaal geen invloed meer. Vergeet overigens niet dat zowel Duitsland (Hamburg) en Belgie (Antwerpen) ook over prachtige havens beschikken, die absoluut de voorkeur gaan krijgen als NL onverhoopt uit de EU zou uittreden. Dat gaat ons pas echt geld kosten.

Daarbij snap ik het bezwaar niet, ik zie geen verschil in het over de balk smijten van geld door Den Haag of door Brussel, daarmee wil ik overigens niet zeggen dat alles binnen de EU koek en ei is, er is nog zeer veel mis bijvoorbeeld het domme heen en weer gereis naar Straatsburg, maar ook het feit dat de EU nog steeds wordt bestuurd door commissarissen en niet door het parlement. Daar moet iets aan gedaan worden, en dat los je niet op door maar uit te treden.

Dat de PVV voor uittreding is, kan ik nog wel begrijpen, dit zijn nu niet bepaald de types die verder kunnen kijken dan de neus lang is, en uitsluitend en alleen hun beslissingen baseren op de onderbuik, de SP is ook partij die uittreding als redelijk alternatief zien, en daar gaat bij mij het licht uit. Juist de EU heeft enorm veel gedaan voor de werknemer m.n. op het gebied van veiligheid. Goed soms schieten ze door denk maar eens aan het verbod voor een glazenwasser om op een ladder te gaan staan, maar desondanks is de EU wel bezig met deze materie.

Gezien de situatie in de wereld op het moment en de opkomst van nieuwe, sterke economieën, kunnen wij het ons als klein land niet veroorloven om uit een economisch machtsblok als de EU te stappen, alleen kunnen we helemaal niets met ons 17 miljoen, t.o.v. de 1 mrd Chinezen en 1 mrd Indiërs die economisch enorme stappen voorwaarts maken. Men zou eerder moeten pleiten om de EU om te vormen tot een statenbond, een soort van Verenigde Staten van Europa, waar bij de lidstaten een grote vorm van autonomie behouden en waarbij de belangrijke zaken zoals Defensie, Economie, Buitenlandse zaken centraal geregeld worden waarbij de controle plaatsvind in het Europees Parlement. Het vreemde nu is dat Amerikaanse staten op bepaalde vlakken nu meer autonomie hebben dan Europese staten, terwijl het land aanmerkelijk democratischer is dan de EU nu.

Ik spreek de hoop uit dat Nederland eindelijk eens de ogen weer opent en minder angstig naar de toekomst kijkt, misschien dat daarmee Europa weer sexy wordt, en uiteindelijk is dat goed voor iedereen.