Tag-Archive for ◊ D66 ◊Niet minder Europa maar een Ander Europa
woensdag, februari 06th, 2013 | Author:

D66blog – Buma’s List, Buma’s Mist « Sophie in ‘t Veld.

Het is inderdaad geen “Minder Europa” maar een “Ander Europa”.

Het grote probleem van Europa is dat dit een geweldige bliksemafleider is, het is immers zo lekker makkelijk om bij je eigen falen, of bij moeilijke wetgeving met de beschuldigende vinger naar Europa te wijzen. Uiteindelijk zullen er mensen zijn dit dit gaan geloven.

Wat het probleem van Europa echter wel is, het is onverkoopbaar, ondoorzichtig, ingewikkeld en nauwelijks uit te leggen aan de kritische burger. Buiten het over de balk gooien van centen, onlangs nog in Polen met onzinnige geluidswallen, het achterlijke heen en weer gereis tussen Straatsburg en Brussel, zijn beslissingsprocessen ondoorzichtig en is een democratisch gehalte moeilijk aan te tonen. Bovendien ben ik zeer huiverig voor de enorme lobby in Brussel zelf, creeer je daarmee ook niet het idee dat Brussel bestuurd word door Multinationals en het grote geld?

Natuurlijk zijn er door het verdrag van Lissabon al behoorlijke democratische stappen gemaakt, maar geen hond die weet welke dit nu precies zijn. Nagenoeg niemand weet dat het EP echte politieke macht bezit, m.i. nog steeds te weinig, maar dat is een andere discussie.

Ik als simpele ziel, die toch relatief pro-europa ben, kan veel zaken gewoon niet uitleggen, vooral om het simpele feit, dat ik het zelf ook niet allemaal snap, en ik heb toch echt de nodige opleiding mogen genieten. Misschien is er een schone taak voor D66 weggelegd om beslissingsprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eens simpel uit te leggen, bij voorkeur via soundbites, get-the-facts artikelen, ondersteund door bronnen, en daarbij is het helemaal niet erg dat D66 ook duidelijk stelling neemt in zaken waar de EU wél volledig de mist in gaat.

Een Europa dat totaal zinloos is, is namelijk niet waar, maar dat Europa een waar walhalla voor de democraat is, is ook niet waar. Dus mijn oproep aan de “mensen die het kunnen weten” binnen D66 is.
Verkoop Europa op een eerlijke manier en geef daarbij ook duidelijk aan waar wij staan en waar we naar toe willen, www.waaromeuropa.nl is nog vrij volgens mij. Verkoop Europa op een eerlijke manier en geef daarbij ook duidelijk aan waar wij staan en waar we naar toe willen, www.waaromeuropa.nl is nog vrij volgens mij.

Liberalisme in Nederland
woensdag, januari 30th, 2013 | Author:

Het uitgangspunt van Liberalisme is volgens wikipedia het volgende:

Het liberalisme heeft als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Ander speerpunt van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat (onder andere als voorwaarde voor godsdienstige tolerantie). Ook willen liberalen dat de staatsinrichting wordt vastgelegd in een grondwet waarin ook de grondrechten van de burger staan. Van de overheid werd slechts verlangd dat ze alleen die bestuursdomeinen voor haar rekening zou nemen, die onmogelijk door het individu behartigd konden worden, zoals openbare functies, openbare werken en landsverdediging.

De grondgedachte hierachter is dat de burger gelukkiger zou zijn als hij/zij haar eigen lot meer kan beinvloeden, en niet beperkt word door een overactieve overheid of religieuze beperkingen

De echt verstokte liberalen stellen wel eens dat, wanneer zich uitsluitend met  haar kerntaken bezighoud je de helft van de overheidskosten zou kunnen schrappen. Misschien is “de helft”  wel wat zwaar aangezet, maar de bureaucratie met al haar controle-instellingen en verschillen in richtlijnen, waardoor de tegenstrijdige zaken krijgt, is wel enorm gegroeid over de laatste 50 jaar.

Dit heeft onder andere  te maken met het feit dat werkelijk alles moet worden vastgelegd of geregistreerd. Met name de politie is daar het meest zichtbare voorbeeld van, op het moment dat 63 % van je tijd wordt opgesoupeerd aan administratie, is er structureel iets mis, dit is niet op te lossen door IT, want als er een ding duidelijk is geworden uit automatisering is dat wel dat er meer verzameld kan worden en dat er dus meer verzameld wordt, met als gevolg dat men meer tijd kwijt is in plaats van minder. Daarbij wordt er veel meer gestuurd op excell kostenplaatjes dan dat er echt gemanaged wordt. Dit zie je door de hele overheid terug komen en daar komt de zorg nog bij. Data-mining is een doel geworden ipv een middel, en wat is het antwoord van de overheid nog meer data-mining, rapporten, externen en IT flaters. Tel daarbij op de vraag vanuit de bevolking/politieke partijen naar een steeds verdergaande rubbertegelmaatschappij, en je kunt vooraf al zien aankomen dat individuele vrijheid, de basis voor het liberale gedachtegoed, met het badwater wordt weggegooid.

De afgelopen 20 jaar zijn wij met z’n allen minder vrij geworden in plaats van vrijer, door regeltjes op regeltjes op regeltjes en steeds meer betutteling, en nog steeds hebben ze bij onze nationale overheid, maar ook lokaal, niet in de gaten dat nieuwe verboden niet de oplossing is, maar bestaande wetgeving ook daadwerkelijk toepassen wel eens veel efficiënter zou zijn. Sterker nog in de zucht naar “Daadkracht” grijpt men te snel terug naar nieuwe verboden/regels, met name omdat men simpelweg niet weet dat zaken naar alle waarschijnlijkheid al lang geregeld zijn. Het Burka-verbod, of eigenlijk het verbod op gezichtsbedekkende kleding, is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van, slechts weinigen weten dat een dergelijk verbod heel eenvoudig te realiseren is (mocht je het al willen), het staat al jaren in de meeste APV’s van Nederlandse gemeenten, overigens een plek waar dat ook hoort, lekker dicht bij de burger.

Betutteling maakt een mens niet gelukkiger, uiteindelijk word iedereen vroeg of laat beperkt door deze onzinnige tendens, wat is begonnen met het roken, zal eindigen bij Fast-food, suiker, BBQ en alcohol. Waarbij je jezelf moet afvragen of in een dichtbevolkt land bepaalde overlast er niet gewoon bij hoort.
Kortom, geluk, vrijheid en liberalisme is niet gebaad bij verregaande regelzucht, betutteling en bureaucratie, en met name op die vlakken zou er een schone taak weggelegd zijn voor D66

Overheidshuishoudboekje
donderdag, maart 01st, 2012 | Author:

Waar komt toch die fixatie vandaan om een begrotingstekort van 3 % te hebben, jaar in en jaar uit. Blijkbaar is dit tekort van 3 % de norm geworden en vergeet men dat je hiermee gewoon achteruit boert. In een gewone huishouding kan bijna iedereen vertellen dat 3 % meer uitgeven dan dat je verdient je hoe dan ook in de problemen zal brengen. De laatste 10 jaar heb ik geen structureel plan meer gezien of gehoord waarin wordt gesproken om het huishoudboekje op 0%  te houden, volgens het ouderwetse begrip de “Tering naar de Nering” zetten.

Het doel van een verantwoordelijke overheid zou altijd moeten zijn om op de langere termijn gemiddeld de 0 % voor ogen te houden, dus in een periode van 10 jaar bijvoorbeeld mag de gemiddelde overheidsuitgaven niet boven de gemiddelde inkomsten uitkomen. Tussentijds zou er geen beperking moeten zijn op het oplopen van tekorten mits de lange termijndoelstelling wel wordt gehaald. Deze lange termijn doelstelling moet dermate hard zijn dat zelfs verkiezingen hier geen invloed op zou mogen hebben.

Zo een oplossing geeft een overheid veel meer speelruimte om in te kunnen grijpen in de economische omstandigheden van het moment, het kan namelijk best eens handig zijn om een begrotingstekort te laten oplopen in tijden van crisis, sterker nog dat gebeurt ook doordat meer werkloosheid meer uitgaven betekend en minder belastinginkomsten, laat dat traject dan maar gebeuren, maar corrigeer dit snel als de economie weer aantrekt, en dat de economie weer aantrekt is wel zeker.

Tijdens Paars hadden we Minister Zalm en de Zalmnorm en een politiek landschap dat het mogelijk maakte om met enig realiteitszin deze problemen aan te pakken, zonder ideologische dogma’s en andere beperkingen, en een beetje paars met partijen die pragmatisch tegen problemen aankijken, zou nu niet verkeerd zijn, helaas laat het huidige politieke landschap van uitersten dit soort zaken niet meer toe, de PVV op rechts die als enige doel heeft links buiten de regering te houden, en de SP op links die totaal opgesloten zit in de eigen ideologie en dogma’s  en daartussen partijen die meer bezig zijn verloren zieltjes met hun eigen populistische geneuzel binnen te harken dan naar oplossingen te zoeken.

Kortom Nederland heeft weer een beetje paars pragmatisme nodig.

 

 

Verbod op een Pedovereniging
woensdag, juli 13th, 2011 | Author:

Laat ik beginnen dat ik de vereniging Martijn een vereniging van viespeuken vindt.

Dat gezegd hebbende is dit een zeer gevaarlijke tendens en een potentiële aanval op  ONZE grondrechten, en met name het recht op het vormen van verenigingen.

Het begrip “pedofilie” en “kinderporno” zorgt er voor dat half Nederland in een stuip schiet en een pavlov-reactie vertoond, deze reactie vertroebeld de discussie en normaal nadenken behoort ineens tot het verleden. Ik kan mij dit voorstellen aangezien “pedofilie” bij mij ook allerlei subjectieve gevoelens van kwaadheid oproept.

Echter als je een stap terug doet en eens goed nadenkt over de gevolgen van een verbod op het vormen een vereniging, een vereniging in principe geen strafbare feiten pleegt, waar leg je dan de grens, en wat nog bezwaarlijker is, wie bepaald die grens.

Met andere woorden mag je een vereniging oprichten die oproept tot legalisatie van softdrugs (D66), de verkoop van en de handel in softdrugs zijn immers strafbaar. Mag je een vereniging oprichten die oproept tot vrijheid voor het uploaden van auteursrechtelijk materiaal (piratenpartij), of mag je een vereniging verbieden die vrouwen en mannen ongelijkwaardig behandelen (SGP).

Het hebben van grondrechten en vrijheid heeft inderdaad een wat duistere kant, en die duistere kant manifesteert zich in “Martijn” die iets propageren waar 99,9 % van de Nederlanders met afschuw op reageert, maar is afschuw voldoende basis om een Grondrecht opzij te schuiven.

Ik vind van niet.

Netneutraliteit
donderdag, juni 09th, 2011 | Author:

Groot succes voor D66 gisteren in de 2de kamer, een amendement van Kees Verhoeven (D66) wordt gesteund door minister Verhagen. De insteek voor dit voorstel is mede ingegeven door het feit dat de Telco’s (KPN, Vodafone en T-Mobile) voornemens waren om te gaan tariferen op de applicaties die de consument gebruikt, in plaats van de hoeveelheid data die men verstookt.

Om deze differentiëring te kunnen doen komt er een ander probleem om de hoek kijken, namelijk “deep packet inspection”, dat is het inhoudelijk kijken naar de pakketjes die de consument verzend om zo te kunnen bepalen via welke app dit is gebeurt, hierdoor krijgt de telco de mogelijkheid om applicaties zoals WhatsApp (SMSen via internet), Viber en Skype (bellen via internet)  extra te belasten, en alleen omdat de telco’s zelf deze diensten ook aanbieden GSM om te bellen en SMS om berichtjes te versturen, waarbij de laatste een regelrechte cash-cow is geweest, 10 cnt per bericht berekenen terwijl de kostprijs nihil is geweest. Geen wonder dat er concurrenten bezig zijn om in deze markt te stappen.

De taak van een ISP is om de consument toegang te bieden tot het internet, vervolgens kan deze consument zelf bepalen hoe hij/zij dit internet wenst te gebruiken, de ISP wordt voor deze dienst betaald op basis van de hoeveelheid data de gebruiker verstookt, het is daarom voor een Telco heel goed mogelijk om producten aan te bieden met verschillende data tarieven op basis van de hoeveelheid data die deze gebruiker verstookt. De grootverbruiker betaald meer dan de kleine verbruiker, ongeacht de applicatie die er wordt gebruikt of welke website er wordt bezocht.

Het internet is een infrastructuur de ISP biedt toegang tot deze infrastructuur, indien de Nuon morgen zou besluiten om het gebruik van een zeer zuinige TV extra in rekening te brengen  omdat het verdienmodel van Nuon in gevaar kan brengen, begrijpt iedereen dat dit een totaal stupide idee is. Als de KPN dit doet voor een app als WhatsApp vind de VVD dit blijkbaar heel normaal.

Ik snap overigens toch de weerstand van de VVD niet in deze, juist netneutraliteit is onmisbaar voor een vrije markt en werkt in het voordeel van nieuwe ideeën, innovatie en nieuwe toetreders die de infrastructuur creatief gebruiken, spelers zoals Whatsapp, Viber, skype en vele anderen kunnen dan echt de concurrentie aangaan met de Telco’s en hun veels te hoge tarieven voor SMS. De angst van de VVD die uit het debat bleek gisteren lijkt mij ongegrond, ondanks het feit dat we slechts 3 echte Telco’s in Nederland kennen lijkt het mij erg onwaarschijnlijk dat de data tarieven ongecontroleerd zullen stijgen, enerzijds met te dure MB’s daarmee prijs je jezelf uit de markt en kun je de onderliggende infrastructuur niet bekostigen, en anderzijds willen de concurrenten geen marktaandeel verliezen en zullen de tarieven betaalbaar moeten houden, dan maar een lagere marge.

Al met al een mooie dag voor de consument en zeker voor nieuwe dynamische bedrijven met een goed idee, nu maar hopen dat het amendement wordt aangenomen volgende week.

Wijkraad “De Thij” ten grave gedragen
donderdag, februari 24th, 2011 | Author:

Vanavond heb ik voor het eerst een vergadering van de Wijkraad “de Thij” meegemaakt, en dat was ook gelijk de laatste. Het bestuur van de wijkraad heeft zichzelf opgeheven nadat de raad en het college van Oldenzaal vorige week de Wijkraden heeft gestript van al haar rechten. Dat noemen ze bij Werknemersgroepering en de VVD Burgerparticipatie, goed het is voor mij ook een beetje ingewikkeld om deze U-Bocht argumentatie uit te leggen, maar dat kunnen ze bij de VVD en WG ook niet en uit die hoed kwamen deze plannen.

Het blijkt wel dat de wijkraad “de Thij” bestaat uit een vaste groep mensen die zich hiervoor inzet, nieuw bloed komt er nauwelijks bij en de jeugd blijkt helemaal niet geïnteresseerd in de wijkraad, er is, zoals ik heb begrepen, ook totaal geen moeite gedaan om een meer gemêleerd gezelschap te creëeren, bovendien lijkt het erop dat de verhoudingen tussen de voormalig voorzitter van de wijkraad en de Burgemeester ook niet bepaald warm te noemen valt. Nu is dat ook geen eenvoudige opgave bij onze burgervader de beste man heeft zo nu en dan nogal autoritaire en regenteske trekjes, maar dat geld ook voor de WG, immers waarom zou je luisteren naar de burger als je altijd voldoende stemmen binnenharkt om de helft van de raadszetels te bezetten, daarbij is het geheugen van de de kiezer niet erg lang en wordt je hoogstens afgerekend tot een periode van hoogstens 6 maand voor de verkiezingen. Daartussen ben je geheel vrij om democratie en burgerparticipatie het het bot toe uit te hollen.

Ik moet overigens wel de Wethouder Yuri Liebrand (sinds kort zelfs “wijkwethouder” ja, ja, ze zijn me er eentje) complimenten maken, hij was wel aanwezig bij de vergadering, en dat getuigt mijn inziens toch van karakter. Toch is het jammer dat het wijkorgaan ophoudt te bestaan, het was een organisatie de wel degelijk voeling met de burger had, en bij tijd en wijle ook wel een en ander voor elkaar heeft gekregen. Misschien komt er in de toekomst een nieuw soort van wijkraad, wat enerzijds een klankbord voor de bewoners van de Thij kan zijn en anderzijds een luisterend oor bij de lokale politiek kan vinden. Dan maar met minder bevoegdheden.

VVD voor ondernemers? Echt niet!
woensdag, november 17th, 2010 | Author:

Inmiddels is het nieuwe Kabinet Rutte aangetreden, en nog net op tijd om een aantal zaken uit het regeerakkoord/gedoogwrak door te voeren. Op het gebied van de fiscale wetgeving is maar net gelukt om zaken in te kunnen brengen. Iets wat het Kabinet dan ook heeft gedaan. De keuzes die hier zijn gemaakt gaan echter mijn pet ver te boven. Met name op de aftrekbaarheid inzake Durfkapitaal, de zogenaamde “Tante Agaath” regeling.

Tot op heden was het mogelijk om geld te lenen aan ondernemingen door ouders, vrienden en bekenden, deze leningen hadden een speciale status in de fiscale wetgeving, in het kort kwam het erop neer dat de bedragen zelf buiten BOX 3 mochten worden gehouden, en verliezen (door bijvoorbeeld faillissement) konden worden afgetrokken. Kortom een aantrekkelijke regeling voor het kleine MKB die moeilijkheden hadden om geld via de reguliere kapitaalmarkt en banken te lenen. Door de crisis is het immers alleen maar ingewikkelder voor het kleine MKB geworden om geldleningen te kunnen krijgen.

Wat schetst nu mijn verbazing, in de nieuwe plannen van het kabinet voor het fiscale jaar 2011, wordt deze regeling vakkundig de nek omgedraaid, met name de aftrekbaarheid indien deze leningen niet meer kunnen worden terugbetaald. Zeker gezien het feit dat de crisis nog lang niet is overwonnen. Dit soort maatregelen dien je te nemen in tijden van voorspoed en niet in tijden van tegenslag.

Wat het kabinet wel gaat doen is het VERLAGEN van de Vennootsschapsbelasting voor winsten boven de €200.000, dus winsten voor de grote multinationals en structuur-BV’s, dit is in totale tegenspraak met elkaar, niet de motor van onze economie wordt de fiscale hand boven het hoofd gehouden namelijk het MKB (80% van Nederland verdient haar geld hier), maar de grote ondernemingen.

Morgen wordt dit voorstel ter stemming aangeboden in de tweede kamer, ik hoop dat zowel de oppositie als de coalitiepartijen tot inkeer gaan komen en dit voorstel met spoed naar de prullebak verwijzen.

Ik heb inmiddels de D66-Fractie gemaild met het verzoek vooral tegen te stemmen

Onderwerp: Belastingplan 2011 stemming
Ter attentie van: Wouter Koolmees
Bericht: Gisteren heb ik een bijeenkomst gehad met de belastingdienst, deze informatiedagen van 
de belastingdienst hebben tot doel de plannen van het komende fiscale jaar uit te leggen.

Tijdens deze bijeenkomst kwam ook de regelgeving inzake durfkapitaal naar voren, de zgn Tante 
Agaath Regeling. Het is blijkbaar de bedoeling van het Kabinet om de fiscale mogelijkheden van deze 
regeling flink in te perken.

Dit is zorgwekkend,waar het hele MKB enorme moeite heeft om financieringen rond te krijgen door de 
voortdurende financiële crisis, wil het kabinet deze aantrekkelijke vorm van geldleningen 
de nek omdraaien. 

Dat dit uit de koker van de VVD komt vind ik niet zo vreemd, die richten zich met name op de grotere 
structuur vennootschappen (blijkt ook uit de daling van de VPB voor winsten boven de 200K)Echter de 
Tante Agaath constructies zijn, zeker in deze tijd, erg belangrijk voor het kleinere MKB.

Nu heb ik begrepen dat er enkele amendementen zijn ingediend, maar of deze betrekking hebben op de 
Tante Agaath regeling, is mij niet bekend. 

Ik verzoek u langs deze weg een krachtig standpunt in te nemen tegen deze wijziging in de 
belastingwetgeving, en visie te tonen door duidelijk aan te geven waar economische vooruitgang 
geboekt moet gaan worden, namelijk het MKB, de motor van onze economie. 

Met vriendelijke groet
Het Nut van de Europese Unie
dinsdag, augustus 10th, 2010 | Author:

De laatste jaren is de EU niet meer sexy, en diverse figuren in de landelijke politiek beginnen openlijk te pleiten voor uittreding, dom plan! De EU is voor een groot deel verantwoordelijk voor de enorme welvaartsstijging in de afgelopen 50 jaar, door handelsverdragen, verdwijnen van grenzen en import/export restricties. En wat nog belangrijker is, vrede, rust en veiligheid.  Het succes van de EU is mede veroorzaakt door het feit dat wij in Europa binnen de Unie geen noemenswaardige conflicten meer hebben gehad.

Nederland heeft overigens altijd naar samenwerkingsverbanden gezocht, en dat is reeds begonnen met de Benelux, maar ook bij de geboorte van de EU was Nederland in zeer belangrijke mate betrokken. Dat is ook geen wonder, Nederland is namelijk te klein om een vuist te kunnen maken tegen grote economische machtsblokken zoals de VS en het opkomende China/India. Het is zo jammer dat de navelstaarders onder ons uitsluitend naar de betalingen kijken en niet naar de verdiensten, nog steeds levert de EU Nederland een batig saldo op.

Nederland solo verder, lekker kneuterig met onze eigen munt, gaat pas echt geld kosten, je hebt dan namelijk totaal geen invloed meer. Vergeet overigens niet dat zowel Duitsland (Hamburg) en Belgie (Antwerpen) ook over prachtige havens beschikken, die absoluut de voorkeur gaan krijgen als NL onverhoopt uit de EU zou uittreden. Dat gaat ons pas echt geld kosten.

Daarbij snap ik het bezwaar niet, ik zie geen verschil in het over de balk smijten van geld door Den Haag of door Brussel, daarmee wil ik overigens niet zeggen dat alles binnen de EU koek en ei is, er is nog zeer veel mis bijvoorbeeld het domme heen en weer gereis naar Straatsburg, maar ook het feit dat de EU nog steeds wordt bestuurd door commissarissen en niet door het parlement. Daar moet iets aan gedaan worden, en dat los je niet op door maar uit te treden.

Dat de PVV voor uittreding is, kan ik nog wel begrijpen, dit zijn nu niet bepaald de types die verder kunnen kijken dan de neus lang is, en uitsluitend en alleen hun beslissingen baseren op de onderbuik, de SP is ook partij die uittreding als redelijk alternatief zien, en daar gaat bij mij het licht uit. Juist de EU heeft enorm veel gedaan voor de werknemer m.n. op het gebied van veiligheid. Goed soms schieten ze door denk maar eens aan het verbod voor een glazenwasser om op een ladder te gaan staan, maar desondanks is de EU wel bezig met deze materie.

Gezien de situatie in de wereld op het moment en de opkomst van nieuwe, sterke economieën, kunnen wij het ons als klein land niet veroorloven om uit een economisch machtsblok als de EU te stappen, alleen kunnen we helemaal niets met ons 17 miljoen, t.o.v. de 1 mrd Chinezen en 1 mrd Indiërs die economisch enorme stappen voorwaarts maken. Men zou eerder moeten pleiten om de EU om te vormen tot een statenbond, een soort van Verenigde Staten van Europa, waar bij de lidstaten een grote vorm van autonomie behouden en waarbij de belangrijke zaken zoals Defensie, Economie, Buitenlandse zaken centraal geregeld worden waarbij de controle plaatsvind in het Europees Parlement. Het vreemde nu is dat Amerikaanse staten op bepaalde vlakken nu meer autonomie hebben dan Europese staten, terwijl het land aanmerkelijk democratischer is dan de EU nu.

Ik spreek de hoop uit dat Nederland eindelijk eens de ogen weer opent en minder angstig naar de toekomst kijkt, misschien dat daarmee Europa weer sexy wordt, en uiteindelijk is dat goed voor iedereen.

CDA-VVD Coalitie
woensdag, augustus 04th, 2010 | Author:

Naar het zich laat aanzien heeft het CDA zich laten verleiden om een minderheidskabinet te vormen, met gedoogsteun van de PVV. Blijkbaar zit het pluche dermate lekker, dat de 20 overgebleven CDA ‘ers er daarom geen enkel principieel bezwaar tegen hebben om een pact met een ondemocratische beweging als de PVV aan te gaan. Dat de VVD hier aan mee wil doen was eigenlijk al duidelijk vanaf het beging van de informatie ronde. Voor het oog van het volk is er nog een poging gedaan om Paars+ in de stijgers te zetten, maar dit is een week later afgeschoten op 3 mrd bezuinigingen meer of minder.

Al staat dit kabinet nog niet op het bordes, één ding is al wel duidelijk, Geurt heeft het allemaal verschrikkelijk slim gespeeld naar het zich laat aanzien. Zijn beweging verstrekt gedoogsteun aan dit onzalige plan en kan dus invloed uitoefenen zonder daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Met als gevolg dat Geurt lekker kan blijven fulmineren in de kamer terwijl het CDA en de VVD als kop van jut fungeren. Het is overigens nog maar de vraag hoe de ontevreden kiezer hierop reageert, zij hebben immers Geurt de zetels gegeven met de gedachte dat zij ook regeringsverantwoordelijkheid zouden gaan dragen, Geurt had immers geweldige plannen (lees: onliners, losse flodders en ongefundeerde xenofobie), die alleen gerealiseerd kunnen worden in een kabinet.

Het positieve van dit minderheidskabinet is dat het een minderheidskabinet is dat slechts 53 zetels van de 150 bezet en met de PVV slechts kan bogen op een meerderheid van 1 zetel. Dat betekend dat elke stemming in de tweede kamer zwaar bevochten moet gaan worden, immers slechts 1 dissident bij de PVV (losse flodder Hero Brinkman) of een CDA’er die nog wel beschikt over Christelijke normen en waarden kan het hele regeerakkoord om zeep helpen. Vanuit een democratisch oogpunt is er dus sprake van het ultiem dualisme. Dat betekent ook dat Geurt zijn stokpaardjes er niet door gaat krijgen dus op “heropvoedings”(concentratie) kampen, knieschoten, kopvoddentaxen, boek -verboden en -verbrandingen, uitzettingen, deportaties enz. moeten de Geurt liefhebbers nog even wachten. De kans bestaat, dat het afzijdig houden van Geurt, hem over 4 jaar een dermate groot electoraal voordeel gaat bieden dat al deze leuke zaken in een volgende kabinet kunnen worden doorgevoerd.

Ik heb overigens de stille hoop dat deze kabinetsperiode de ogen van de kiezer opent en dat de tijd van polarisatie tot een eind komt, bovendien verwacht ik niet dat ze de 4 jaar gaan vol maken.

Einde van de Verzuiling?
donderdag, juni 10th, 2010 | Author:

Nu de verkiezingen voorbij zijn wordt het tijd om de balans op te maken, het eerste dat opvalt is het enorme verlies van het CDA en in mindere mate de CU, verliezen die nog niet zo heel lang geleden onbestaanbaar leken, gezien de trouwe schare CDA stemmers. Het lijkt erop dat de Katholieken in het zuiden het behoorlijk hebben laten afweten, en de oude broederstrijd binnen het CDA kan beginnen, een CDA die sinds het aantreden van Balkenende werd gedomineerd door de wat “rechtsere” protestanten.

Deze uitslag geeft de hoop dat de religieuze dominantie in een vermeend seculier land als de onze eindelijk ten einde is, het CDA heeft, op de 8 jaar paars, het land sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, electoraal in gijzeling heeft gehad, daar hoefden ze niets voor te doen, alleen een lijst in te leveren, de confessionele achtergrond van de Nederlander deed de rest. Sinds 1992 is deze vanzelfsprekendheid verdwenen en zal ook het CDA met goede mensen en goede plannen moeten komen om de kiezer over de streep te halen, en dus niet met een regie-loze professor het 8 jaar lang lopen klungelen op allerlei gebied, de kiezer straft je daarvoor ongenadig af.

Wat overigens eveneens bijzonder is, is het feit dat tot deze verkiezingen, het “die breekt, betaald!” principe normaal was, echter de PVDA is nauwelijks afgestraft voor het laten vallen van het kabinet, daarbij was het altijd zo dat de coalitiepartner van het CDA de electorale klappen van slecht beleid te verduren kreeg, nu is het CDA de partij die ter verantwoording is geroepen door de kiezer voor het beleid van Balkenende.

Wat overigens erg zorgwekkend is, is het feit dat de PVV (Partij voor de “vrijheid” behalve Moslims) zulke enorme zetel aantallen heeft gehaald, al denk ik dat 24 tot 26 zetels het maximaal haalbare is voor een extremistische partij, blijkbaar is 1 op de 6 Nederlanders bang voor hun eigen schaduw, en wat erger is, naar de PVV kijkt voor oplossingen, of die nu gebaseerd is op drijfzand, de onderbuik of populistisch gejank, aan de andere kant een overgrote meerderheid van “het Volk” (84 %) moet niets hebben van de PVV. Nederland is gelukkig niet zo intolerant als Wilders ons wil doen laten geloven. Een signaal geeft de enorme winst van de PVV in ieder geval, wat is er aan de hand met de fatsoenlijke partijen, dat ze niet in staat blijken te zijn hun ideeën, plannen en ideologie duidelijk te maken bij die 16 % van de mensen die blijkbaar de schijnoplossingen van de PVV als een reëele optie zijn gaan zien.

Een ding is zeker, er breken interessante tijden aan, nu blijkt dat er maar 2 coalities mogelijk zijn Paars + (D66, GL, PVDA en VVD) en Bruin (PVV, CDA en VVD), andere mogelijkheden zijn er niet, gezien de liefde van de regenten van het CDA voor het pluche, het feit dat de VVD de formatie mag gaan leiden en dat deze coalitie uit de minste partijen bestaat deze  lijkt Bruin de meest voor de hand liggende keuze. Het zou rampzalig zijn voor het land, de PVV heeft geen zetels in de Eerste kamer, geen doortimmert financieel plan, en geen hervormingsgerichte visie, buiten het standaard riedeltje, “moslims eruit”, en daar los je toch echt de enorme economische problemen mee op.

De enige coalitie die echt in staat is om de enorme problemen het hoofd te kunnen bieden, waarbij zowel het huishoudboekje op peil wordt gehouden, de sociale cohesie is gewaarborgd en de wil tot echte hervormingen aanwezig is, is Paars+. Ik wens de heer Rutten veel wijsheid toe in de taak die voor hem ligt, en ik spreek de hoop uit dat Rutte zal kiezen voor een sociale liberale hervormingsagenda voor de komende 4 jaar, een agenda die uitsluitend gerealiseerd kan worden met de PVDA, GL en uiteraard de vader van een paarse coalitie, D66.

Verkiezingen TK2010
woensdag, juni 09th, 2010 | Author:

Na een mediabombardement van alle partijen ligt de bal nu in de hoek van de kiezer, vandaag mag hij/zij zich uitspreken over de toekomst van Nederland. Naar het zich laat aanzien wordt de VVD de grootste en de PVDA daar vlak achter. Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuw #Paars Het CDA heeft immers 8 jaar en 4 kabinetten de tijd gehad om de boel bij elkaar te houden, en daarvoor gebruik maakte van het conflictmodel waar het poldermodel aantoonbaar beter werkt. Daarbij is #Paars een van de weinige coalities geweest die in staat is gebleken het huishoudboekje in balans te kunnen houden, en dat is dringend noodzakelijk in de huidige tijd.

In ieder geval gaan we spannende dagen tegemoet en ik ben bang dat de wens van Rutte, een kabinet voor 1 juli 2010 lijkt mij erg onwaarschijnlijk gezien de huidige verhoudingen. Ik kies in ieder geval voor paars

Balkenende wordt weer Lijsttrekker
zaterdag, februari 20th, 2010 | Author:

Volgens spitsnieuws zou Balkenende wederom lijsttrekker worden van het CDA, dus wederom kiest het CDA voor de grootste kneus van de hedendaagse politiek, een MP die reeds 4 keer heeft aangetoond niet in staat te zijn om een kabinet voor de volle 4 jaar bij elkaar te houden en een premier die eveneens aantoonbaar zaken verzwijgt, volgens de commissie Davids.

Of mijnheer Balkenende heeft een plaat voor de kop van bijbelse proporties, of de heer Balkenende is een regent pur sang die de spreekwoordelijke fecaliën aan het electoraat heeft, nog weer een blunder kabinet gaat de Nederlandse Economie handen vol met geld kosten, en dan hebben we het nog niet eens over het aanzien van ons land in de rest van de wereld.

Marcel van Dam zei ooit dat we met Pim Fortuyn, op het internationale theater een modderfiguur zouden slaan, deze woorden zijn in het geval van Fortuyn nooit uitgekomen, daar heeft een groente-extremist destijds een loden stokje voor gestoken, maar Marcel van Dam heeft wel gelijk gekregen alleen de persoon in kwestie is een andere gebleken. De man die ons 4 gevallen kabinetten heeft gebracht, geen regie kan voeren, en kruipt als een geslagen schoothondje voor de President van de VS, destijds nog een groter modderfiguur, is toch wel de Pias van de vaderlandse politiek gebleken.

Als het allemaal een beetje meezit kan de Nederlander in mei van dit jaar weer naar de stembus, en op basis van de huidige peilingen, maakt de heer Balkenende wederom een goede kans om de grootste partij te worden, de zetelverdeling is ook nog eens zodanig dat er een coalitie van 4 partijen nodig zal zijn om een meerderheid te krijgen, alleen een CDA-VVD-PVV-CU kabinet is waarschijnlijk mogelijk, waarbij het CDA de grootste zal zijn en dus de MP zal mogen leveren, een rampscenario, die zijn weerga niet kent.

Het is te hopen dat de Kiezer nu eindelijk eens de partij afstraft die werkelijk, door middel van politieke powerplay, verantwoordelijk is voor een afwachtende houding op zeer belangrijke dossiers zoals onderwijs, arbeidsmarkt, NAVO-missies en economische crisis, en verantwoordelijk is voor het vallen van Balkie I, II, III en Grijs I, het CDA.

Dus langs deze weg wens ik de Kiezer straks in mei veel wijsheid toe en hoop met heel mijn hart dat het politieke geheugen, de kiezer, niet in de steek laat en het CDA de Electorale afstraffing geeft die ze verdienen.

De plaksoap Oldenzaal
vrijdag, februari 05th, 2010 | Author:

De Gemeente Oldenzaal heeft in al haar “wijsheid” besloten dat de verkiezingsborden netjes verdeeld dienen te worden in kadertjes, en de locale politieke partijen worden geacht precies binnen het kadertje te plakken, betutteling in het kwadraat. Vooral de VVD maakt hier een punt van getuige de reactie op het nieuwsbericht in de TC/Tubantia van 5 februari jongstleden.

Citaat:

D66 heeft ook rustig over hoeken van onze posters heen geplakt…

Yuri Liebrand, lijsttrekker VVD-Oldenzaal.

De peuterspeelzaal is er niets bij, “Juf! D66 heeft buiten de lijntjes gekleurd”, nu weet ik ook wel dat de VVD met de opkomst van de PVV een profileringsprobleempje heeft, maar om dit op te gaan lossen door het toepassen van betuttelende regeltjes en algehele vertrutting is VVD onwaardig, een partij die pretendeert democratisch en liberaal te zijn zou het juist moeten toejuichen dat de campagne op het scherpst van de snede wordt gevoerd en daar horen kleine plagerijtjes bij. Dat geeft juist enig cachet aan de hele verkiezingen.

D66 als vrijzinnig liberale partij, is niet bepaald de club die zich in een hokje laat stoppen, laat staan laat opleggen of ze wel of niet binnen de lijntjes mag kleuren, als de VVD denkt dit wel te kunnen doen zal hen straks nog een verassing te wachten als de nieuwe raad is geïnstalleerd. Ik wens de VVD in ieder geval beterschap toe en hoop dat deze vorm van politieke constipatie snel los laten en zich weer van de liberale kant kunnen laten zien al lijkt mij dat zeer ingewikkeld immers de echte liberaal gaat voor D66

Help Haïti!
donderdag, januari 21st, 2010 | Author:

Vandaag is de nationale hulp actie voor Haïti. Ondanks dat ik mijn twijfels heb of al die centen die worden opgebracht wel bij de juiste mensen terecht komt en efficiënt wordt ingezet, vind ik toch dat er enig ruchtbaarheid aan alle creatieve initiatieven, om geld binnen te harken, mag worden gegeven.

Boris van der Ham van D66 heeft een twitterveiling gestart waarbij je kunt bieden op een lunch en een rondleiding door de tweede kamer. Inmiddels zijn de eerste biedingen ook al gedaan.Overigens heb ik Femke Halsema ook voorbij zien komen met eenzelfde voorstel.

Maar ook een ballonvlucht in de CDA ballon is mogelijk, al vind ik dat het CDA eigenlijk zou moeten toebetalen op Giro 555 😉 , voor iedereen die zich hier voor aanmeld. Toch een geweldig creatief initatief van het CDA.

Het is ook mogelijk om je belastingaangifte te laten doen voor 2009,.

Maar er zijn meer creatievelingen die met leuke veilingen komen, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van Giro 555, een volledig overzicht vind je op www.twitterveiling.nl/volledig-aanbod.

Polifeeds
maandag, januari 18th, 2010 | Author:

Onlangs liep ik tegen een leuke site aan: polifeeds hier zijn een groot aantal politieke feeds verzameld en met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen is het best aardig om deze toe te voegen aan je feedreader.

Fors ledenwinst bij D66
maandag, januari 18th, 2010 | Author:

De opmars van D66 is nog lang niet ten einde, volgens nu.nl melden zich bij D66 meer en meer leden aan terwijl de SP, een partij die toch prat mag gaan op zeer grote ledenaantallen, zijn ledenaantal ziet dalen met meer dan 8 %, groeit D66 met meer van 50%. Als dit tekenend is voor de gemeenteraadsverkiezingen dan gaat het nog leuk worden straks.

Category: Nieuws |  Tags: , , , , | Leave a Comment
Privacy
dinsdag, maart 18th, 2008 | Author:

privacy

Deze week werd bekend dat MI5, de britse geheime dienst, ongelimiteerde toegang wil hebben op de reisgegevens van de OV chipcard. Vaak zijn dit soort berichten een eerste aanwijzing over wat wij hier in Nederland kunnen gaan verwachten. 

In Nederland is de overheid ook bezig met diverse projecten inzake vervoer, een tweetal hebben inmiddels de revue gepasseerd, de nieuwe OV-kaart en het rekeningrijden. Welke garantie hebben we dat deze gegevens ook niet misbruikt gaan worden door geheime diensten onder het kul-argument terreurbestrijding. Het middel wordt inmiddels veel erger dan de kwaal.

Dit zijn niet de enige bewegingen inzake de inperking van de privacy, er zijn inmiddels nogal wat maatregelen en wetten ingevoerd die een ernstige inbreuk maken op onze privacy, dit gaat allemaal erg stilletjes en vaak met de standaard argumentatie:

– Wat maakt het uit als u niets te verbergen heeft

– Noodzakelijk voor terreurbestrijding

– Opsporing van kinderporno

Dit zijn namelijk de argumenten die de gemiddelde Nederlander als heel plausibel ervaren, dieper nadenken over de grotere gevolgen is er helaas niet bij, zeker niet wanneer de laatste 2 argumenten worden gehanteerd, deze slaan immers alle discussie dood, want als deze argumenten worden gedeponeerd ben je dus met eventuele tegenargumenten tegen terreurbestrijding/veiligheid en voor kinderporno, onder het motto als je niet voor ons bent ben je dus tegen ons.

Het wordt tijd dat maatschappelijke organisaties en politieke partijen, de burger duidelijk gaat maken dat Nederland zich op een hellend vlak bevind waarbij het teruggaan naar de oude situatie moeilijk of zelfs onmogelijk is. Op het ogenblik is er maar één partij die haar zorg over de beperking van de privacy uitspreekt en dat is D66.

Het is te hopen dat D66 hiervan een speerpunt gaat maken en de taak op zich neemt om zich hard te maken tegen de afbraak van zwaarbevochten individuele rechten.

Weblog weer actief
maandag, juni 18th, 2007 | Author:

Ik heb al enige tijd niet meer gepost op het weblog en er is in de tussen tijd aardig wat gebeurt, het belangrijkste is wel dat ik mijn eerste glibberige stappen in de locale politiek heb gezet, ik ben zelfs bestuurslid geworden van de locale D66 afdeling. Het is interessant om te zien hoe de zittende partijen omgaan met het stemvee, want anders kun je de burger moeilijk omschrijven als ik naar het democratisch gehalte van de zgn. regentenpartijen kijk, maar tevens is het interessant te zien hoe een niet-gekozen partij, middels enthousiaste leden en bestuur, toch bezig is met politiek bedrijven en te zien hoe een partij als D66 probeert de aansluiting met de burger te krijgen en te houden.

Vanavond heb ik het forum van de gemeente bezocht, dit zou een inspraak avond moeten zijn, het is echter meer een verlengstuk van de raadsvergaderingen, waarbij de regenten voornamelijk met zichzelf bezig zijn, de inbreng van het “stemvee” wordt categorisch ter zijde geschoven, alle tijd wordt er genomen met het beantwoorden van futiele vragen van de raadsleden of partijleden die een zetel in de raad hebben waarbij de meeste tijd nog werd verknoeid met de een onderwerp of deze nu wel of niet goed stond beschreven in de stukken. Terwijl hele zinnige vragen van de burger niet of nagenoeg niet werden beantwoord.

De plaatselijke sportvereniging die zich zorgen maakt over de visstand in het gebied waar de vergadering over ging, of er wel of niet betaald parkeren zou worden ingevoerd, een serieus bezorgde burgers wiens vragen structureel terzijde werden geschoven, de man was bovendien ook nog eens verschrikkelijk zenuwachtig om in het openbaar te spreken, des te schofteriger is het dan dat initiatief niet fatsoenlijk te behandelen. Daarbij kon je zien welke raadsleden of aanverwante artikelen, de wethouder hadden geleverd of mede in de coalitie zaten en welke raadsleden niet. Dus in plaats van de juiste vragen te stellen en de juiste kanttekeningen te plaatsen werd er dus gedebatteerd over het wel of niet opnemen van een zin in een of ander ambtelijk stuk. Dat is dus voorlopig het beeld dat ik heb gekregen van de locale politiek.

Ik zal proberen in de toekomst op deze weblog vaker te posten en ik hoop dat het weer zal worden gelezen.

Verkiezingen!
dinsdag, november 21st, 2006 | Author:

De laatste dagen verliest het CDA weer terrein, blij toe! Als er een partij is die helemaal geen inhoudt heeft is dat het CDA wel. Het is onbegrijpelijk dat een religieuze partij in Nederland zo groot is, terwijl de partij eigenlijk in de hoek CU en GPV thuis zou moeten horen.

Maar waarschijnlijk heeft dat te maken dat er eigenlijk weinig midden partijen zijn, buiten D66. Bovendien is het vreemd dat datgene dat de kiezer D66 verwijt namelijk meewaaien met alle winden, het CDA groot heeft gemaakt. Buiten de 8 jaar paars heeft het CDA altijd geregeerd, en dat maakt hun ook een echte regenten partij, hoe dat in zijn werk gaat hebben we kunnen zien de afgelopen 4 jaar met Balk I,II en III. Geen overleg, het doordrukken van obscure maatregelen, en het inperken van burgelijke vrijheid middels angstzaaien over de economie, vergrijzing en terreurdreiging.

Zelfs in deze campagne gaat het angstzaaien verder, middels diverse aanvallen op de PVDA of een eventueel links kabinet, zelfs de periode Paars wordt door het CDA nog eens aangehaald, alsof het poldermodel zo slecht was, (beste economische periode van na WO II). Het CDA is als de dood voor nog eens 8 jaar oppositie, en juist de oppositie is de plek waar het CDA zou moeten zitten, daar kunnen ze namelijk de minste schade maken.

Morgen gaan we stemmen, 30 % weet niet eens waarop, juist voor die mensen heb ik een tip, kijk eens verder dan uw neus lang is, vraag u eens af in hoeverre u nog bereid bent uw privacy en burgelijke rechten op te offeren om zogenaamde terreurdreiging te voorkomen. Stel u ook de vraag in hoeverre u een overheid wilt die u voorschrijft hoe u uw leven moet inrichten, welke kleding u wel of niet mag dragen.

Als u al deze vragen eens kritisch hebt bekeken zult u waarschijnlijk ook tot de conclusie komen dat u eigenlijk ook een D66’er bent.

Discussieer mee op ons forum

De juiste manier van handelen
vrijdag, juni 30th, 2006 | Author:

Dit is de enige juiste stap die de D66 had kunnen doen, het had allemaal veel eerder gemoeten, ongeacht het “landsbelang”. Verdonk heeft eerder aantoonbaar de kamer verkeerd voorgelicht inzake de teruggestuurde kongolezen. Toen had het kabinet al moeten vallen, dat neem ik D66 kwalijk.

Sterker nog het afwijzen van de grondwetswijziging inzake de gekozen burgemeester, waar de VVD de hand in heeft gehad had reden genoeg moeten zijn geweest om eruit te stappen, aangezien dit gewoon een contractbreuk was van het regeerakkoord, dat Paasakkoord was een aanfluiting, en heeft de geloofwaardigheid van D66, schade toegebracht.

De rechte rug die donderdag en vrijdag is getoond heeft mijn vertrouwen in deze partij enigermate hersteld, zo hoort het, doen wat je zegt en niet blijven dreigen, daarvoor is de partij te klein..

Doordat de VVD één persoon, verdonk, belangrijker vond dan de coalitie in stand te houden, is het kabinet gevallen, D66 kón niet anders, zeker niet na de opstapeling van flaters, fouten en leugens van Verdonk. Een bijkomend voordeel, dat bedriegelijke uitdelen van kadootjes bij de begroting 2007 is hiermee ook in gevaar gekomen, dat kon wel eens negatief uitpakken voor de VVD en de regenteske CDA.

D66 doet er slim aan om de beginselen weer op te pakken, namelijk meer democratie voor het volk, en de komende jaren in de oppositie te gaan. De verkiezingen van dit jaar zullen wel niet al te veel opleveren, al krijg ik het idee dat een groot deel van dit land D66 dankbaar is voor het eruittrekken van de stekker, de verkiezingen van 2010 kan dan worden gescored, mits D66 trouw blijft aan haar beginselen.

Ik vind het een goede zet, en de manier waarop de heer Pechtold heeft geacteerd vind ik bewonderens waardig, het Team Pechtold en Van der Laan is een prachtige Tandem die de komende 4 jaar flink aan de poorten van het binnenhof kunnen rammelen.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mee discussieren kun je hier