Tag-Archive for ◊ de Thij ◊Vluchtelingenopvang Oldenzaal
woensdag, september 23rd, 2015 | Author:

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4144544/2015/09/18/Eerste-vluchtelingen-bij-noodbedden-sporthal-Rotterdam.dhtml

Noodopvang

De gemeente Oldenzaal wil noodopvang voor asielzoekers gaan faciliteren in sporthal “De Thij”, het is volgens RTV Oost zelfs nog niet eens zeker dat die 200 mensen in deze noodopvang gaan komen, toch is het voornemen het gesprek van de dag, en daarbij worden argumenten aangedragen die mijn inziens een beetje relativering behoeven, de soep wordt meestal niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend.

Zelf sta ik er wat ambivalent in, enerzijds vind ik dat noodopvang ten allen tijde gewoon moet gebeuren, simpelweg om dat je deze mensen moeilijk in de open lucht kunt laten overnachten maar aan de andere kant vraag ik mij af waarom deze mensen niet bij de Europese grenzen worden tegengehouden. Natuurlijk die 30 % van de asielzoekers die met het vliegtuig komen die komen als eerste bij ons aan de grens, maar de mensen die over land komen, komen toch echt uit veilige gebieden, een Syriër die vlucht uit het oorlogsgebied over land, zal eerst in Turkije of Griekenland aankomen, beiden relatief veilige landen, elk land waar ze daarna door heen reizen is eveneens veilig. Wat we ons moeten afvragen is of het eerlijk is om Griekenland, Turkije e.d. volledig op te zadelen voor de kosten van deze opvang, ik vind van niet, of je neemt een aantal vluchtelingen van hen over, of je grijpt diep in de buidel en compenseert deze landen voor deze kosten.

Wat betreft de asielzoekers die naar Nederland komen, en dus zullen moeten worden opgevangen, de eerste opvang is gewoon een burgerplicht en dat doe je gewoon als je een beetje fatsoen hebt, maar een asielzoeker heeft nog geen verblijfsvergunning, een asielzoeker is alleen nog maar een individu die hier naar toe is gekomen. Pas nadat deze asielzoeker is geregistreerd begint dat traject pas, en daar mag je wel degelijk heel streng, maar ook snel mee omgaan. In het ideale geval zou de doorlooptijd van een aanvraag inclusief bezwaar en beroepsprocedures niet langer mogen duren dan 2 jaar, gerekend vanaf het moment van eerste registratie. Misschien moet je zelfs extra budget vrijmaken voor de rechtelijke macht die zich uitsluitend en alleen bezighoud met deze taak.

In deze twee jaar dient te worden onderzocht of de asielzoeker inderdaad een vluchteling is uit een bedreigd gebied of dat het hier om een gelukszoeker gaat, als de asielzoeker liegt of als hij/zij niet uit een oorlogsgebied komt, dan dient de aanvraag afgewezen worden, hier tegen kan vanuit een zorgvuldigheidsgedachte bezwaar en/of beroep worden aangetekend, blijkt dan na deze hele procedure dat alles correct is verlopen dan is de afwijzing definitief en kan de aanvrager vertrekken, een illegaal dient altijd te worden uitgezet, of hij nu 5, 10 of 15 jaar hier heeft gewoond daar mag je als overheid best streng in zijn. Nu weet ik ook wel dat zaken zelden zwart-wit zijn, en dat er een heleboel grijstinten bestaan, maar dat betekent nog niet dat je dan de basisregels niet strak kunt opstellen.

Terugkomend op de noodopvang in Oldenzaal, noodopvang is niet permanent, het is immers niet zo dat hier in Oldenzaal een AZC wordt geopend, daarnaast wil ik niet worden aangemerkt als Nimby (Not In My Back Yard) onder het motto “ik wil wel dat ze deze mensen opvangen, maar niet bij mij in de buurt” dat is hypocriet en het gaat hier om mensen die slechts kort zullen verblijven, 3 tot 5 dagen is de inschatting van de gemeente.

Dus laat deze mensen maar komen zorg dat ze kunnen slapen en verzorg ze met eten en drinken, maar werk snel en geef deze mensen snel zekerheid, zijn ze uit een oorlogsgebied gevlucht, laat ze dan maar blijven die mensen hebben al genoeg ellende gezien, zijn ze economisch vluchteling, dan zo snel mogelijk retour afzender.

Wijkraad “De Thij” ten grave gedragen
donderdag, februari 24th, 2011 | Author:

Vanavond heb ik voor het eerst een vergadering van de Wijkraad “de Thij” meegemaakt, en dat was ook gelijk de laatste. Het bestuur van de wijkraad heeft zichzelf opgeheven nadat de raad en het college van Oldenzaal vorige week de Wijkraden heeft gestript van al haar rechten. Dat noemen ze bij Werknemersgroepering en de VVD Burgerparticipatie, goed het is voor mij ook een beetje ingewikkeld om deze U-Bocht argumentatie uit te leggen, maar dat kunnen ze bij de VVD en WG ook niet en uit die hoed kwamen deze plannen.

Het blijkt wel dat de wijkraad “de Thij” bestaat uit een vaste groep mensen die zich hiervoor inzet, nieuw bloed komt er nauwelijks bij en de jeugd blijkt helemaal niet geïnteresseerd in de wijkraad, er is, zoals ik heb begrepen, ook totaal geen moeite gedaan om een meer gemêleerd gezelschap te creëeren, bovendien lijkt het erop dat de verhoudingen tussen de voormalig voorzitter van de wijkraad en de Burgemeester ook niet bepaald warm te noemen valt. Nu is dat ook geen eenvoudige opgave bij onze burgervader de beste man heeft zo nu en dan nogal autoritaire en regenteske trekjes, maar dat geld ook voor de WG, immers waarom zou je luisteren naar de burger als je altijd voldoende stemmen binnenharkt om de helft van de raadszetels te bezetten, daarbij is het geheugen van de de kiezer niet erg lang en wordt je hoogstens afgerekend tot een periode van hoogstens 6 maand voor de verkiezingen. Daartussen ben je geheel vrij om democratie en burgerparticipatie het het bot toe uit te hollen.

Ik moet overigens wel de Wethouder Yuri Liebrand (sinds kort zelfs “wijkwethouder” ja, ja, ze zijn me er eentje) complimenten maken, hij was wel aanwezig bij de vergadering, en dat getuigt mijn inziens toch van karakter. Toch is het jammer dat het wijkorgaan ophoudt te bestaan, het was een organisatie de wel degelijk voeling met de burger had, en bij tijd en wijle ook wel een en ander voor elkaar heeft gekregen. Misschien komt er in de toekomst een nieuw soort van wijkraad, wat enerzijds een klankbord voor de bewoners van de Thij kan zijn en anderzijds een luisterend oor bij de lokale politiek kan vinden. Dan maar met minder bevoegdheden.