Tag-Archive for ◊ geweld ◊Kleine leugens, Grote Leugens, Statistiek
dinsdag, februari 08th, 2011 | Author:

Op het internet gaat een statistische grafiek de ronde waar de PVV weer mee denkt te kunnen scoren,

Deze grafiek is de ultieme natte droom van de gemiddelde PVV’er, immer er bestaat volgens deze gegevens een duidelijk causaal verband.
Echter, er zijn ook andere verbanden aan te tonen, het verband tussen werkloosheid en criminaliteit, sociale status en criminaliteit, gezinssituatie en criminaliteit.

Door een verband eruit te lichten krijg je een scheef beeld, en dat beeld is natuurlijk uitermate ideaal voor de PVV om het grote gevaar van allochtonen zichtbaar te maken.

Let wel, de achtergrond van iemand het is mijn inziens geen excuus voor het plegen van een delict, maar je moet het tevens ook niet als excuus gebruiken om een bepaalde bevolkingsgroep in een kwaad daglicht te stellen zeker niet als onderzoeken een totaal andere richting uit wijzen.

In Belgie is er onlangs een onderzoek geweest waarbij wel andere factoren, die een rol kunnen spelen, zijn meegenomen. Demografische en sociale elementen blijken een grote rol te spelen in de achtergronden van criminaliteit. Volgens de publicatie in het gezaghebbende blad “The British Journal of Criminology” Is er geen direct causaal verband tussen etniciteit en criminaliteit, maar wel tussen werkloosheid en criminaliteit. Juist sociaal-economische factoren worden nauwelijks meegenomen in dit soort harde statistische gegevens.

Onderzoeker Marc Hooghe:

We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst. Dit is ons antwoord op de studie van Marion van San. Zij stelde begin de jaren 2000 vast dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren. In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen… Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen. Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.’

Dus als je al statistiek wilt gaan gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten, doe dat dan op een zuivere manier, en niet op basis van selectieve feitenvergaring. Statistische correlatie wil nog niet zeggen dat er een statistisch causaal verband bestaat.

Arme Palestijntjes?
donderdag, januari 15th, 2009 | Author:

Ja op zich wel, maar niet uitsluitend door het geweld dat wordt gebruikt door Israël.

De Palestijnen zijn door de omringende landen Syrië, Libanon, Egypte, Jordanië als kop van jut gebruikt. Zolang Hamas aanslagen pleegt op Israël en Israël reageert is dit een zegen voor de totalitaire regimes in die landen, je hebt een vijand nodig om aan de macht te kunnen blijven. Vrede in het M-O zou een ramp betekenen voor die regimes.

Het hele “vluchtelingen”-probleem destijds zo’n 711.000 Palestijnen en 850.000 joden de andere kant uit, met het grote verschil dat Israël WEL bereid was deze mensen op te nemen, is mede veroorzaakt door deze landen omdat ze niet bereid waren deze mensen op te nemen, nadat ze ze hadden opgeroepen om te vluchten na de oorlog van 1948.

Men vergeet gemakshalve hoe deze landen zelf hebben opgetreden tegen de Palestijnen, want dat mag dat zijn immers “Broeders”. Met zulke broeders heb je geen vijanden meer nodig. 1971 Jordanië, in Libanon zijn Palestijnen tweederangs burgers en mogen niet alle beroepen uitoefenen noch mogen zij zich naturaliseren. Tijdens de bezetting van de Gazastrook door Egypte mochten Palestijnen geen Staatsburger worden, tevens hebben Palestijnen in Egypte minder rechten ze mogen bijvoorbeeld geen landbouwgrond kopen, voor een universitaire opleiding betaald men het hogere “buitenlander-tarief”, dan is er nog Saoedi Arabië, waar iedereen zich kan naturaliseren BEHALVE palestijnen.

Hierdoor houd men het vluchtelingen probleem in stand, en dat is ook de bedoeling, het lijkt beleid te zijn.

Maar nee, Israël is de grote boosdoener, want dat is lekker makkelijk en is aan de domme burger en meeloper uit te leggen want die treden immers militair op en dat wordt breed uitgemeten in de pers, natuurlijk wordt er excessief geweld gebruikt maar je moet wel naar het totaalplaatje krijgen.

De burger (Palestijn of Israëliër) is de spreekwoordelijke klos.

PS waar was het protest toen Hamas die 5000 raketten op burgerdoelen afschoot

De sint is de vroege kerstversiering zat!
dinsdag, december 09th, 2008 | Author:

Onlangs is onderstaand met de verborgen camera opgenomen, in deze opname discussieert de Sint op nogal indringende wijze met de Kerstman inzake zijn er vroeg begonnen reclame campagne.

Ubuntu 8.04 Hardy Heron update
dinsdag, augustus 05th, 2008 | Author:

Ubuntu 8.04

Vier maanden na de release datum van Ubuntu 8.04 “Hardy Heron” wordt het tijd om de balans eens op te maken. Nog steeds ben ik ervan overtuigt dat deze versie een zeer stabiel operating system is en uitermate geschikt voor de thuisgebruiker. Firefox 3 werkt tadeloos, open office 2.4 is een geweldig alternatief voor Microsoft Office en het bijgeleverde email programma Evolution is een goed alternatief voor Outlook. Daarbij heeft Hardy Heron de mogelijkheid tot instelbare “eye-candy” waar Airo  jaloers op kan zijn

Het lijkt er zelfs sterk op dat de laatste update van Wine, een programma dat je in staat stelt om een aantal windows-applicaties te draaien, zeer goed functioneert, er is zelfs enige snelheidswinst gemaakt. Al moet ik bekennen dat ik dat niet kan staven met cijfers het is een puur subjectieve benadering.

Daarbij krijg ik het idee uit verschillende fora en publicaties dat deze versie van Ubuntu nog meer hardware out-of-the-box ondersteund dan voorgaande versies.

Echter, zakelijk zit ik nog steeds op versie 7.10, en ben nog niet van plan om 8.04 integraal over te zetten op alle werkstations. Dit heeft te maken met het feit dat, om een of andere onverklaarbare reden, dosemu slecht werkt, en dosemu heb ik zakelijk nodig. Het gaat niet niet alleen om een probleem met de geheugen toewijzing, daarvoor is nog wel een work-around te vinden, maar het feit dat mijn dos-applicatie niet meer start.

Al met al is Ubuntu 8.04, 4 maanden na de releasedatum en een aantal updates, een erg leuk OS, en zeker in staat om het markaandeel in OS land te vergroten, zeker wanneer je het floppen van Vista in de vergelijking meeneemt, al heeft Apple natuurlijk daar het meeste voordeel bij. Onbekend maakt immers onbemind. Maar Ubuntu en ook andere Linuxdistro’s beginnen meer en meer op te vallen en worden, zij het heel langzaam, bekender bij een groter publiek en dit is alleen maar toe te juichen.

Hé, Hé, daar zijn wij weer!
donderdag, november 16th, 2006 | Author:

De laatste keer dat er hier is gepost is al weer een paar maanden terug, maar 22 november is natuurlijk een mooie aanleiding om weer eens wat te plaatsen, zeker gezien de hoeveelheid bagger die inmiddels over ons uit is gestort, en de hoeveelheid stront die de heren en dames politici over elkaar uitstorten.

Gisteren was het lijsttrekkers debat, en het lijkt erop dat de speerpunten van de verkiezingen zich beperken tot “Terrorisme bestrijding”, “Hoe geweldig het huidige kabinet, de economie uit het slop haalde” en “de voedsel banken”. Voor de rest is het elkaar de vliegen afvangen en zoveel mogelijk zwart te maken.

Loat Goan zou Loat Goan niet zijn als ook wij een stemwijzer hebben, dat is geen geautomatiseerd systeem met 30 stellingen, die uit de context zijn gehaald maar geheel volgens het oude systeem van “zelf nadenken”.

Voordat je je stem uitbrengt dien je de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

Wat hebben de partijen de afgelopen 4 jaar gepresteerd. In de verkiezingstijd beloven de politici gouden bergen maar het is algemeen bekend dat hier niet al te veel van terecht komt, onder het mom, we komen in de coalitie! Kijk dus hoe de regeringspartijen onpopulaire maatregelen erdoor hebben gedrukt. Bij het aantreden van BalkieI heeft het CDA en de VVD de economie de vernieling in geouwehoert, In het verkiezingsjaar moeten we ineens geloven dat onze economie enorm sterk is gegroeit en dat dat allemaal te danken is aan balkie I,II en III. Daarbij was Balkie een premier die over de gehele periode de regie volledig kwijt is geweest, wat geeft dat voor een garantie voor de toekomst.

Angst is het verkiezingsargument voor het CDA, maak de mensen bang voor hun oude dag, maak ze bang voor terroristen en maak ze bang voor hun baan, en je kostje is gekocht, wat voor een indirect effect dat heeft voor de samenleving is van ondergeschikt belang, het gaat immers om de macht en daarvoor moet alles wijken. Die gefingeerde angst is de reden achter de illegale oorlog in Irak, diezelfde angst is ook het argument om basale burgelijke vrijheden in te perken. Denk alleen maar aan de privacywetgeving en die angst dat een aanslag de gewone burger raakt is kleiner dan dat je getroffen wordt door de bliksem.

Angst is een slechte raadgever. Dus nog een tip voor de verkiezingen, pak geen partij die overal ellende ziet opdoemen, spoken achter elke boom ziet en daarmee de meest elementaire zaken uit het oog verliest. Bepaal je stem op basis van de resultaten uit het verleden.

Succes 22 november

Boos op de paus.
zondag, september 17th, 2006 | Author:

De paus heeft een toespraak gehouden over (onder andere) religieus geweld en hoe dat tegen Gods natuur indruist en heeft daarbij als kapstok een Byzantijnse keizer geciteerd. Hij zette zijn vraagtekens bij het concept van een heilige oorlog en haalde daarbij een opmerking aan van een keizer Manuel II Paleologos van Byzantië;

“Laat me zien wat Mohammed gebracht heeft dat nieuw is, en dan vind je slechts dingen die kwaad en inhumaan zijn, zoals de opdracht om het zwaard te gebruiken om het geloof te verspreiden.”

Diverse Islamitische organisaties, van gematigd tot aan de Taliban hebben excuses geëist. De paus heeft inmiddels een verklaring uit doen gaan, waarin hij de bedoeling van zijn woorden uitlegt, maar dat vindt men niet voldoende.

De hoogste leider van de soennitische Moslims, sjeik Mohammed Sayyed Tantawi zei dat de paus “een duidelijk gebrek aan kennis van de Islam verraadt en het geloof koppelt aan zaken die er niets mee te maken hebben”. Daar wil ik best in mee. De kapstok die de paus in zijn toespraak gebruikte vind ik ook slecht gekozen en wie zou de paus nu helemaal zijn om de Islam van gewelddadigheden te betichten? Mij schiet dan van alles te binnen met kruistochten en Katharen bijvoorbeeld, maar vooral iets met potten en ketels. Galmt de geschiedenis van zijn instituut immers niet nog na met de geluiden van hoefgetrappel en het gesuis van klievende zwaarden?

Nee, als paus kun je maar beter zorgen dat je toespraak helder en duidelijk is en het feit dat men er zo mee aan de haal kon gaan, maakt toch wel duidelijk dat het hem daar aan geschort heeft.

Toch spreken de reacties van sommige “Islamitische leiders” ook boekdelen. De Taliban bijvoorbeeld, die liet zelfs weten dat de uitspraak van de paus “duidelijk maakt dat het christelijke westen in oorlog is met de moslims”. Teer punt, zo vlak na 11 september.

In Somalië riep een conservatief Islamitisch kopstuk alle moslimgelovigen zelfs op de paus “op te sporen en te doden”. Een beetje dommig is dat natuurlijk wel; want waar anders denk je een paus te kunnen vinden dan in Vaticaanstad? Een sjeik Abubakar Hassan Malin meende ook dat Benedictus gestraft moet worden, in dit geval “omdat zijn rede net zo weerzinwekkend is als de roman De Duivelsverzen van Salman Rushdie”. Wel ja, dat is ook al zo’n misbegrepen epistel. Er schijnt zelfs al met aanslagen in Vaticaanstad gedreigd te zijn, dus misschien dat iemand die ene Somaliër inmiddels van enige tekst en uitleg voorzien heeft. Nu maar hopen dat niemand hem het gebruik van een kaart en kompas uitlegt.

Deze kopstukken willen klaarblijkelijk niet met een stelletje agressievelingen vergeleken worden, dat te vuur en te zwaard hun geloof verdedigt en verkondigt… maar ondertussen wordt er wel in blinde woede opgeroepen tot allerlei ellende. Hoe geloofwaardig is dat?

Sommige Moslims voelen zich aangevallen door dat citaat in de toespraak van de Paus en beantwoorden die met… ja wel… religieus geweld. In Gaza schijnt al een kerk gesneuveld te zijn, nota bene. De moslimwereld kan beter doen, wat het Westen de laatste paar honderd jaar al doet; proberen religieuze leiders maar niet al te serieus te nemen.

Bijna helft jonge Marokkanen antiwesters
woensdag, juni 14th, 2006 | Author:

In de volkskrant is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat 40 % van de Nederlanders van Marokkaanse afkomst de democratie en de westerse waarden afwijzen, 6 tot 7 % is zelfs bereid om de Islam met geweld te verdedigen. Ligt het nu aan mij of is hypocrisie ten top, wel gebruik willen maken van alle rechten die de democratie aan haar burgers verleend en tegelijkertijd diezelfde democratie afwijzen. Op het moment dat de elementaire rechten zoals het recht op vrije meninguiting, het recht op het uitoefenen van je geloof, het recht op vrije nieuwsgaring aan banden worden gelegt zullen zij, naar alle waarschijnlijkheid het eerst moord en brand “discriminasie” roepen.

Discussier mee op ons forum

Een gedragscode is inderdaad het begin van het eind van de vrije meningsuiting. Je kunt beledigingen of vermeende beledingen niet sanctioneren of in regeltjes verpakken.

Je beledigd voelen is een subjectief begrip, de lont is voor de een korter dan de andere. Het risico van het inkaderen van de vrije meningsuiting door het beledigen daar in mee te nemen is een domme zet want wie gaat voor ons bepalen wat beledigend is en wat niet, de censor?

Helaas houdt de vrijheid van meningsuiting automatisch in, dat de kans dat je iemand voor het hoofd stoot zeer groot is. Dat kan zijn vanwege een of andere religie, maar ook vanwege een of andere ideologie. Het is dus beter om je al helemaal niet in dat wespennest te begeven, en dus alle mening toe te staan, ook die meningen die totaal niet stroken met de gangbare moraal, normen en waarden.

Vooral in deze materie is het alles of niets, of je laat alles toe zolang er maar niet wordt opgeroepen tot geweld, of je gaat met alle groepen, supgroepen eenlingen rekening houden en vervolgens alles verbieden wat maar enigermate lijkt op een belediging.

We kunnen dan het beste beginnen met alle kunst uit de musea te halen en de Koran, Bijbel, Thora en het rode boekje van Mao uit de schappen te trekken. Dan weet je in ieder geval zeker dat er niemand meer beledigd kan worden.

Mohammed B Levenslang Vast.
dinsdag, juli 26th, 2005 | Author:

bron nu.nl

De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Brouyeri, gaat levenslang achter slot en grendel. De rechtbank achtte hem op alle punten schuldig. Het is eventueel nog discutabel of er inderdaad sprake was van een terrorristische daad maar als je de feiten gewoon bij elkaar telt, moord met excessief geweld, onmogelijk maken van het werk van een lid van de tweede kamer en het gericht schieten op arresterende agenten, was dat al genoeg om hem levenslang in een hok te stoppen.

Naar alle waarschijnlijkheid kan onze “held” ook nog eens een periode van eenzame opsluiting tegemoet zien. Wat zal die eikel balen dat hij niet is doodgeschoten bij zijn arrestatie, en wat is het prachtig dat Nederland geen doodstraf kent. Het is te hopen dat Brouyeri heel oud wordt.

De politie heeft de rechtsextremistische Ben van der Kooi opgepakt in verband met de brandstichting bij een moskee in rotterdam waarbij deze moskee in de as ging. Ben van der Kooi. Volgens geenstijl.nl heeft deze randfiguur contacten met de Nationale Alliantie, een of ander wazig rechts-extremistisch klupje, die een aantal ideeën voorstaan die ook een zekere winterschilder uit Braunau een hard plassertje bezorgde.

De “heren”, niet gehinderd door enige intelligentie, hebben zich tot doel gesteld om alles wat maar een beetje anders oogt, te haten. Daarvoor is het noodzakelijk om, eveneens gezien de beperkte geestelijke vermogens van deze groep, een duidelijke zondebok te pakken. De moslims en hun gebedsruimten zijn dan geweldige doelen. Duidelijk, rechtlijnig en simpel zodat zelfs de grootste geestelijk gestoorden van de groep het missionstatement begrijpen.

Met een beetje goede wil, is deze arrestatie het begin van een opruimaktie van justitie waarbij een groot deel van deze zelfkanters worden opgepakt. De nieuwe terrorismewetgeving geeft justitie in ieder geval meer mogelijkheden.

Weblogs bedreigd!
dinsdag, april 05th, 2005 | Author:

Bron nu.nl

De weblogs zeikerdje.com en jaggle.nl zijn bedreigd in verband met het dieplinken naar een naaktfilmpje van een 16 jarig meisje, een filmpje dat nota bene niet eens is gemaakt door beide logs maar door de exvriend van het meisje in kwestie. Pa is het hier niet mee eens en pakt liever de berichtgever dan de dader.

Geweld en bedreiging is inmiddels wel gemeengoed geworden in Nederland maar het is niet normaal, al is het wel een wonder dat dit niet eerder is gebeurt met voornamelijk zeikerdje, zeikerdje heeft een weblog waar hij regelmatig persoonlijke zaken zoals telefoonnummers van mensen plaatst, maar ook compromiterende fotos en films. Al is het wel zo dat alle infomatie die op zijn site wordt gebundeld op het internet te vinden is.

Natuurlijk is het internet en zeker de bloggemeenschap totale ararchie maar zou je in sommige gevallen niet beter kunnen terugvallen op zelfcensuur, zeker wanneer het minderjarige kinderen betreft. Nu is opgelegde censuur iets dat absoluut niet toe te juichen is maar zelfcensuur kan heel gezond zijn.

Vrijheid van meningsuiting
dinsdag, maart 15th, 2005 | Author:

Bron: nu.nl

Vandaag was de uitspraak van het kort geding tegen Ayaan Hirsi Ali, de rechter heeft bepaald dat de uitlatingen van Hirsi Ali weliswaar op het randje waren maar niet in strijd met de wet. Het was toch al een rare situatie dat er figuren zijn die op voorhand een bepaalde stellingname of kunstuiting willen verbieden voor dat men weet wat dit inhield.

De rechter gaat er in ieder geval niet in mee dat de verworvenheden die in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn bevochten, zomaar weer de prullebak in verdwijnen omdat er een nieuwe geloofsgroep in Nederland bij is gekomen die de ontzuiling niet hebben meegemaakt.

Wat je ook mag vinden van Ayaan Hirsi Ali, ze moet altijd het recht houden om te kunnen zeggen wat ze wil, zoals dat voor iedere ingezetene hoort te gelden, zonder dat een groep deze mensen de mond kunnen snoeren omdat ze toevallig net iets langere teentjes hebben dan de rest van Nederland.

Het initiatief van de dagers was goed, het is beter om je stantpunten op deze manier te toetsen dan middels geweld, bedreiging of moord.

I’LL BE BACK
donderdag, februari 03rd, 2005 | Author:

Om eens met een onliner van de bekenste gouverneur van de wereld te spreken. Een aantal zal al wel hebben gemerkt dat www.loatgoan.tk een paar dagen uit de lucht was. Dit is veroorzaakt doordat mijn arme P200 servertje is gehackt door een paar ‘stoere’ scriptkiddies. Dat de webserver onderuit is gegaan is aan mijzelf te wijten. Dat krijg je er namelijk van als je niet tijdig de software update, zeker als je met de blote kont aan het internet hangt. Niet iedere internetter heeft namelijk nobele bedoelingen.

Door de actie van de hackers was het daarom dringend noodzakelijk om mijn servertje te vervangen, gelukkig ben ik in het bezit van een geweldige buurman, die tevens ook nog eens een crack is met linux. Hij heeft mij een nieuwe server geleverd en tegelijk deze geinstalleerd mer de allernieuwste versie van trustix met de allerlaatste patches, daarnaast update deze linux distro ook nog eens elke nacht automatisch dus voorlopig heb ik zo iets van “BRING IT ON, SUCKERS”

Zoals je kunt zien is de Weblog nog niet helemaal klaar er zitten nog een paar foutjes in, die zal ik in de loop van deze week wel oplossen, daarnaast zijn er nog een paar zaken die opnieuw geconfigureerd moeten worden zoals de RSS feed en de statistieken. Maar ook dat zal binnen afzienbare tijd in orde komen.

Voorlopig ben ik bijzonder content met mijn nieuwe distro en server. Het is dus niet zoals de titel reeds stelde “I’LL BE BACK” maar “I AM BACK, BIGGER AND TWICE AS UGLY”

Stille toch voor een notoire draaideurcrimineel.
donderdag, januari 20th, 2005 | Author:

Er was behoorlijk wat commotie deze week rond het doodrijden van Ali El Bejjati, in justiele kring beter bekend als Ali B. niet te verwarren met onze nationale knuffelrapper Ali B. Even een update van de gebeurtenissen. Maandagmorgen moest Ali voorkomen wegens een gewapende overval op de Xenos in de kalverstraat, hij is toen vrijgelaten omdat na 4 maanden broer bejjati voor een alibi zorgde, in plaats dat hij lekker bijkletst bij moeders aan de keukentafel, Hij heeft toch 4 maanden in voorarrest gezeten, gaat hij maandagmiddag met medegajes op stap.

Die middag probeerde de beroepscrimineel het tasje te stelen van Germaine C, waarna hij er vervolgens vandoor ging met zijn criminele “vriendje” op een scooter. Mevrouw C. pikte dit niet en zette de auto in zijn achteruit, bij deze manouvre raakte zij de scooter waarbij het klootzakje bekneld raakte tussen een boom en de trekhaak van de vectra van Mevrouw C. De vriend, mederover, keek erna en ging vervolgens op de vlucht, als je zulke vrienden hebt dan heb je geen vijanden meer nodig.

Gelijk was de hele straat daar over de rooie, waaronder de vader van Ali, maar dat is begrijpelijk je zal je zoon maar verliezen. Voor de volledigheid een aantal mannen daar hebben de onrust in de kiem kunnen smoren omdat zij ook beseften dat dit ongeval een direct gevolg van de tasjesroof van de draaideurdief Ali was. Vervolgens hebben de vrienden van onze dief Ali direct al een herdenking gehouden op de plaats van het ongeval. Waarbij de “oh’s”, “ah’s” en “wat was het toch een geweldig lieve jongen” niet van de lucht waren. Maar zelfs dat is nog begrijpelijk je zal maar een vriend verliezen, zelfs al was die vriend hard op weg een doorgewinterde crimineel te worden.

Maar vanochtend kwam de nekslag, ze gaan nu ook nog een stille tocht organiseren voor dit stuk ongeluk alsof de lul het slachtoffer was van zinloos geweld. Welke type mens gaat een stille tocht houden voor een dergelijk stuk verdriet, in het geval van Cor van Hout was dat nog begrijpelijk daar liep, bij elkaar, wel voor 100.000 jaar aan gevangenisstraf bij elkaar en soort zoekt soort, of is dat ook het geval in de stille tocht van morgen.

Eigenlijk zou er elders een stille tocht moeten worden gehouden voor de slachtoffers van berovingen en straatgeweld door criminele eikels zoals Ali, een stille tocht voor al het leed en psychische schade dat dergelijke klootzakken veroorzaken. In het geval Ali zullen dat behoorlijk wat zijn, die is reeds eerder veroordeeld voor tasjesroof en gezien de pakkans in Nederland bij dergelijke vergrijpen zullen er dus behoorlijk wat zijn getraumatiseerd als direct gevolg van het handelen van de etterbak Ali.

Maar gelukkig is de stille tocht van morgen de laatste die er zal worden gehouden in Nederland, want wat is nog de waarde van een Stille tocht als men dergelijke tochten ook organiseerd voor draaideurcriminelen zoals Ali El Bejjati.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , | Leave a Comment
Terrorisme in Nederland?
woensdag, november 10th, 2004 | Author:

Opnieuw is er een school aangevallen door een stelletje idioten, voorlopig mogen we nog blij zijn dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Voor zover het er nu naar uitziet was de moord op Van Gogh de katalysator van diverse terroristische aanslagen van autochtone kaalkopperige groepen. Blijkbaar was de slachting van Van Gogh nodig om allerlei idiote ideen van stormfrontkluppies en ander ongedierte in de daad om te zetten.

We kunnen er rustig vanuit gaan dat er onder autochtone bevolking een vergelijkbaar percentage idioten rondlopen als onder de allochtone bevolking, wat dat aan gaat staat ons nog wat te wachten. Waarschijnlijk denken die extremistische groepen dat er sinds Van Gogh een bredere steun voor hun zotte acties zou zijn. Van belang is nu dat, zowel het linker als het rechterdeel van het politieke spectrum, een sterk signaal afgeeft dat wij het zo het debat niet willen voeren en terroristische acties van wie dan ook afkeuren.

Extremistische groepen die de moord op Van Gogh aangrijpen om een gewelddadige daad te stellen hebben helemaal niet begrepen waar Van Gogh voor stond, namelijk het debat aangaan door middel van woorden, argumenten en hier een daar een stevige provocatie maar nooit door geweld. Maar ja, extremistische groepen, zowel rechts, links als moslim extremisme, staan nu niet bepaald bekend als openstaand voor rede en debat.

Het is te hopen dat de overheid en veiligheidsdiensten hier tijdig een antwoord op hebben voor dat het helemaal uit de hand loopt.

Vrijheid van Meningsuiting.
zaterdag, november 06th, 2004 | Author:

De slachtpartij van Theo van Gogh is nu een paar dagen geleden, de eerste felle reacties zijn wat afgenomen en de eerste linkse knuffelaars steken hun kop weer op met de standaard dogmas: je mag ze niet over een kam scheren, ze zijn niet allemaal slecht en leven en laten leven. Als ik hier naar luister dan weet ik dat dit zo is, maar gevoelsmatig heb ik hier moeite mee.

De dood van Theo van Gogh heeft mij meer aangegrepen dan ik had gedacht. Nog niet eens het feit dat hij dood is maar vooral de reden waarom. Over de doden niets dan goeds maar er mag toch worden vermeld dat van Gogh een type was die er alles aan deed om te provoceren. Hij discrimineerde echter niet want hij haatte iedereen, Christen, Joden, links en rechts, ten minste in zijn columns. Maar blijkbaar zijn er mensen die vinden dat zij zelf de absolute waarheid verkondigen, deze mensen zijn niet in staat om deze ideen in een debat over het voetlicht te brengen. Wat betreft de Islam is dit natuurlijk ook erg moeilijk, want het eerste succesvolle islamitische land moet nog ontstaan. Dus wat is de manier om je ideen te verwoorden, terreur en geweld!

Doordat kritiek op de Islam niet mogelijk is, sterker nog het is zelfmoord, zal het nog heel lang duren voordag dit geloof ook een periode van verlichting zal doormaken. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat een of andere debiele Mufti een fatwa kan afkondigen voor personen die een andere mening is toegedaan. Deze Mufti blijft meestal buiten beeld. Dat zijn trouwens dezelfde eikels die jonge jongens opnaaien om zichzelf op te blazen of mee te doen aan vrijheidsstrijd in Palestina, Irak en Tsjetsjeni. Hierdoor is de Islam een achterlijke godsdienst omdat ze geen enkele ruimte laten voor zelfreflectie.

Dergelijke uitwassen van het islamitisch fundamentalisme kunnen en mogen wij als democratie niet meer toelaten, het is dus zaak dat wij eindelijk eens gaan optreden tegen moskeen die het fundamentalistische gif verspreiden, met andere woorden, sluiten. De Imams die daaraan meewerken, sterker nog, de Imams die de Nederlandse taal niet eens machtig zijn terugsturen naar het eigen land. Nu is de tijd rijp om hard en definitief door te pakken om te voorkomen dat er nieuwe debielen opstaan die het nodig vinden om mensen die een afwijkende mening verkondigen af te maken. Dit gaat tegen alles in waar ik, tot voor kort, in geloofde. Namelijk de absolute vrijheid van meningsuiting.

Maar blijkbaar is een absolute vrijheid van meningsuiting pas weer mogelijk nadat de ondemocratische elementen zijn verwijderd. Dit zal betekenen dat Nederland meer en meer zal gaan veranderen in een politiestaat, de privacy van het individu zal afnemen. Helaas, maar blijkbaar kan het niet anders, zodat het in de toekomst weer mogelijk wordt om te zeggen wat je denkt en te schrijven wat je wil.

Dit spreekwoord gaat al jaren op en zeker in een periode van neergaande economische omstandigheden. Links en rechts worden er kredieten opgeschort of opgezegd en tegelijkertijd maken ze wel reclame met de melding wat voor een geweldige bank ze wel niet zijn.

De meest ergelijke is toch wel de reclame van de ABN AMRO bank, op het ogenblik adverteren ze met hun ‘geweldige’ rechtsbijstandverzekering, men kan zich hierbij afvragen hoe De Bank zal gaan handelen als je een conflict met deze bank hebt, de ABN AMRO heeft er ook niet zo een moeite mee om de prive hypotheek op te zeggen en in te vorderen wanneer men het zakelijke krediet opzegt, met als uiterste dat de woning middels een veiling wordt verkocht, dit betekend feitelijk dat de ‘klant’ van de ABN AMRO op straat wordt gezet. Wanneer de hypotheek bij een andere bank zou hebben gelopen is dit veel minder eenvoudig.

Een andere reklamecampagne heeft men een paar weken geleden gevoerd waarbij De Bank werd opgehemeld als de beste bank voor startende ondernemingen, een waarschuwing, trap hier niet in klantvriendelijkheid en goede begeleiding is sinds de sluiting van de balie’s al niet meer mogelijk.

Banken willen het liefst dat men alle producten bij hun afneemt, met als risico voor de consument/ondernemer dat men wel heel erg afhankelijk dreigt te worden van de bank. Dus de moraal van dit verhaal is dat men bij zoveel mogelijk banken/verzekeraars de noodzakelijke financiele producten onderbrengt zodat het initiatief bij uzelf blijft in plaats van een ambtelijk apparaat met winstoogmerk als een enkele bank.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , | Leave a Comment
Formule 1, eerste race van het seizoen
zondag, maart 07th, 2004 | Author:

Het zit er weer op, de eerste race van het seizoen 2004. De winterstop duurt erg lang voor de die hard F1 fan maar als het dan weer los gaat is het wel weer geweldig, zeker wanneer wij de traditie handhaven om de eerste race life te kijken samen met mijn broer.

Goed, de eerste race pleegt wel roofbouw op je lichaam want om een hele nacht door te halen gaat niet echt in de koude kleren zitten, maar het is het toch echt waard want de race had een paar geweldige momenten. Helaas is de supremacie van de Ferrari’s nog niet doorbroken, hoewel Alonso wel aardig in de buurt bleef.

Voor de echte liefhebbers, de life-kijkers, is het misschien wel leuk om deze link volgende keer te gebruiken. Tijdens de race kun je daar de tussentijden, het weer en nog veel meer bekijken. Het leuke hiervan is dat je de informatie nog sneller hebt dan Olaf Mol en je kunt alle coureurs in de gaten houden ipv alleen de eerste 8 wagens.

Ik kan haast niet wachten tot de volgende race over twee weken in maleisie, die is trouwens ook zo extreem vroeg.

Category: Algemeen |  Tags: , , , | Leave a Comment
Balkenende heeft zijn Normen en Waarden debat
zaterdag, februari 14th, 2004 | Author:

Balkenende heeft het voor elkaar, hij weet waar de prioriteiten liggen. nee niet de gezondheidszorg ook niet de economie noch de kenniseconomie, onze voorzet op de toekomst, maar de Normen en Waarden discussie, daar krijgt onze Jan-Peter een strakke plasser van.

Het probleem met Normen en Waarden is dat het altijd de normen en waarde van een ander betreft nooit die van jezelf. Vraag je een Fietsers dan zal hij appeleren aan de Normen en Waarden van de te hard rijdende Automobilist, maar dat hij zelf zonder licht rijd is niet relevant want dat moet toch kunnen, om even een voorbeeld aan te halen. Het hele normen en waarde debat is het meest hypocriete punt waar je het over kunt hebben.

En onze Jan-Peter is wel de grootste hypocriet, hier loopt hij te verkondigen dat geweld op TV niet kan, de burger moet zich aan de regels houden terwijl Jan-Peter zelf wel een invasie en bezetting van een land steunt waarvoor geen enkele juridische basis voor is, sterker nog hij is als een kind zo blij wanneer hij wordt ontvangen door zijn ‘lieve heer’ G. Busch.

Als je het al moet hebben over normen en waarden gelden er maar een aantal regels:
– Leven en Laten leven
– Wat gij niet wil dat u geschied doe dat ook een ander niet

En speciaal voor het CDA
– Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , , | 2 Comments
Kiesraad: Voorstel nieuw kiesstelsel te ingewikkeld
dinsdag, februari 03rd, 2004 | Author:

In nu.nl werd vandaag melding gemaakt van het feit dat de kiesraad, het nieuwe voorgestelde gedeelde districtenstelsel te moeilijk voor de burger vind. Dit geeft wel weer precies aan wat de politiek vind van ons als kiezer, namelijk dom volk dat alleen goed is om een keer per 4 jaar wat op de mouw te spelden en vervolgens weer 4 jaar kan gaan aanklooien, met een regenten mentaliteit die door de burger al als normaal wordt gezien.

Het lijkt wel of men helemaal niet meer democratie wil, voor het correctief referendum zijn we te dom, want stel je toch eens voor dat de burger door middel van een zeer directe vorm van democratie toch eens invloed zou kunnen uitoefenen op de politiek, dat zou betekenen dat allerlei geweldige prestige projectjes zoals de betuwelijn en de JSF al in een vroeg stadium zou worden afgevuurd door de kiezer zelf, en dat kan het CDA er toch niet echt bij hebben, want die weten wat goed voor ons minder begaafde burger is, er is nog een kluppie dat niet echt zit te springen om een districtenstelsel namelijk de VVD, vroeger stond die laatste ‘D’ voor Democratie, tegenwoordig betekend het DOMME KIEZER. De VVD is namelijk de club die al onafgebroken sinds 1980 aan de macht is middels coalities met het CDA of de PVDA.

Het probleem in dit land is dat de hele politiek een grote verstopping is waar de gemiddelde kiezer inmiddels buikpijn van krijgt. Vooral dit argument is het belangrijkste argument voor een echt districtenstelsel waarbij je rechtstreeks diegene kiest die uit je eigen rayon komt deze persoon krijgt dan een mandaat en niet een club waarbij alleen de grote Roverhoofdman wordt gekozen en vervolgens zijn vriendjes op zetelje 2 tm weetikhet zet.

Het zal mij benieuwen of de bestuurlijke vernieuwing nog ooit een feit zal worden.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , , , , | Leave a Comment