Tag-Archive for ◊ Grondwet ◊Verbod op Vereniging Martijn
vrijdag, april 18th, 2014 | Author:

Vandaag werd bekend dat de Hoge Raad de vereniging Martijn heeft verboden. Vereniging Martijn is beter bekend als de “Pedofielen Vereniging”. Ieder weldenkend mens zal het hier hartgrondig mee eens zijn, als je nagaat dat deze figuren pedofilie willen legaliseren. Dus als je verder niet nadenkt is je eerste reactie, “geweldig”, “20 jaar te laat” en “ze moesten die viespeuken….. (vul zelf maar in).

Maar is dit wel iets wat je moet toejuichen, een Rechter die artikel 8 van de Grondwet, het recht op Vereniging en Vergadering, terzijde schuift. Ik vind dat hiermee wel een heel gevaarlijk precedent wordt geschapen, de Hoge Raad verbiedt een vereniging omdat ze een bepaalde denkwijze aanhangen waar elke weldenkende Nederlander tegen zou zijn, want pedo!

Maar als je dit nu eens op je in laat werken en in plaats van pedo vereniging, eens zoiets als “Green Peace” leest, want ook Green Peace veroorzaakt maatschappelijke onrust, als ze zich vastketenen aan kerncentrales, verbieden? Of het COC, er zijn hele volksstammen die homofilie afstotend vinden en vinden dat dat verboden moet worden, met name in religieuze kringen, ook maar verbieden als hierdoor maatschappelijke onrust ontstaat? Nee natuurlijk niet!

Maar zo kun je legio voorbeelden verzinnen van maatschappelijke geëngageerde verenigingen die op zich een nobel doel nastreven, maar die wel degelijk een subversief karakter hebben waar eventueel maatschappelijke onrust door kan ontstaan. De grondwet hoort iedere Nederlander te beschermen, en zijn/haar vrijheid te garanderen, gedachtepolitie kennen wij niet, en zolang er geen strafwetten worden overtreden is het geen pas om verenigingen te verbieden hoe abject hun ideeën ook mogen zijn.

Deze uitspraak kan voor veel meer zaken gebruikt worden, dat hadden de Rechters zich moeten realiseren, in plaats van de onderbuik te laten spreken.

Verbod op een Pedovereniging
woensdag, juli 13th, 2011 | Author:

Laat ik beginnen dat ik de vereniging Martijn een vereniging van viespeuken vindt.

Dat gezegd hebbende is dit een zeer gevaarlijke tendens en een potentiële aanval op  ONZE grondrechten, en met name het recht op het vormen van verenigingen.

Het begrip “pedofilie” en “kinderporno” zorgt er voor dat half Nederland in een stuip schiet en een pavlov-reactie vertoond, deze reactie vertroebeld de discussie en normaal nadenken behoort ineens tot het verleden. Ik kan mij dit voorstellen aangezien “pedofilie” bij mij ook allerlei subjectieve gevoelens van kwaadheid oproept.

Echter als je een stap terug doet en eens goed nadenkt over de gevolgen van een verbod op het vormen een vereniging, een vereniging in principe geen strafbare feiten pleegt, waar leg je dan de grens, en wat nog bezwaarlijker is, wie bepaald die grens.

Met andere woorden mag je een vereniging oprichten die oproept tot legalisatie van softdrugs (D66), de verkoop van en de handel in softdrugs zijn immers strafbaar. Mag je een vereniging oprichten die oproept tot vrijheid voor het uploaden van auteursrechtelijk materiaal (piratenpartij), of mag je een vereniging verbieden die vrouwen en mannen ongelijkwaardig behandelen (SGP).

Het hebben van grondrechten en vrijheid heeft inderdaad een wat duistere kant, en die duistere kant manifesteert zich in “Martijn” die iets propageren waar 99,9 % van de Nederlanders met afschuw op reageert, maar is afschuw voldoende basis om een Grondrecht opzij te schuiven.

Ik vind van niet.

Cartoonnist opgepakt.
donderdag, mei 15th, 2008 | Author:

Gregorius Nekschot

Na de moord op Van Gogh, bleek al dat onze overheid/regering m.n. die gladjanus Donner de perversiteit bezat om de wet op de godslastering te verscherpen, zodat het mogelijk zou worden om mensen zoals Theo van Gogh, makkelijker aan te pakken. Zwarte kousen politiek ten top. Niet een religieus fanatische moordenaar moet worden gestraft maar iemand die gebruikt maakt van art. 7 van de nederlandse grondwet moet in zijn vrijheid van denken en expressie worden geremd.

Nu is vandaag bekend geworden dat de tekenaar van de Gregorius Nekschot cartoons is opgepakt wegens haatzaaien, en niet voor datgene dat hij heeft gezegd of geschreven maar omdat hij een, welliswaar onsmakelijk, tekeningetje heeft gemaakt, omdat de officier van Justitie van mening was dat de tekenaar
“langdurig aanzet tot haat en van beledigen zijn beroep maakt” werd de
verdachte langer vastgehouden dan normaal. Een dergelijk delict zou
namelijk in een zwaardere categorie vallen.

Het is de vraag welke overijverige lulhannes van Justitie deze beslissing heeft genomen, wat is de waarde van een vrij land als je al cartoonisten gaat oppakken voor het grafisch verkondigen van een mening. Wie is de volgende, Wilders? Of misschien wel Marijnnissen wegens het haatzaaien tegen de “rijken” of moet men dan ook eerst de cartoonisten oppakken.

Misschien is het een idee, voor deze Überdebiel bij justitie om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen die Deense Cartoonnist die de euvele moed bezat om een, op Mohammed gelijkende, figuur met een bommuts, te tekenen, en waarom zou je daar stoppen, er zijn ongetwijfeld wel meer tekenaars te vinden die tekeningetjes maken die bepaalde groepen wel eens onwelgevallig zouden kunnen zijn, en die bron ophoud waarom dan niet een andere bron aanboren, en wel die van de collumnisten en opinimakers, of misschien wel die fotografe die wordt bedreigt door fanatische idioten omdat zij haar werk wil publiceren. Deze “creatieve” raamambtenaar moet hier toch ook iets van kunnen maken.

Dit is een ramp voor de democratie, een systeem dat valt of staat met de vrijheid van meningsuiting. Het is de vraag hoe de politiek hierop gaat reageren, het zou de regering sieren om hiervan stevig afstand te nemen en het zou de Minister van Justitie sieren wanneer hij deze overijverige, achterlijke ambtenaar tot de orde zou roepen, en deze randdebiel zou overplaatsen naar een plek waar hij/zij geen kwaad meer kan doen.

Het was de bedoeling om van deze cartoonist een aantal cartoons te plaatsen, ik vind het echter onsmakelijke humor, en het is mijn recht daar niet naar te hoeven kijken, gelukkig heb ik die vrijheid nog, maar dat neemt niet weg dat deze cartoonist het grondwettelijke recht heeft om te tekenen wat hij wil. Het is wel een zorgwekkende tendens die de ruimte krijgt door het fundamentalistische religeuze karakter van deze regering.

Inmiddels heb ik begrepen dat deze tekenaar weer op vrije voeten is, ik hoop dat onze rechtelijke macht wijs genoeg is om het openbaar ministerie eens flink op haar nummer te zetten en klip en klaar duidelijk te maken dat de vrijheid van meningsuiting een recht is waarbij inperking een gevaar kan zijn en als je al wil inperken dat je heel omzichtig en voorzichtig te werk dient te gaan.

EEN VOLK WAT VOOR TIRANNEN ZWICHT ZAL MEER DAN LIJF EN GOED VERLIEZEN DAN DOOFT HET LICHT

Het kan dus erger!
dinsdag, maart 25th, 2008 | Author:

Onlangs is op deze blog een open brief gepubliceerd gericht aan Moslims maar uiteindelijk bedoelt voor iedereen die meent, onder het mom van vrijheid van Godsdienst, een ander de mond te moeten snoeren. Deze brief is mede ingegeven vanuit de gedachte dat gelovigen, van welke kunne ook, slecht tegen kritiek kunnen, en daarmee censuur een goed alternatief vinden

Het filmpje van Wilders maakt pijnlijk duidelijk wat de status is van de hedendaagse persvrijheid, en ondanks het feit dat ik helemaal niets op heb met de éénissueharlekijn Wilders, is het interessant te zien hoe er wordt omgegaan met een afwijkende mening. Deze hele controverse rond Wilders is dan ook een graadmeter voor onze democratie en een paar elementaire grondrechten.

Nu komt ineens de Minister van Staat (anders verveeld zo een man zich toch ook maar) Hans van den Broek ook met een oproep dat het Kabinet nota bene een kort geding moet aanspannen tegen Wilders, dat een moslim organisatie met dergelijke stappen komt, dat kan ik mij nog enigermate voorstellen maar de Minister van Staat, dan zakt mij toch werkelijk de van den broek af.

Deze oproep is dan ook alleen te verklaren uit het feit dat Hans ook een CDA’er is en een rechtstreekse afstammeling van de regentenkliek uit de jaren 80, want zoals al eerder hier gesteld, Fundamentalistische Christenen en Fundamentalische Moslims hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Bovendien heeft Hansje al een aardige staat van dienst wat censuur betreft. Hij heeft destijds er ook indirect voor gezorgt dat het Komeiny-filmpje niet werd uitgezonden door achter het nieuws, en dat filmpje was destijds minder beladen als het frutseltje van Wilders. 

Misschien dat Wilders een kort geding moet aanspannen tegen Hans van den Broek wegens het overtreden van de Grondwet. De uitspraak geeft in ieder geval het democratisch gehalte van Hans van den Broek weer, en zegt meer over Van den Broek dan over Wilders.

Dergelijke ondemocratische denkwijzen passen niet bij een Minister van Staat, en is naar mijn mening voldoende reden om op te stappen, dit fossiel is niet meer geschikt voor enig publiek ambt.

Open brief aan Moslims
vrijdag, maart 21st, 2008 | Author:

Open Brief

Geachte gelovige,

Uit het nieuws verneem ik dat de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), middels een kort geding de rechter wil verzoeken om het Filmpje van Wilders, Fitna, op basis van een voorvertoning te verbieden. Nu is het mij welbekend dat gelovigen niet vies zijn van een stevige portie censuur op zijn tijd, wat dat aangaat bent u met velen, want ook het Christendom en andere religies hebben in het verleden gepoogt om e.e.a. te verbieden.

Maar u gaat met dit verzoek geheel voorbij aan de Grondwet, al is het te huldigen dat u de gang naar de rechter heb gezocht in plaats van andere minder lovenswaardige methoden te hanteren. In onze Grondwet, een Grondwet die ook u een grote vorm van rechtzekerheid verschaft en u de mogelijkheid biedt de zeggen wat u wil, te denken wat u wil en te beleiden wat u wil, met name artikel 7 van deze Grondwet staat onder lid 1 tot en met 4 het volgende:

Artikel 7

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
  gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
  verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen
  voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
  voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof
  nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid
  volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor
  personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
  zeden.
 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Grondwettelijk is het de rechter derhalve verboden om op basis van een voorvertoning gedachten, gevoelens of uitingen iets te verbieden.

U pleit met uw kort geding direct voor censuur, dit lijkt mij niet de meest verstandige handelswijze omdat censuur ook tegen u gebruikt kan gaan worden, hiermee geeft u aan dat u blijkbaar begrip kunt opbrengen indien de heilige schriften van diverse religies gecensureerd kunnen gaan worden indien deze passages bevatten die beledigend of grievend kunnen worden opgevat  door personen die uw religie niet aanhangen.

U begeeft zich met uw gang naar de rechten op een hellend vlak. Het is in Nederland gelukkig zo dat pas NA publicatie bepaald kan gaan worden of iets strafbaar is, smaad of anderzinds in strijd met verschillende wetten, indien dit het geval is DAN is de gang naar de rechter de juiste handelswijze.

Ik wens u langs deze weg veel wijsheid toe en denk goed na welke gevolgen uw handelen kan hebben voor uzelf indien u eens aanspraak moet maken op de meest elementaire Grondrechten die wij met elkaar hebben afgesproken.

Het ga u goed,

De juiste manier van handelen
vrijdag, juni 30th, 2006 | Author:

Dit is de enige juiste stap die de D66 had kunnen doen, het had allemaal veel eerder gemoeten, ongeacht het “landsbelang”. Verdonk heeft eerder aantoonbaar de kamer verkeerd voorgelicht inzake de teruggestuurde kongolezen. Toen had het kabinet al moeten vallen, dat neem ik D66 kwalijk.

Sterker nog het afwijzen van de grondwetswijziging inzake de gekozen burgemeester, waar de VVD de hand in heeft gehad had reden genoeg moeten zijn geweest om eruit te stappen, aangezien dit gewoon een contractbreuk was van het regeerakkoord, dat Paasakkoord was een aanfluiting, en heeft de geloofwaardigheid van D66, schade toegebracht.

De rechte rug die donderdag en vrijdag is getoond heeft mijn vertrouwen in deze partij enigermate hersteld, zo hoort het, doen wat je zegt en niet blijven dreigen, daarvoor is de partij te klein..

Doordat de VVD één persoon, verdonk, belangrijker vond dan de coalitie in stand te houden, is het kabinet gevallen, D66 kón niet anders, zeker niet na de opstapeling van flaters, fouten en leugens van Verdonk. Een bijkomend voordeel, dat bedriegelijke uitdelen van kadootjes bij de begroting 2007 is hiermee ook in gevaar gekomen, dat kon wel eens negatief uitpakken voor de VVD en de regenteske CDA.

D66 doet er slim aan om de beginselen weer op te pakken, namelijk meer democratie voor het volk, en de komende jaren in de oppositie te gaan. De verkiezingen van dit jaar zullen wel niet al te veel opleveren, al krijg ik het idee dat een groot deel van dit land D66 dankbaar is voor het eruittrekken van de stekker, de verkiezingen van 2010 kan dan worden gescored, mits D66 trouw blijft aan haar beginselen.

Ik vind het een goede zet, en de manier waarop de heer Pechtold heeft geacteerd vind ik bewonderens waardig, het Team Pechtold en Van der Laan is een prachtige Tandem die de komende 4 jaar flink aan de poorten van het binnenhof kunnen rammelen.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mee discussieren kun je hier

Districtenstelsel
woensdag, juni 01st, 2005 | Author:

Het referendum over het Grondwettelijk Verdrag heeft aangetoont wat het enorme verschil is tussen het parlement en de burger. Blijkbaar sluit de politieke gedachte in Den Haag al lang niet meer aan bij datgene dat er in Nederland leeft, misschien wordt het nu tijd om toch eens na te denken over een distriktenstelsel waarbij de burger kiest wie hij namens hen in de kamer wil hebben. Dat dwingt kamerleden te luisteren naar hun eigen achterban.

Nu is het zo dat groot aantal van de leden van de tweede kamer voortvloeit uit de partijen, deze mensen zitten er bij de gratie van de partij, zeker als je nagaat dat nog geen 2 % van Nederland is aangesloten bij een politieke partij. Dan vindt men het ook nog eens gek dat blijkbaar een meerderheid van Nederland kompleet anders denkt over bepaalde zaken dan een meerderheid van de kamer.

Democratie betekent dat de macht bij het volk dient te liggen, echter de kiezer is jarenlang door de regentenkliek niet serieus genomen. Allerlei voorstellen om meer macht bij het volk te leggen is systematisch door de tweede of eerste kamer de vernieling in geholpen, dit hebben we gezien met betrekking tot de gekozen burgemeester maar ook met betrekking tot het referendum.

Dit referendum heeft in ieder geval één belangrijk winstpunt, de Politiek is nu met de neus op de feiten gedrukt, de Nederlander wil meer invloed. Zoals het er nu uitziet zal het referendum binnen afzienbare tijd, onderdeel zal gaan uitmaken van onze democratie. Dat kan het toonbeeld van de regentenkliek, Wiegel, in zijn zak steken.

Category: Column |  Tags: , , , , | One Comment
Europees Grondwettelijk Verdrag!
woensdag, juni 01st, 2005 | Author:

Vandaag kan Nederland voor het eerst in haar geschiedenis, middels een referendum stemmen. Door alle commotie de afgelopen weken lijkt het erop dat de opkomst redelijk is. Het is alleen jammer dat mensen hun keuze niet maken op inhoudelijke gronden. Mede de schuld van onze eigen regering trouwens die het nodig vond allerlei doemscenario’s te schetsen indien de kiezer nee zou zeggen.

Het voorkamp is ook niet bepaald zuiver in de discussie geweest. De argumenten betreffende de Euro, toetreding van Turkije en algehele anti-europa retoriek zijn van stal gehaald, het maakt daarbij voor het Nee-kamp geen fluit uit of dit nu wel of niet relevant is in de discussie, als men maar volgens goed fortunistisch gebruik de onderbuikgevoelens van de Nederlandse kiezer konden aanboren. Alles is geoorloofd om het Grondwettelijk verdrag onderuit te schoffelen.

Uiteindelijk gaat het maar om 1 enkele vraag. Vindt u de huidige bestuurlijke situatie in Europa goed, stem dan Nee. Vindt u het tijd voor vernieuwing stem dan Ja.

Succes met het maken van uw keuze, maar maak deze keuze wel op basis van de feiten en verstand, en niet op gevoel en foute argumenten.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , | One Comment
Straatspeeldag Zandhorstlaan
vrijdag, mei 27th, 2005 | Author:

Vandaag kregen wij een brief in de bus dat onze straat van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten zal zijn in verband met straatspeeldag aankomende woensdag. Dit is nota bene ook nog eens de dag dat in die school het referendum inzake de grondwet wordt gehouden maar dit terzijde, en aangezien dit een Oldenzaalse weblog is wil ik hier toch enige aandacht aan besteden.

De bewoners van deze straat worden 4 keer per dag belemmerd om hun eigen oprit op of af te kunnen, de initiatiefnemers van deze aktie bezitten daarom over een enorme arrogantie om begrip te vragen om ook nog eens een hele dag de straat af te sluiten. Daarop heb ik onderstaande email verzonden.

Geachte heer Lankamp en mevrouw Buitenhuis,

Met grote verbazing ontving ik vandaag uw bericht dat de straat ter hoogte van de school wordt afgesloten in verband met de ‘Nationale Straatspeeldag’. De straat zal worden afgesloten van 10.00 tot 18.00 uur.

Op de eerste plaats vind ik het niet kies dat hiermee de bewoners voor een voldongen feit komen te staan, het had van meer respect getuigd wanneer u mij in een eerder stadium had geïnformeerd aangezien ik mijn bedrijf vanuit huis uitoefen was het voor mij hierdoor eenvoudiger geweest om zaken anders in te plannen, nu ben ik genoodzaakt om een tweetal afspraken te verplaatsen.

Op de tweede plaats vind ik het vragen om begrip voor deze dag van een behoorlijke arrogantie getuigen, zeker gezien het feit dat u als organisatie nog steeds niet in staat bent gebleken kom de parkeerproblematiek bij het ophalen en wegbrengen van kinderen adequaat op te lossen.

Nog steeds ondervinden wij grote hinder van ouders die het nodig vinden om hun auto’s pal voor de opritten van de bewoners te plaatsen, als het hier nog ging om het even in en uit laten stappen van kinderen dan zou dat nog te begrijpen zijn, echter menig ouder heeft geen tijd om de kinderen met de fiets naar school te brengen maar heeft alle tijd om uitgebreid een babbeltje te maken met andere ouders terwijl ik als bewoner noodgedwongen sta te wachten om mijn eigen oprit af te mogen.

Mocht u de volgende keer weer zoiets wensen te plannen dan zou ik het op prijs stellen dat ik in een eerder stadium zou worden geïnformeerd, tevens hoop ik dan dat u, als school, er alles aan doet om de normale ongemakken voor uw buren zo veel mogelijk te beperken.

Het antwoord zal ik eveneens hier posten.

Update
Hallo heer Wijering,

Ik ben Irma oude Alink, coördinator van het kinder- en jongerenwerk van Impuls en als zodanig verantwoordelijk voor de straatspeeldag.
Wij organiseren de straatspeeldag al een aantal jaren (ik geloof zelfs voor de 15e keer). Middels deze activiteit willen we aandacht vragen voor het feit dat kinderen niet of nauwelijks nog op straat kunnen spelen. Per straat nemen daar rond de 150 kinderen aan deel.

Afgelopen donderdag is een deel van de Zandhorstlaan middels een brief geïnformeerd over de straatspeeldag. Het betreft de 3 blokken die direct aangrenzend zijn aan het afgesloten deel en een deeltje naast de Hunenborg. Ik weet niet of uw huis hier ook onder valt, zo niet dan bent u als het goed is, wellicht met enige obstakels, toch gewoon te bereiken.

Ik betreur het dat u enige overlast ervaart, maar graag wil ik hierbij een misverstand uit de wegruimen. De straatspeeldag wordt georganiseerd door de welzijnsorganisatie Impuls. De parkeerproblematiek die u schetst wordt schijnbaar veroorzaakt door ouders die hun kinderen van en naar school halen en brengen. Het betreft hier een probleem tussen u en de school, iets waar wij geheel buiten staan en niets mee te maken hebben.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Irma oude Alink
coördinator kinder- en jongerenwerk Impuls

en mijn antwoord

Geachte mevrouw Oude Alink,

Zoals u uit mijn adresgegevens onder aan de vorige mail hebt kunnen opmaken, woon ik recht tegenover de scholen, mijn woning zal dus de hele dag onbereikbaar zijn voor eventuele cliënten, de afspraken heb ik dan ook af moeten zeggen op zeer korte termijn. Namelijk afgelopen donderdag werd de brief bezorgt met het bericht dat morgen, woensdag, de straat niet bereikbaar is.

Mijn belangrijkste bezwaar is het feit dat deze informatie zo kort voor de feitelijke dag is verstrekt, zodat er op het laatste moment aanpassingen in mijn agenda moesten worden gemaakt. Buiten het feit dat er iets wordt geregeld voor kinderen dat, gezien de lay-out van deze buurt, totaal overbodig is.

Mocht u in de toekomst nog vaker de behoefte voelen om dergelijke ideële manifestaties te houden, zou ik het zeer op prijs stellen dat u dit tijdig aangeeft, bij voorkeur 2 weken van te voren, zodat er door mij beter op geanticipeerd kan worden.

Ondanks dat ik er weinig aan kan veranderen, omdat ik dwangmatig voor ene voldongen feit ben gezet, wens ik u toch alle succes voor deze “straatspeeldag”.

Met vriendelijke groet,

l

Referendum!
maandag, april 25th, 2005 | Author:

Op 1 juni is het zover, Nederland mag voor het eerst zich uitspreken in een referendum. De messen worden inmiddels al geslepen binnen diverse pressiegroepen en politieke partijen. De meest uiteenlopende argumenten vóór of tégen hebben de revue inmiddels gepasseerd. Waarbij het idee wordt gewekt dat je moet stemmen ja of nee tegen Europa. Terwijl er toch staat dat het over de Europese grondwet moet gaan.

Wat is nu die Europese grondwet, zover het valt aan te zien is het gewoon een verzameling van, reeds eerder afgesloten, verdragen die samen zijn gebundeld in een wetboek. De SP maar ook Wilders hebben gemeend hier toch iets anders van te moeten maken. Waarbij de SP de vinger legt op het feit dat Nederland haar nationale regelgeving uit handen zou geven, iets wat eigenlijk al is gebeurt aangezien meer dan 60 % van alle nieuwe regelgeving reeds door Europa wordt besloten. Wilders gooit het vooral op de uitbreiding van de EU. Blijkbaar hebben exteme partijen meer overeenkomsten dan verschillen in sommige gevallen.

Beide argumenten zijn gezocht, de Europese grondwet heeft helemaal niets uit te staan met het uit handen geven van regionale macht, en al helemaal niet met eventuele uitbreidingen. Echt goede argumenten heb ik nog niet gehoord om nee te zeggen, zeker niet na de acteerprestaties van diverse SP prominenten, die moeilijk in staat blijken te zijn om beargumenteerd hun standpunt voor het voetlicht te brengen, meestal worden deze argumenten op basis van de wetteksten, zoals die nu zijn opgenomen in de Europese grondwet, onderuitgeschoffeld.

De materie blijft moeilijk, toch zijn er een aantal hulpmiddelen voorradig, zoals het informatieblaadje dat afgelopen zaterdag in de bus plofte. Maar ook op het internet zijn er hulpmiddelen te vinden zoals de Referendumwijzer Europa. Nu gaat inmiddels het gerucht dat zelfs de meest verstokte nee-stemmer op een ja zou uitkomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze nee-stemmer zijn opinie heeft bepaald op basis van de onderbuik, en niet op rationele gronden. Een methode waar populisten zoals de SP en Wilders graag gebruik van maken, en dat is jammer.

Ga in ieder geval stemmen, door niet te stemmen verlies je het recht om commentaar te leveren, en als je gaat stemmen kies dan op rationele gronden en niet vanuit de onderbuik. Europa bestaat en zal echt niet worden opgeheven omdat men massaal nee stemt.

Deze weblog wenst u alvast veel wijsheid toe in het bepalen van de keuze.

Hoge beloningen bij semi-staatsbedrijven
dinsdag, april 12th, 2005 | Author:

Bron: Nu.nl

De laatste dagen rommelt het in Den Haag over de beloningen van topbestuurders in energieland, nu is Nederland toch al een wahalla voor managers, veel managers van Nederlandse bedrijven komen uit het buitenland. Met deze tendens gaat wel het argument onderuit dat we topmanagers goed moeten belonen anders gaan ze naar het buitenland. Dat de buitenlandse managers bij voorkeur in Nederland willen werken zal toch echt te maken hebben met de mogelijkheid dat men hier blijkbaar binnen een paar jaar financieel binnen kan zijn.

Dat het bij de voormalige staatsbedrijven helemaal uit de hand loopt, dat heeft met het vertekend beeld te maken dat ambtenaren hebben over de private sector, hoe vaak hoor je niet dat de private sector veel beter betaald dan de publieke, de praktijk is vaak anders. Bij gemeentelijke boekhouder kan in 36 uur veel meer verdienen dan een boekhouder in de private sector. Dit verschijnsel gaat nu ook op bij de geprivatiseerde staatsbedrijven, wat eigenlijk nog steeds staatsbedrijven zijn gezien de verhouding in het aandelenkapitaal.

Dat deze exorbitante beloningen nog steeds worden toegekend is wonderlijk, zeker gezien de stemverhoudingen binnen de algemene vergadering van aandeelhouderd, de overheid die nu zo verbolgen is over deze beloningsstrukturen, heeft een meerderheidsbelang in al deze ondernemingen. Dan zou je toch zeggen dat het vrij eenvoudig is om deze beweging een halt toe te roepen, een echte aandeelhouder zou dit ook doen, al was het alleen maar om de winst per aandeel te verhogen.

Een prima systeem om managers te belonen was de Optieregeling, helaas is die regeling de vernieling in geholpen. Opties op aandelen zijn alleen intressant als je als manager in staat bent om de waarde van de onderneming te laten stijgen. Dit is een oplossing die de ondernemingen zelf geen geld kosten want deze opties worden namelijk gewoon verzilverd op de aandelenmarkten, doet de onderneming het slecht dan zal de aandelenkoers niet stijgen en de optie is geen fluit waard.

De SP wil nu aktie gaan voeren, propaganda eerder, de aktie zelf heeft geen enkele zin maar het geeft de SP wel een pracht van een opstap naar het referendum over de EU Grondwet en de verkiezingen over 2 jaar. Rammelen aan de poorten, middels ouderwetse propaganda heeft de SP tot nu toe geen windeieren gelegd. Terwijl het gevecht toch echt intern in de tweede kamer zou moeten worden gevoerd, zodat de meerderheidsbelangen die de overheid heeft, efficienter kunnen worden toegepast.

De europese grondwet ja of nee
donderdag, maart 17th, 2005 | Author:

Waarom tegenstemmen, het enige geluid dat ik hoor is dat er niet sec over de grondwet word gestemd maar dat het referendum wordt aangewend om nee of juist ja te zeggen tegen Europa. Dat vind ik vervuiling van de discussie.

Of je moet het spel echt eerlijk spelen en gewoon stellen dat dit gewoon weer een van de manieren is om het Anti-Europese geluid te laten horen.

Ik, als domme kiezer, krijg geen enkel beeld of mogelijkheid om een fatsoenlijk beeld te krijgen wat de grondwet precies inhoud.

Dus mijn vraag is eigenlijk welke onderdelen van de grondwet zijn gewoon slecht, in welke onderdelen wordt duidelijk gemaakt dat Duitsland en Frankrijk het feitelijk voor het zeggen gaan krijgen in Europa en welke onderdelen gewoon goed zijn.

Dus mijn oproep aan de politiek is, probeer de discussie zuiver te houden en geef duidelijk aan waar de knelpunten nu zitten.

Afschaffen van artikel 23
dinsdag, december 21st, 2004 | Author:

Verdonk is het eindelijk in de bol geslagen, ze pleit voor het afschaffen van godsdienstonderwijs, artikel 23 van de grondwet. Ze heeft in de gaten gekregen dat Islamitisch Onderwijs alleen niet afgeschaft kan worden maar door artikel 23 ter discussie te stellen is het wel mogelijk. De vraag is waarom?

Wat is er in hemelsnaam mis met bijzonder onderwijs vanuit een geloofsovertuiging ik, en velen met mij zijn opgegroeid met Katholieke en Protestantse scholen, scholen waar, uitgezonderd godsdienstonderwijs, dezelfde lessen worden gegeven als op een openbare school. Bovendien kreeg je nog iets mee van de gebruiken en gewoonten van het geloof dat de school aanhing. Daar is volgens mij helemaal niets mis mee. Hele volksstammen zijn hiermee groot gebracht.

Het mooie van bijzonder onderwijs gestoeld op je geloofsovertuiging is dat je ook alle tradities en gebruiken samen met je klasgenootjes kon ondergaan, zoals de eerste communie en het vormsel en met zn allen is dat nu eenmaal leuker dan dat je dat alleen moet doen. Het hoort er ook een beetje bij, als je er voor kiest om je kinderen te dopen dan hoort daar naar mijn bescheiden mening ook een gelovige opvoeding bij. Daarnaast is er aan normen en waarden van de meeste geloven niets verkeerd.

Om dergelijk onderwijs af te schaffen puur vanwege het feit dat het Islamitisch onderwijs een doorn in het oog van Minister Verdonk is een vorm van onnodige overkill, want dat is wel degelijk de achterliggende gedachte van deze opmerking. Terwijl het heel goed mogelijk is om binnen de huidige wetgeving de gang van zaken op het speciale onderwijs te controleren, wordt er geen les gegeven volgens de geldende normen c.q. wetgeving gooi dan gewoon de school dicht.

Het argument van Verdonk is dat ze als liberaal niets met artikel 23 heeft, dat is mooi voor haar zij heeft toch de keuze naar welke school zij haar kinderen doet, hoe liberaal wil je het hebben. Zover ik weet betekend liberaal vrijheid, dus ook de vrijheid van kiezen naar welke school je je kinderen wilt doen. Wat is er liberaal aan het onmogelijk maken van deze keuze vrijheid.

Het is berhaubt van de zotte dat de VVD zichzelf nog steeds als liberaal bestempeld, gezien de maatregelen die zij hebben genomen om de zogenaamde veiligheid te waarborgen, daar is helemaal niets liberaals meer aan. De VVD en met name Verdonk heeft naar mijn bescheiden mening haar laatste greintje geloofwaardigheid ook verloren.

EU grondwet
maandag, juni 21st, 2004 | Author:

Er is overeenstemming bereikt over de Europese grondwet, het grote publiek heeft echter geen flauw idee wat dit nu precies gaat inhouden, inclusief ondergetekende. In de nationale pers wordt er geen of nagenoeg geen aandacht aan besteedt aan dit verschijnsel buiten sumiere berichtgeving over het feit dat men eindelijk een concept klaar heeft. Op de weblog van Jan Marijnissen werd er echter wel aandacht aan besteed. Ik dacht als leek mee te kunnen doen aan de discussie aldaar, maar uit de meeste reacties blijkt dat de user daar ook geen enkel idee heeft over wat dit nu inhoud maar blindelings achter de leider cq ideologie aanhobbeld.

Het werd mij zelfs verweten dat ik geen kennis van zaken had zonder dat er inhoudelijk is ingegaan op een aantal vragen die ik heb gesteld, vervolgens wordt als argument gebruikt dat ik maar de site moest bezoeken.

Misschien dat politiek Den Haag het licht ziet en mensen ver voor het referendum probeert te informeren betreffende de voordelen cq nadelen van EU grondwet. Het enige dat ik nu weet is dat deze grondwet maar een kleine democratische stap voorwaarts, maar veel te weinig om te kunnen spreken van een echte Europese grondwet die de democratische grondbeginselen voor de individuele burger voldoende waarborgen. Voorlopig ben ik nog tegen maar we wachten de informatieverstrekking van de politiek af.