Tag-Archive for ◊ oldenzaal ◊Vluchtelingenopvang Oldenzaal
woensdag, september 23rd, 2015 | Author:

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4144544/2015/09/18/Eerste-vluchtelingen-bij-noodbedden-sporthal-Rotterdam.dhtml

Noodopvang

De gemeente Oldenzaal wil noodopvang voor asielzoekers gaan faciliteren in sporthal “De Thij”, het is volgens RTV Oost zelfs nog niet eens zeker dat die 200 mensen in deze noodopvang gaan komen, toch is het voornemen het gesprek van de dag, en daarbij worden argumenten aangedragen die mijn inziens een beetje relativering behoeven, de soep wordt meestal niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend.

Zelf sta ik er wat ambivalent in, enerzijds vind ik dat noodopvang ten allen tijde gewoon moet gebeuren, simpelweg om dat je deze mensen moeilijk in de open lucht kunt laten overnachten maar aan de andere kant vraag ik mij af waarom deze mensen niet bij de Europese grenzen worden tegengehouden. Natuurlijk die 30 % van de asielzoekers die met het vliegtuig komen die komen als eerste bij ons aan de grens, maar de mensen die over land komen, komen toch echt uit veilige gebieden, een Syriër die vlucht uit het oorlogsgebied over land, zal eerst in Turkije of Griekenland aankomen, beiden relatief veilige landen, elk land waar ze daarna door heen reizen is eveneens veilig. Wat we ons moeten afvragen is of het eerlijk is om Griekenland, Turkije e.d. volledig op te zadelen voor de kosten van deze opvang, ik vind van niet, of je neemt een aantal vluchtelingen van hen over, of je grijpt diep in de buidel en compenseert deze landen voor deze kosten.

Wat betreft de asielzoekers die naar Nederland komen, en dus zullen moeten worden opgevangen, de eerste opvang is gewoon een burgerplicht en dat doe je gewoon als je een beetje fatsoen hebt, maar een asielzoeker heeft nog geen verblijfsvergunning, een asielzoeker is alleen nog maar een individu die hier naar toe is gekomen. Pas nadat deze asielzoeker is geregistreerd begint dat traject pas, en daar mag je wel degelijk heel streng, maar ook snel mee omgaan. In het ideale geval zou de doorlooptijd van een aanvraag inclusief bezwaar en beroepsprocedures niet langer mogen duren dan 2 jaar, gerekend vanaf het moment van eerste registratie. Misschien moet je zelfs extra budget vrijmaken voor de rechtelijke macht die zich uitsluitend en alleen bezighoud met deze taak.

In deze twee jaar dient te worden onderzocht of de asielzoeker inderdaad een vluchteling is uit een bedreigd gebied of dat het hier om een gelukszoeker gaat, als de asielzoeker liegt of als hij/zij niet uit een oorlogsgebied komt, dan dient de aanvraag afgewezen worden, hier tegen kan vanuit een zorgvuldigheidsgedachte bezwaar en/of beroep worden aangetekend, blijkt dan na deze hele procedure dat alles correct is verlopen dan is de afwijzing definitief en kan de aanvrager vertrekken, een illegaal dient altijd te worden uitgezet, of hij nu 5, 10 of 15 jaar hier heeft gewoond daar mag je als overheid best streng in zijn. Nu weet ik ook wel dat zaken zelden zwart-wit zijn, en dat er een heleboel grijstinten bestaan, maar dat betekent nog niet dat je dan de basisregels niet strak kunt opstellen.

Terugkomend op de noodopvang in Oldenzaal, noodopvang is niet permanent, het is immers niet zo dat hier in Oldenzaal een AZC wordt geopend, daarnaast wil ik niet worden aangemerkt als Nimby (Not In My Back Yard) onder het motto “ik wil wel dat ze deze mensen opvangen, maar niet bij mij in de buurt” dat is hypocriet en het gaat hier om mensen die slechts kort zullen verblijven, 3 tot 5 dagen is de inschatting van de gemeente.

Dus laat deze mensen maar komen zorg dat ze kunnen slapen en verzorg ze met eten en drinken, maar werk snel en geef deze mensen snel zekerheid, zijn ze uit een oorlogsgebied gevlucht, laat ze dan maar blijven die mensen hebben al genoeg ellende gezien, zijn ze economisch vluchteling, dan zo snel mogelijk retour afzender.

Mobiliteitsplan Oldenzaal
woensdag, januari 04th, 2012 | Author:

Er worden de komende maanden knopen doorgehakt over hoe om te gaan met de mobiliteit in Oldenzaal, hoewel ik nog niet alle ins en outs ken, ga ik donderdag 5 januari a.s. nog maar eens een fractievergadering van D66 Oldenzaal bijwonen. Met name de nieuwe plannen inzake de uitbreiding van het betaald parkeren zijn mij een doorn in het oog, en mijn inziens niet goed voor Ondernemend Oldenzaal.

Oldenzalers zijn een ondernemend volkje, en er zit nogal wat bedrijvigheid rond de kern van Oldenzaal, het verruimen van de betaald parkeren zone, is niet bevorderlijk voor deze bedrijfjes.  Ik zal dan ook aankomende donderdag een aantal zaken duidelijk willen hebben inzake de positie van D66 Oldenzaal in deze. Er is niets mis met een duidelijk pro-ondernemers standpunt binnen D66, bovendien is pragmatisme een deugd in de lokale politiek. Symboolpolitiek dáár heeft niemand wat aan.

Het volgende wil ik in de vergadering inbrengen:

Dit is een onderwerp wat me na aan het hart gaat, ik ben pro mobiliteit zoals je weet, en besef nog wel dat automobiliteit belangrijk is voor Oldenzaal.  Wat zijn nu de precieze plannen van de gemeente inzake ontsluiting van de stad, betaald parkeren en uitbreiding betaald parkeerzones en grotere infrastructurele plannen die er voor de komende 8 jaar op stapel staan. Ik denk hierbij aan de verbreding van de Eektestraat in de richting van de Enschedesestraat. Graag wil ik  weten hoe het standpunt van de Fractie inzake deze problematiek is en dit standpunt is mede bepalend voor mijn stemgedrag bij de volgende stemronde inzake de lijsttrekkersverkiezing van D66 Oldenzaal bovendien heb ik een beter geheugen dan de gemiddelde kiezer.

Er zijn een paar principiële zaken die de aandacht behoeven

Noodzaak

Immers parkeeroverlast in Oldenzaal beperkt zich slechts tot de zaterdagmiddag, vrijdagavond of wanneer er bijzondere zaken in de stad gaande zijn, zoals de Boeskool, kermis, en carnaval. Handhaving is, zeker als het gaat om carnaval, nagenoeg afwezig. Dit kun je ook zien bij de parkeerproblematiek bij diverse basisscholen in Oldenzaal.

 

Gedifferentieerde parkeertarieven op basis van vervuiling

Mijn bezwaar hiertegen is tweeledig.

  1. Waarom moet er voor dezelfde dienst verschillend worden betaald, er word immers dezelfde parkeerruimte bezet.
  2. Waarom moet een kleine gemeente dit gaan invoeren, het gaat om minimale bedragen en voegt niets toe, behalve symboolpolitiek.  (zie Havanna aan de Waal) Doet het goed bij de “groene” medemens maar voegt niets toe, maar veroorzaakt eerder imagoschade voor de Oldenzaalse ondernemingen. Bovendien wordt er op landelijk niveau wel spijkers met koppen geslagen om het gebruik van minder vervuilende auto’s te bevorderen (BPM en Wegenbelasting- vrij) daarbij worden de minder groene auto’s al zwaarder belast via de wegenbelasting, BPM, en accijnzen omdat ze nu eenmaal meer brandstof verbruiken.

Privacy

Immers of een geparkeerde auto meer of minder moet betalen moet worden getoetst op een of andere wijze, je zult elk kenteken moeten toetsen, nog afgezien van de tijd die dit met zich meebrengt.

Kosten

bij uitbreiding van het “betaald parkeren” en vergunningen dien je te handhaven, en het te controleren gebied word aanmerkelijk groter, hoeveel parkeerwachters moeten er bij komen om dit te realiseren.

 

Is er wel een serieus probleem?

Indien er sprake is van problemen, is dit niet op te lossen middels handhaving van bestaande regels en parkeerzones, en het intrekken van “gast-vergunningen”), bovendien zullen de problemen slechts beperkt aanwezig zijn, koopavonden, zaterdagen en bij speciale gelegenheden zoals carnaval.

 

Ik heb een pestpokkehekel aan symboolpolitiek, doe iets om iets op te lossen, niet omdat het zo leuk staat voor een deel van de achterban. Let wel, ik ben wel degelijk een voorstander van het verminderen van fossiele brandstoffen echter, niet uit milieu-oogpunt, dat vind ik totaal irrelevant, aangezien datgene dat wij kunnen en doen slechts een druppel op de gloeiende plaat is. We zijn immers maar met 16 mln mensen.

Bovendien stel ik vraagtekens bij de mate waarin de mens in staat is om het milieu te beïnvloeden, daarbij is CO2 uitstoot van de transportsector slechts 18 % van de totale CO2 uitstoot die de mens produceert (industrie en energie neemt 59% voor haar rekening), terwijl met name de auto onevenredig zwaar wordt belast en de uitstoot hiervan is “slechts” 10% van het totaal, luchtvaart bedraagt 7 % van het totaal  en is stijgende. Interessant hierbij is dat ontbossing alleen al de oorzaak is van 20 % van de totale CO2 uitstoot ter wereld Met andere woorden, door dit tegen te gaan kunnen we, wat betreft CO2, kachelen tot we er bij neervallen

Ik ben voorstander, uitsluitend vanwege de noodzaak om onafhankelijk te zijn van minder democratische olieproducerende landen zoals Rusland, Midden-Oosten en Venezuela.

Dit pleit doe ik niet omdat ik toevallig een brandstofslurpende tank rijdt, waarbij het net is, wanneer het gas intrapt, alsof je een WC hoort doorspoelen, dat is vanaf maart afgelopen en rijd ik ook een politiek correcte auto, en wel om de redenen die ik hierboven al heb aangegeven, namelijk lage bijtelling, geen BPM en geen wegenbelasting, niet omdat ik eventueel meer zou moeten gaan betalen voor het parkeren, dat is geen reden of nagenoeg geen reden om af te zien van een slurptank.

Als laatste wil ik weten of dit beleid werkelijk is gestoeld op een stuk toekomstvisie of dat het een ordinaire belastingmaatregel is ten koste van de automobilist, dat mag, maar wees dan eerlijk en kom niet met argumenten als het “milieu” en “groen” aankakken als gemeente, onze kiezer is immers niet debiel, communiceer deze reden dan ook onder het motto we hebben geld nodig, voor de Bond, Impuls en de bibliotheek, en willen dit financieren uit uitbreiding van de betaald parkeren zone.

Gelul in de ruimte daar heeft niemand wat aan.

Stephan Wijering

 

 

Wijkraad “De Thij” ten grave gedragen
donderdag, februari 24th, 2011 | Author:

Vanavond heb ik voor het eerst een vergadering van de Wijkraad “de Thij” meegemaakt, en dat was ook gelijk de laatste. Het bestuur van de wijkraad heeft zichzelf opgeheven nadat de raad en het college van Oldenzaal vorige week de Wijkraden heeft gestript van al haar rechten. Dat noemen ze bij Werknemersgroepering en de VVD Burgerparticipatie, goed het is voor mij ook een beetje ingewikkeld om deze U-Bocht argumentatie uit te leggen, maar dat kunnen ze bij de VVD en WG ook niet en uit die hoed kwamen deze plannen.

Het blijkt wel dat de wijkraad “de Thij” bestaat uit een vaste groep mensen die zich hiervoor inzet, nieuw bloed komt er nauwelijks bij en de jeugd blijkt helemaal niet geïnteresseerd in de wijkraad, er is, zoals ik heb begrepen, ook totaal geen moeite gedaan om een meer gemêleerd gezelschap te creëeren, bovendien lijkt het erop dat de verhoudingen tussen de voormalig voorzitter van de wijkraad en de Burgemeester ook niet bepaald warm te noemen valt. Nu is dat ook geen eenvoudige opgave bij onze burgervader de beste man heeft zo nu en dan nogal autoritaire en regenteske trekjes, maar dat geld ook voor de WG, immers waarom zou je luisteren naar de burger als je altijd voldoende stemmen binnenharkt om de helft van de raadszetels te bezetten, daarbij is het geheugen van de de kiezer niet erg lang en wordt je hoogstens afgerekend tot een periode van hoogstens 6 maand voor de verkiezingen. Daartussen ben je geheel vrij om democratie en burgerparticipatie het het bot toe uit te hollen.

Ik moet overigens wel de Wethouder Yuri Liebrand (sinds kort zelfs “wijkwethouder” ja, ja, ze zijn me er eentje) complimenten maken, hij was wel aanwezig bij de vergadering, en dat getuigt mijn inziens toch van karakter. Toch is het jammer dat het wijkorgaan ophoudt te bestaan, het was een organisatie de wel degelijk voeling met de burger had, en bij tijd en wijle ook wel een en ander voor elkaar heeft gekregen. Misschien komt er in de toekomst een nieuw soort van wijkraad, wat enerzijds een klankbord voor de bewoners van de Thij kan zijn en anderzijds een luisterend oor bij de lokale politiek kan vinden. Dan maar met minder bevoegdheden.

Brandstichting moskee in Oldenzaal
dinsdag, maart 29th, 2005 | Author:

Brandstichting moskee in Oldenzaal

OLDENZAAL – Vier jongens hebben zaterdagavond de moskee aan de Scholtenhoekweg in Oldenzaal geprobeerd in brand te steken. Getuigen alarmeerden de brandweer, die de zaak snel onder controle had. Zondagavond is de islamitische Bekir-school in Uden voor de tweede keer in brand gestoken.

De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld en spreekt van brandstichting. De daders zijn rond de zestien jaar en een van hen heeft kort stekelig haar.

Vandaag werd er in de Twentsche Courant melding gemaakt van een poging tot brandstichting bij de moskee in Oldenzaal, een onbegrijpelijke daad! Zeker deze moskee, de gebruikers van deze moskee zijn niemand tot last en de Imam aldaar is een zeer vriendelijke persoon. Ik ben er een keer geweest om er een kijkje te nemen, we zijn toen rondgeleid door deze Imam, waarbij hij alle tijd nam om ons zaken uit te leggen en dingen te laten zien.

Wat voor een stel eikels zijn het die het nodig vinden om deze kleine moskee te vernielen, deze mensen doen geen vlieg kwaad en hebben met zeer weinig middelen deze moskee kunnen oprichten. Vergeet niet dat de moskee is opgericht door mensen die niet bepaald in de hoogste inkomensschaal zitten en dus met veel pijn en moeite de moskee hebben ingericht en opgeknapt.

Ik hoop dat ze de hufters die dit op hun geweten hebben snel te pakken hebben en niet kinderachtig zijn in een eventuele strafmaat.

Category: Algemeen |  Tags: , , , | 2 Comments