Tag-Archive for ◊ overheid ◊Overheidshuishoudboekje
donderdag, maart 01st, 2012 | Author:

Waar komt toch die fixatie vandaan om een begrotingstekort van 3 % te hebben, jaar in en jaar uit. Blijkbaar is dit tekort van 3 % de norm geworden en vergeet men dat je hiermee gewoon achteruit boert. In een gewone huishouding kan bijna iedereen vertellen dat 3 % meer uitgeven dan dat je verdient je hoe dan ook in de problemen zal brengen. De laatste 10 jaar heb ik geen structureel plan meer gezien of gehoord waarin wordt gesproken om het huishoudboekje op 0%  te houden, volgens het ouderwetse begrip de “Tering naar de Nering” zetten.

Het doel van een verantwoordelijke overheid zou altijd moeten zijn om op de langere termijn gemiddeld de 0 % voor ogen te houden, dus in een periode van 10 jaar bijvoorbeeld mag de gemiddelde overheidsuitgaven niet boven de gemiddelde inkomsten uitkomen. Tussentijds zou er geen beperking moeten zijn op het oplopen van tekorten mits de lange termijndoelstelling wel wordt gehaald. Deze lange termijn doelstelling moet dermate hard zijn dat zelfs verkiezingen hier geen invloed op zou mogen hebben.

Zo een oplossing geeft een overheid veel meer speelruimte om in te kunnen grijpen in de economische omstandigheden van het moment, het kan namelijk best eens handig zijn om een begrotingstekort te laten oplopen in tijden van crisis, sterker nog dat gebeurt ook doordat meer werkloosheid meer uitgaven betekend en minder belastinginkomsten, laat dat traject dan maar gebeuren, maar corrigeer dit snel als de economie weer aantrekt, en dat de economie weer aantrekt is wel zeker.

Tijdens Paars hadden we Minister Zalm en de Zalmnorm en een politiek landschap dat het mogelijk maakte om met enig realiteitszin deze problemen aan te pakken, zonder ideologische dogma’s en andere beperkingen, en een beetje paars met partijen die pragmatisch tegen problemen aankijken, zou nu niet verkeerd zijn, helaas laat het huidige politieke landschap van uitersten dit soort zaken niet meer toe, de PVV op rechts die als enige doel heeft links buiten de regering te houden, en de SP op links die totaal opgesloten zit in de eigen ideologie en dogma’s  en daartussen partijen die meer bezig zijn verloren zieltjes met hun eigen populistische geneuzel binnen te harken dan naar oplossingen te zoeken.

Kortom Nederland heeft weer een beetje paars pragmatisme nodig.

 

 

Internet op Zwart
woensdag, januari 18th, 2012 | Author:

Vandaag gaan uit protest tegen de verregaande SOPA/PIPA wetgeving diverse internetsites op zwart, de bekendste hiervan zijn Wikipedia, en WordPress. De belangrijkste reden van dit protest is het feit dat deze wetgeving een groot deel van de censuurmaatregelen die hierin zijn opgenomen wil neerleggen bij particuliere organisaties. Het is dus straks niet de rechter die hierover gaat oordelen, maar organisaties zoals brein die te vuur en te zwaard oude verdienmodellen wil beschermen.

Met SOPA is het mogelijk om iedere site off line te halen welke links bevatten, zelfs al worden deze links geplaatst door gebruikers zelf. Het is in weze dus mogelijk om ook deze site plat te gooien, wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een link naar een alternatieve Piratebay post en dit alles zonder dat dit hoeft te worden getoetst aan welke wet dan ook.

Het gekke is dat Nederland onlangs een aanzienlijk bedrag heeft gereserveerd om de vrijheid op het internet in landen zoals China en diverse Midden-Oosten dictaturen te bevorderen, terwijl diezelfde regering het geen probleem vind om te onderhandelen met de VS over een verregaande censuurmaatregel zoals SOPA, een verdrag dat blijkbaar zo geheim is dat de inhoud hiervan het daglicht niet kan verdragen. Dat is op zich al vreemd, aangezien deze wetgeving verregaande consequenties heeft voor elke individuele burger, maar diezelfde burger mag hiervan geen kennis nemen. Dat noemen ze binnen de politiek dan “Het Vrije Westen” dat blijkbaar al lang niet meer zo vrij is. Het ergste hiervan is nog wel dat onderhandelingen worden gevoerd door personen die dermate digibeet zijn dat ze iedere avond een stukje kaas bij hun muis leggen.

Eigenlijk zouden onze volksvertegenwoordigers zichzelf eens moeten afvragen, voordat ze onderhandelingen ingaan, wat belangrijker is:  het recht op informatie en de vrije nieuwsgaring, of de belangen van de commerciële media-industrie met hun diepe zakken en machtige lobbygroepen. Met andere woorden zijn we nog een democratie of veranderen we in een corpocratie.

Mobiliteitsplan Oldenzaal
woensdag, januari 04th, 2012 | Author:

Er worden de komende maanden knopen doorgehakt over hoe om te gaan met de mobiliteit in Oldenzaal, hoewel ik nog niet alle ins en outs ken, ga ik donderdag 5 januari a.s. nog maar eens een fractievergadering van D66 Oldenzaal bijwonen. Met name de nieuwe plannen inzake de uitbreiding van het betaald parkeren zijn mij een doorn in het oog, en mijn inziens niet goed voor Ondernemend Oldenzaal.

Oldenzalers zijn een ondernemend volkje, en er zit nogal wat bedrijvigheid rond de kern van Oldenzaal, het verruimen van de betaald parkeren zone, is niet bevorderlijk voor deze bedrijfjes.  Ik zal dan ook aankomende donderdag een aantal zaken duidelijk willen hebben inzake de positie van D66 Oldenzaal in deze. Er is niets mis met een duidelijk pro-ondernemers standpunt binnen D66, bovendien is pragmatisme een deugd in de lokale politiek. Symboolpolitiek dáár heeft niemand wat aan.

Het volgende wil ik in de vergadering inbrengen:

Dit is een onderwerp wat me na aan het hart gaat, ik ben pro mobiliteit zoals je weet, en besef nog wel dat automobiliteit belangrijk is voor Oldenzaal.  Wat zijn nu de precieze plannen van de gemeente inzake ontsluiting van de stad, betaald parkeren en uitbreiding betaald parkeerzones en grotere infrastructurele plannen die er voor de komende 8 jaar op stapel staan. Ik denk hierbij aan de verbreding van de Eektestraat in de richting van de Enschedesestraat. Graag wil ik  weten hoe het standpunt van de Fractie inzake deze problematiek is en dit standpunt is mede bepalend voor mijn stemgedrag bij de volgende stemronde inzake de lijsttrekkersverkiezing van D66 Oldenzaal bovendien heb ik een beter geheugen dan de gemiddelde kiezer.

Er zijn een paar principiële zaken die de aandacht behoeven

Noodzaak

Immers parkeeroverlast in Oldenzaal beperkt zich slechts tot de zaterdagmiddag, vrijdagavond of wanneer er bijzondere zaken in de stad gaande zijn, zoals de Boeskool, kermis, en carnaval. Handhaving is, zeker als het gaat om carnaval, nagenoeg afwezig. Dit kun je ook zien bij de parkeerproblematiek bij diverse basisscholen in Oldenzaal.

 

Gedifferentieerde parkeertarieven op basis van vervuiling

Mijn bezwaar hiertegen is tweeledig.

 1. Waarom moet er voor dezelfde dienst verschillend worden betaald, er word immers dezelfde parkeerruimte bezet.
 2. Waarom moet een kleine gemeente dit gaan invoeren, het gaat om minimale bedragen en voegt niets toe, behalve symboolpolitiek.  (zie Havanna aan de Waal) Doet het goed bij de “groene” medemens maar voegt niets toe, maar veroorzaakt eerder imagoschade voor de Oldenzaalse ondernemingen. Bovendien wordt er op landelijk niveau wel spijkers met koppen geslagen om het gebruik van minder vervuilende auto’s te bevorderen (BPM en Wegenbelasting- vrij) daarbij worden de minder groene auto’s al zwaarder belast via de wegenbelasting, BPM, en accijnzen omdat ze nu eenmaal meer brandstof verbruiken.

Privacy

Immers of een geparkeerde auto meer of minder moet betalen moet worden getoetst op een of andere wijze, je zult elk kenteken moeten toetsen, nog afgezien van de tijd die dit met zich meebrengt.

Kosten

bij uitbreiding van het “betaald parkeren” en vergunningen dien je te handhaven, en het te controleren gebied word aanmerkelijk groter, hoeveel parkeerwachters moeten er bij komen om dit te realiseren.

 

Is er wel een serieus probleem?

Indien er sprake is van problemen, is dit niet op te lossen middels handhaving van bestaande regels en parkeerzones, en het intrekken van “gast-vergunningen”), bovendien zullen de problemen slechts beperkt aanwezig zijn, koopavonden, zaterdagen en bij speciale gelegenheden zoals carnaval.

 

Ik heb een pestpokkehekel aan symboolpolitiek, doe iets om iets op te lossen, niet omdat het zo leuk staat voor een deel van de achterban. Let wel, ik ben wel degelijk een voorstander van het verminderen van fossiele brandstoffen echter, niet uit milieu-oogpunt, dat vind ik totaal irrelevant, aangezien datgene dat wij kunnen en doen slechts een druppel op de gloeiende plaat is. We zijn immers maar met 16 mln mensen.

Bovendien stel ik vraagtekens bij de mate waarin de mens in staat is om het milieu te beïnvloeden, daarbij is CO2 uitstoot van de transportsector slechts 18 % van de totale CO2 uitstoot die de mens produceert (industrie en energie neemt 59% voor haar rekening), terwijl met name de auto onevenredig zwaar wordt belast en de uitstoot hiervan is “slechts” 10% van het totaal, luchtvaart bedraagt 7 % van het totaal  en is stijgende. Interessant hierbij is dat ontbossing alleen al de oorzaak is van 20 % van de totale CO2 uitstoot ter wereld Met andere woorden, door dit tegen te gaan kunnen we, wat betreft CO2, kachelen tot we er bij neervallen

Ik ben voorstander, uitsluitend vanwege de noodzaak om onafhankelijk te zijn van minder democratische olieproducerende landen zoals Rusland, Midden-Oosten en Venezuela.

Dit pleit doe ik niet omdat ik toevallig een brandstofslurpende tank rijdt, waarbij het net is, wanneer het gas intrapt, alsof je een WC hoort doorspoelen, dat is vanaf maart afgelopen en rijd ik ook een politiek correcte auto, en wel om de redenen die ik hierboven al heb aangegeven, namelijk lage bijtelling, geen BPM en geen wegenbelasting, niet omdat ik eventueel meer zou moeten gaan betalen voor het parkeren, dat is geen reden of nagenoeg geen reden om af te zien van een slurptank.

Als laatste wil ik weten of dit beleid werkelijk is gestoeld op een stuk toekomstvisie of dat het een ordinaire belastingmaatregel is ten koste van de automobilist, dat mag, maar wees dan eerlijk en kom niet met argumenten als het “milieu” en “groen” aankakken als gemeente, onze kiezer is immers niet debiel, communiceer deze reden dan ook onder het motto we hebben geld nodig, voor de Bond, Impuls en de bibliotheek, en willen dit financieren uit uitbreiding van de betaald parkeren zone.

Gelul in de ruimte daar heeft niemand wat aan.

Stephan Wijering

 

 

CDA en de Rechtstaat
woensdag, mei 18th, 2011 | Author:

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt, dat indien de kinderporno-verdachten niet meewerken kunnen ze als het aan haar ligt een zware sanctie tegemoet zien. Natuurlijk gooi een belangrijk rechtsprincipe overboord, alles om KP te voorkomen, want dat is het toverwoord samen met terreur, om elementaire mensenrechten naar de kloten te helpen. Privacy-schendende maatregelen waar men vroeger niet eens over na durfde te denken worden nu fluitend aan de kant geschoven met het argument kinderporno.

Het voorstel van deze digibete is om verdachten te straffen wanneer zij hun wachtwoord van de computer niet geven, en de voorgestelde straf liegt er niet om, 5 jaar als je niet wil meewerken aan je eigen veroordeling, en als dit mag waarom zou je dan  zaken als waterboarding en waarheidsserums niet invoeren om de “waarheid” boven tafel te krijgen. Het verplichten om mee te werken aan de eigen veroordeling is een glijdende schaal waar we niet naar toe zouden moeten willen, ongeacht het onderliggende vergrijp. Bovendien als een eventuele veroordeling uitsluitend afhankelijk is van het verkrijgen van het encryptie-wachtwoord, is het wel een hele dunne zaak. Daarnaast lijkt het mij beter om te onderhandelen over de strafmaat (iets wat in Nederland volgens mij niet mogelijk is) indien een verdachte wel meewerkt. Met honing vangt men immers meer vliegen.

Het is m.i. niet nodig om elementaire rechten te ontnemen, rechten waar ons rechtsstelsel is gebaseerd, middeleeuwse methoden passen niet in het hedendaagse rechtssysteem, ongeacht het vergrijp.

Vrijheid van onderwijs.
dinsdag, april 05th, 2011 | Author:

Eigenlijk hebben wij een heel vrij land, Nederland is een van de weinige landen, zo niet de enige, die zoiets heeft als artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel houdt in dat iedereen in Nederland de vrijheid heeft om een school op te richten die volgens de eigen levensovertuiging de lessen inricht, daarbij moeten ze zich wel houden aan de algemene regels voor opleiding die de Nederlandse overheid oplegt.  Ik vind dat bijzonder, en een belangrijk recht, dat rekening houdt met artikel 6 van de grondwet “de vrijheid van godsdienst”. Het is dus in beginsel mogelijk voor ouders om kinderen naar een school te sturen die aansluit bij de levensovertuiging die men zelf heeft.

Op het moment dat je je kind naar een school doet die een andere levensovertuiging aanhangt dan jezelf, kan dat dus een probleem gaan geven, dit kun je voorkomen door ofwel een andere school te kiezen die wel aansluit bij je levensovertuiging, ofwel je te conformeren aan de voorwaarden en richtlijnen van de school.

Natuurlijk zijn er argumenten te verzinnen tegen deze vorm van verzuiling, maar afschaffing betekend het inperken van rechten, en moet je dat willen? Moeten we eigenlijk niet blij zijn dat groepen mensen, nog steeds zelf mogen bepalen hoe zij hun leven en daarmee hun levensbeschouwelijke visie willen invullen. De vrijheid van onderwijs maakt dit voor een deel mogelijk.

Linkdump: Iedereen is verdacht
maandag, april 04th, 2011 | Author:

Linkdump

 

Moeten we dit wel willen?

De rare tijdlijn van Wikileaks
dinsdag, december 07th, 2010 | Author:

De tijdlijn is heel erg verdacht.
– Wikileaks vraagt de VS ministerie van defensie te helpen in het censureren van de documenten (wat ze weigeren)
– Wikileaks publiceert een voorraad gelekte diplomatieke berichten (lichtjes beschamend, niet eens schadelijk voor imago VS).
– De Amerikaanse politici staan op hun achterste benen.
– Amerikaans bedrijf EveryDNS dumpt Wikileaks, vlak daarna looft Joe Lieberman de acties van deze DNS provider.
– Franse hosting provider dumpt ook Wikileaks na uitlatingen van Franse politici.
– En vervolgens. na herhaaldelijke verzoeken van de Amerikaanse overheid aan het Amerikaanse bedrijfsleven om betrekkingen met Wikileaks te stoppen, dumpt ook daadwerkelijk het ene Amerikaanse bedrijf na het andere.

reactie geleend van madjo op webwereld

Wikileaks dreigt met een internetexplosie
vrijdag, december 03rd, 2010 | Author:

Volgens Zibb zou wikileaks dreigen met het publiceren van ineens 251.287 documenten van Amerikaanse Diplomatieke diensten als Assange wordt gearresteerd.

Ik zou zeggen waarom wachten, publiceren die hap. Hack The Planet! Waarom moet een overheid wel de privacy hebben die ze de burger wensen te ontnemen.

GeenStijl : Justitie wil 24/7 internettap voor iedereen
vrijdag, december 03rd, 2010 | Author:

GeenStijl : Justitie wil 24/7 internettap voor iedereen.

Altijd gedacht dat Generalissimo Ernesto Hirsch Balin, zijn vakdiploma Stasi-praktijken wilde doorvoeren, nu blijkt dat Kolonello Fred Teeven, blijkbaar ook de vervolgcursus Gestapo-praktijken glansrijk heeft doorlopen en deze actief wil gaan toepassen op het Internet.

Privacy is blijkbaar geen “hot item” bij de VVD, en is alleen maar lastig, stel je toch eens voor dat je niet alles weet van de burger, dat kan natuurlijk niet, de burger is immers altijd schuldig tot het tegendeel is bewezen.

Dus bovenop de OV-Chipkaart en het rekeningrijden waarmee de overheid een pracht van een tool heeft om je IRL bewegingen in de gaten te houden, iedere vingerafdruk in een database, DNA profielen opslaan, financiele gegevens delen met vreemde mogendheden, wil de “liberale” VVD’er Fred ook nog weten wat u allemaal post op het internet.

Is de PVV Fascistisch?
woensdag, november 03rd, 2010 | Author:

Het korte antwoord is, nee, de PVV is niet fascistisch maar heeft wel fascistische elementen.  Uit wikipedia wordt een definitie van het begrip fascisme gegeven. Waar men bij op moet merken dat het fascisme slechts ten dele overeenkomsten vertoond met het Nazisme. Het fascisme is veel ouder dan het Nazisme en heeft langer als regeringsvorm gefungeerd, sterker nog er zijn heden ten dage nog landen die deze staatsvorm omarmen. Tegenwoordig wordt het fascisme vaak gelijkgesteld met het nationaal socialisme, dit is niet juist. Het nationaal-socialisme gaat uit van een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme en meer racisme.

Het fascisme kent een aantal basiskenmerken:

 1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.
 2. Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.
 3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
 4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
 5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
 6. Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
 7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
 8. Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
 9. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
 10. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

Laten we punt voor punt deze kenmerken eens naast de PVV leggen.

Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.

Ja de PVV is inderdaad de tegenstander van traditionele links als rechtse partijen, echter Geert Wilders is een protegé van de VVD, en heeft de ideologie van deze partij voor een deel meegenomen in zijn eigen ideeën, het is niet voor niets dat de huidige coalitie had kunnen ontstaan. De PVV kan dus niet echt worden gezien als tegenstander van traditioneel rechts, sterker nog ze maakt er een onderdeel van uit.

Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.

Dat doet de PVV ook, deze instellingen worden met enige regelmaat weggezet als “linkse hobbies” maar ook met vakbonden en andere maatschappelijke organisaties heeft de PVV niet veel op. De vraag is echter of dit als pvv-ideologie kan worden bestempeld of maakt het onderdeel uit van de propaganda machine van de PVV, het opnemen van de verbale strijd tegen deze organisaties middels een aantal populistische one-liners.

Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

De PVV wil wel degelijk de maatschappelijke orde opschudden cq omverwerpen echter het puntje geweld is niet echt zichtbaar, Geert Wilders gaat wel met gestrekt been het debat in, maar dat is voornamelijk verbaal wapengekletter en geen geweld. Bij herhaling heeft Geert Wilders zich uitgesproken tegen geweld, daarin kun je nog de VVD-roots van Geert Wilders ontdekken. Hoe zijn achterban hiermee omgaat moet de toekomst uitwijzen.

Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

De PVV is organisatorisch wel als zodanig opgebouwd, de PVV is immers een partij met slechts één lid, Geert Wilders, een lid dat in zeer grote mate de koers van de partij bepaald, en een lid dat de fractieleden terugfluit als ze zich buiten de partijlijnen begeven, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Hero Brinkman die pleitte voor meer interne partij-democratie. Dat Geert Wilders charismatische eigenschappen bezit in de ogen van zijn achterban is moeilijk te ontkennen.

Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

De PVV achterban roept dit wel met enige regelmaat, “op naar de 75 zetels”, echter Geert Wilders gebruikt de bestaande democratische structuren en manoeuvreert hier erg handig binnen, de huidige coalitie is hier een sterk voorbeeld van, de PVV heeft de ruimte om vanaf de zijlijn te blijven schoppen tegen de traditionele partijen, zonder dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor de koers die het kabinet inzet, het electoraat lijkt niet in te zien dat het beleid van het huidige kabinet, ook het beleid van de PVV is.

Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

In eerste aanleiding is er geen reden aan te nemen dat de PVV dit na zou streven, echter de positie die Geert Wilders inneemt ten opzichte van deze maatschappelijke organisaties, met name de kwalificatie “linkse hobbies” geeft wel aan dat de PVV de financiering van deze organisaties tot een minimum wil beperken en daarmee deze organistaties effectief vleugellam maakt.

Het fascisme is extreem nationalistisch.

Is de PVV extreem nationalistisch? Het antwoord daarop zal overwegend ‘Ja’ zijn de PVV ziet Europa niet zitten, ze willen een Grondwetswijziging inzake de ‘leidende’ Nederlandse cultuur en in hun hele ideeen zijn ze sterk naar binnen gericht.


Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.

Vanuit Europa gezien lijkt dit wel zo te zijn, alleen is dit beeld niet zo sterk als de definitie suggereert, de PVV pleit nog niet voor volledige terugtrekking uit de EU, er wordt wel een verbale strijd geleverd tegen Europa en dat waar Europa voor staat, Europa dient immers uitsluitend nog een samenwerkingsverband te zijn, in plaats van het Economische blok tegen de VS en China wat het nu is.

Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.

Electoraal lijkt het erop dat de PVV voornamelijk geworteld is in de maatschappelijke onderklasse, al zie je wel een sterke hang vanuit de middenklasse naar de ideeën van de PVV, voorlopig lijkt het erop dat de traditionele partijen zich in die middenklasse kunnen handhaven.

Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

De PVV heeft dit streven niet, tenminste dit blijkt noch uit de uitspraken, noch uit de verkiezingsprogramma’s

Gezien de definities zoals deze hierboven zijn beschreven kun je de PVV niet kwalificeren als een fascistische partij, hoogstens een politieke partij met fascistische elementen, maar ook met rascistische elementen, zeker gezien de manier waarop men bepaalde bevolkingsgroepen een aparte maatregelenpakket wil opdringen.  De PVV is in ieder geval een beweging waar kritisch naar gekeken dient te worden en die, in het geval van te extreme opvattingen verbaal hard dient te worden bestreden, ook door de partijen die ideologisch dichter bij het gedachtengoed van de PVV staan.  De tijd zal moeten uitwijzen of de PVV over 4 jaar nog wel bestaansrecht heeft en of de traditionele partijen een duidelijk antwoord hebben op het populisme van de PVV en of ze in staat zijn om de sterke onderbuikgevoelens in de samenleving te kunnen beteugelen en hiervoor oplossingen kunnen aandragen.

Category: Column |  Tags: , , , , | 3 Comments
Het Nut van de Europese Unie
dinsdag, augustus 10th, 2010 | Author:

De laatste jaren is de EU niet meer sexy, en diverse figuren in de landelijke politiek beginnen openlijk te pleiten voor uittreding, dom plan! De EU is voor een groot deel verantwoordelijk voor de enorme welvaartsstijging in de afgelopen 50 jaar, door handelsverdragen, verdwijnen van grenzen en import/export restricties. En wat nog belangrijker is, vrede, rust en veiligheid.  Het succes van de EU is mede veroorzaakt door het feit dat wij in Europa binnen de Unie geen noemenswaardige conflicten meer hebben gehad.

Nederland heeft overigens altijd naar samenwerkingsverbanden gezocht, en dat is reeds begonnen met de Benelux, maar ook bij de geboorte van de EU was Nederland in zeer belangrijke mate betrokken. Dat is ook geen wonder, Nederland is namelijk te klein om een vuist te kunnen maken tegen grote economische machtsblokken zoals de VS en het opkomende China/India. Het is zo jammer dat de navelstaarders onder ons uitsluitend naar de betalingen kijken en niet naar de verdiensten, nog steeds levert de EU Nederland een batig saldo op.

Nederland solo verder, lekker kneuterig met onze eigen munt, gaat pas echt geld kosten, je hebt dan namelijk totaal geen invloed meer. Vergeet overigens niet dat zowel Duitsland (Hamburg) en Belgie (Antwerpen) ook over prachtige havens beschikken, die absoluut de voorkeur gaan krijgen als NL onverhoopt uit de EU zou uittreden. Dat gaat ons pas echt geld kosten.

Daarbij snap ik het bezwaar niet, ik zie geen verschil in het over de balk smijten van geld door Den Haag of door Brussel, daarmee wil ik overigens niet zeggen dat alles binnen de EU koek en ei is, er is nog zeer veel mis bijvoorbeeld het domme heen en weer gereis naar Straatsburg, maar ook het feit dat de EU nog steeds wordt bestuurd door commissarissen en niet door het parlement. Daar moet iets aan gedaan worden, en dat los je niet op door maar uit te treden.

Dat de PVV voor uittreding is, kan ik nog wel begrijpen, dit zijn nu niet bepaald de types die verder kunnen kijken dan de neus lang is, en uitsluitend en alleen hun beslissingen baseren op de onderbuik, de SP is ook partij die uittreding als redelijk alternatief zien, en daar gaat bij mij het licht uit. Juist de EU heeft enorm veel gedaan voor de werknemer m.n. op het gebied van veiligheid. Goed soms schieten ze door denk maar eens aan het verbod voor een glazenwasser om op een ladder te gaan staan, maar desondanks is de EU wel bezig met deze materie.

Gezien de situatie in de wereld op het moment en de opkomst van nieuwe, sterke economieën, kunnen wij het ons als klein land niet veroorloven om uit een economisch machtsblok als de EU te stappen, alleen kunnen we helemaal niets met ons 17 miljoen, t.o.v. de 1 mrd Chinezen en 1 mrd Indiërs die economisch enorme stappen voorwaarts maken. Men zou eerder moeten pleiten om de EU om te vormen tot een statenbond, een soort van Verenigde Staten van Europa, waar bij de lidstaten een grote vorm van autonomie behouden en waarbij de belangrijke zaken zoals Defensie, Economie, Buitenlandse zaken centraal geregeld worden waarbij de controle plaatsvind in het Europees Parlement. Het vreemde nu is dat Amerikaanse staten op bepaalde vlakken nu meer autonomie hebben dan Europese staten, terwijl het land aanmerkelijk democratischer is dan de EU nu.

Ik spreek de hoop uit dat Nederland eindelijk eens de ogen weer opent en minder angstig naar de toekomst kijkt, misschien dat daarmee Europa weer sexy wordt, en uiteindelijk is dat goed voor iedereen.

Flatgebouw Nederland
maandag, maart 29th, 2010 | Author:

De onderstaande parabel heb ik “geleend” van de website meervrijheid.nl ik vond hem dermate goed gevonden en briljant dat ik deze integraal plaats, ik hoop dat de onlangs overleden schrijfster, Pamela Hemelrijk, mij dit niet kwalijk neemt.

Bron: http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=979

Toen ons flatgebouw “Nederland” indertijd werd opgeleverd boden Nolleke (een part-time handwerklerares) en Wout (een vormingswerker) zich aan om de taken op zich te nemen die gemeenschappelijk geregeld moesten worden, zoals trappenhuizen, liftkokers en dergelijke. “Best”, zeiden wij, en we benoemden die twee met algemene stemmen tot bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Het bestuur besloot daarop de collectieve onderhoudskosten inkomensafhankelijk te maken. Voortaan moesten wij 5 procent van ons inkomen afdragen. “Vooruit maar”, dachten wij. Onze inkomens ontliepen elkaar toch niet zoveel. Bovendien vonden wij het allemaal wel leuk dat de ordinaire patser op nummer 40 met zijn Bentley dan de grootste veer zou moeten laten.

De eerste klap kwam toen Nolleke en Wout meedeelden dat de liftkokers vernieuwd moesten worden. De klus werd uitbesteed aan een aannemer (die trouwens later bleek een zwager van Nolleke te zijn geweest), en viel door “tegenvallers” tien keer zo duur uit als voorzien. Bovendien bleven de nieuwe liften om de haverklap steken, zodat we voortaan de trap moesten nemen. Nolleke’s zwager konden wij niet aansprakelijk stellen, want die had zijn bedrijf verkocht en was naar Paraguay geëmigreerd. Het bestuur heeft nog wel een peperdure advocaat in de arm genomen (die trouwens later bleek de ex-man van Nolleke te zijn), maar dat haalde niks uit.

Om de financiële strop op te vangen werden de servicekosten werden door Nolleke en Wout met 10 procent verhoogd. Wij protesteerden. Wout huurde vervolgens voor 10 mille bureau Twijnstra en Gudde in, om te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen was geweest. Dat kwam na een half jaar tot de conclusie “dat er het een en ander fout was gegaan”, en besloot met de aanbeveling “het voortaan beter te doen”.

Nolleke had ondertussen niet stil gezeten. Omdat ons bewonerskrantje “niet professioneel genoeg was” had zij één der bewoners (die trouwens later bleek een jeugdvriend van Wout te zijn) tegen een riant salaris aangesteld als full-time hoofdredacteur. Sindsdien stonden er alleen nog interviews met Nolleke en Wout in het krantje. En mededelingen over de nieuwe huisregels waaraan wij ons moesten houden. Elke maand kwamen er een stuk of wat bij. Zo mochten wij onze eigen ramen niet meer lappen, omdat dat “te gevaarlijk” was. Nolleke had daarvoor een glazenwassersbedrijf in de arm genomen (dat overigens, zo bleek later, van haar zwakbegaafde zoon was). Als je je voordeur een ander verfje wilde geven moest je daarvoor eerst schriftelijk toestemming vragen bij een door Wout opgerichte schoonheidscommissie. Roken, drinken, barbecuen en praten op het balkon werd ons voortaan verboden. Om de naleving van deze regels te waarborgen benoemde Nolleke 10 bewoners tot betaald controleur. Zij patrouilleerden over de galerij om overtreders te beboeten. Gekleed in fraaie uniformen, die Nolleke speciaal door Frank Govers had laten ontwerpen.

De servicekosten waren door dit alles gestegen tot 30 procent van ons jaarinkomen. Sommige bewoners raakten in geldnood. Het bestuur riep daarop een “solidariteitsfonds” in het leven waarop bewoners in nood een beroep konden doen. De servicekosten moesten daarvoor wederom worden verhoogd, ditmaal tot 40 procent.

De patser met de Bentley was de eerste die het voor gezien hield. Hij vertrok. Zijn plaats werd ingenomen door een alleenstaande moeder die zo’n laag inkomen had dat het bestuur besloot haar geheel van servicekosten vrij te stellen. Het flatgebouw was intussen door Nolleke en Wout omgedoopt tot “Flatgebouw Solidariteit”. Het initiatief trok wijd en zijd de aandacht. Nolleke en Wout werden alom geroemd om sociale bevlogenheid, en verschenen in diverse talkshows. Zij vertelden aan iedereen die het maar horen wilde dat arme mensen in onze luxeflat geen servicekosten hoefden te betalen. Het liep storm, zoals u begrijpt; telkens als er een appartement vrij kwam stonden de minima met honderden te queuen op de galerij. Er moesten drie administratieve krachten worden aangesteld om de aanvragen te verwerken, en twee commissies om te beslissen wie van de gegadigden in de grootste nood verkeerde, en dus het appartement het hardste nodig had.

De situatie is nu als volgt: wij betalen thans 60 procent van ons inkomen aan servicekosten. Nolleke en Wout hebben een vaste staf in dienst van 40 betaalde medewerkers. De tien appartementen op de bovenste verdieping zijn aangekocht en verbouwd tot kantoorruimte voor de Vereniging van Eigenaren. De kosten van die verbouwing zijn wederom volledig uit de hand gelopen, waarna wij wederom Twijnstra en Gudde in ons maag gesplitst kregen, ditmaal á raison van 20 miel. Er wordt gefluisterd dat het afscheidsfeest voor Wout (die zich onlangs wegens rugklachten uit het bestuur heeft teruggetrokken, waarna het bestuur – in casu Nolleke – Wout’s zoon met algemene stemmen als opvolger heeft gekozen), dat dat feest dus ook 20 miel heeft gekost; afgezien dan van het optreden van Pavarotti natuurlijk. Maar zekerheid hebben we niet, want De Regelgevingsvoorlichtingskrant, zoals het bewonerskrantje tegenwoordig heet, zwijgt daarover. De redactie heeft zich uitgebreid als een olievlek, en heeft thans twee voormalige appartementen als kantoorruimte in gebruik. Om de krant te financieren heeft Nolleke voor alle bewoners een “verplichte bijdrage” in het leven geroepen, die elk jaar stijgt.

De liften doen het nog steeds niet, en het flatgebouw begint in verval te raken. Als we protesteren zeggen Nolleke en Wout jr. steevast: “Hoor eens, we moeten nou eenmaal bezuinigen. Er is domweg geen geld voor nieuwe liften, zo simpel is het. Maar wat klaag je toch? Als je vindt dat we het niet goed doen, dan kies je toch gewoon een ander bestuur?”

Maar het vervelende is: wij kunnen de Nolleke-en-Wout-kliek nooit meer afzetten. Want een meerderheid van de bewoners profiteert thans van het solidariteitsfonds, óf werkt full-time voor de Vereniging van Eigenaren.(Of allebei.) En dat wil die meerderheid graag zo houden. Nolleke en Wout c.s. zullen dus altijd de verkiezingen winnen. Wij zitten als een rat in de val.

Als het zo doorgaat gaan de servicekosten naar 90 procent, en gaan we met z’n allen failliet, tot de laatste man. En wij kunnen er niets tegen doen.
“Vertrekken”, zult u zeggen, en dat lijkt inderdaad het enige wat er nog opzit. Maar daar kunnen wij om de een of andere sentimentele reden maar niet toe komen; we stellen het steeds uit. Soms ben ik wel eens bang dat we dat we daar ooit nog heel veel spijt van zullen krijgen.

Pamela Hemelrijk

Balkenende wordt weer Lijsttrekker
zaterdag, februari 20th, 2010 | Author:

Volgens spitsnieuws zou Balkenende wederom lijsttrekker worden van het CDA, dus wederom kiest het CDA voor de grootste kneus van de hedendaagse politiek, een MP die reeds 4 keer heeft aangetoond niet in staat te zijn om een kabinet voor de volle 4 jaar bij elkaar te houden en een premier die eveneens aantoonbaar zaken verzwijgt, volgens de commissie Davids.

Of mijnheer Balkenende heeft een plaat voor de kop van bijbelse proporties, of de heer Balkenende is een regent pur sang die de spreekwoordelijke fecaliën aan het electoraat heeft, nog weer een blunder kabinet gaat de Nederlandse Economie handen vol met geld kosten, en dan hebben we het nog niet eens over het aanzien van ons land in de rest van de wereld.

Marcel van Dam zei ooit dat we met Pim Fortuyn, op het internationale theater een modderfiguur zouden slaan, deze woorden zijn in het geval van Fortuyn nooit uitgekomen, daar heeft een groente-extremist destijds een loden stokje voor gestoken, maar Marcel van Dam heeft wel gelijk gekregen alleen de persoon in kwestie is een andere gebleken. De man die ons 4 gevallen kabinetten heeft gebracht, geen regie kan voeren, en kruipt als een geslagen schoothondje voor de President van de VS, destijds nog een groter modderfiguur, is toch wel de Pias van de vaderlandse politiek gebleken.

Als het allemaal een beetje meezit kan de Nederlander in mei van dit jaar weer naar de stembus, en op basis van de huidige peilingen, maakt de heer Balkenende wederom een goede kans om de grootste partij te worden, de zetelverdeling is ook nog eens zodanig dat er een coalitie van 4 partijen nodig zal zijn om een meerderheid te krijgen, alleen een CDA-VVD-PVV-CU kabinet is waarschijnlijk mogelijk, waarbij het CDA de grootste zal zijn en dus de MP zal mogen leveren, een rampscenario, die zijn weerga niet kent.

Het is te hopen dat de Kiezer nu eindelijk eens de partij afstraft die werkelijk, door middel van politieke powerplay, verantwoordelijk is voor een afwachtende houding op zeer belangrijke dossiers zoals onderwijs, arbeidsmarkt, NAVO-missies en economische crisis, en verantwoordelijk is voor het vallen van Balkie I, II, III en Grijs I, het CDA.

Dus langs deze weg wens ik de Kiezer straks in mei veel wijsheid toe en hoop met heel mijn hart dat het politieke geheugen, de kiezer, niet in de steek laat en het CDA de Electorale afstraffing geeft die ze verdienen.

Zou het Kabinet nu eindelijk vallen?
donderdag, februari 18th, 2010 | Author:

Na een lange periode waarin het Kabinet van blunder naar blunder struikelde, en een totale apathie liet zien, inzake de financiële crisis, met uitzondering van Bos die nog wel enige voortvarendheid heeft laten zien betreffende klungelende banken, wordt de vervolgmissie in Uruzgan waarschijnlijk het Waterloo voor Balkenende 4. Balkenende, de Minister President, die nog geen enkel kabinet tot een goed eind heeft kunnen brengen, de opperklungel van de hedendaagse politiek.

Tot vandaag heeft de PVDA laten zien dat zij in de eredivisie draaikonterij zeer goed kunnen meespelen, echter het lijkt erop dat ze het geneuzel van het CDA nu eindelijk zat zijn. Geen verlenging van de Missie in Afghanistan, iets wat de PVDA ook al in de verkiezingen destijds heeft aangehaald. Aan de andere kant, de PVDA heeft wel meer ideologische veren laten vallen, deels uit pragmatisme, deels doordat men het pluche wel heel lekker vind zitten. Daarbij komt ook nog eens dat de PVDA in de peilingen op een dieptepunt zit en nieuwe verkiezingen de partij zou decimeren. Dus erg happig zullen ze niet zijn op een val van dit kabinet.

De tijd zal het leren of het toch een gevalletje “plas, glas, was” zal worden, of dat het CDA de keutel rigoureus intrekt inzake de nieuwe missie in Afghanistan, of dat de PVDA toch meer waarde hecht aan het pluche dan aan principes.

Democratische STASI, kan dat?
donderdag, januari 28th, 2010 | Author:

Blijkbaar wel, zelfs de politie hoeft tegenwoordig niet meer de wet te volgen, en kan onbeperkt kentekens opslaan, er hoeft niet eens een match te zijn met kentekens in het politiebestand, tenminste dat blijkt uit een nieuwsbericht op nu.nl. Maar binnenkort krijgen, als de kamer het goedkeurt, Camiel, Ernst, Nebahat, Guusje Nadorst, en andere ambtenaren, de beschikking over een onvervalst STASI-kastje in elke auto. Dat maakt het allemaal veel makkelijker. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Buiten het feit dat de automobilist nog verder kan worden uitgeknepen, doemen er allemaal fantastische mogelijkheden op zoals een Geautomatiseerde boetesysteem, je overschrijdt de maximum snelheid en de boete wordt automatisch ge-SMS’s, goed voor de verkeersveiligheid en de staatskas, wat wil je nog meer een ander voordeel is dat Politie, justitie, belastingdienst en willekeurig ander ambtenaren, kunnen lekker makkelijk nagaan waar u uithangt, en bang te zijn dat deze informatie op het internet beland dat hoeft u niet, uw overheid gaat immers zeer vertrouwelijk om met deze gegevens.

Maar gelukkig voor onze overheid houdt het daar niet op, immers met een dergelijk kastje kun je niet zien of er iemand met het openbaar vervoer reist, en dat kan toch niet de bedoeling zijn, ook daarvoor is er een oplossing de OV chipkaart die niet alleen meer geld in het laatje brengt (tot 50 % meer zelfs) maar ook daarmee kun je eenvoudig nagaan waar iemand heeft uitgehangen, en in combinatie met verplichte dataopslag bij telecommunicatie-bedrijven en internet providers heb je als Politie toch een volledig beeld en hoeven die arme agenten minder de straat op, immers opsporing begint toch achter het beeldscherm en het tweevinger typsysteem. In het uiterste geval kun je als agent altijd nog gebruikmaken van cameratoezicht waarvan is aangetoond dat die beelden nooit in de publiciteit komen

Wat zal het toch heerlijk veilig worden op straat.Overigens als je niets te verbergen hebt betekend dat nog niet dat iedereen met name een overheid maar alles van je moet weten.

Vingerafdruk in het Paspoort
maandag, juli 13th, 2009 | Author:

Vanaf 21 september 2009 worden uw vingerafdrukken afgenomen als u een nieuw paspoort wilt hebben, u bent derhalve vanaf die datum formeel verdachte voor alle misdrijven die in Nederland worden gepleegt. Het is namelijk de bedoeling dat al deze vingerafdrukken uiteindelijk in een centrale database worden opgeslagen.

Er zijn inmiddels eindelijk een aantal maatschappelijke organisaties de de noodklok gaan luiden, persoonlijk vind ik dit veel te laat, de inbreuk op de privacy is reeds begonnen bij de invoering van de draagplicht van uw ID-bewijs, dit zijn gewoon een aantal stapjes die verder genomen worden om de controle op de burger, te vergroten. Nu de vingerafdrukken, straks uw DNA materiaal, dat is immers net zo handig om criminelen te kunnen pakken en u bent allen crimineel totdat het tegendeel wordt bewezen, tenminste, daar begint het nu wel langzamerhand op te lijken.

Hoe goedwillend de overheid ook kan zijn, de ingeslagen weg is een zeer zorgwekkende, het lijkt er wel op dat inmiddels de “sky the limit” is, gezien de maatregelen die ons reeds door de strot zijn gedrukt, of nog gedrukt moeten worden. Denk maar eens aan het Electronische patienten Dossier, het Electronisch Kinderdossier van de schaamhaarbrigade van Rouwvoet, maar ook de OV-chipkaart en het rekeningrijden, bovendien zie je ook steeds meer CCTV systemen ontstaan in diverse plaatsten, ondanks het feit dat dit aantoonbaar geen verbetering van de veiligheid oplevert.

In een eerdere post heb ik reeds aangegeven welke maatregelen er allemaal al zijn of waarvan wordt overwogen of ze moeten worden ingevoerd, en indien er niet wordt geprotesteerd kunt u er rustig van uitgaan dat ze zullen worden ingevoerd.

Those willing to give up a little liberty for a little security deserve neither security nor liberty.- Benjamin Franklin”

Waarschijnlijk bedoelde Benjamin Franklin zijn quote niet met de huidige informatie-technologie in  gedachten, maar ze past prima bij het onderwerp.

Iedere Nederlander is nu Verdachte, ook u!
zaterdag, juni 27th, 2009 | Author:

Een korte bloemlezing van de plannen en wetgeving waaruit dit blijkt

– Europa gaat een internet database met biometrie, passpoort en NAW gegevens aanleggen voor de vrijheid en veiligheid.
– Europa gaat actief targetten op vingerafdrukken van asielzoekers.
– Amsterdam rijdt met kenteken scanners rond om te controleren of je betaald hebt voor parkeren, deze gegevens worden opgeslagen in een centrale database.
– Slimme meters in de woningen, op dit moment vrijwillig in bestaande, maar verplicht in nieuwe woningen.
– OV-chipkaart, totaal overzicht van je reisgedrag, bewaard voor een periode van minimaal 7 jaar.
– De belasting dienst mag beslag leggen op je vermogen zonder tussenkomst van een rechter.
– Overheidsinstanties mogen dataminen in alle private databases (bonuskaart, airmiles, verzekeringen, etc, etc, etc, etc)
– Ontwikkeling van GPS gebaseerd systeem voor rekeningrijden – consequentie is het permanent weten waar je voertuig zich bevind op de wereld.
– De bibliotheken houden bij wat je leent en die database is beschikbaar voor opsporingsinstanties.
– Biometrische gegevens plus RFID chip in het paspoort.
– Verplichte huiszoekingen zonder huiszoekingsbevel in Den Haag, deze week in het nieuws, redelijk nieuw en schokkend.
– Overheid houdt actief alle NAW gegevens van alle ISP’s plus IP adressen bij. Alle tel#, mobiel en vast en van de vaste telefoons ook de logs aan wanneer aan welke vaste steunzender je aangemeld was. (Allemaal geregistreerd bij het CIOT).
– Dataretentie, binnenkort zijn alle providers (internet/telefonie) in NL verplicht om al je internet, telefonie verkeersstromen vast te leggen en over te dragen aan de overheid.
– Er is geen goedkeuring meer nodig van een rechter in Nederland om een telefoontap te starten (Er lopen er dagelijks meer dan 1000).
– EPD (in oprichting)
– EKD is al ingevoerd met daarin opname rondom etniciteit, religie, sociale achtergronden en medische historie, ook die van ouders.
– Doorzenden van allerlei gevoelige informatie naar andere landen (vooral USA): passasiersgegevens, bank transacties.
– Identificatie (plicht) die geen plicht heet te zijn maar in de uitvoering toch heel plichtmatig is. Deze wordt op dit moment nog verder uitgebreid met nog meer bevoegdheden voor instanties.
– Het in stand houden van allerlei roofinstituten (Cedar (Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten), Norma, etc, etc.
– “preventief” fouilleren is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Staande gehouden worden om niets, zonder verdenking anders dat je op die locatie bent.
– Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden.
– Videobewaking met steeds verder ontwikkelende gezichtsherkenning en hoe prettig, van uw gezicht hebben wij reeds het patroon opgeslagen in een centrale database (passpoort, rijbewijs of ID-kaart).
– Private stichtingen die internetblokkades willen (Brein) en daarop aansluitend dat het CDA deze week CONTENT Polizei voorstelt.
Denk er maar eens over na!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”
dinsdag, april 14th, 2009 | Author:

Al is de censuur nog zo snel, het internet achterhaald het wel!

Ongeacht of de geuite beschuldigingen in het stuk van Wouter de Heus waar zijn, Wolfsen heeft overigens erkend dat ze op de feiten zijn gebaseerd, is het voor een Nederlandse burgemeester, of politieke figuur, niet kies om een publicatieverbod te eisen. Daarom hier integraal het gewraakte stuk.

Mijn complimenten aan zowel de heer De Heus als aan zijn redacteur, dat zij niet zwichtten voor politieke druk. De uitgever daarentegen daarvoor zou eigenlijk de ouderwetse schandpaal weer in het leven moeten worden geroepen, zetten we Wolfsen ernaast!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”

Door Wouter de Heus
Bestuursrechtdeskundige Twan Tak meent dat PvdA-burgemeester Wolfsen 17.000 euro terug moet storten in de gemeentekas. Dat bedrag heeft hij volgens Tak te veel gedeclareerd als pensionkosten. Wolfsen meent dat zijn integriteit bewust in twijfel wordt getrokken en stelt dat Tak de regels niet kent.

Het ministerie van binnenlandse zaken probeert de wet op te rekken, zegt Tak. “Op het moment dat Wolfsen een appartement in Utrecht betrok, hadden de declaraties moeten stoppen. De emeritus hoogleraar bestuursrecht doelt op een brief die minister Guusje ter Horst van binnenlandse zaken eind februari 2009 naar alle gemeenten zond om de regelingen rond verhuis- en verblijfkosten van burgemeesters nog eens toe te lichten naar aanleiding van de affaire Hulman in Den Helder. Daarin stelt de minister dat er veel gezeur is rond het onderwerp en de vergoedingen waarop aanspraak gemaakt kunnen worden. Over de regeling rond pensionkosten schrijft de minister: “Het kan gaan om een verblijf in een hotel. Veelal is dit een zeer kostbare oplossing. Door binnenlandse zaken wordt de volgende lijn gehanteerd: Wordt er een woning gehuurd met als doel dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, dan kan onder pensionkosten worden verstaan de huur van een tijdelijke appartement/woning.” Tak: “In die brief gaat de minister bestaande wetgeving nog een keer uitleggen, op een manier die niet strookt met de bestaande uitleg. Dat kan natuurlijk niet. De wet is helder en het is aan de rechter om een wet uit te leggen, niet aan een minister jaren na het ingaan van de wet.” Overigens meent Tak dat er snel een betere wetgeving moet komen want nu is het ‘soep’.

Wolfsen maakte terecht, zo zegt hij zelf, gebruik van de pensionkostenregeling die er is voor ambtenaren en burgemeesters. Het feit dat ‘luis in de pels’ Kees van Oosten een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur om boven tafel te krijgen wat de burgemeester precies declareerde tijdens zijn eerste veertien maanden in de Domstad en de publicaties in onder meer deze krant daarover, kwalificeert Wolfsen als het bewust beschadigen van zijn persoon. “Ik heb de regels keurig en correct toegepast. Dat leidt geen enkele twijfel. Iedere speculatie dat het anders zou zitten is evident onjuist.”

Dat Wolfsen zich gedekt voelt, daar kan Tak bijna begrip voor opbrengen. “Dat komt omdat het ministerie op meerdere momenten gaat rommelen door een wettelijke regeling opnieuw uit te leggen. Maar dat ontslaat iemand als Wolfsen niet om de wet te kennen, zeker als jurist en oud-rechter.”

De gemeente ontving voor de installatie van Wolfsen een mail van het ministerie dat de huur van een tijdelijke woning ook onder de pensionkostenregeling geschaard zou kunnen worden. Tak maakt daar gehakt van. “Wolfsen woonde de eerste weken van zijn burgemeesterschap in een Utrechts pension. Die kosten mocht hij allemaal declareren. Ook zijn reiskosten van zijn Amsterdamse appartement naar Utrecht. Toen hij daarna een al dan niet tijdelijk appartement huurde, had hij nog vier maanden gebruik kunnen maken van de regeling voor dubbele woonlasten. Dan spreken we over 1088 euro in totaal. Dat hij dertien maanden 90 procent van de huur van zijn appartement declareerde, is een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving. Wolfsen zou de stad het te veel gedeclareerde moeten terugbetalen.” Dat gaat om ongeveer 17.000 euro.

Wolfsen is woedend over hetgeen Tak vertelt. “Deze man kent de regels niet, anders zou hij zoiets niet beweren. Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik me eerder in Utrecht had moeten inschrijven, en niet pas tijdens een werkbezoek aan Burgerzaken in juni 2008. Maar dat doet niets af aan de helderheid van de regeling en de manier waarop wij vooraf de regeling hebben laten uitleggen door het ministerie en wij hem uiteindelijk hebben toegepast.”

Wolfsen bivakkeerde korte tijd in een pension, waarna hij een gemeubileerd appartement huurde via Rotsvast voor 1600 euro per maand. Het was een comfortabel maar klein appartement. “Dacht je dat ik voor mijn plezier sliep in het bed van een ander, tv keek vanaf de bank van een ander en een kop koffie dronk uit iemand anders zijn kopjes? Wij hebben een heel aantal koopappartementen bekeken in die periode, maar daar zat niets tussen dat ons beviel. Wij zoeken een keurige en rustige plek die privacy biedt en waar mijn vrouw een goede werkkamer heeft. Toen onze zoektocht niets opleverde hebben we uiteindelijk maar een appartement gehuurd in de Dichterswijk bij de Veilinghaven. Prima, maar dat zal niet onze eindbestemming in Utrecht zijn. We zullen dus voor een derde keer ons boeltje moeten pakken.”

Wolfsen vindt het feit dat het onderwerp in de media is gekomen niet getuigen van ‘keurig gedrag’. “Binnen de gemeenteraad en het college doet niemand hier moeilijk over. Dat kan ook niet omdat ik heel precies en zeer terughoudend gebruik maak van een breed toegepaste rijksregel, die ook geldt voor sommige van onze ambtenaren. Dat hier überhaupt over wordt bericht vind ik al zeer verkeerd en kan ik het niet anders uitleggen dan als een doelbewuste manier om een schimmige sfeer te creëren rond mijn persoon. De inwoners van Utrecht zouden daarmee een verkeerd beeld kunnen krijgen van graaiende overheidsdienaars omdat het beeld van burgemeester Hulman (VVD, Den Helder, red.) nog op het netvlies staat. Die kwestie heeft veel losgemaakt. Dat is op zich ook logisch omdat daar gewoon is gelogen en geld onterecht is uitgekeerd. Ik zou nooit iets aannemen waar ik geen recht op heb. Ik word goed betaald en heb feitelijke honderden euro’s per maand extra betaald om mijn werk te kunnen doen. Ik had ook mijn regelmatige ritjes naar Amsterdam kunnen declareren maar heb dat niet gedaan. De regeling deugt, de toepassing van de regeling deugt en dan zou er een verkeerd signaal van uitgaan als ik deze regeling niet gebruik. Moet ik soms ook afstand doen van mijn inkomen?”

Hoogleraar Tak snapt niets van de in zijn ogen verongelijkte manier waarop Wolfsen reageert. “Hij is jurist en zou als geen ander moeten snappen dat wetten van hoog naar laag lopen. De wet is duidelijk. Dan moet hij snappen dat een uitleg achteraf van een ministerie zoals de wet gelezen zou kunnen worden niet deugt. De oorspronkelijke uitleg van de regeling is dat pensionkosten vervallen als in Utrecht een al dan niet tijdelijke woning wordt betrokken.”

Dat ook de gemeente de wet verkeerd uitlegt vindt Tak onthutsend omdat de juiste uitleg staat in een brief die gemeentesecretaris Schuilenburg en loco-burgemeester Harm Janssen op 7 januari 2009 aan Wolfsen stuurden om diens declaraties over 2008 definitief goed te keuren. Tak: “In de tweede alinea staat nota bene de juiste uitleg dat de regeling ‘de reis- en pensionkosten regelt die de burgemeester maakt indien deze na benoeming nog niet beschikt over al dan niet tijdelijke woonruimte in de gemeente’. Wolfsen beschikte echter wel over tijdelijke woonruimte in de stad en had toen moeten stoppen met de kosten daarvan te declareren.”

De grote terreur hoax
vrijdag, maart 13th, 2009 | Author:

Gisteren hebben een paar onverlaten een bommelding bij Ikea geplaatst, half terreurbestrijdend Nederland is uitgerukt en Balkenende is voor de zekerheid onder zijn bureau gaan zitten.  Achteraf was het weer eens een storm in een glas water, waarbij de enige lead die ze hadden een familaire link is naar een haatbaard die bij de aanslagen in Madrid betrokken zou zijn geweest.
Ik stel me dan onbewust de vraag, gezien het optreden gisteren, welke privacy-beperkende maatregelen de overheid nu weer voor ons in petto heeft, dat is namelijk de standaard reactie op een “terreur-dreiging”. Men heeft de tweede kamer laten zien dat er nog steeds sprake is van een terreur-situatie, daarmee de weg vrijgemaakt voor verdere maatregelen.

Per saldo hebben de aanslagplegers in London en Madrid gewonnen, het doel van een terreuraanslag is om angst te zaaien, en als je ziet welke maatregelen er zijn doorgevoerd zijn ze daarin meer dan geslaagd. Niemand is meer in staat om met de beide voetjes in de werkelijkheid te gaan staan en gewoon eens de echte risico’s in kaart te brengen, en dat risico is dat de kans dat je bij een terreuraanslag in Nederland om het leven komt kleiner is dan te worden getroffen door de bliksem.

De Ikea heeft in ieder geval geluk, dit “geintje” zal wel weer enorm veel ramptoerisme op gang brengen en een aantal daarvan zullen ook wel een bordje zweedse gehaktballetjes bij de Ikea gaan bestellen.

Wie is er nu verslaafd?
maandag, maart 02nd, 2009 | Author:

Bron: www.metropoly.nl

De anti-roker:

De anti-roker stelt dat de roker een verslaafde is, een junk, die aan tabak(rook) is verslaafd. De anti-roker stelt daarbij bovendien dat deze tabaksrook (meerook) ook hém of haar vergiftigt en dat hij daardoor eerder zal komen te overlijden aan de meest afgrijselijke, pijnlijke en langdurige ziektes. De anti-roker stelt bovendien dat de roker het best onder overheidsdwang van zijn alles vernietigende verslaving afgeholpen kan worden. De anti-roker manipuleert en corrumpeert om zijn doel te bereiken –een tabaksrookvrije wereld- bovendien de overheid, met in haar verlengde de media, en uiteindelijk ook de rechtelijke macht. “Het doel” heiligt immers alle middelen.

Edoch,

Indien er al iemand de kwalificatie “verslaafde” of “junk” verdient, dan is dat toch echt op de 1e plaats en met vette stip: de anti-roker.

De anti-roker is immers tot in de ultimiteit verslaafd aan tabaksrookvrije lucht. De anti-roker eist(!) immers dat alle lucht die hij tijdens zijn leven zal inademen vrij van tabaksrook zal zijn. Hij gaat daarbij in zijn verslaving aan tabaksrookvrije lucht zélfs zo ver dat hij ook anderen verplicht om op plekken waar hijzelf helemaal niet komt, te stoppen met roken. Ja, hij eist zelfs dat lucht die helemaal niet van hem is eveneens en altijd tabaksrookvrij zal zijn. Nou, als dat geen verslaving is.

De anti-roker zegt namenlijk dat zélfs het allerkleinste tabaksrookdeeltje hem al een onherstelbare gezondheidsschade zal opleveren. Hij claimt dat een bijna onmetelijk klein deeltje hem al longkanker, hartstilstand, dichtgeslipte aderen of een herseninfarct zal opleveren. Hij claimt bovendien al substantiële gezondheidsschade als er in een afgesloten kamer langs hem op de werkplek wordt gerookt. Ja, zélfs een enkele gedachte, foto of tekening van een sigaret kan al tot een acute hartstilstand of beroerte voeren. Hij schreeuwt naar anderen dat hij de waarheid spreekt en dat dwingende wetgeving daarom onoverkomelijk is.

Waanbeelden natuurlijk, precies wat u zegt. Maar waanbeelden en hallucinaties zijn dan ook juist de kenmerkende eigenschappen die we zo veel vaker aantreffen onder verslaafden en junks. Het zijn eigenlijk zieken, psychiatrische patiënten, gepositioneerd aan de rand van de samenleving. Geobsedeerd in hun hysterische verslaving aan tabaksrookvrije lucht zouden zij daarom beter door overheidsdwang onder medisch toezicht en begeleiding geplaatst kunnen worden. Een verplicht heropvoedingkampement zou mogelijk in een vervolgtraject verloren sociale vaardigheden kunnen doen terug herwinnen.

Want om aan zijn dagelijkse dosis van tabaksvrije lucht te kunnen komen, neemt de anti-roker het bovendien voor lief dat miljoenen rokers véél hogere prijzen dan de kostprijs voor hun rokertje moeten betalen. Hij neemt het in zijn verslaving voor lief dat honderdduizenden rokers de horeca niet meer zullen bezoeken en dat vele ondernemers daardoor flink minder zullen gaan verdienen of zelfs failliet zullen gaan. Hij eist dat mijloenen Nederlanders stoppen met roken op de werkplek, hij eist ingrijpende veranderingen in het leven van anderen. Hij eist alle lucht in de wereld voor zichzelf op, hij is de egoïst der egoïsten. Hij verplicht anderen – je gelooft je oren en ogen niet – tot bescherming tegen meerook, zélfs als die anderen zelf ook een roker zijn. (Kleine horeca wetgeving) De wetgever stelt hem daarin bovendien in het gelijk en stelt zich daardoor bij automatisme gelijk aan het niveau van de anti-roker. Je gelooft je oren en ogen wederom niet, als je niet beter zou weten.

Want de anti-roker, de ultieme verslaafde, vindt het prima dat miljoenen rokers niet meer kunnen roken op de werplek. En dit, terwijl het overgrote deel van het personeel binnen een gemiddeld bedrijf er totaal geen moeite mee heeft als er wordt gerookt. Al zeker niet in een aparte afgesloten belenende kamer. Maar goed, niet héél Nederland is dan ook verslaafd aan tabaksrookvrije lucht. En niet iedereen gaat hallucineren bij slechts het aanzicht van een sigarenbandje, of bij het zicht van de rokende medemens op een terrasje.

De anti-roker liegt en bedriegt om aan zijn gerief van een permanent tabaksvrije lucht te komen. Ook weer precies zoals een échte junk betaamt. Liegen, stelen en bedriegen om in de verslaving te kunnen voorzien. In een verhitte internetdiscussie gaf tot verbazing van velen op 11 November 2007 de allergrootste Amerikaanse anti-roken organisatie ASH dan ook toe dat ze het publiek inderdaad bewust ‘misleiden’. Schaamte voor het gedrag toonden ze daarbij echter geheel niet. Nee, ze verwijten het grote publiek juist dat ze een beetje simplistisch is.

En t.a.v. “stelen” is de bewijsvoering zo mogelijk nog duidelijker: de anti-roker steelt immers de vrijheid van de medemens, de lucht van de ander. Zelfs de broodwinning van de ander. Tja, een junk blijft nu eenmaal een junk met junkgedrag.

En de anti-roker claimt dan wel het recht op een permanent vrij zijn van tabakslucht, maar over de eigen vervuiling hoor je hem dan weer een stuk minder. Ook niet als hij auto rijdt, vliegtuig vliegt, boot vaart, pillen slikt, printjes print, haarlak spuit, haarverf verft, deodorant spuit, of mobiel telefoneert. Over een mogelijk secundaire verslaving aan drugs, alcohol, of foute voeding blijven de lippen eveneens strak op elkaar.

De anti-roker waant zich als de gelijke van God op aarde. Hij die het allemaal weet, Hij die slechts alleen De Waarheid kent, Hij waarvan De Wil, wet zal zijn. De enige wet.

Maar volgens ons behoort hij de anti-roker, tot het meest verachtelijke en egoïstische type mens op aarde. Net wat u zegt: het is en blijft een superverslaafde en egoïstische junk. De roker kan en wil immers nog eens voor een moment stoppen, de anti-roker echter nooit! Bedenke bovendien ook steeds dat de allergrootste anti-rokers, de beroepsmatige volksmenners, meestens worden gefinancierd –direct of indirect- door de overheid, van uw! belastinggeld.. En dat verklaart natuurlijk weer een heel stuk van hun onverantwoord en disproportioneel (wan)gedrag.