Tag-Archive for ◊ politie ◊CDA en de Rechtstaat
woensdag, mei 18th, 2011 | Author:

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt, dat indien de kinderporno-verdachten niet meewerken kunnen ze als het aan haar ligt een zware sanctie tegemoet zien. Natuurlijk gooi een belangrijk rechtsprincipe overboord, alles om KP te voorkomen, want dat is het toverwoord samen met terreur, om elementaire mensenrechten naar de kloten te helpen. Privacy-schendende maatregelen waar men vroeger niet eens over na durfde te denken worden nu fluitend aan de kant geschoven met het argument kinderporno.

Het voorstel van deze digibete is om verdachten te straffen wanneer zij hun wachtwoord van de computer niet geven, en de voorgestelde straf liegt er niet om, 5 jaar als je niet wil meewerken aan je eigen veroordeling, en als dit mag waarom zou je dan  zaken als waterboarding en waarheidsserums niet invoeren om de “waarheid” boven tafel te krijgen. Het verplichten om mee te werken aan de eigen veroordeling is een glijdende schaal waar we niet naar toe zouden moeten willen, ongeacht het onderliggende vergrijp. Bovendien als een eventuele veroordeling uitsluitend afhankelijk is van het verkrijgen van het encryptie-wachtwoord, is het wel een hele dunne zaak. Daarnaast lijkt het mij beter om te onderhandelen over de strafmaat (iets wat in Nederland volgens mij niet mogelijk is) indien een verdachte wel meewerkt. Met honing vangt men immers meer vliegen.

Het is m.i. niet nodig om elementaire rechten te ontnemen, rechten waar ons rechtsstelsel is gebaseerd, middeleeuwse methoden passen niet in het hedendaagse rechtssysteem, ongeacht het vergrijp.

Linkdump: Iedereen is verdacht
maandag, april 04th, 2011 | Author:

Linkdump

 

Moeten we dit wel willen?

Kleine leugens, Grote Leugens, Statistiek
dinsdag, februari 08th, 2011 | Author:

Op het internet gaat een statistische grafiek de ronde waar de PVV weer mee denkt te kunnen scoren,

Deze grafiek is de ultieme natte droom van de gemiddelde PVV’er, immer er bestaat volgens deze gegevens een duidelijk causaal verband.
Echter, er zijn ook andere verbanden aan te tonen, het verband tussen werkloosheid en criminaliteit, sociale status en criminaliteit, gezinssituatie en criminaliteit.

Door een verband eruit te lichten krijg je een scheef beeld, en dat beeld is natuurlijk uitermate ideaal voor de PVV om het grote gevaar van allochtonen zichtbaar te maken.

Let wel, de achtergrond van iemand het is mijn inziens geen excuus voor het plegen van een delict, maar je moet het tevens ook niet als excuus gebruiken om een bepaalde bevolkingsgroep in een kwaad daglicht te stellen zeker niet als onderzoeken een totaal andere richting uit wijzen.

In Belgie is er onlangs een onderzoek geweest waarbij wel andere factoren, die een rol kunnen spelen, zijn meegenomen. Demografische en sociale elementen blijken een grote rol te spelen in de achtergronden van criminaliteit. Volgens de publicatie in het gezaghebbende blad “The British Journal of Criminology” Is er geen direct causaal verband tussen etniciteit en criminaliteit, maar wel tussen werkloosheid en criminaliteit. Juist sociaal-economische factoren worden nauwelijks meegenomen in dit soort harde statistische gegevens.

Onderzoeker Marc Hooghe:

We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst. Dit is ons antwoord op de studie van Marion van San. Zij stelde begin de jaren 2000 vast dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren. In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen… Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen. Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.’

Dus als je al statistiek wilt gaan gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten, doe dat dan op een zuivere manier, en niet op basis van selectieve feitenvergaring. Statistische correlatie wil nog niet zeggen dat er een statistisch causaal verband bestaat.

Democratische STASI, kan dat?
donderdag, januari 28th, 2010 | Author:

Blijkbaar wel, zelfs de politie hoeft tegenwoordig niet meer de wet te volgen, en kan onbeperkt kentekens opslaan, er hoeft niet eens een match te zijn met kentekens in het politiebestand, tenminste dat blijkt uit een nieuwsbericht op nu.nl. Maar binnenkort krijgen, als de kamer het goedkeurt, Camiel, Ernst, Nebahat, Guusje Nadorst, en andere ambtenaren, de beschikking over een onvervalst STASI-kastje in elke auto. Dat maakt het allemaal veel makkelijker. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Buiten het feit dat de automobilist nog verder kan worden uitgeknepen, doemen er allemaal fantastische mogelijkheden op zoals een Geautomatiseerde boetesysteem, je overschrijdt de maximum snelheid en de boete wordt automatisch ge-SMS’s, goed voor de verkeersveiligheid en de staatskas, wat wil je nog meer een ander voordeel is dat Politie, justitie, belastingdienst en willekeurig ander ambtenaren, kunnen lekker makkelijk nagaan waar u uithangt, en bang te zijn dat deze informatie op het internet beland dat hoeft u niet, uw overheid gaat immers zeer vertrouwelijk om met deze gegevens.

Maar gelukkig voor onze overheid houdt het daar niet op, immers met een dergelijk kastje kun je niet zien of er iemand met het openbaar vervoer reist, en dat kan toch niet de bedoeling zijn, ook daarvoor is er een oplossing de OV chipkaart die niet alleen meer geld in het laatje brengt (tot 50 % meer zelfs) maar ook daarmee kun je eenvoudig nagaan waar iemand heeft uitgehangen, en in combinatie met verplichte dataopslag bij telecommunicatie-bedrijven en internet providers heb je als Politie toch een volledig beeld en hoeven die arme agenten minder de straat op, immers opsporing begint toch achter het beeldscherm en het tweevinger typsysteem. In het uiterste geval kun je als agent altijd nog gebruikmaken van cameratoezicht waarvan is aangetoond dat die beelden nooit in de publiciteit komen

Wat zal het toch heerlijk veilig worden op straat.Overigens als je niets te verbergen hebt betekend dat nog niet dat iedereen met name een overheid maar alles van je moet weten.

Wolfsen: “Regels correct toegepast”
dinsdag, april 14th, 2009 | Author:

Al is de censuur nog zo snel, het internet achterhaald het wel!

Ongeacht of de geuite beschuldigingen in het stuk van Wouter de Heus waar zijn, Wolfsen heeft overigens erkend dat ze op de feiten zijn gebaseerd, is het voor een Nederlandse burgemeester, of politieke figuur, niet kies om een publicatieverbod te eisen. Daarom hier integraal het gewraakte stuk.

Mijn complimenten aan zowel de heer De Heus als aan zijn redacteur, dat zij niet zwichtten voor politieke druk. De uitgever daarentegen daarvoor zou eigenlijk de ouderwetse schandpaal weer in het leven moeten worden geroepen, zetten we Wolfsen ernaast!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”

Door Wouter de Heus
Bestuursrechtdeskundige Twan Tak meent dat PvdA-burgemeester Wolfsen 17.000 euro terug moet storten in de gemeentekas. Dat bedrag heeft hij volgens Tak te veel gedeclareerd als pensionkosten. Wolfsen meent dat zijn integriteit bewust in twijfel wordt getrokken en stelt dat Tak de regels niet kent.

Het ministerie van binnenlandse zaken probeert de wet op te rekken, zegt Tak. “Op het moment dat Wolfsen een appartement in Utrecht betrok, hadden de declaraties moeten stoppen. De emeritus hoogleraar bestuursrecht doelt op een brief die minister Guusje ter Horst van binnenlandse zaken eind februari 2009 naar alle gemeenten zond om de regelingen rond verhuis- en verblijfkosten van burgemeesters nog eens toe te lichten naar aanleiding van de affaire Hulman in Den Helder. Daarin stelt de minister dat er veel gezeur is rond het onderwerp en de vergoedingen waarop aanspraak gemaakt kunnen worden. Over de regeling rond pensionkosten schrijft de minister: “Het kan gaan om een verblijf in een hotel. Veelal is dit een zeer kostbare oplossing. Door binnenlandse zaken wordt de volgende lijn gehanteerd: Wordt er een woning gehuurd met als doel dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, dan kan onder pensionkosten worden verstaan de huur van een tijdelijke appartement/woning.” Tak: “In die brief gaat de minister bestaande wetgeving nog een keer uitleggen, op een manier die niet strookt met de bestaande uitleg. Dat kan natuurlijk niet. De wet is helder en het is aan de rechter om een wet uit te leggen, niet aan een minister jaren na het ingaan van de wet.” Overigens meent Tak dat er snel een betere wetgeving moet komen want nu is het ‘soep’.

Wolfsen maakte terecht, zo zegt hij zelf, gebruik van de pensionkostenregeling die er is voor ambtenaren en burgemeesters. Het feit dat ‘luis in de pels’ Kees van Oosten een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur om boven tafel te krijgen wat de burgemeester precies declareerde tijdens zijn eerste veertien maanden in de Domstad en de publicaties in onder meer deze krant daarover, kwalificeert Wolfsen als het bewust beschadigen van zijn persoon. “Ik heb de regels keurig en correct toegepast. Dat leidt geen enkele twijfel. Iedere speculatie dat het anders zou zitten is evident onjuist.”

Dat Wolfsen zich gedekt voelt, daar kan Tak bijna begrip voor opbrengen. “Dat komt omdat het ministerie op meerdere momenten gaat rommelen door een wettelijke regeling opnieuw uit te leggen. Maar dat ontslaat iemand als Wolfsen niet om de wet te kennen, zeker als jurist en oud-rechter.”

De gemeente ontving voor de installatie van Wolfsen een mail van het ministerie dat de huur van een tijdelijke woning ook onder de pensionkostenregeling geschaard zou kunnen worden. Tak maakt daar gehakt van. “Wolfsen woonde de eerste weken van zijn burgemeesterschap in een Utrechts pension. Die kosten mocht hij allemaal declareren. Ook zijn reiskosten van zijn Amsterdamse appartement naar Utrecht. Toen hij daarna een al dan niet tijdelijk appartement huurde, had hij nog vier maanden gebruik kunnen maken van de regeling voor dubbele woonlasten. Dan spreken we over 1088 euro in totaal. Dat hij dertien maanden 90 procent van de huur van zijn appartement declareerde, is een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving. Wolfsen zou de stad het te veel gedeclareerde moeten terugbetalen.” Dat gaat om ongeveer 17.000 euro.

Wolfsen is woedend over hetgeen Tak vertelt. “Deze man kent de regels niet, anders zou hij zoiets niet beweren. Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik me eerder in Utrecht had moeten inschrijven, en niet pas tijdens een werkbezoek aan Burgerzaken in juni 2008. Maar dat doet niets af aan de helderheid van de regeling en de manier waarop wij vooraf de regeling hebben laten uitleggen door het ministerie en wij hem uiteindelijk hebben toegepast.”

Wolfsen bivakkeerde korte tijd in een pension, waarna hij een gemeubileerd appartement huurde via Rotsvast voor 1600 euro per maand. Het was een comfortabel maar klein appartement. “Dacht je dat ik voor mijn plezier sliep in het bed van een ander, tv keek vanaf de bank van een ander en een kop koffie dronk uit iemand anders zijn kopjes? Wij hebben een heel aantal koopappartementen bekeken in die periode, maar daar zat niets tussen dat ons beviel. Wij zoeken een keurige en rustige plek die privacy biedt en waar mijn vrouw een goede werkkamer heeft. Toen onze zoektocht niets opleverde hebben we uiteindelijk maar een appartement gehuurd in de Dichterswijk bij de Veilinghaven. Prima, maar dat zal niet onze eindbestemming in Utrecht zijn. We zullen dus voor een derde keer ons boeltje moeten pakken.”

Wolfsen vindt het feit dat het onderwerp in de media is gekomen niet getuigen van ‘keurig gedrag’. “Binnen de gemeenteraad en het college doet niemand hier moeilijk over. Dat kan ook niet omdat ik heel precies en zeer terughoudend gebruik maak van een breed toegepaste rijksregel, die ook geldt voor sommige van onze ambtenaren. Dat hier überhaupt over wordt bericht vind ik al zeer verkeerd en kan ik het niet anders uitleggen dan als een doelbewuste manier om een schimmige sfeer te creëren rond mijn persoon. De inwoners van Utrecht zouden daarmee een verkeerd beeld kunnen krijgen van graaiende overheidsdienaars omdat het beeld van burgemeester Hulman (VVD, Den Helder, red.) nog op het netvlies staat. Die kwestie heeft veel losgemaakt. Dat is op zich ook logisch omdat daar gewoon is gelogen en geld onterecht is uitgekeerd. Ik zou nooit iets aannemen waar ik geen recht op heb. Ik word goed betaald en heb feitelijke honderden euro’s per maand extra betaald om mijn werk te kunnen doen. Ik had ook mijn regelmatige ritjes naar Amsterdam kunnen declareren maar heb dat niet gedaan. De regeling deugt, de toepassing van de regeling deugt en dan zou er een verkeerd signaal van uitgaan als ik deze regeling niet gebruik. Moet ik soms ook afstand doen van mijn inkomen?”

Hoogleraar Tak snapt niets van de in zijn ogen verongelijkte manier waarop Wolfsen reageert. “Hij is jurist en zou als geen ander moeten snappen dat wetten van hoog naar laag lopen. De wet is duidelijk. Dan moet hij snappen dat een uitleg achteraf van een ministerie zoals de wet gelezen zou kunnen worden niet deugt. De oorspronkelijke uitleg van de regeling is dat pensionkosten vervallen als in Utrecht een al dan niet tijdelijke woning wordt betrokken.”

Dat ook de gemeente de wet verkeerd uitlegt vindt Tak onthutsend omdat de juiste uitleg staat in een brief die gemeentesecretaris Schuilenburg en loco-burgemeester Harm Janssen op 7 januari 2009 aan Wolfsen stuurden om diens declaraties over 2008 definitief goed te keuren. Tak: “In de tweede alinea staat nota bene de juiste uitleg dat de regeling ‘de reis- en pensionkosten regelt die de burgemeester maakt indien deze na benoeming nog niet beschikt over al dan niet tijdelijke woonruimte in de gemeente’. Wolfsen beschikte echter wel over tijdelijke woonruimte in de stad en had toen moeten stoppen met de kosten daarvan te declareren.”

Ome Joint legt uit!
woensdag, maart 25th, 2009 | Author:

Towelie

Onderstaande tekst hebben we ergens op internet gevonden, en misschien kun je er nog nuttige tips uithalen. Zie maar wat je ermee doet. Ome Joint geeft drugsvoorlichting

Hallo jongens en meisjes van onder de 18, hier is ome Joint die jullie wat wijsheid gaat bijbrengen in verband met het gebruik van drogerende middelen, ook wel drugs genoemd.

Heroïne

Je ziet het vast wel eens in het jeugdjournaal, die mensen met een spuitje in hun arm. Dan denk jij natuurlijk aan de dokter, maar helaas, dat is dan een junkie die heroïne [heeroiene] in zijn armpje spuit. Deze bijstandtrekker steelt spulletjes uit de auto van je ouders om deze vervolgens te verkopen en van dat geld heroïne te kopen. Deze mensen stinken en zijn niet aardig. Je kan ze herkennen aan hun lange vieze regenjas, versleten sportschoenen zonder sokken hun baard en lange haar. Van heroïne krijg je een kick als je dat in je spuit. Je voelt je er heel relaxed door, het lijkt alsof je in de 7e hemel zit. Niet verkeerd zou je zeggen op het eerste gezicht, maar als je het vaker gaat doen, kost dat toch je spaarvarkentje! Ook kan je er verslaafd aan raken. Dat houdt in dat je het de hele tijd nodig hebt, en zonder heroïne niet meer normaal kan gedragen. Deze mensen gaan ook niet naar school toe maar naar een afkickcentrum. Daar gaan ook onze belastingcenten naar toe. In dit centrum krijgen ze gratis drugs toe gestrekt. Totale gekte zou je zeggen, en dat is het ook. Afschieten moet je ze!!! Helaas word je dan bestraft door zoon vervelende man in een blauw pak, ook wel politie-agent genoemd. Die enge man waarvoor jullie altijd moeten huilen.

Tip: Gebruik een schone naald.
Conclusie: Voor de kinderen die nu al levensmoe zijn is dit het perfecte middel!

Cocaïne

Nu komt er nog een drugs die een stuk minder erg is. Wat niet wilt zeggen dat jullie daar aan moeten beginnen. Deze drugs heet cocaïne (kookaaiene), ook wel sos genoemd. Gebruikers hiervan kan je herkennen aan hun onophoudelijke ophalen van hun neus, hun rode oogjes, bloedneus, of als je op iemand zijn neus drukt en er niets achter zit, het neusbotje is dan weg. Deze mensen zijn doorgaans een stuk rijker dan heroïne gebruikers, en deze mensen gebruiken de drugs om uit te gaan, te relaxen of inspiratie op te doen. Of gewoon om er bij te horen. Cocaïne wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt door jongeren. Het ziet er als volgt uit. Het lijkt precies op koffiemelkpoeder, of bloem. Bloem is ook 1 van de bijnamen. De kosten van cocaine zijn over het algemeen lager dan die van heroine. 1 gram kost ongeveer honderd guldentjes, dat is heel wat weekjes zakgeld! Cocaine snuif je als volgt op, je pakt uit de keukenla een rietje en je knipt het rietje doormidden. Dan leg je het poeder op een schoon ondervlak. Nu pak je uit de portemonnee van je vader zijn creditcard, daarmee leg je enkele lijntjes. Nu stop je het rietje in je neus en met het uiteinde snuif je het verboden poeder op en dan doe je het vervolgens nog een keer alleen dan met je andere neusgat. Nu voel je je raar in je hoofd, je piemeltje wordt kleiner en je hoofd voelt steeds boller. Dat is het effect van cocaine.

Tip: Proef eerst met je lippen of het goeie sos is, als het zo is dan voelen je lipjes net zo aan als bij de tandarts!
Conclusie: Niet aan beginnen en als je het toch doet, doe het voorzichtig aan!! Het kan ook verslavend zijn en das niet zo fijn als je weinig centjes hebt.

XTC

Uit de laboratoria van Polen, Oost-Duitsland en dat soort landen komt een pil. Een ekstesiepil. Net als je wel eens een vitamine pilletje moest slikken van je moeke, zo ziet deze pil er ook uit, alleen is deze dan wit. Als je dit slikt dan krijg je opeens heel veel energie en je voelt je blij en vrolijk. Je hebt zin om te dansen, zet dus ook de nieuwe cd van de vengaboys op en ga maar eens lekker uit je dak. Deze drug is heel goedkoop, het kost een tientje. Precies je zakgeld! Nou dat komt mooi uit! Soms moet je uitkijken, want dan zit er rattenvergif in. Daar word je misselijk van en dan moet je kotsen. Je moet je pillen dan ook halen bij een gerenommeerde dealer, dat betekent een man die er netjes uitziet en heel veel er van af weet en je goede pillen geeft. Slik niet meer dan 2 pillen anders kan je dalijk niet meer slapen of eten of kauwen. Eet ook genoeg kauwgom want je kaken gaan de hele tijd op en neer. Deze drugs hebben de meeste mensen wel eens gebruikt, het is dan ook niet heel erg gevaarlijk als je het maar niet te vaak doet en niet te veel doet. 1 keer in de 2 maanden is genoeg, anders wordt het effect ook veel minder, en is het minder leuk. Je hersens worden er ook door aangetast. Dat is ook de reden dat al die gabbers op het vbo zitten.

Tip: Drink veel water erbij!
Conclusie: Voorzichtig aan! 16+ alleen, anders word je te vroeg verslaafd! Foei!

LSD

Iets totaal anders dan deze drugs hierboven zijn de hallucinerende middelen, daarvan ga je vreemde dingen zien. Je kijkt uiteraard allemaal de teletubbies en pokemon. Deze wezentjes kan je ook in levende lijve zien! Dan moet je het volgende doen: Koop bij iemand een goede dosis LSD (el es dee) en dit neem je tot je. Vervolgens zet je je tv aan op fox8 (pokemon) of ned2 (teletubbie) en dan wacht je een tijdje. Na enkele minuten zul je je een beetje vreemd in je hoofd gaan voelen. Het lijkt net of de teletubbies uit je tv lopen, en nee maar! Het is nog echt zo ook! Gegarandeerd succes verzekerd! Niet raar opkijken als opeens mart smeets in je beeld verschijnt en je plotsklaps een bad-trip krijgt, dat betekent dat je enge dingen ziet en je keihard moet huilen en roepen naar je mama. Ook enkele dagen daarna heb je kans dat je timky winky voorbij ziet lopen of dat LaaLaa onder je bed verstopt zit. Nachtmerries krijg je er ook van, je ziet kleurtjes ook heel grappig! Deze ervaring is onvergeetbaar, en met een beetje geluk zie je de rest van je leven teletubbies, maar dan wel in een inrichting!

Tip: Spring niet uit het raam als je denkt dat je kan vliegen, want je kan namelijk niet vliegen.
Conclusie: Als je altijd al grote smurf een hand hebt willen geven…

Paddo’s

Naast LSD heb je ook paddestoelen, net als kabouter spillebeen. Die zat op een paddestoel, rood met witte stippen. Als je die paddestoel opeet, zie je rare kleuren en na een tijdje ga je dood. Daarom is het beter om paddestoelen te kopen bij een smartshop. Een smartshop? Ja een smartshop. Dat is een winkel waarin ze drugs voor mietjes verkopen. Zoals natuurlijke xtc-pillen en nep sexdrankjes. Maar ze verkopen daar ook paddo’s, dat zijn paddestoelen waar je je heel raar van gaat voelen. Een soort lsd alleen dan een stuk minder. Nu zie je geen grote smurf of snorkels, maar nu zie je alles veel mooier en je ziet af en toe iets wat niet klopt. Dit is over het algemeen veel leuker en gezonder dan LSD, want het komt recht uit moedertje natuur! Alhoewel je hier ook niet te enthousiast van moet gaan eten uiteraard. Veel valt er niet over te zeggen, probeer het eens!

Tip: Doe ook paddo’s in je thee of soep!!
Conclusie: Goed te doen!

Wiet

Nu komen we bij de mindere goden van de drugswereld. We hebben de zware jongens reeds gehad en dan volgt de drug waar wij als nederlanders heel trots op mogen zijn. Het heet weed, of wiet of het groene genot of hoe je het ook wilt noemen. In nederland zijn er heel veel soorten te verkrijgen, enkele bijzondere zal ik phonetisch dicteren: skunk (neederwiet), pollum, weid widdoow, bie fiftie toe, ooransj but, noorderleit, blonde marok en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Om een joint (een blow, een zjwèèn, een sjonkel, sjekkie met, pretsigaret) te maken heb je het volgende nodig: een lange vloei, een tippie, tabak en weed of hash. Hash is een bruin bonkje wat je kan verkruimelen als je het warm maakt.
Je moet alle ingredienten bij elkaar doen en vervolgens de vloei dichtdraaien en het tippie erin stoppen. Een fluitje van een cent! Dan steek je hem op en rook je er nog één! En nog één! En nog één!! Je kan voor meer adviezen gaan naar enkele vrienden van mij die daar meer bedreven in zijn dan ik. Ik zal de namen van hen niet op het net zetten anders krijg ik weer mot. Als je enkele blows hebt gerookt voel je je duf en je gaat onwijs slap ouwe hoeren, net als diekie. Dan ben je stoned (stoont) Je voelt je relaxed enzo. Hetzelfde gevoel als je heel erg moe bent en je wilt niet naar bed want je wilt sesamstraat nog zien. Snapje?
Er zijn in Nederland genoeg coffeeshops dus je kan het overal krijgen!

Tip: Neem je broers identiteitskaart mee!
Conclusie: Als je dit nog niet voor je 18e gedaan hebt ben je écht een mietje!

Alcohol

Nu gaan we het hebben over iets waar niemand om heen kan: Alcohol.
Waarschijnlijk heb je wel eens je papa en mama gezien met een rood gezicht en dat ze heel erg aan het lachen zijn. Of juist dat je papa uit zijn mond stinkt en om zich heen gaat slaan. En dat je mama gaat huilen. Wat is er dan aan de hand vraag jij je af? Nu, hier komt het antwoord: Je papa was dronken, dat betekent dat hij veel alcohol in zijn bloed heeft. Dit kan komen door overmatig veel bier of sterke drank te drinken. Dan ga je je heel opgelaten voelen en je bent een ander kind geworden. Als je eens wat gaat drinken voor het eerst word je seksueel opgewonden, je hart gaat sneller kloppen en je wilt met je buurmeisje zoenen, of buurjongen als je een meisje of homo bent.
Je hebt verschillende soorten alcoholica, je hebt bijvoorbeeld als eerste: BIER, dat is tevens het beste. Maar het is beter om als je jong bent te beginnen met vieze zoete drankjes om daar vervolgens een keer verschrikkelijk van over je nek te gaan en dan nooit meer vieze zoete drankjes drinken. Vieze zoete drankjes zijn: Paasooaa (passoa) of Piesang ambon (pisang) of maalieboe (malibu) Die drankjes kan je mixen met sinaasappelsap of cola, dat hebben jullie wel in de koelkast staan toch??? Nou dan giet je die drankjes bij elkaar en dat drink je op, dan drink je er nog een paar en je gaat naar je klassefeestje. Je rookt een sigaret en dan ga je naar binnen. Iedereen ziet dat je gedronken hebt en iedereen vindt je cool. Dan zoen je met het mooiste meisje uit je klas, en nadat je haar hebt thuis gebracht ga je kotsen in de wc. Je zegt bij je zelf: Vanaf nu drink ik alleen maar BIEAH! En je voegt daad bij woord. Vanaf die dag heb je je eerste stap gemaakt in de wereld van de grote mannen. Bier is er in verschillende soorten en maten, maar ik ga er niet te veel over vertellen want het is niet mijn vakgebied.

Tip: Drink te veel, niet te weinig
Conclusie: Sterke drank is voor sissies of voor mooie vrouwen.

Eindconclusie

Dit was tevens de laatste drug die ik met jullie heb besproken, ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Dit is geen aanmoediging tot het gebruik van drugs maar een voorlichting. Daarom wordt de schrijver hier niet aansprakelijk voor gesteld. Wel kan de informateur en tevens proefpersoon van deze drugs aansprakelijk worden gesteld. Dat is de jongeheer P. Coppens. Hij gaf mij de benodigde informatie over enkele drugs waarvan ik niet eens het bestaan er van wist!!! Ik wens jullie veel sterkte in je verdere leven, het ga je goed, neem geen overdosis en doe het rustig aan, dan komt het allemaal wel terecht!

Let op:

Bovenstaande tekst is niet door ons geschreven, dus als er iets niet klopt, of je bent het ergens niet mee eens: niet ons probleem! Zoek die gast ‘Ome Joint’ maar op, wij kennen ‘m niet.

Bent u al lid?
donderdag, januari 22nd, 2009 | Author:

12argumentenrnd.jpgInmiddels is de race voor aspirant omroepen weer begonnen, voor 1 april moeten ze 50.000 leden hebben om een aspirant status te krijgen. Elk jaar komt er veel bij van hetzelfde echter dit jaar heeft geenstijl bedacht om zelf met een omroep initiatief te beginnen, na wat gefrobel via geenstijl.tv en de razende reporter rutger hebben ze Powned.tv opgericht. Een intressant initiatief, tenminste ik hoop dat het dat is, de kans bestaat nog steeds dat de oprichters van powned op 1 april een lange neus maken naar de aspirant leden, het ziet er echter naar uit dat men toch serieus is.

Ik hoop dat dit initiatief slaagt en dat er ook eens een ander geluid uit hilversum te horen is, de enige die een beetje buiten het doosje opereerd is BNN, echter zijn dit voornaamlijk kwajongensstreken, serieuze onderzoeks journalistiek waarbij een en ander aan de kaak wordt gesteld is er nagenoeg niet. Ik hoop dat men ook weer begint met het programma “over de balk” of iets vergelijkbaars waarbij onze bestuurder, die nu nog veilig in het pluche zitten eens word geconfronteerd met hun eigen falen.

Er zijn programma ideeen genoeg te bedenken waarbij de politieke kliek het schaamrood op de kaken kan krijgen, powned pretendeerd van rechtse signatuur te zijn, daar is op zich niets mis mee, ik hoop alleen wel dat de politici in die hoek niet worden ontzien. De tijd zal het leren.

Dit log wenst de initiatiefnemers in ieder geval veel succes en hoopt dat ze de noodzakelijke 50.000 leden halen.

2008, Microsoft vs Linux en OSX
woensdag, december 31st, 2008 | Author:

Het is een beetje het verhaal van calimero, de kleine pinguïn tegen het grote Redmond, maar het lijkt erop dat 2008 een kentering heeft veroorzaakt in de hegemonie van Microsoft, OSX van Apple wint gestaag aan marktaandeel en Ubuntu en andere linux OS maken ook een groei in marktaandeel door en dat tegen de verwachting in, immers linux is geen OS dat wordt gesteund door megaondernemingen zoals Apple en Microsoft, en moet het puur van de community hebben en in mindere mate de steun van een paar grote jongens.

Toch gebeurt er veel in OS land, Ubuntu ontwikkeld met de snelheid van het licht een OS dat per versie (2x per jaar) aan gebruikersgemak wint, OSX heeft met haar laatste versie de Jackpot gevonden, en Microsoft? Microsoft heeft Vista, een OS dat met zeer veel geld en verplichte winkelnering bij de consument door de strot wordt gedouwt, een OS dat alleen fatsoenlijk kan draaien op de nieuwste hardware en waar je ook nog eens je randapparatuur, zoals printers, moet vervangen omdat er geen drivers voor zijn.

Jammer genoeg is het marktaandeel van Microsoft nog steeds aanzienlijk, zelfs Vista haalt inmiddels de 20 %, dat zijn percentages waar Linux-liefhebbers alleen maar van kunnen dromen, maar hoe komt dit? Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de gewone consument op het moment nagenoeg geen keuze heeft, bij een nieuwe PC of Laptop moet je microsoft belasting betalen en wordt alleen Vista voorgeinstalleerd, wil je downgraden dan moet je als consument nog wel het een en het ander doen om weer op XP te zitten, en alternatieven zijn er haast niet, OSX gaat nog wel, maar daar hangt een prijskaartje aan, en een linuxvariant is al helemaal niet te krijgen.

Toch zie je veranderingen, doordat Linux minder zware systeemeisen heeft en waarvan de gebruikersinterface ook nog in meerdere variaties verkrijgbaar is word dit besturingssysteem vooral ingezet op de zogenaamde EEE pc’s, Vista is daar te zwaar voor en XP eigenlijk ook al zie je nu ook netbooks (want zo heten ze) met XP verschijnen.  Deze kleine alleskunners zijn heel populair aan het worden en waarom ook niet, je kunt er bijna alle huis, tuin en keuken werkzaamheden mee doen, Wordprocessing, Spreadsheet, Internetten, MSN’en, mailen enz. enz. en ze zijn zodanig klein dat ze in een tas passen. Daarbij komt ook nog eens dat de nieuwe generatie met een 3G adapter is uitgerust waardoor je via het mobiele netwerk overal en altijd kunt surfen.

Wat brengt de toekomst dan, want die vraag hoor je te stellen op de laatste dag van het jaar. Ik denk dat de ingezette beweging zich door gaat zetten, linux wordt bekender bij het grotere publiek, Apple heeft een dijk van een OS ontworpen en Vista lust het bedrijfsleven en de consument niet. Microsoft is bezig met het ontwikkelen van Windows 7 maar het duurt nog wel even voordat dat af is, uit de berichten lijkt het wel of Microsoft wel met een redelijk OS gaat komen, de tijd zal het alleen leren of men nu net zo makkelijk over het debacle Vista stapt als destijds over Windows ME, wat ook een draak van een OS was echter was er toendertijd nagenoeg geen alternatief, dat is er nu wel.

Bovendien zie je steeds meer overheden en grotere ondernemingen voorzichtig over de muur kijken naar deze alternatieven. Open Source staat op de politieke agenda en een aantal Europese gemeenten en bedrijven hebben de stap reeds gezet. De tijd is er ook rijp voor om het te doen, en daarmee de licentiekosten in te perken. Microsoft voelt de hete adem in de nek en niet alleen op de OS markt maar ook op de Office markt, waar een pracht van een alternatief beschikbaar is.

Dat de hegemonie van Microsoft wordt doorbroken is voor alle partijen winst, en in zekere zin zelfs voor Microsoft, hierdoor moet men afstappen van het automatisme van “het maakt niet uit wat voor OS we bouwen, de consument vreet het toch wel” en zullen ook aan de bak moeten om het OS te verbeteren.  Een ideaal marktaandeel voor MS zou rond de 60 % moeten liggen, 15 % voor linux en 25 % voor OSX, dan zullen ook hardwarebouwers en softwareboeren crossplatform gaan ontwikkelen en daarmee ligt de markt na 10 jaar eindelijk weer open, en kun je weer kiezen als consument.

De IT markt is in beweging en er breken spannende tijden aan.

EU gaat online patrouilleren
dinsdag, december 02nd, 2008 | Author:

Big Brother

Volgens webwereld heeft de EU het plan opgevat om online te gaan patrouilleren, en niet alleen op discutabele websites maar ook nog eens op uw computertje thuis.

Maar u heeft natuurlijk niets te verbergen, dus wat is er mis met een hackende politiemacht, euh alles!! Tenminste wilt u graag dat de eerste de beste mavopet al uw privé gegevens kan inzien naar believen. Waarom zou de politie/overheid online meer opsporingsbevoegdheden moeten hebben dan irl (in real life).

Dit zal ons ook wel door de strot worden geduwd onder het mom van “terreurbestrijding” en natuurlijk het altijd valide argument “kinderporno”, want deze twee worden er altijd bijgehaald om uw elementaire burgerrechten om zeep te helpen. Ik ben in een relatieve vrijheid opgegroeid waar de privacy in een redelijke mate gewaarborgd was. Mijn kinderen zullen waarschijnlijk van alle kanten kunnen worden gecontroleerd door het Elektronisch Kinder Dossier, Elektronisch Patiënten dossier, de rifd chip in het paspoort, de OV chipkaart, elektronisch rekening rijden, permanente camera toezicht, en opslag van internetgegevens bij internetproviders.

Pas op! U heeft misschien niets te verbergen maar u heeft, in het geval van privacy bescherming wel alles te verliezen.

Natuurlijk kunt u uzelf nog enigermate beschermen, door bezwaar te maken tegen elke vorm van registratie, daarnaast kunt u ook uw eigen computer thuis beveiligen, te beginnen met:

 • het veranderen van Operating system bijvoorbeeld naar ubuntu
 • Het beveiligen (encryptie) van de hard disk zowel voor windows als voor linux (standaard meegeleverd bij v8.10)
 • Het installeren van een deugdelijke firewall, de standaard firewal van ubuntu is op zich een hele redelijke, de voorkeur is echter een hardwarematige firewall voor je PC
 • Anoniem surfen via een anonieme proxy, dat kan via Firefox

  of web based via anonieme proxyservers (werkt!)

 • Wees voorzichtig welke gegevens je op het internet zet of ventileerd via MSN, het “geheugen” van het internet is oneindig en het “vergeet” niet, je digitale spoor is vaak terug te vinden (typ maar eens je eigen naam in op google, dat doet een potentiële werkgever namelijk ook)

  Ga, in ieder geval, niet zomaar akkoord met privacy beperkende maatregelen en denk hier eens aan wanneer u de volgende keer in het stemhokje staat, het CDA, PVDA, SP, en VVD hebben privacy niet bijster hoog op hun favorietenlijstje staan, denk ook eens aan D66

  Politiestaat Nederland weer een stapje dichterbij
  dinsdag, juni 24th, 2008 | Author:

  Geenstijl.nl heeft ook een “ontbieding” ontvangen van de hermandad, nadat dit onlangs ook al is gebeurt bij Hoeiboei. Het OM met haar opperveldwachter Hirsch-Ballin zet haar censuur offensief voort. Na de cartoonisten zijn nu blijkbaar de weblogs aan de beurt.

  Nu is de vraag wanneer de overige grotere weblogs op de korrel worden genomen, zoals retecool en volkomenkut het is immers in het huidige Nederlandse Christen-fundamentalistische klimaat niet meer mogelijk om je mening kenbaar te maken, zeker niet wanneer je daar wat sterkere bewoordingen of beelden bij hanteert.

  Gelukkig is Geenstijl.nl op de korrel genomen, deze jongens hebben in het verleden aangetoond het gevecht aan te durven gaan, obersturmbahnfuhrer Hirsch-Ballin kon hiermee wel eens op zijn ongecensureerde bek gaan, zeker gezien de hoeveelheid bagger die hij over zich heen heeft gekregen inzake Gregorius Nekschot.

  Één ding hebben ze inmiddels wel geleerd, ze webmaster worden niet door 10 SWAT s’morgens van bed gehaald maar krijgen netjes een uitnodiging voor een bakkie koffie en een babbeltje, dat is in ieder geval een lichtpuntje

  Terug van vakantie
  maandag, juni 23rd, 2008 | Author:

  censuur

  Zo, mijn vakantie zit er weer op voor dit jaar, waarschijnlijk nog een lang weekend ergens in september maar dat is het dan wel voor 2008. Wij hebben dit jaar het verenigd koninkrijk bezocht. Daar is het nog gekker gesteld met de elementaire burgerrechten. Zo kent men daar een camera systeem dat zo dicht is, dat er één camera staat voor 14 Britten. Bovendien is men bezig met een stuk wetgeving dat het mogelijk maakt om mensen, zonder opgaaf van redenen gedurende een half jaar vast te houden.

  Alle Europese democratieën worden uitgehold onder het mom van terreur bestrijding, de maatregelen in Groot Brittannië zijn nu zelfs rigoureuzer dan in de hoogtijdagen van de IRA. Maar ook in Nederland timmert de Christen-theocratie stevig aan de weg, na het oppakken van cartoonisten 4 weken terug, is het nu de beurt aan Bloggers. Het NRC heeft er onlangs een artikel aan gewijd.

  Ook in Nederland is de weblogger HoeiBoei onlangs “ontboden” op het politiebureau, de reden hiervan is nog niet bekend. Hoeiboei heeft al aangekondigd hier niet op in te gaan totdat de reden van de ontbieding bekend is gemaakt.

  Cartoonnist opgepakt.
  donderdag, mei 15th, 2008 | Author:

  Gregorius Nekschot

  Na de moord op Van Gogh, bleek al dat onze overheid/regering m.n. die gladjanus Donner de perversiteit bezat om de wet op de godslastering te verscherpen, zodat het mogelijk zou worden om mensen zoals Theo van Gogh, makkelijker aan te pakken. Zwarte kousen politiek ten top. Niet een religieus fanatische moordenaar moet worden gestraft maar iemand die gebruikt maakt van art. 7 van de nederlandse grondwet moet in zijn vrijheid van denken en expressie worden geremd.

  Nu is vandaag bekend geworden dat de tekenaar van de Gregorius Nekschot cartoons is opgepakt wegens haatzaaien, en niet voor datgene dat hij heeft gezegd of geschreven maar omdat hij een, welliswaar onsmakelijk, tekeningetje heeft gemaakt, omdat de officier van Justitie van mening was dat de tekenaar
  “langdurig aanzet tot haat en van beledigen zijn beroep maakt” werd de
  verdachte langer vastgehouden dan normaal. Een dergelijk delict zou
  namelijk in een zwaardere categorie vallen.

  Het is de vraag welke overijverige lulhannes van Justitie deze beslissing heeft genomen, wat is de waarde van een vrij land als je al cartoonisten gaat oppakken voor het grafisch verkondigen van een mening. Wie is de volgende, Wilders? Of misschien wel Marijnnissen wegens het haatzaaien tegen de “rijken” of moet men dan ook eerst de cartoonisten oppakken.

  Misschien is het een idee, voor deze Überdebiel bij justitie om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen die Deense Cartoonnist die de euvele moed bezat om een, op Mohammed gelijkende, figuur met een bommuts, te tekenen, en waarom zou je daar stoppen, er zijn ongetwijfeld wel meer tekenaars te vinden die tekeningetjes maken die bepaalde groepen wel eens onwelgevallig zouden kunnen zijn, en die bron ophoud waarom dan niet een andere bron aanboren, en wel die van de collumnisten en opinimakers, of misschien wel die fotografe die wordt bedreigt door fanatische idioten omdat zij haar werk wil publiceren. Deze “creatieve” raamambtenaar moet hier toch ook iets van kunnen maken.

  Dit is een ramp voor de democratie, een systeem dat valt of staat met de vrijheid van meningsuiting. Het is de vraag hoe de politiek hierop gaat reageren, het zou de regering sieren om hiervan stevig afstand te nemen en het zou de Minister van Justitie sieren wanneer hij deze overijverige, achterlijke ambtenaar tot de orde zou roepen, en deze randdebiel zou overplaatsen naar een plek waar hij/zij geen kwaad meer kan doen.

  Het was de bedoeling om van deze cartoonist een aantal cartoons te plaatsen, ik vind het echter onsmakelijke humor, en het is mijn recht daar niet naar te hoeven kijken, gelukkig heb ik die vrijheid nog, maar dat neemt niet weg dat deze cartoonist het grondwettelijke recht heeft om te tekenen wat hij wil. Het is wel een zorgwekkende tendens die de ruimte krijgt door het fundamentalistische religeuze karakter van deze regering.

  Inmiddels heb ik begrepen dat deze tekenaar weer op vrije voeten is, ik hoop dat onze rechtelijke macht wijs genoeg is om het openbaar ministerie eens flink op haar nummer te zetten en klip en klaar duidelijk te maken dat de vrijheid van meningsuiting een recht is waarbij inperking een gevaar kan zijn en als je al wil inperken dat je heel omzichtig en voorzichtig te werk dient te gaan.

  EEN VOLK WAT VOOR TIRANNEN ZWICHT ZAL MEER DAN LIJF EN GOED VERLIEZEN DAN DOOFT HET LICHT

  Kind op Paspoort
  vrijdag, mei 09th, 2008 | Author:

  idkaart kid

  Vanmorgen heb ik “oons jong” Wouter op het paspoort laten zetten, dat is nog niet eens zo een makkelijke opgave. Op de eerste plaats moet er natuurlijk een pasfoto worden gemaakt, en probeer maar eens een 4 maanden oude baby conform de reglementen op de foto te krijgen. Gelukkig veranderen kinderen de eerste 5 jaar van hun leven niet zo vreselijk veel zodat onze Wouter altijd herkenbaar blijft van de foto in Pappa’s paspoort.

  Als je dan eindelijk een foto hebt van de kleine moet je met het hele gezin naar het gemeentehuis, ook mamma moet mee, want stel je toch eens voor dat je het kind van de buren per ongeluk meeneemt, niet dat dat veel uitmaakt want die ziet er op een leeftijd van 4 maanden bijna hetzelfde eruit.

  Voordat je dus je zoon kunt bijschrijven moet je eerst je eigen paspoort laten zien, op zich is dat logisch want daar moet de kleine ook bij op komen, maar ook mamma moet haar paspoort laten zien. Daarnaast moet ze ook nog tekenen voor akkoord, en dan kun je een week later een stikkertje ophalen die je in je paspoort mag plakken.

  Als we nog een paar jaartjes verder zijn zal moeders ook nog wel op drugs worden getest, moet er een DNA test worden ondergaan en wordt je gelijk gechipt inclusief kind. Want dat is handig tegen terreur of zoiets. Tot zover datgene dat een oppassende burger doet en dat is toch 95 % van de bevolking.

  Nu diegenen die kwaad willen, illegale paspoorten zijn voldoende in omloop, maar wil je toch met je kinderen het land uit, ga dan even naar Duitsland en vraag een nood-paspoort aan. Dat blijkt niet zo heel ingewikkeld te zijn, die krijg je immers al als je eigen paspoort door de politie is ingenomen. Denk maar even aan die 2 viespeuken in Brazilië die  zijn veroordeeld voor het maken en verspreiden van kinderporno, die hebben ook gewoon even een nieuw paspoortje bij de ambassade opgehaalt. 

  Maar wij hebben onze Wouter bijgeschreven en kunnen met een gerust hart straks naar Schotland toe met beide kinderen.

  Bevrijdingsdag
  dinsdag, mei 06th, 2008 | Author:

  Bevrijdingsdag

  Bevrijdingsdag is tegenwoordig niet meer dat wat het 20 jaar geleden was, 5 mei is niet meer een verplichte vrije dag, wat op zich jammer is aangezien Bevrijdingsdag en Koninginnedag toch 2 zeer gezellige dagen zijn zeker met het mooie weer wat we de afgelopen dagen hebben gehad. 

  Maar ook de gedachte achter Bevrijdingsdag is veranderd, dat heeft te maken met het feit dat het aantal mensen, dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, steeds kleiner wordt. De jongste soldaat die in mei 1940 aan de Grebbeberg heeft gevochten zal inmiddels ook al in de 80 zijn.  Voor deze mensen is de vrijheid zoals wij die kennen een groot goed zijn, omdat zij nog weten hoe het is om burgerlijke vrijheden te verliezen.

  Zij weten hoe het is om, zonder opgaaf van reden, opgepakt kunnen worden, zij weten hoe het is om de mond te moeten houden omdat achter elke boom geheime politie of verraders kunnen staan, zij weten hoe het is om dag in dag uit in angst te moeten leven.

  De generatie van direct na de tweede wereldoorlog weet dit ook maar die kent het alleen uit verhalen van de ouders, en verhalen halen over het algemeen de scherpe kantjes van de werkelijkheid af. Zelf ondervinden is toch heel wat anders dan er over te horen.

  Mijn generatie, de patatgeneratie, de kleinkinderen van diegenen die de oorlog werkelijk hebben meegemaakt, zijn in de gelukkige omstandigheid dat zij nooit geen oorlog hebben gekend, bovendien is dit de generatie die echte vrijheid heeft gekend, behoudens de dreiging van het “rode gevaar”. Er waren ID bewijzen maar die had je alleen nodig als je over de grens wilde. Cameratoezicht was er niet, je hoefde niet bang te zijn begluurt te worden door een of andere ambtenaar wanneer je een plasje tegen een boom deed.

  Je had de vrijheid te roken wat je wilde, zuipen wat je wilde en te naaien wat je wilde, je hele hebben en houden stond niet in 200 verschillende databases, hoogstens in 2 namelijk de bevolkingsadministratie en de belastingdienst. Bovendien was het onmogelijk te bepalen waar je je bevond doordat mobiele telefoon nog bestond uit een hoorn en een koelkast.

  De laatste jaren zie je echter dat een aantal burgerlijke vrijheden aan het verdwijnen zijn, heel geleidelijk weliswaar maar ze verdwijnen. Zo is de ID plicht ingevoerd, cameratoezicht opgevoerd, in Nederland zijn worden relatief het grootste aantal telefoons afgeluisterd, bewaarplicht voor internetproviders ingevoerd. Daarnaast zie je steeds meer de roep om een bepaalde vorm van censuur, nu nog uit religieuze hoek maar deze groep begint steeds harder te roepen.

  Maar we zijn er nog lang niet, roken? dat mag straks niet eens meer in je eigen huis. Een joint paffen, vergeet het maar, er wordt op slinkse wijze steeds meer afgeknabbeld van het gedoogbeleid via het verstrekken van vergunningen en extreme controle’s van de belastingdienst en voor de liefhebbers van de betaalde liefde wordt het ook steeds problematischer aangezien gemeenten bezig zijn om ook die tak van sport uit te roeien.

  Het roken in de bruine kroeg is vanaf juni in de ban gedaan, en als het aan die fundamentalistische hypocrieten ligt gaat ook het zuipen in de ban en het halen van een vette bek bij de cafetaria,  net zoals de mogelijkheid te shoppen op zondag. Het Nederlandse volk moet weer in het keurslijf van de jaren 50 van de vorige eeuw, een keurslijf wat men met zeer veel moeite heeft afgegooid.

  Het recht om je eigen leven in te richten naar eigen goeddunken in vrijheid zou de essentie moeten zijn van Bevrijdingsdag nieuwe stijl. 5 Mei zou een verplichte vrije dag moeten zijn waarbij de burger even stil staat om na te denken over wat zij heeft en nog belangrijker wat zij niet meer heeft. Als straks de laatste getuige van de Tweede Wereldoorlog is gestorven wordt het misschien eens tijd om deze dag om te noemen tot de nationale dag van privacy, vrijheid en democratie. Tenminste als er tegen die tijd nog sprake is van privacy en we niet allemaal zijn gechipt.

  Voorlopig houden we het nog bij bevrijdingsdag, en staan we nog even stil bij het feit dat we zoveel slechter af hadden kunnen zijn.

  Verbod op Godslastering uit het strafrecht
  vrijdag, maart 14th, 2008 | Author:

  God haat Religie

  Er wordt weer een nieuwe poging gewaagd om het totaal overbodige wetsartikel inzake de godlastering uit het strafboek gehaald, 3 jaar geleden is deze discussie al eens aangezwengeld door D 66 maar toen kon men geen meerderheid, vreemd genoeg is er destijds tegengestemd door de PVDA, SP en Groen Links. Partijen die normaal gesproken niet zoveel op hebben met religie.

  Inmiddels is bekend dat de PVDA wederom een poging waagt om deze nieuwe motie te torpederen door een eigen motie in te dienen waarin ze het hebben over het afschaffen op het eerstvolgend geschikt moment, dat is politiek geneuzel voor uitstellen (en hopelijk afstellen). Hieruit blijkt maar weer dat de PVDA vuistdiep in deze taliregering zit.

  Stel je toch eens voor dat je op de fundamentalistische teentjes van de ChristenUnie gaat staan. Wederom laat de PVDA weer eens zien geen ruggegraat te hebben en de eigen principes net zo makkelijk wegwerpt als een papieren zakdoekje. 

  Natuurlijk heeft de gladjanus Hirsch-Ballin deze draaikonterij aangegrepen om artikel 147 (het gewraakte artikel) zelfs te verruimen, dat er sinds 1967 niemand meer is aangeklaagd of bestraft volgens dit artikel, is maar bijzaak.

  Zover we weten kennen we  in Nederland een scheiding tussen kerk en staat, helaas slagen te poldertaliban er in om deze grenzen steeds verder te vervagen, het krampachtig vasthouden aan een strafrecht artikel die er alleen maar is om religieus-fundamentalisten een een warm gevoel te geven, is hier een goed voorbeeld van, en als dat betekend om middels bedekte termen met een crisis te dreigen om die schijtlaarsen van de PVDA onder druk te zetten dan moet dat maar.

  In religieuze zaken is immers alles geoorloofd.

  Category: Column |  Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 Comments
  De nieuwe OV jaarkaart opnieuw gehacked.
  maandag, maart 10th, 2008 | Author:

  Ov ChipCardWebwereld kwam vandaag met het bericht dat de nieuwe OV jaarkaart opnieuw is gehackt, TNO heeft e.e.a. in onderzoek, weer een miljoenen project dat, naar alle waarschijnlijkheid de prullebak in verdwijnt.

  Het is onbegrijpelijk dat de overheid nog steeds denkt dat dergelijke systemen full-proof zijn, maar misschien komen ze erachter dat dit niet zo is, voordat het nog een paar miljoenen kost, die veel beter elders ingezet kunnen worden.

  Dus buiten het privacy-vraagstuk is ook de veiligheid een belangrijk punt in de invoering van deze kaart, helaas worden dergelijke afwegingen pas gemaakt als er al bakken vol met geld door het afvoerputje zijn gespoeld, en het gekke is, nooit is er iemand verantwoordelijk . Alhoewel, Tineke Huizinga heeft haar politieke lot aan de OV-jaarkaart gekoppeld.

  Toch is het vreemd dat de overheid, in deze het wiel opnieuw wil uitvinden, ik vraag mij toch af of ze wel over de paal hebben gekeken, Japan blijkt een zeer efficient en werkbaar systeem te hanteren. Maar wat voor het bedrijfsleven een hele normale gang van zaken is wil bij de overheid nog wel eens op verzet stuiten, de ambtenaren hebben immers teveel middelen en tijd ter beschikking om zich de meest debiele zaken uit te denken, ongeacht de kosten. 

  Één ding wordt in deze wel pijnlijk duidelijk, als men al niet eens zoiets simpels als een treinabbonnement op de rails kunnen krijgen, hoe gaat dat straks dan met de kilometerheffing. Ik ben benieuwd of de overheid de wijsheid in zich heeft om eens fatsoenlijk na te denken voordat er weer miljoenen over de balk worden gesmeten.

  Weblog weer actief
  maandag, juni 18th, 2007 | Author:

  Ik heb al enige tijd niet meer gepost op het weblog en er is in de tussen tijd aardig wat gebeurt, het belangrijkste is wel dat ik mijn eerste glibberige stappen in de locale politiek heb gezet, ik ben zelfs bestuurslid geworden van de locale D66 afdeling. Het is interessant om te zien hoe de zittende partijen omgaan met het stemvee, want anders kun je de burger moeilijk omschrijven als ik naar het democratisch gehalte van de zgn. regentenpartijen kijk, maar tevens is het interessant te zien hoe een niet-gekozen partij, middels enthousiaste leden en bestuur, toch bezig is met politiek bedrijven en te zien hoe een partij als D66 probeert de aansluiting met de burger te krijgen en te houden.

  Vanavond heb ik het forum van de gemeente bezocht, dit zou een inspraak avond moeten zijn, het is echter meer een verlengstuk van de raadsvergaderingen, waarbij de regenten voornamelijk met zichzelf bezig zijn, de inbreng van het “stemvee” wordt categorisch ter zijde geschoven, alle tijd wordt er genomen met het beantwoorden van futiele vragen van de raadsleden of partijleden die een zetel in de raad hebben waarbij de meeste tijd nog werd verknoeid met de een onderwerp of deze nu wel of niet goed stond beschreven in de stukken. Terwijl hele zinnige vragen van de burger niet of nagenoeg niet werden beantwoord.

  De plaatselijke sportvereniging die zich zorgen maakt over de visstand in het gebied waar de vergadering over ging, of er wel of niet betaald parkeren zou worden ingevoerd, een serieus bezorgde burgers wiens vragen structureel terzijde werden geschoven, de man was bovendien ook nog eens verschrikkelijk zenuwachtig om in het openbaar te spreken, des te schofteriger is het dan dat initiatief niet fatsoenlijk te behandelen. Daarbij kon je zien welke raadsleden of aanverwante artikelen, de wethouder hadden geleverd of mede in de coalitie zaten en welke raadsleden niet. Dus in plaats van de juiste vragen te stellen en de juiste kanttekeningen te plaatsen werd er dus gedebatteerd over het wel of niet opnemen van een zin in een of ander ambtelijk stuk. Dat is dus voorlopig het beeld dat ik heb gekregen van de locale politiek.

  Ik zal proberen in de toekomst op deze weblog vaker te posten en ik hoop dat het weer zal worden gelezen.

  Mahmoud Ahmadinejad is het definitief in de bol geslagen
  dinsdag, september 19th, 2006 | Author:

  Bron: nu.nl

  De grote roerganger Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran, heeft een plan gelanceerd voor het besturen van de wereld. Op het moment dat een religieuze idioot dergelijke plannen heeft begin ik mij toch een beetje zorgen te maken, zeker als diezelfde idioot ook nog eens bezig is een nucleaire bom te krijgen.

  Ik vraag mij af wat die plannen dan inhouden. Ik heb, gezien het recente verleden in Iran, wel een idee:
  – Invoering van de Sharia
  – Homo’s wereldwijd opknopen
  – Vrouwen geheel bedekken
  – Instellen van een religieuze politie
  – Publieke executies
  – Steniging van overspeligen
  – Alle mannen een baard
  – Alle vrouwen achter de voordeur

  En natuurlijk het van de kaart vegen van Israel, want die zijn volgens de “grote” Ahmadinejad schuldig aan alle wereldproblemen. Geheel volgens het gedachtengoed van zijn grote voorbeeld met dat kleine snorretje.

  Gelukkig heeft Iran nog niet echt wat in de melk te brokkelen en is de afstand naar Europa groot genoeg.

  Waarom is Nederland een open inrichting
  dinsdag, mei 30th, 2006 | Author:

  Even een bloemlezing van het nieuws de aflopen week waaruit blijkt dat Nederland eigenlijk een open-inrichting is.

  Inbreker te lijf gaan in nederland kan je vier jaar gesloten inrichting opleveren

  Iedereen mag iedereen afluisteren

  Kraken is verboden maar wordt gedoogt, een algeheel verbod van het wederrechtelijk toeeigenen van woonruimte stuit op verzet bij grote steden

  Donald duck kan op een verkiesbare plaats komen

  Er komt een partij voor pedofielen, onder het motto steek je leuter in een kleuter of er lopen figuren rond met een geriatrische afwijking

  Tot zover een bloemlezing over de afgelopen periode. Kijk ook op ons forum

  Censuur op het Internet
  maandag, mei 29th, 2006 | Author:

  monddoodSteeds meer stemmen gaan er op om een hek om het internet te plaatsten vooral in extreem religieuze hoek blijkt censuur aardig goed te liggen, maar ook op het politieke vlak is men er niet vies van. Blijkbaar zijn de diverse religies en politieke partijen niet in staat hun eigen boodschap voor het voetlicht te brengen waardoor men genoodzaakt is op te roepen tot censuur. Onwelgevallige meningen passen nu eenmaal niet binnen een religie of ideologie, zeker niet religies en ideologieen die vast zitten in de eigen dogma’s als men echter de kans zou krijgen zou “De Spaanse Inquisitie” weer worden ingevoerd of “ketters” worden weer op de brandstapel gezet, in sommige landen cq religies blijkt men ook redelijke resultaten te bereiken middels steniging of verdwijningen, al heeft het, minder dodelijke, boekverbranden ook niet aan populariteit ingeboet.

  Onlangs heeft de SP gepleit voor filters inzake kinderporno te verplichten voor elke provider, op zich lovenswaardig natuurlijk want kinderporno is verwerpelijk, maar men gaat voorbij welk effect een dergelijke censuur maatregel in zich herbergt. Op het moment dat de overheid, of politieke partijen gaan pleiten voor censuur, hoe nobel ook, is dat zorgwekkend, voor je het weet heb je goebeliaanse toestanden.

  Dat de SP censuur niet direct als probleem ervaart kan natuurlijk ook te maken hebben met de Maoistische oorsprong van de partij. Maar ook uit streng Religieuze hoek gaan er stemmen op om de boel te censureren, en dan heb ik het eens niet over de cartoons waar zoveel ophef over is geweest maar cartoons zoals deze waar christelijk religieuze fundamentalisten furieus over zijn.

  Hoe overheden grip krijgen op het internet is goed te zien aan de Chineze wijze waarop zij het internet censureren, maar ook Bonaire kan er wat van, die censureren gewoon geenstijl op het moment dat daar onwelgevallige content wordt geplaatst. Een zorgwekkende tendens.

  Amnesty International heeft het initiatief genomen om knechting van het internet door overheden tegen te gaan en bied de mogelijkheid om een petitie te tekenen tegen censuur op het internet, omdat juist het internet het enige medium waar informatie nog steeds vrijelijk voorhanden is zonder dat overheden hier echt greep op hebben. Op het momet dat providers worden verplicht om een filters te gaan bouwen tegen onwelgevallige inhoud, of dit nu kinderporno is of een kritische noot tegen overheden, is het einde zoek.

  Discussier hier mee op ons forum (wel even registreren)