Tag-Archive for ◊ politiek ◊Een brief aan Mark Rutte, van een ondernemer
maandag, juli 15th, 2013 | Author:

Deze open brief vond ik op the post.online
Met dank aan:Corine van den Houten: 15-07-2013 10:00 uur

Wat vond ik u een leuke vent, Minister President Rutte. Of mag ik gewoon Mark zeggen? Vast wel. Mark, wat vond ik jou een leuke vent. Nog wel eigenlijk, als ik je zie praten, zie lachen, zie fietsen; leuke vent. Maar het gaat om de inhoud hè, niet om de verpakking, noch de uitstraling. Het is daarom dat ik je inmiddels niet meer los kan koppelen van de frustratie die mij bijkans dagelijks overvalt. Als ondernemer en werkgever. Kleine werkgever welteverstaan. MKB’er. en dan de ‘K’. Want Mark, waarom maak je het ons zo moeilijk? Het is dikke crisis, kan niemand ontkennen. Wie houdt de boel overeind, Mark? Wie zorgt dat de economie nog blijft draaien? Ondernemers. Laten we eerlijk zijn.

Het gros van die ondernemers heeft geen bedrijf dat Shell of Unilever heet. Maar Schildersbedrijf Van Leeuwen, of De Vries Accountancy, loonbedrijf de Vrijheid, misschien; MKB’ers. Ik meen dat ongeveer 90 procent van alle bedrijven in Nederland uit MKB’ers bestaat. En het water staat aan onze lippen. Nog voorbij die sterke schouders inderdaad. We doen wel stoer, en eerlijk is eerlijk; we zijn het ook, maar zelfs bij ons is er een grens. En die lijkt bereikt. We zijn de regelzucht zat en de belastingdruk al helemaal: we worden kapot belast.

Volgens mij – maar ik ben maar een simpele ondernemer natuurlijk – is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen werk hebben, Mark. Ja, toch? Zodat ze niet in een uitkering belanden. Dat werk moet gecreëerd worden; doen wij. Graag gedaan, Mark. Maar mogen we dan misschien een heel klein beetje lucht? En mogelijk ook het gevoel hebben dat al dat risico dat we nemen – want dat doen we Mark, dat weet je best – ook lonend mag zijn? Dat wanneer je je nek uit steekt, je er wellicht nog iets aan over mag houden, anders dan een nare smaak in je mond en kapot belastte beurs? Want weet je, Mark, we worden er een beetje moe van. Van al die plichten zonder rechten. Van het eindeloos afdragen en betalen zonder ergens zelf aanspraak op te mogen maken, mocht het misgaan.
Baangarantie is een schijnveiligheid

Belasting op arbeid is bijvoorbeeld echt veel te hoog. En het feit dat je als je de ballen hebt – excusez le mot, Mark – om je eigen broek op te houden en die van een aantal anderen erbij, je daar niet voor beloond wordt, motiveert niet. Ik probeer het door onze strot geduwde nivelleringsfeestjesmatra al maanden uit mijn hoofd te krijgen, lukt moeilijk. Nivelleren we ook het risico en de verantwoordelijkheden dan? Tof. Dan zijn er nog het ontslagrecht en de Flexwet. Allen bedoeld om de werknemer te beschermen. Schijnveiligheid, als je het mij vraagt. Ik ken geen enkele MKB’er die graag afscheid van zijn mensen neemt. Alleen als het echt niet anders kan en alles al uit het eigen vlees gesneden is. En mensen die eruit moeten gaan er dan echt wel uit. Kost alleen een godsvermogen. Belangrijker nog; we nemen niemand meer aan. Omdat we er – zelfs bij aantoonbaar falen – zo moeilijk weer vanaf komen. In elk geval niet schappelijk, qua kosten.

De nieuwe regelgeving is alleen prettig voor voornoemde Shells en Unilevers, hebben ze knap gedaan. En die Flexwet zorgt er alleen voor dat wij creatiever worden. Niet dat de werknemer baangarantie heeft, uiteindelijk. Als het aan mij ligt wordt iedereen gewoon 65 bij mij. Of 75, dat hoor ik tegen die tijd wel. Maar dring het me niet op, Mark. En trouwens, leg me dan meteen even uit waarom ik twee (2!) jaar moet doorbetalen voor een zieke medewerker. Enig idee hoe dat op een klein bedrijf drukt? Ja, ja: verzekeringen, best kostbaar ook. Ik ken ondernemers die er bijkans failliet aan gingen. Extra naar is het wanneer die uitval – hoe lang of kort het ook duurt – door eigen schuld van de medewerker is ontstaan. Zaalvoetbal, zwarte pistes, of gewoon een hele ongezonde levensstijl. Moeten ze zelf weten hoor, maar waarom betalen wij dat dan, Mark? Wat is er tegen het zelf verzekeren van een medewerker, in het kader van meer eigen verantwoordelijkheid en zo? Of het recht eisen – die ook juridisch stand houden – te stellen, als werkgever?
We zetten graag de ‘sterke schouders’ er onder

En weet je Mark: zo heb ik ook nog een mening over het beleid rondom (het innen van) BTW, de ellendig lange lijsten van het CBS die je op straffe van een fikse boete telkens maar moet invullen, de complexiteit van wet- en regelgeving, het inkoop- en betalingsgedrag van de overheid en het ondernemersklimaat in het algemeen. En dan beperk ik me nog tot onderwerpen rondom het ondernemerschap.

Misschien is het gek hoor, maar ik ben gewoon een beetje moe, Mark. Kan ook komen omdat ik het weekend min of meer doorwerkte. Crisis en zo. Die ‘sterke schouders’ zet ik er graag onder, en velen met mij. Dat we daarbij niet geholpen worden, ach: dat zijn we wel gewend ondertussen. Maar het zou zo prettig zijn als we niet verder werden tegengewerkt. Gewoon, in het belang van de economie. In het belang van Nederland, van onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland; ik noem maar wat.

En door MKB Nederland voelt geen enkele zichzelf respecterende MKB’er zich vertegenwoordigd. Dus Mark: volgens mij moeten we praten. Koffie?

Niet minder Europa maar een Ander Europa
woensdag, februari 06th, 2013 | Author:

D66blog – Buma’s List, Buma’s Mist « Sophie in ‘t Veld.

Het is inderdaad geen “Minder Europa” maar een “Ander Europa”.

Het grote probleem van Europa is dat dit een geweldige bliksemafleider is, het is immers zo lekker makkelijk om bij je eigen falen, of bij moeilijke wetgeving met de beschuldigende vinger naar Europa te wijzen. Uiteindelijk zullen er mensen zijn dit dit gaan geloven.

Wat het probleem van Europa echter wel is, het is onverkoopbaar, ondoorzichtig, ingewikkeld en nauwelijks uit te leggen aan de kritische burger. Buiten het over de balk gooien van centen, onlangs nog in Polen met onzinnige geluidswallen, het achterlijke heen en weer gereis tussen Straatsburg en Brussel, zijn beslissingsprocessen ondoorzichtig en is een democratisch gehalte moeilijk aan te tonen. Bovendien ben ik zeer huiverig voor de enorme lobby in Brussel zelf, creeer je daarmee ook niet het idee dat Brussel bestuurd word door Multinationals en het grote geld?

Natuurlijk zijn er door het verdrag van Lissabon al behoorlijke democratische stappen gemaakt, maar geen hond die weet welke dit nu precies zijn. Nagenoeg niemand weet dat het EP echte politieke macht bezit, m.i. nog steeds te weinig, maar dat is een andere discussie.

Ik als simpele ziel, die toch relatief pro-europa ben, kan veel zaken gewoon niet uitleggen, vooral om het simpele feit, dat ik het zelf ook niet allemaal snap, en ik heb toch echt de nodige opleiding mogen genieten. Misschien is er een schone taak voor D66 weggelegd om beslissingsprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eens simpel uit te leggen, bij voorkeur via soundbites, get-the-facts artikelen, ondersteund door bronnen, en daarbij is het helemaal niet erg dat D66 ook duidelijk stelling neemt in zaken waar de EU wél volledig de mist in gaat.

Een Europa dat totaal zinloos is, is namelijk niet waar, maar dat Europa een waar walhalla voor de democraat is, is ook niet waar. Dus mijn oproep aan de “mensen die het kunnen weten” binnen D66 is.
Verkoop Europa op een eerlijke manier en geef daarbij ook duidelijk aan waar wij staan en waar we naar toe willen, www.waaromeuropa.nl is nog vrij volgens mij. Verkoop Europa op een eerlijke manier en geef daarbij ook duidelijk aan waar wij staan en waar we naar toe willen, www.waaromeuropa.nl is nog vrij volgens mij.

Liberalisme in Nederland
woensdag, januari 30th, 2013 | Author:

Het uitgangspunt van Liberalisme is volgens wikipedia het volgende:

Het liberalisme heeft als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Ander speerpunt van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat (onder andere als voorwaarde voor godsdienstige tolerantie). Ook willen liberalen dat de staatsinrichting wordt vastgelegd in een grondwet waarin ook de grondrechten van de burger staan. Van de overheid werd slechts verlangd dat ze alleen die bestuursdomeinen voor haar rekening zou nemen, die onmogelijk door het individu behartigd konden worden, zoals openbare functies, openbare werken en landsverdediging.

De grondgedachte hierachter is dat de burger gelukkiger zou zijn als hij/zij haar eigen lot meer kan beinvloeden, en niet beperkt word door een overactieve overheid of religieuze beperkingen

De echt verstokte liberalen stellen wel eens dat, wanneer zich uitsluitend met  haar kerntaken bezighoud je de helft van de overheidskosten zou kunnen schrappen. Misschien is “de helft”  wel wat zwaar aangezet, maar de bureaucratie met al haar controle-instellingen en verschillen in richtlijnen, waardoor de tegenstrijdige zaken krijgt, is wel enorm gegroeid over de laatste 50 jaar.

Dit heeft onder andere  te maken met het feit dat werkelijk alles moet worden vastgelegd of geregistreerd. Met name de politie is daar het meest zichtbare voorbeeld van, op het moment dat 63 % van je tijd wordt opgesoupeerd aan administratie, is er structureel iets mis, dit is niet op te lossen door IT, want als er een ding duidelijk is geworden uit automatisering is dat wel dat er meer verzameld kan worden en dat er dus meer verzameld wordt, met als gevolg dat men meer tijd kwijt is in plaats van minder. Daarbij wordt er veel meer gestuurd op excell kostenplaatjes dan dat er echt gemanaged wordt. Dit zie je door de hele overheid terug komen en daar komt de zorg nog bij. Data-mining is een doel geworden ipv een middel, en wat is het antwoord van de overheid nog meer data-mining, rapporten, externen en IT flaters. Tel daarbij op de vraag vanuit de bevolking/politieke partijen naar een steeds verdergaande rubbertegelmaatschappij, en je kunt vooraf al zien aankomen dat individuele vrijheid, de basis voor het liberale gedachtegoed, met het badwater wordt weggegooid.

De afgelopen 20 jaar zijn wij met z’n allen minder vrij geworden in plaats van vrijer, door regeltjes op regeltjes op regeltjes en steeds meer betutteling, en nog steeds hebben ze bij onze nationale overheid, maar ook lokaal, niet in de gaten dat nieuwe verboden niet de oplossing is, maar bestaande wetgeving ook daadwerkelijk toepassen wel eens veel efficiënter zou zijn. Sterker nog in de zucht naar “Daadkracht” grijpt men te snel terug naar nieuwe verboden/regels, met name omdat men simpelweg niet weet dat zaken naar alle waarschijnlijkheid al lang geregeld zijn. Het Burka-verbod, of eigenlijk het verbod op gezichtsbedekkende kleding, is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van, slechts weinigen weten dat een dergelijk verbod heel eenvoudig te realiseren is (mocht je het al willen), het staat al jaren in de meeste APV’s van Nederlandse gemeenten, overigens een plek waar dat ook hoort, lekker dicht bij de burger.

Betutteling maakt een mens niet gelukkiger, uiteindelijk word iedereen vroeg of laat beperkt door deze onzinnige tendens, wat is begonnen met het roken, zal eindigen bij Fast-food, suiker, BBQ en alcohol. Waarbij je jezelf moet afvragen of in een dichtbevolkt land bepaalde overlast er niet gewoon bij hoort.
Kortom, geluk, vrijheid en liberalisme is niet gebaad bij verregaande regelzucht, betutteling en bureaucratie, en met name op die vlakken zou er een schone taak weggelegd zijn voor D66

Hypotheekrente proefballonnetje
vrijdag, juni 08th, 2012 | Author:

Al een aantal jaren  wordt er gesteggeld over de hypotheekrenteaftrek (HRA) en tot dit jaar was er geen Kamermeerderheid te vinden om hier aanpassingen in te doen. De laatste wijzigingen in duur van deze aftrek dateert al weer van een aantal jaren geleden en D66 heeft daar destijds het voortouw in genomen door de maximale termijn waarin hypotheekrente aftrekbaar is te stellen op 30 jaar, bovendien moet de overwaarde bij verkoop volledig in mindering worden gebracht op de nieuwe hypotheek.

De laatste maanden zijn er openingen zichtbaar bij bijna alle partijen om toch iets te doen aan de deze aftrek. De meest wilde plannen zijn reeds de revue gepasseerd, die ik persoonlijk nogal oneerlijk vind overkomen en die tevens het systeem van belastingheffing onevenredig moeilijk zal maken. Met name het plan om wel van mensen te vragen om belasting te betalen voor een tarief van 42%-52% maar als er sprake is van een aftrekpost dit slechts toe te staan voor 35 %.  Dit gaat tegen het hele idee van progressieve belastingheffing in.

Belastingheffing zou transparant en begrijpelijk moeten zijn voor het grootste deel van de burgers, dat er iets moet gebeuren aan de HRA daar zijn de meesten het inmiddels wel over eens alleen de wijze waarop dit moet gebeuren, daar zijn enorme verschillen tussen de verschillende partijen, terwijl het allemaal veel eenvoudiger kan zonder dat je daarvoor het totale systeem van HRA overhoop moet halen.

Het totaal afschaffen van de HRA is een slecht plan, ondanks het feit dat het nu in een lange periode van ultra lage rentes misschien logisch lijkt, maar volgens mij moet de politiek verder kijken dan 4 jaar regeringsdeelname, het is helemaal niet zo onwaarschijnlijk dat hypotheekrenten weer op het niveau uit kunnen gaan komen van de jaren 80 van de vorige eeuw(13 %), de gevolgen hiervan kunnen een enorme impact hebben op de woningeigenaren die de rente voor een kortere periode hebben vastgezet. De HRA kan hierbij de pijn wat verzachten, dus waarom zou je het kind dan met het badwater weggooien door deze regeling volledig bij het grofvuil te zetten.

Het grootste probleem dat de meeste partijen hebben met de renteaftrek is het feit dat mensen met de hoogste salarissen en de grootste woningen hier het meeste fiscale voordeel bij hebben, en dat door deze voordelen het nut van extra aflossingen niet of nauwelijks aanwezig is, immers bij 4 % rente en 50 % aftrek kost de hypotheek netto slechts 2 % terwijl goed belegt vermogen meer oplevert, vreemd geld is goedkoper dan eigen geld.

Er bestaat, mijn inziens, de mogelijkheid om de HRA aan te passen zonder daarvoor afscheid te moeten nemen van het totale systeem van hypotheekrenteaftrek. We kennen namelijk in het huidige systeem het zogenaamde Eigen Woning Forfait, dit Forfait is een percentage van de WOZ waarde van de woning, de fiscale behandeling van dit forfait is redelijk eenvoudig, het bedrag wordt namelijk in mindering gebracht op de betaalde hypotheek rente, het resterende deel van de rente is vervolgens aftrekbaar in volgens het progressieve tarief.

Om de renteaftrek enerzijds in te perken en anderzijds rekening te houden met het gevoel dat mensen met de topinkomens de renteaftrek eigenlijk niet nodig hebben zou je kunnen overwegen om het Eigen Woning Forfait anders toe te passen. Het is veel eenvoudiger om dit Forfait meer afhankelijk te maken van de waarde van de woning, en met de huidige rentestanden waarbij een rente van 5 % als gemiddelde genomen kan worden, zou je kunnen denken om het forfait vanaf € 100.000,- kunnen laten stijgen met 1 % per 100.000 WOZ waarde. Dit betekend feitelijk dat bij  een woning vanaf € 600.000 men nog wel de rente kan opvoeren in de aangifte maar dat het Eigen Woning Forfait dit gelijk is aan de betaalde rente, en er dus de facto niet meer kan worden afgetrokken.

Een bijkomend voordeel is wanneer de rente flink zou stijgen er wel weer aftrek mogelijk is, zonder dat mensen onnodig in de problemen komen en gedwongen worden om de woning te verkopen, bij woningen vanaf € 300.000 wordt het ook weer interessant om te gaan aflossen, het is bij die bedragen namelijk niet meer aantrekkelijk om te sparen, immers de hypotheek kost je netto 5%-2% is 3 % terwijl je spaargeld nog geen 2,5 % oplevert, aflossen levert per saldo 0,5 % meer rentevoordeel op.

Alle plannen van de verschillende politiek partijen zijn te ingewikkeld en er is mijn inziens geen meerderheid op te krijgen, terwijl er voor deze optie slechts een cosmetische aanpassing van de wet nodig is, en het huidige fiscale  systeem hoeft in beginsel niet op de helling.

 

 

Overheidshuishoudboekje
donderdag, maart 01st, 2012 | Author:

Waar komt toch die fixatie vandaan om een begrotingstekort van 3 % te hebben, jaar in en jaar uit. Blijkbaar is dit tekort van 3 % de norm geworden en vergeet men dat je hiermee gewoon achteruit boert. In een gewone huishouding kan bijna iedereen vertellen dat 3 % meer uitgeven dan dat je verdient je hoe dan ook in de problemen zal brengen. De laatste 10 jaar heb ik geen structureel plan meer gezien of gehoord waarin wordt gesproken om het huishoudboekje op 0%  te houden, volgens het ouderwetse begrip de “Tering naar de Nering” zetten.

Het doel van een verantwoordelijke overheid zou altijd moeten zijn om op de langere termijn gemiddeld de 0 % voor ogen te houden, dus in een periode van 10 jaar bijvoorbeeld mag de gemiddelde overheidsuitgaven niet boven de gemiddelde inkomsten uitkomen. Tussentijds zou er geen beperking moeten zijn op het oplopen van tekorten mits de lange termijndoelstelling wel wordt gehaald. Deze lange termijn doelstelling moet dermate hard zijn dat zelfs verkiezingen hier geen invloed op zou mogen hebben.

Zo een oplossing geeft een overheid veel meer speelruimte om in te kunnen grijpen in de economische omstandigheden van het moment, het kan namelijk best eens handig zijn om een begrotingstekort te laten oplopen in tijden van crisis, sterker nog dat gebeurt ook doordat meer werkloosheid meer uitgaven betekend en minder belastinginkomsten, laat dat traject dan maar gebeuren, maar corrigeer dit snel als de economie weer aantrekt, en dat de economie weer aantrekt is wel zeker.

Tijdens Paars hadden we Minister Zalm en de Zalmnorm en een politiek landschap dat het mogelijk maakte om met enig realiteitszin deze problemen aan te pakken, zonder ideologische dogma’s en andere beperkingen, en een beetje paars met partijen die pragmatisch tegen problemen aankijken, zou nu niet verkeerd zijn, helaas laat het huidige politieke landschap van uitersten dit soort zaken niet meer toe, de PVV op rechts die als enige doel heeft links buiten de regering te houden, en de SP op links die totaal opgesloten zit in de eigen ideologie en dogma’s  en daartussen partijen die meer bezig zijn verloren zieltjes met hun eigen populistische geneuzel binnen te harken dan naar oplossingen te zoeken.

Kortom Nederland heeft weer een beetje paars pragmatisme nodig.

 

 

Hypotheekrenteaftrek
woensdag, februari 15th, 2012 | Author:

Buiten het feit dat dit een pracht van een woord voor Galgje is, is de Hypotheekrente-aftrek (HRA) een heet hangijzer en dat al weer een aantal jaren. De vraag of deze fiscale maatregel echt een prijsopdrijvende factor voor de woningmarkt is, waag ik te betwijfelen aangezien de vraag naar woningen al sinds 1945 het aanbod aan woningen overstijgt en het feit dat er steeds meer 1 persoonshuishoudens komen werkt prijsverlagingen niet in de hand.  Dat de HRA  het een verstorende factor is, daar is iedereen het wel zo een beetje over eens.

Nu ik de discussie een beetje heb gevolgd, valt mijn mond open van verbazing over de argumentatie die over en weer wordt gehanteerd. Ik wil hier toch even op ingaan.

Allereerst wordt er steevast geroepen dat de hypotheekschuld in Nederland zo hoog is, en als je uitsluitend naar de schuld kijkt, is dat ook verklaarbaar, echter wat men niet meeneemt in die overzichten zijn de enorme hoeveelheden spaarpolissen waar maandelijks premie in wordt gestort die bedoeld zijn ter aflossing van de hypotheek. Deze polissen zijn direct gekoppeld aan de hypotheeklening, ik denk daarom dat het met onze collectieve hypotheekschuld nog wel mee valt.

De HRA versterkt dit effect natuurlijk wel, het is immers heel interessant om aan de ene kant de rente te mogen aftrekken van je inkomen en aan de andere kant belastingvrij te sparen in je aflossingspolis. De rente kost je netto ongeveer 3% terwijl de rekenrente in de polis 4 tot 5 % is. Bovendien is deze polis ook nog eens belastingvrij als deze wordt uitgekeerd om de hypothecaire lening af te lssen.

Op de tweede plaats hoor je heel regelmatig de term “subsidie” vallen, een aftrekpost is GEEN subsidie, het is een vermindering op het te betalen belastingbedrag, ja de huurtoeslag dat is een subsidie, een noodzakelijke, maar wel een subsidie. Het afschaffen van de HRA is dan ook gewoon een belastingverhoging voor huiseigenaren.

En op de derde plaats, wordt er gesproken over het rücksichtslos afschaffen van de renteaftrek, of een hele ingewikkelde fiscale constructie waarbij je een aftrekpost maximaal in de 42 % schijf mag aftrekken, dit laatste voorstel is m.i. niet reëel aangezien het al jaren de bedoeling is om de aangifte en belastingheffing te vereenvoudigen, dat doe je niet aftrekposten te berekenen via verschillende belastingschijven.

De berekening van het fiscale inkomen is nu nog simpel: Bruto inkomen -/- aftrekposten = Fiscale inkomen x progressieve belastingtarief = het te betalen belastingbedrag, een kind kan de was doen. Het uitleggen van het behandelen van een aftrekpost in een ander tarief dan de feitelijke belastingheffing, daar begin ik niet eens aan, het wordt er in ieder geval niet eenvoudiger op.

Terwijl een oplossing relatief eenvoudig te verzinnen is zonder dat je daartoe allerlei fiscale wetgeving voor op de kop moet zetten. Wij kennen inzake de HRA het zogenaamde Eigen Woning Forfait. Dit is een soort van correctie op de hypotheekrenteaftrek, dit eigenwoningforfait, kent zelfs een soort van progressief element op basis van de WOZ waarde van de woning, het gekke is dat deze progressiviteit nagenoeg ophoud bij woningwaarden tot € 75.000 alsof er nog zulke woningen te koop zijn, en vervolgens boven € 1.040.000 wordt verhoogd met 1,3 %. Dit betekend overigens dat een woning met een waarde van 1.200.000 een bijtelling hebben van € 6.240+€2.080= € 8.320. Om dat in perspectief te zien, stel de rente is 5 % (€60.000) minus het eigen woning forfait van € 8.320 betekend dus een aftrekpost van € 51.680. Dat is een fors bedrag zeker als je daarbij niet meeneemt wat deze persoon aan uiteindelijk aan belastingen moet betalen.

Er blijkt echter wel dat er een progressief element zit in het eigenwoningforfait, dus waarom is het dan niet mogelijk om het eigen woningforfait op een dusdanige manier aan te passen dat je hiermee de renteaftrek op termijn inperkt, te beginnen met het verhogen van dat Eigen Woningforfait naar een bedrag van 5 % wat ongeveer het gemiddelde rentepercentage is wat men moet betalen.  Je zou zelfs kunnen overwegen om dit in stappen van 1 % per € 100.000 WOZ waarde te doen. Dit houdt in de praktijk in dat woningen boven de € 500.000 de facto geen aftrek meer hebben, en je maakt het voor de starter nog steeds mogelijk om eigen woning bezitter te worden.

Het mooie van deze maatregel is dat je hiervoor geen ingewikkelde fiscale wetgeving hoeft op te zetten, en het kan gewoon worden geregeld in een uitvoeringsbesluit, bovendien is het dan nog steeds een mooi middel om enige sturing te geven aan de woningmarkt. Zou dit een feit worden dan betekend dit ook automatisch dat er andere hypotheekvormen weer aantrekkelijk worden, aflossen levert dan gewoon direct voordeel op.

Wat wel van belang is, is dat er eindelijk een lange termijn beslissing wordt genomen over de hypotheekrenteaftrek, zolang dit nog boven de markt blijft hangen blijft het onrustig op de woningmarkt en dat is in niemands belang.

 

Internet op Zwart
woensdag, januari 18th, 2012 | Author:

Vandaag gaan uit protest tegen de verregaande SOPA/PIPA wetgeving diverse internetsites op zwart, de bekendste hiervan zijn Wikipedia, en WordPress. De belangrijkste reden van dit protest is het feit dat deze wetgeving een groot deel van de censuurmaatregelen die hierin zijn opgenomen wil neerleggen bij particuliere organisaties. Het is dus straks niet de rechter die hierover gaat oordelen, maar organisaties zoals brein die te vuur en te zwaard oude verdienmodellen wil beschermen.

Met SOPA is het mogelijk om iedere site off line te halen welke links bevatten, zelfs al worden deze links geplaatst door gebruikers zelf. Het is in weze dus mogelijk om ook deze site plat te gooien, wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een link naar een alternatieve Piratebay post en dit alles zonder dat dit hoeft te worden getoetst aan welke wet dan ook.

Het gekke is dat Nederland onlangs een aanzienlijk bedrag heeft gereserveerd om de vrijheid op het internet in landen zoals China en diverse Midden-Oosten dictaturen te bevorderen, terwijl diezelfde regering het geen probleem vind om te onderhandelen met de VS over een verregaande censuurmaatregel zoals SOPA, een verdrag dat blijkbaar zo geheim is dat de inhoud hiervan het daglicht niet kan verdragen. Dat is op zich al vreemd, aangezien deze wetgeving verregaande consequenties heeft voor elke individuele burger, maar diezelfde burger mag hiervan geen kennis nemen. Dat noemen ze binnen de politiek dan “Het Vrije Westen” dat blijkbaar al lang niet meer zo vrij is. Het ergste hiervan is nog wel dat onderhandelingen worden gevoerd door personen die dermate digibeet zijn dat ze iedere avond een stukje kaas bij hun muis leggen.

Eigenlijk zouden onze volksvertegenwoordigers zichzelf eens moeten afvragen, voordat ze onderhandelingen ingaan, wat belangrijker is:  het recht op informatie en de vrije nieuwsgaring, of de belangen van de commerciële media-industrie met hun diepe zakken en machtige lobbygroepen. Met andere woorden zijn we nog een democratie of veranderen we in een corpocratie.

De invloed van het autoverkeer op broeikasgassen
donderdag, januari 05th, 2012 | Author:

De milieumarketing heeft inmiddels het idee in de burger kunnen inprenten dat wij, de Mens, verantwoordelijk is voor de verwarming van de aarde. Of dat zo is laat ik even in het midden, alleen wordt er nogal selectief gegrabbeld in statistische gegevens.

Er zijn drie broeikas gassen (en waterdamp)

Distikstofmonoxide of lachgas (N2O)

Koolstofdioxide (CO2)

Methaan (CH4)

– De anderen zijn CFK’s, CF4,  SF6, Ozon en Waterdamp waarbij de laatste de belangrijkste is

Al deze gassen zijn de afgelopen 150 jaar gestegen waarbij Methaan de grootste stijging liet zien

Het is alleen daarom al vreemd dat de nadruk zo op CO2 ligt, bovendien word waterdamp nooit genoemd, CO2 want daar beperkt de het hele verhaal zich op is voor 9 á 26 % verantwoordelijk voor het broeikaseffect wereldwijd. Daarbij is het broeikaseffect best belangrijk want zonder dit effect zou de temperatuur op aarde niet zo aangenaam zijn. Het probleem zit hem in de versterking van het broeikaseffect.

Overigens, de algemene mening is dat temperatuurstijgingen van de aarde, ook de toename van Methaan verklaard omdat veel Metaan opgeslagen zit onder de permafrost, en deze komt vrij bij het smelten hiervan. Men denkt zeker te weten dat uitsluitend de toename in CO2 de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Maar welk aandeel heeft het autoverkeer hierin? Immers het autoverkeer wordt het zwaarst belast met als argument CO2 uitstoot.

Uit een artikel op Wikipedia blijkt dat de menselijke en industriële uitstoot van CO2 ongeveer 6% bedraagt de rest van de uitstoot wordt veroorzaakt door Savanne en Bosbranden, Vulkaanuitbarstingen, verteringsprocessen in natte oerwouden maar ook veranderende aardbaan en zonneactiviteit, 2 procent van die 6% kan de natuur, en met name de oceanen wel opvangen 4 % niet. Het totale effect van de mens op het broeikas effect is dus 4 % van de totale uitstoot

De belangrijkste veroorzaker van de toename van CO2 is ontbossing, dit effect heeft een dubbel probleem enerzijds door de verwerking van die bossen (meestal worden ze gewoon in de hens gestoken) en anderzijds doordat de verdwenen bossen geen CO2 meer uit de lucht kunnen halen en om kunnen zetten. 20% tot 25% van de uitstoot aan CO2 wereldwijd is hieraan toe te schrijven.

Hoe is die CO2 uitstoot nu onderverdeeld:


CO2 Uitstoot door mensen Totale CO2 Uitstoot wereldwijd
Ontbossing
20,00% 1,20%
Industrie
17,60% 1,06%
Energieproductie
29,60% 1,78%
Lucht en zeevaart
5,60% 0,34%
Residentieel en Tertiair
10,40% 0,62%
Landbouw
2,40% 0,14%
Wegtransport
6,40% 0,38%
Personenauto’s
8,00% 0,48%


100,00% 6,00%

Zover ik het kan bekijken en min of meer blijkt uit de bak met statistische data die er op het net beschikbaar is, blijkt de auto voor 8% verantwoordelijk voor de menselijke CO2 uitstoot, en slechts 0,48 % van alle CO2 uitstoot. Toch wordt de auto onevenredig zwaar belast middels BPM, motorrijtuigenbelasting en accijnzen, met als argument diezelfde CO2 uitstoot. Voor scheepvaart en luchtvaart bijvoorbeeld bestaan er geen accijnzen.

Om CO2 uitstoot werkelijk aan te pakken zijn er 3 eenvoudige oplossingen: Bomen planten, Bomen planten en nog meer bomen planten. Bomen hebben als grote voordeel dat ze CO2 omzetten in Koolstof en Zuurstof, en daarmee de beste CO2 opslag vormen, voor de langere termijn.

Overigens ben ik wel degelijk voor een vermindering van het gebruik van Fossiele brandstoffen, die wij zelf in Europa niet hebben, het is niet verstandig om voor je energiebehoefte afhankelijk te zijn van landen waar je geen invloed op kunt uitoefenen in het geval van calamiteiten of conflicten, deze, vaak minder democratische, landen kunnen daarmee druk uitoefenen die  je als democratisch land liever niet wil. Maatregelen die deze onafhankelijkheid van energie bevorderen zijn valide. Dat daarmee het milieu minder wordt belast is slechts een positief neveneffect.

Overigens kwam ik nog een saillant detail tegen, mijnbranden in China veroorzaken meer CO2 uitstoot dan het totale wegvervoer van de VS.

Mocht ik er naast zitten met de genoemde data in dit stuk meld dit dan in de comments.

Mobiliteitsplan Oldenzaal
woensdag, januari 04th, 2012 | Author:

Er worden de komende maanden knopen doorgehakt over hoe om te gaan met de mobiliteit in Oldenzaal, hoewel ik nog niet alle ins en outs ken, ga ik donderdag 5 januari a.s. nog maar eens een fractievergadering van D66 Oldenzaal bijwonen. Met name de nieuwe plannen inzake de uitbreiding van het betaald parkeren zijn mij een doorn in het oog, en mijn inziens niet goed voor Ondernemend Oldenzaal.

Oldenzalers zijn een ondernemend volkje, en er zit nogal wat bedrijvigheid rond de kern van Oldenzaal, het verruimen van de betaald parkeren zone, is niet bevorderlijk voor deze bedrijfjes.  Ik zal dan ook aankomende donderdag een aantal zaken duidelijk willen hebben inzake de positie van D66 Oldenzaal in deze. Er is niets mis met een duidelijk pro-ondernemers standpunt binnen D66, bovendien is pragmatisme een deugd in de lokale politiek. Symboolpolitiek dáár heeft niemand wat aan.

Het volgende wil ik in de vergadering inbrengen:

Dit is een onderwerp wat me na aan het hart gaat, ik ben pro mobiliteit zoals je weet, en besef nog wel dat automobiliteit belangrijk is voor Oldenzaal.  Wat zijn nu de precieze plannen van de gemeente inzake ontsluiting van de stad, betaald parkeren en uitbreiding betaald parkeerzones en grotere infrastructurele plannen die er voor de komende 8 jaar op stapel staan. Ik denk hierbij aan de verbreding van de Eektestraat in de richting van de Enschedesestraat. Graag wil ik  weten hoe het standpunt van de Fractie inzake deze problematiek is en dit standpunt is mede bepalend voor mijn stemgedrag bij de volgende stemronde inzake de lijsttrekkersverkiezing van D66 Oldenzaal bovendien heb ik een beter geheugen dan de gemiddelde kiezer.

Er zijn een paar principiële zaken die de aandacht behoeven

Noodzaak

Immers parkeeroverlast in Oldenzaal beperkt zich slechts tot de zaterdagmiddag, vrijdagavond of wanneer er bijzondere zaken in de stad gaande zijn, zoals de Boeskool, kermis, en carnaval. Handhaving is, zeker als het gaat om carnaval, nagenoeg afwezig. Dit kun je ook zien bij de parkeerproblematiek bij diverse basisscholen in Oldenzaal.

 

Gedifferentieerde parkeertarieven op basis van vervuiling

Mijn bezwaar hiertegen is tweeledig.

  1. Waarom moet er voor dezelfde dienst verschillend worden betaald, er word immers dezelfde parkeerruimte bezet.
  2. Waarom moet een kleine gemeente dit gaan invoeren, het gaat om minimale bedragen en voegt niets toe, behalve symboolpolitiek.  (zie Havanna aan de Waal) Doet het goed bij de “groene” medemens maar voegt niets toe, maar veroorzaakt eerder imagoschade voor de Oldenzaalse ondernemingen. Bovendien wordt er op landelijk niveau wel spijkers met koppen geslagen om het gebruik van minder vervuilende auto’s te bevorderen (BPM en Wegenbelasting- vrij) daarbij worden de minder groene auto’s al zwaarder belast via de wegenbelasting, BPM, en accijnzen omdat ze nu eenmaal meer brandstof verbruiken.

Privacy

Immers of een geparkeerde auto meer of minder moet betalen moet worden getoetst op een of andere wijze, je zult elk kenteken moeten toetsen, nog afgezien van de tijd die dit met zich meebrengt.

Kosten

bij uitbreiding van het “betaald parkeren” en vergunningen dien je te handhaven, en het te controleren gebied word aanmerkelijk groter, hoeveel parkeerwachters moeten er bij komen om dit te realiseren.

 

Is er wel een serieus probleem?

Indien er sprake is van problemen, is dit niet op te lossen middels handhaving van bestaande regels en parkeerzones, en het intrekken van “gast-vergunningen”), bovendien zullen de problemen slechts beperkt aanwezig zijn, koopavonden, zaterdagen en bij speciale gelegenheden zoals carnaval.

 

Ik heb een pestpokkehekel aan symboolpolitiek, doe iets om iets op te lossen, niet omdat het zo leuk staat voor een deel van de achterban. Let wel, ik ben wel degelijk een voorstander van het verminderen van fossiele brandstoffen echter, niet uit milieu-oogpunt, dat vind ik totaal irrelevant, aangezien datgene dat wij kunnen en doen slechts een druppel op de gloeiende plaat is. We zijn immers maar met 16 mln mensen.

Bovendien stel ik vraagtekens bij de mate waarin de mens in staat is om het milieu te beïnvloeden, daarbij is CO2 uitstoot van de transportsector slechts 18 % van de totale CO2 uitstoot die de mens produceert (industrie en energie neemt 59% voor haar rekening), terwijl met name de auto onevenredig zwaar wordt belast en de uitstoot hiervan is “slechts” 10% van het totaal, luchtvaart bedraagt 7 % van het totaal  en is stijgende. Interessant hierbij is dat ontbossing alleen al de oorzaak is van 20 % van de totale CO2 uitstoot ter wereld Met andere woorden, door dit tegen te gaan kunnen we, wat betreft CO2, kachelen tot we er bij neervallen

Ik ben voorstander, uitsluitend vanwege de noodzaak om onafhankelijk te zijn van minder democratische olieproducerende landen zoals Rusland, Midden-Oosten en Venezuela.

Dit pleit doe ik niet omdat ik toevallig een brandstofslurpende tank rijdt, waarbij het net is, wanneer het gas intrapt, alsof je een WC hoort doorspoelen, dat is vanaf maart afgelopen en rijd ik ook een politiek correcte auto, en wel om de redenen die ik hierboven al heb aangegeven, namelijk lage bijtelling, geen BPM en geen wegenbelasting, niet omdat ik eventueel meer zou moeten gaan betalen voor het parkeren, dat is geen reden of nagenoeg geen reden om af te zien van een slurptank.

Als laatste wil ik weten of dit beleid werkelijk is gestoeld op een stuk toekomstvisie of dat het een ordinaire belastingmaatregel is ten koste van de automobilist, dat mag, maar wees dan eerlijk en kom niet met argumenten als het “milieu” en “groen” aankakken als gemeente, onze kiezer is immers niet debiel, communiceer deze reden dan ook onder het motto we hebben geld nodig, voor de Bond, Impuls en de bibliotheek, en willen dit financieren uit uitbreiding van de betaald parkeren zone.

Gelul in de ruimte daar heeft niemand wat aan.

Stephan Wijering

 

 

Graus en Persvrijheid: Hoe idioot kun je zijn
donderdag, november 17th, 2011 | Author:

Blijkbaar kun je als PVV coryfee heel diep zakken getuige het de uitspraak die Graus heeft gedaan inzake het instellen van een “perspolitie”. Dergelijke opmerkingen vragen om een Godwin, die ook nog eens helemaal op haar plaats zijn. Welk een bord moet je voor je achterlijke kop hebben om zoiets te roepen als zogenaamde volksvertegenwoordiger.

De “hufterigheid” en de “schofterigheid” van de journalisten die zijn dierenpolitie al enige tijd gratuit aanvallen, zo vervolgde Graus, daar “zou de Kamer toch eens iets aan moeten doen”. Eigenlijk, zei hij, zou er naast zijn dierenpolitie “ook een soort perspolitie” moeten komen.

Na de “Hamsterhermandad” die niet eens mag optreden tegen excessen in de bio-industrie, en zijn ongelooflijk blunderen tijdens de Parlementaire Enquete over de Financiële Crisis, blunders die 100% te wijten zijn aan het het credo van de PVV, namelijk eerst roepen dan pas nadenken of iets wel kan en of een en ander wel conform de werkelijkheid is, is bovenstaande uitspraak van Dion Graus toch echt definitief een dieptepunt bereikt.

Het inperken van de persvrijheid, want dat is het is het instellen van een “Perspolitie” raakt ons recht in het hart van de grondrechten, persvrijheid is het fundament waarop de gehele parlementaire democratie op is gestoeld, en kun je daar niet tegen moet je opstappen.

De man is een totale volidioot, en de PVV zou de laatste letter van “Vrijheid” moeten vervangen door “Volidioten” of de beste man per direct op non-actief zetten

 

TBS
woensdag, oktober 19th, 2011 | Author:

Er is veel te doen over TBS (ter beschikkingstelling Regering), en inmiddels komen er ook berichten binnen van specialisten die vinden dat het huidige systeem in gevaar dreigt te komen. In een artikel op nu.nl geeft de vice-president van het Hof in Amsterdam, toch niet de minste op het gebied van het strafrecht, aan dat de huidige politici het TBS systeem om zeep dreigen te helpen, omdat men blijkbaar in Den Haag alleen nog maar kan regeren op incidenten en niet meer in staat is om het grotere geheel in ogenschouw te nemen en daarop beleid af te stemmen.

Blijkbaar kun je in Nederland alleen nog maar scoren als je reageert op de waan van de dag en incidenten-politiek bedrijven, daarmee lijkt het net alsof de regering, maar ook de tweede kamer, er bovenop zit. Echter het nadeel van incidenten-politiek is dat er dan beleid wordt gemaakt die geen rekening houd met het grotere geheel, en de lange termijn visie, ook zo een vies woord tegenwoordig. Bovendien, door beleid te maken op de collectieve onderbuik van het “volk”, willen de feiten wel eens ondergesneeuwd raken.

Ons strafrecht heeft, volgens mij,  een tweetal functies:

– Vergroting van het gevoel van veiligheid

– criminaliteitsbeheersing

Waarbij het puntje Criminaliteitsbeheersing naar mijn mening de belangrijkste is. We hebben met z’ n allen immers meer baat bij een crimineel die na zijn straf niet meer in de fout gaat dan met een crimineel die dat wel doet. Dan kan bij een langere gevangenisstraf wel het veiligheidsgevoel groter zijn, maar uit eindelijk komt iemand weer op straat te staan en kan dus ook weer in de fout gaan.

Criminaliteitsbeheersing zou dus altijd prioriteit nummer 1 moeten zijn, en laat daar nu ons hele TBS systeem op zijn gebaseerd namelijk het voorkomen dat iemand niet meer de fout in gaat, en iedere discussie die wordt gevoerd over de nut en de noodzaak van TBS dien je dus niet te voeren over die keren dat TBS ‘ers de fout in gaan, maar dien je te voeren met een helicopterview waarbij je kijkt naar het totale plaatje van de wijze van straffen in Nederland.

In Nederland kennen we een drietal wijzen van straffen:

– De Taakstraf

– De gevangenisstraf

– De gevangenisstraf aangevuld met TBS.

Door de WODC wordt onderzoek naar recidive binnen deze verschillende wijzen van strafmaat, en daaruit blijkt dat de kans op recidive fors lager is wanneer er TBS wordt opgelegd, dan wanneer er alleen maar een gevangenisstraf wordt opgelegd. Uit een onderzoek uit 2006 blijken de volgende recidive-cijfers

Taakstraf: In 55 % van de gevallen valt de veroordeelde crimineel weer in herhaling

Gevangenisstraf: In 75 % van de gevallen valt de veroordeelde crimineel weer in herhaling

TBS: In ” slechts” 20 % van de gevallen valt de veroordeelde crimineel weer in herhaling

Met die cijfers in het achterhoofd zou je in redelijkheid toch denken dat je eerder het aantal TBS-plaatsingen uitbreidt dan inperkt, TBS is immers aantoonbaar succesvoller dan iedere andere form van strafoplegging die wij in Nederland kennen, en zou je voor de “harde lijn”  zijn kun je met deze cijfers zelfs beargumenteren dat je eigenlijk alle criminelen die geweldsmisdrijven plegen automatisch TBS zou moeten geven.

Politici die menen te moeten scoren op TBS incidenten, puur en alleen om electoraal voordeel te kunnen behalen zouden de moeite eens moeten nemen om eens naar de echte cijfers te kijken, en die zeggen toch echt dat het TBS-Systeem dat Nederland kent relatief succesvol blijkt te zijn, daar doet die ene onsnapte TBS’ er niets aan af, natuurlijk dien je dit soort zaken te voorkomen, maar dat doe je niet door het hele systeem om zeep te helpen.

Het TBS-systeem dat Nederland heeft is dermate succesvol dat we dit moeten behouden, koesteren en waar mogelijk verbeteren.

 

 

 

Maarten van Rossem (site) over misplaatste angst van de Nederlander

Netneutraliteit
donderdag, juni 09th, 2011 | Author:

Groot succes voor D66 gisteren in de 2de kamer, een amendement van Kees Verhoeven (D66) wordt gesteund door minister Verhagen. De insteek voor dit voorstel is mede ingegeven door het feit dat de Telco’s (KPN, Vodafone en T-Mobile) voornemens waren om te gaan tariferen op de applicaties die de consument gebruikt, in plaats van de hoeveelheid data die men verstookt.

Om deze differentiëring te kunnen doen komt er een ander probleem om de hoek kijken, namelijk “deep packet inspection”, dat is het inhoudelijk kijken naar de pakketjes die de consument verzend om zo te kunnen bepalen via welke app dit is gebeurt, hierdoor krijgt de telco de mogelijkheid om applicaties zoals WhatsApp (SMSen via internet), Viber en Skype (bellen via internet)  extra te belasten, en alleen omdat de telco’s zelf deze diensten ook aanbieden GSM om te bellen en SMS om berichtjes te versturen, waarbij de laatste een regelrechte cash-cow is geweest, 10 cnt per bericht berekenen terwijl de kostprijs nihil is geweest. Geen wonder dat er concurrenten bezig zijn om in deze markt te stappen.

De taak van een ISP is om de consument toegang te bieden tot het internet, vervolgens kan deze consument zelf bepalen hoe hij/zij dit internet wenst te gebruiken, de ISP wordt voor deze dienst betaald op basis van de hoeveelheid data de gebruiker verstookt, het is daarom voor een Telco heel goed mogelijk om producten aan te bieden met verschillende data tarieven op basis van de hoeveelheid data die deze gebruiker verstookt. De grootverbruiker betaald meer dan de kleine verbruiker, ongeacht de applicatie die er wordt gebruikt of welke website er wordt bezocht.

Het internet is een infrastructuur de ISP biedt toegang tot deze infrastructuur, indien de Nuon morgen zou besluiten om het gebruik van een zeer zuinige TV extra in rekening te brengen  omdat het verdienmodel van Nuon in gevaar kan brengen, begrijpt iedereen dat dit een totaal stupide idee is. Als de KPN dit doet voor een app als WhatsApp vind de VVD dit blijkbaar heel normaal.

Ik snap overigens toch de weerstand van de VVD niet in deze, juist netneutraliteit is onmisbaar voor een vrije markt en werkt in het voordeel van nieuwe ideeën, innovatie en nieuwe toetreders die de infrastructuur creatief gebruiken, spelers zoals Whatsapp, Viber, skype en vele anderen kunnen dan echt de concurrentie aangaan met de Telco’s en hun veels te hoge tarieven voor SMS. De angst van de VVD die uit het debat bleek gisteren lijkt mij ongegrond, ondanks het feit dat we slechts 3 echte Telco’s in Nederland kennen lijkt het mij erg onwaarschijnlijk dat de data tarieven ongecontroleerd zullen stijgen, enerzijds met te dure MB’s daarmee prijs je jezelf uit de markt en kun je de onderliggende infrastructuur niet bekostigen, en anderzijds willen de concurrenten geen marktaandeel verliezen en zullen de tarieven betaalbaar moeten houden, dan maar een lagere marge.

Al met al een mooie dag voor de consument en zeker voor nieuwe dynamische bedrijven met een goed idee, nu maar hopen dat het amendement wordt aangenomen volgende week.

CDA en de Rechtstaat
woensdag, mei 18th, 2011 | Author:

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt, dat indien de kinderporno-verdachten niet meewerken kunnen ze als het aan haar ligt een zware sanctie tegemoet zien. Natuurlijk gooi een belangrijk rechtsprincipe overboord, alles om KP te voorkomen, want dat is het toverwoord samen met terreur, om elementaire mensenrechten naar de kloten te helpen. Privacy-schendende maatregelen waar men vroeger niet eens over na durfde te denken worden nu fluitend aan de kant geschoven met het argument kinderporno.

Het voorstel van deze digibete is om verdachten te straffen wanneer zij hun wachtwoord van de computer niet geven, en de voorgestelde straf liegt er niet om, 5 jaar als je niet wil meewerken aan je eigen veroordeling, en als dit mag waarom zou je dan  zaken als waterboarding en waarheidsserums niet invoeren om de “waarheid” boven tafel te krijgen. Het verplichten om mee te werken aan de eigen veroordeling is een glijdende schaal waar we niet naar toe zouden moeten willen, ongeacht het onderliggende vergrijp. Bovendien als een eventuele veroordeling uitsluitend afhankelijk is van het verkrijgen van het encryptie-wachtwoord, is het wel een hele dunne zaak. Daarnaast lijkt het mij beter om te onderhandelen over de strafmaat (iets wat in Nederland volgens mij niet mogelijk is) indien een verdachte wel meewerkt. Met honing vangt men immers meer vliegen.

Het is m.i. niet nodig om elementaire rechten te ontnemen, rechten waar ons rechtsstelsel is gebaseerd, middeleeuwse methoden passen niet in het hedendaagse rechtssysteem, ongeacht het vergrijp.

Vrijheid van onderwijs.
dinsdag, april 05th, 2011 | Author:

Eigenlijk hebben wij een heel vrij land, Nederland is een van de weinige landen, zo niet de enige, die zoiets heeft als artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel houdt in dat iedereen in Nederland de vrijheid heeft om een school op te richten die volgens de eigen levensovertuiging de lessen inricht, daarbij moeten ze zich wel houden aan de algemene regels voor opleiding die de Nederlandse overheid oplegt.  Ik vind dat bijzonder, en een belangrijk recht, dat rekening houdt met artikel 6 van de grondwet “de vrijheid van godsdienst”. Het is dus in beginsel mogelijk voor ouders om kinderen naar een school te sturen die aansluit bij de levensovertuiging die men zelf heeft.

Op het moment dat je je kind naar een school doet die een andere levensovertuiging aanhangt dan jezelf, kan dat dus een probleem gaan geven, dit kun je voorkomen door ofwel een andere school te kiezen die wel aansluit bij je levensovertuiging, ofwel je te conformeren aan de voorwaarden en richtlijnen van de school.

Natuurlijk zijn er argumenten te verzinnen tegen deze vorm van verzuiling, maar afschaffing betekend het inperken van rechten, en moet je dat willen? Moeten we eigenlijk niet blij zijn dat groepen mensen, nog steeds zelf mogen bepalen hoe zij hun leven en daarmee hun levensbeschouwelijke visie willen invullen. De vrijheid van onderwijs maakt dit voor een deel mogelijk.

Linkdump: Iedereen is verdacht
maandag, april 04th, 2011 | Author:

Linkdump

 

Moeten we dit wel willen?

Kleine leugens, Grote Leugens, Statistiek
dinsdag, februari 08th, 2011 | Author:

Op het internet gaat een statistische grafiek de ronde waar de PVV weer mee denkt te kunnen scoren,

Deze grafiek is de ultieme natte droom van de gemiddelde PVV’er, immer er bestaat volgens deze gegevens een duidelijk causaal verband.
Echter, er zijn ook andere verbanden aan te tonen, het verband tussen werkloosheid en criminaliteit, sociale status en criminaliteit, gezinssituatie en criminaliteit.

Door een verband eruit te lichten krijg je een scheef beeld, en dat beeld is natuurlijk uitermate ideaal voor de PVV om het grote gevaar van allochtonen zichtbaar te maken.

Let wel, de achtergrond van iemand het is mijn inziens geen excuus voor het plegen van een delict, maar je moet het tevens ook niet als excuus gebruiken om een bepaalde bevolkingsgroep in een kwaad daglicht te stellen zeker niet als onderzoeken een totaal andere richting uit wijzen.

In Belgie is er onlangs een onderzoek geweest waarbij wel andere factoren, die een rol kunnen spelen, zijn meegenomen. Demografische en sociale elementen blijken een grote rol te spelen in de achtergronden van criminaliteit. Volgens de publicatie in het gezaghebbende blad “The British Journal of Criminology” Is er geen direct causaal verband tussen etniciteit en criminaliteit, maar wel tussen werkloosheid en criminaliteit. Juist sociaal-economische factoren worden nauwelijks meegenomen in dit soort harde statistische gegevens.

Onderzoeker Marc Hooghe:

We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst. Dit is ons antwoord op de studie van Marion van San. Zij stelde begin de jaren 2000 vast dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren. In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen… Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen. Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.’

Dus als je al statistiek wilt gaan gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten, doe dat dan op een zuivere manier, en niet op basis van selectieve feitenvergaring. Statistische correlatie wil nog niet zeggen dat er een statistisch causaal verband bestaat.

Willen we naar Kunduz, dan gaan we naar Kunduz
vrijdag, januari 28th, 2011 | Author:

De kogel is door de kerk, er komt een nieuwe missie in Afghanistan. Mijn gevoel daarover is een beetje tweeledig, enerzijds kan ik mij best vinden in de argumentatie dat Nederland de plicht heeft om de rotzooi in Afghanistan een beetje op te ruimen, anderzijds in hoeverre kun je in het geval van Afghanistan spreken over een civiele missie. Daarbij komt het grootste deel van de bescherming van die 225 opleiders onder de verantwoordelijkheid van een vreemde mogendheid, daar ben ik een beetje huiverig voor. Goed, het zijn nu de Duitsers in plaats van de Fransen en ik heb toch iets meer vertrouwen in de eerste dan de laatste (Janvier) bovendien heeft  Nederland heeft nog een aantal F-16’s en Apaches in de backup staan.

Toch hoop ik dat de diverse politieke partijen goed hebben nagedacht over de bescherming van onze jongens, ik had namelijk  liever gezien dat die 225 man werden vergezeld van een Bataljon Panserinfanterie of mariniers en een compagnie Leopard tanks. Bescherming van de eigen troepen moet je namelijk zelf doen, binnen de eigen commandostructuur. Kunduz is nog steeds een vijandelijk gebied, en daar kunnen de Duitsers wel over meepraten, zelfs de bundeskanzlerin Merkel spreekt openlijk over een oorlogssituatie daar, ze hebben daar al meer dan 40 man verloren.

Toch vraag ik mij serieus af of deze missie wel succes kan hebben, het aantal opgeleide Afghaanse politiemensen vallen als rotte appelen, er is een enorme desertie, en een aantal worden opgeleid voor de Taliban. Bovendien blijkt een groot deel niet eens te kunnen lezen en schrijven. Ik denk dat in 2014 blijkt dat deze missie een “lost cause” is geweest, en dat de “dutch approach” en de inzet van 225 gemotiveerde jongens hier weinig aan kunnen veranderen.

De rare tijdlijn van Wikileaks
dinsdag, december 07th, 2010 | Author:

De tijdlijn is heel erg verdacht.
– Wikileaks vraagt de VS ministerie van defensie te helpen in het censureren van de documenten (wat ze weigeren)
– Wikileaks publiceert een voorraad gelekte diplomatieke berichten (lichtjes beschamend, niet eens schadelijk voor imago VS).
– De Amerikaanse politici staan op hun achterste benen.
– Amerikaans bedrijf EveryDNS dumpt Wikileaks, vlak daarna looft Joe Lieberman de acties van deze DNS provider.
– Franse hosting provider dumpt ook Wikileaks na uitlatingen van Franse politici.
– En vervolgens. na herhaaldelijke verzoeken van de Amerikaanse overheid aan het Amerikaanse bedrijfsleven om betrekkingen met Wikileaks te stoppen, dumpt ook daadwerkelijk het ene Amerikaanse bedrijf na het andere.

reactie geleend van madjo op webwereld

Wikileaks vervolg
maandag, december 06th, 2010 | Author:

“The people should not be afraid of their governments, the governments should be afraid of the people …. ” een quote uit de film Vendetta Deze film ging over een eenling die vocht tegen de totale controle van een overheid, op het gebied van media en informatie, deze regering was democratisch gekozen door bangmakerij, terreur en miscommunicatie, en kon hierdoor een fascistische staat stichten.

De film was fictie, echter de hele wikileaks geschiedenis laat zien dat een dergelijke staat in principe mogelijk is, diverse instanties en politici doen er alles aan om publicatie van de Wikileaks Cablegate te voorkomen, servers worden ineens onbereikbaar, Politici (CDA) die op verkapte wijze  oproepen tot censuur, een vertegenwoordiger van een democratisch gekozen president roept op tot moord van de frontman van Wikileaks, Assange, vreemde aanklachten, inzake vermeende sex-crimes, tegen diezelfde Assange

De kat is uit de zak, en in het geval van informatie naar de burger is dit maar goed ook, het is van de zotte dat democratisch gekozen regeringen hun eigen kiezer niet wenst te informeren, en tegelijkertijd maatregelen willen invoeren die de privacy van diezelfde burger verder en verder inperkt. Neem maatregelen zoals Acta, Patriot Act en ga zo maar door alleen daarom al is het noodzakelijk om de petitie te ondertekenen, gelukkig zijn er al honderden mirrors online.

Blijkbaar zijn we al zover dat we banger moeten zijn voor onze regeringen in plaats van andersom, alleen daarom al is het noodzakelijk om de petitie te ondertekenen.

Mirrors van Wikileaks

wikileaks.as50620.net wikileaks.tard.is ipv6 freeus.jsdev.org
wikileaks.enzym.su freeus.jsdev.org wikileaks.cellue.de
wikileaks.kafe-in.net ipv6 wl.opsec.eu ipv6 wl.donatepl0x.com
wikileaks.challet.eu wikileaks.kister.org wl.gernox.de
wikileaks.morningtime.com wikileaks.renout.nl wikileaks.fdn.fr
wikileaks.gonte.se wikileaks.kaptenkong.se wikileaksmirror.proxelsus-hosting.de ipv6
leaks.gooby.org wikileaks.dubronetwork.fr ipv6 wikileaks.perry.ch
wikileaks.sbr.im wikileaks.u0d.de wikileaks.81-89-98-125.blue.kundencontro…
www.fuckip.de wikileaks.psytek.net wl.mrkva.eu
wikileaks.joworld.net wikileaks.chiquitico.org wikileaks.rout0r.org
www.gruiiik.org wikileaks.high-color.de wikileaks.holarse-linuxgaming.de ipv6
wl.alfeldr.de wikileaks.huissoud.ch wikileaks.geekview.be
wikileaks.dysternis.de wikileaks.nulset.net wikileaks.franslundberg.com
wikileaks.krkr.eu ipv6 wl.yoltie.net wikileaks.zeitkunst.org
wikileaks.aelmans.eu wikileaks.serverius.net wikileaks.synssans.nl
wl.ernstchan.net wikileaks.yasaw.net zwartemarktplaats.com
wikileaks.dena-design.de wikileaks.zone84.net wikileaks.iuwt.fr
wikileaks.chmod.fi wlmirror.wildeboer.net leaked.rndm.ath.cx
wikileaks.splichy.cz wleaks.3sge.pulsedmedia.com wleaks.hellfire.pulsedmedia.com
wikileaks.palisades-berlin.de wikileaks.razor1911.com wikileaks.dokansoft.com.ar
wikileaks.thinkfurther.de wikileaks.trankil.info wikileaks.gonte2.nu
leaks.stumcomie.com wikileaks.timburke.org wikileaks.ehcdev.com
wikileaks.myscripts24.de wikileaks.breit.ws wikileaks.emilts.com
wikileaks.ruicruz.pt wikileaks.now-pages.com wikileaks.ego-world.org
cablegate.r3blog.nl ipv6 www.wikileakz.eu wikileaks.realprogrammer.org
wikileaks.the-secret-world.info wikileaks.rtjuette.de wikileaks.rustigereigers.nl
mirror1.wikileaks.lu mirror2.wikileaks.lu internaluse.net
wikileaks.r00t.la wikileaks.cordover.id.au brd.mcbf.net
wikileaks.spurious.biz wikileaks.1407.org wikileaks.mollar.me
azow.selb.us wikileaks.furdev.org wikileaks.datkan.net ipv6
wikileaks.threefingers.ca wikileaks.brenne.nu ipv6 www.anontalk.com
wikileaks.hutonline.nl vm8157.vps.tagadab.com nl1.wikileaksmirror.nl
wikileaks.noomad.org wikileaks.xcplanet.com www.wikileaks.nw-ds.com
wikileaks.infinium.org.uk wikileaks.piratskasit.cz peoplerule.info
wikileaks.sirobert.com wikileaks.solvare.se wikileaks.marktaff.com
wikileaks.hmaks.com im.wikileak.im wikileaks.yoerin.nl
wikileaks.siwhine.org wikileaks.schroth.cx wikileaks.delight.ch
wikileaks.moochm.de wikileaks.syncaddict.net www.hallitus.info
info.patourie-systems.com wikileaks.softic.cz wikileaks.redhog.org
wikileaks.brokenbydesign.org wikileaks.nisd.dk wikileaks.sentientrobot.net
wikileaks.kronoss.org wikileaks.s4ku.com wikileaks.glembotzky.com
wikileaks.nperfection.com wikileaks.laquadrature.net wikileaks.legrandsoir.info
wikileaks.artwww.net wikileaks.39mm.net leaks.uaqv.com
wikileaks.krtek.net www.emilts.com leaks.3nglish.co.uk
wikileaks.explain-it.org wikileaks.dunnewind.net wl.fcharlier.net
wikileaks.datenscheibe.org wikileaks.kapitein.org www.wikileaks.djity.net
wikileaks.listepik.net wikileaks.explain-it.org wikileaks.sedrati-dinet.net
wikileaks.rigacci.org wikileaks.ratm.ch wikileaks.tonbnc.fr
cablegate.sentientrobot.net wikileaks.ist-bremer.de wikileaks.spinrise.com
wikileaks.rothnet.org wikileaks.webtito.be ipv6 wikileaks.lainconscienciadepablo.net
wikileaks.g33kthug.co.uk wikileaks.b166er.net wikileaksmirror.matstace.me.uk
87.106.58.253 wikileaks.virii.lu wikileaks.junkle.org
leaks.iamfos.co wikileaks.wass-media.com wikileaks.karlsen.co
wikileaks.lupine.me.uk ipv6 wikileaks.webprofiles.org wikileaks.azatoth.net
wl.unbloggbar.org santocristo.info wikileaks.back2hack.cc
wikileaks.supercrapule.com wl.treymassingill.com wikileaks.poliisi.mobi
wikileaks.karlsen.co wikileaks.rickfalkvinge.se wikileaks.amette.eu
wikileaks.batsh.it wikileaks.freei.me wikileaks.chsdl.de
last.to wikileaks.rackstack.com wikileaks.serverlicious.org
wikileaks.under.ch leaks.kooll.info cablegate.dyndns.info
wikileaks.afturgurluk.org wikileaks.phasebook.net wikileaks.emquadat.com
wikileaks3.no-ip.org wikileaks.hermans.net wikileaks.urli.eu
wikileaks.laotracarboneria.net wikileaks.datapusher.net wikileaks.citizen-boycott.org
wikileaks.in-edv.de wl.hor.de wl.rekursion.ch
naixt-genne.com wikileaks.aircraftdispatch.net wikileaks.2qt.us
wikileaks.rhgnet.de wikileaks.xgstatic.fr wikileaks.medienfuzzis.com
wl.creative-guerillas.com wikileaks.para-dice.de wikileaks.bandsal.at ipv6
wikileaks.concretedonkey.cz.cc wikileaks.oualid.net wikileaks.webterrorist.net
wikileaks.theano.de wikileaks.electric-castle.net wikileaks.jotocorp.com
wikileaks.canariaswireless.net