Tag-Archive for ◊ rechter ◊Internet op Zwart
woensdag, januari 18th, 2012 | Author:

Vandaag gaan uit protest tegen de verregaande SOPA/PIPA wetgeving diverse internetsites op zwart, de bekendste hiervan zijn Wikipedia, en WordPress. De belangrijkste reden van dit protest is het feit dat deze wetgeving een groot deel van de censuurmaatregelen die hierin zijn opgenomen wil neerleggen bij particuliere organisaties. Het is dus straks niet de rechter die hierover gaat oordelen, maar organisaties zoals brein die te vuur en te zwaard oude verdienmodellen wil beschermen.

Met SOPA is het mogelijk om iedere site off line te halen welke links bevatten, zelfs al worden deze links geplaatst door gebruikers zelf. Het is in weze dus mogelijk om ook deze site plat te gooien, wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een link naar een alternatieve Piratebay post en dit alles zonder dat dit hoeft te worden getoetst aan welke wet dan ook.

Het gekke is dat Nederland onlangs een aanzienlijk bedrag heeft gereserveerd om de vrijheid op het internet in landen zoals China en diverse Midden-Oosten dictaturen te bevorderen, terwijl diezelfde regering het geen probleem vind om te onderhandelen met de VS over een verregaande censuurmaatregel zoals SOPA, een verdrag dat blijkbaar zo geheim is dat de inhoud hiervan het daglicht niet kan verdragen. Dat is op zich al vreemd, aangezien deze wetgeving verregaande consequenties heeft voor elke individuele burger, maar diezelfde burger mag hiervan geen kennis nemen. Dat noemen ze binnen de politiek dan “Het Vrije Westen” dat blijkbaar al lang niet meer zo vrij is. Het ergste hiervan is nog wel dat onderhandelingen worden gevoerd door personen die dermate digibeet zijn dat ze iedere avond een stukje kaas bij hun muis leggen.

Eigenlijk zouden onze volksvertegenwoordigers zichzelf eens moeten afvragen, voordat ze onderhandelingen ingaan, wat belangrijker is:  het recht op informatie en de vrije nieuwsgaring, of de belangen van de commerciële media-industrie met hun diepe zakken en machtige lobbygroepen. Met andere woorden zijn we nog een democratie of veranderen we in een corpocratie.

Wolfsen: “Regels correct toegepast”
dinsdag, april 14th, 2009 | Author:

Al is de censuur nog zo snel, het internet achterhaald het wel!

Ongeacht of de geuite beschuldigingen in het stuk van Wouter de Heus waar zijn, Wolfsen heeft overigens erkend dat ze op de feiten zijn gebaseerd, is het voor een Nederlandse burgemeester, of politieke figuur, niet kies om een publicatieverbod te eisen. Daarom hier integraal het gewraakte stuk.

Mijn complimenten aan zowel de heer De Heus als aan zijn redacteur, dat zij niet zwichtten voor politieke druk. De uitgever daarentegen daarvoor zou eigenlijk de ouderwetse schandpaal weer in het leven moeten worden geroepen, zetten we Wolfsen ernaast!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”

Door Wouter de Heus
Bestuursrechtdeskundige Twan Tak meent dat PvdA-burgemeester Wolfsen 17.000 euro terug moet storten in de gemeentekas. Dat bedrag heeft hij volgens Tak te veel gedeclareerd als pensionkosten. Wolfsen meent dat zijn integriteit bewust in twijfel wordt getrokken en stelt dat Tak de regels niet kent.

Het ministerie van binnenlandse zaken probeert de wet op te rekken, zegt Tak. “Op het moment dat Wolfsen een appartement in Utrecht betrok, hadden de declaraties moeten stoppen. De emeritus hoogleraar bestuursrecht doelt op een brief die minister Guusje ter Horst van binnenlandse zaken eind februari 2009 naar alle gemeenten zond om de regelingen rond verhuis- en verblijfkosten van burgemeesters nog eens toe te lichten naar aanleiding van de affaire Hulman in Den Helder. Daarin stelt de minister dat er veel gezeur is rond het onderwerp en de vergoedingen waarop aanspraak gemaakt kunnen worden. Over de regeling rond pensionkosten schrijft de minister: “Het kan gaan om een verblijf in een hotel. Veelal is dit een zeer kostbare oplossing. Door binnenlandse zaken wordt de volgende lijn gehanteerd: Wordt er een woning gehuurd met als doel dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, dan kan onder pensionkosten worden verstaan de huur van een tijdelijke appartement/woning.” Tak: “In die brief gaat de minister bestaande wetgeving nog een keer uitleggen, op een manier die niet strookt met de bestaande uitleg. Dat kan natuurlijk niet. De wet is helder en het is aan de rechter om een wet uit te leggen, niet aan een minister jaren na het ingaan van de wet.” Overigens meent Tak dat er snel een betere wetgeving moet komen want nu is het ‘soep’.

Wolfsen maakte terecht, zo zegt hij zelf, gebruik van de pensionkostenregeling die er is voor ambtenaren en burgemeesters. Het feit dat ‘luis in de pels’ Kees van Oosten een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur om boven tafel te krijgen wat de burgemeester precies declareerde tijdens zijn eerste veertien maanden in de Domstad en de publicaties in onder meer deze krant daarover, kwalificeert Wolfsen als het bewust beschadigen van zijn persoon. “Ik heb de regels keurig en correct toegepast. Dat leidt geen enkele twijfel. Iedere speculatie dat het anders zou zitten is evident onjuist.”

Dat Wolfsen zich gedekt voelt, daar kan Tak bijna begrip voor opbrengen. “Dat komt omdat het ministerie op meerdere momenten gaat rommelen door een wettelijke regeling opnieuw uit te leggen. Maar dat ontslaat iemand als Wolfsen niet om de wet te kennen, zeker als jurist en oud-rechter.”

De gemeente ontving voor de installatie van Wolfsen een mail van het ministerie dat de huur van een tijdelijke woning ook onder de pensionkostenregeling geschaard zou kunnen worden. Tak maakt daar gehakt van. “Wolfsen woonde de eerste weken van zijn burgemeesterschap in een Utrechts pension. Die kosten mocht hij allemaal declareren. Ook zijn reiskosten van zijn Amsterdamse appartement naar Utrecht. Toen hij daarna een al dan niet tijdelijk appartement huurde, had hij nog vier maanden gebruik kunnen maken van de regeling voor dubbele woonlasten. Dan spreken we over 1088 euro in totaal. Dat hij dertien maanden 90 procent van de huur van zijn appartement declareerde, is een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving. Wolfsen zou de stad het te veel gedeclareerde moeten terugbetalen.” Dat gaat om ongeveer 17.000 euro.

Wolfsen is woedend over hetgeen Tak vertelt. “Deze man kent de regels niet, anders zou hij zoiets niet beweren. Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik me eerder in Utrecht had moeten inschrijven, en niet pas tijdens een werkbezoek aan Burgerzaken in juni 2008. Maar dat doet niets af aan de helderheid van de regeling en de manier waarop wij vooraf de regeling hebben laten uitleggen door het ministerie en wij hem uiteindelijk hebben toegepast.”

Wolfsen bivakkeerde korte tijd in een pension, waarna hij een gemeubileerd appartement huurde via Rotsvast voor 1600 euro per maand. Het was een comfortabel maar klein appartement. “Dacht je dat ik voor mijn plezier sliep in het bed van een ander, tv keek vanaf de bank van een ander en een kop koffie dronk uit iemand anders zijn kopjes? Wij hebben een heel aantal koopappartementen bekeken in die periode, maar daar zat niets tussen dat ons beviel. Wij zoeken een keurige en rustige plek die privacy biedt en waar mijn vrouw een goede werkkamer heeft. Toen onze zoektocht niets opleverde hebben we uiteindelijk maar een appartement gehuurd in de Dichterswijk bij de Veilinghaven. Prima, maar dat zal niet onze eindbestemming in Utrecht zijn. We zullen dus voor een derde keer ons boeltje moeten pakken.”

Wolfsen vindt het feit dat het onderwerp in de media is gekomen niet getuigen van ‘keurig gedrag’. “Binnen de gemeenteraad en het college doet niemand hier moeilijk over. Dat kan ook niet omdat ik heel precies en zeer terughoudend gebruik maak van een breed toegepaste rijksregel, die ook geldt voor sommige van onze ambtenaren. Dat hier überhaupt over wordt bericht vind ik al zeer verkeerd en kan ik het niet anders uitleggen dan als een doelbewuste manier om een schimmige sfeer te creëren rond mijn persoon. De inwoners van Utrecht zouden daarmee een verkeerd beeld kunnen krijgen van graaiende overheidsdienaars omdat het beeld van burgemeester Hulman (VVD, Den Helder, red.) nog op het netvlies staat. Die kwestie heeft veel losgemaakt. Dat is op zich ook logisch omdat daar gewoon is gelogen en geld onterecht is uitgekeerd. Ik zou nooit iets aannemen waar ik geen recht op heb. Ik word goed betaald en heb feitelijke honderden euro’s per maand extra betaald om mijn werk te kunnen doen. Ik had ook mijn regelmatige ritjes naar Amsterdam kunnen declareren maar heb dat niet gedaan. De regeling deugt, de toepassing van de regeling deugt en dan zou er een verkeerd signaal van uitgaan als ik deze regeling niet gebruik. Moet ik soms ook afstand doen van mijn inkomen?”

Hoogleraar Tak snapt niets van de in zijn ogen verongelijkte manier waarop Wolfsen reageert. “Hij is jurist en zou als geen ander moeten snappen dat wetten van hoog naar laag lopen. De wet is duidelijk. Dan moet hij snappen dat een uitleg achteraf van een ministerie zoals de wet gelezen zou kunnen worden niet deugt. De oorspronkelijke uitleg van de regeling is dat pensionkosten vervallen als in Utrecht een al dan niet tijdelijke woning wordt betrokken.”

Dat ook de gemeente de wet verkeerd uitlegt vindt Tak onthutsend omdat de juiste uitleg staat in een brief die gemeentesecretaris Schuilenburg en loco-burgemeester Harm Janssen op 7 januari 2009 aan Wolfsen stuurden om diens declaraties over 2008 definitief goed te keuren. Tak: “In de tweede alinea staat nota bene de juiste uitleg dat de regeling ‘de reis- en pensionkosten regelt die de burgemeester maakt indien deze na benoeming nog niet beschikt over al dan niet tijdelijke woonruimte in de gemeente’. Wolfsen beschikte echter wel over tijdelijke woonruimte in de stad en had toen moeten stoppen met de kosten daarvan te declareren.”

Met je giegel op google
donderdag, maart 19th, 2009 | Author:

Vandaag heeft google, google streetview gelanceerd, hiermee kun je op straat niveau de buurt bekijken. Daarvoor hebben een aantal auto’s door Nederland gereden. Wil je dus virtueel over de Zeedijk wandelen dan kan dat, of in Rotterdam en Groningen, dan kan dat ook. Bij Google street view is het wel de bedoeling om personen weg te ‘blurren’ uit het oogpunt van privacy. Als bij google maps het poppetje aan de rechterkant geel wordt dan kun je in die plaats streetview gebruiken.

Voor de creatieveling onder ons, het is altijd grappig om een geintje met de streetview auto uit te halen

En wat gaat de toekomst ons brengen? Google in 2084

Museum voor kwetsende kunst
maandag, mei 19th, 2008 | Author:

Hoofd kulturkammer

Het Museum voor kwetsende kunst is een internetmuseum waar een bloemlezing van kunst is te vinden die nu en in het verleden voor ophef heeft gezorgd binnen verschillende bevolkingsgroepen.

Ook de gewraakte cartoons die door de kulturkammer van het Openbaar Ministerie worden gecensureerd, van Gregorius Nekschot zijn hier gepubliceerd.

VERBOTEN
één van de acht cartoons die op last van het Openbaar Ministerie (niet de rechter!) door Gregorius Nekschot moeten worden verwijderd. Al zijn er veel schokkender cartoons over Balkie te vinden (hier klikken op eigen risiko nsfw)

Meer voorbeelden van de nieuwe “Entartete” kunst kun je op de Quilt van de kwetsende kunst vinden ook de 8 cartoons van Gregorius Nekschot zijn hier te vinden. Let wel het is niet VERPLICHT om te kijken. Uiteindelijk bepaalt uzelf, de kijker, of u bepaalde zaken wel of niet wil zien.

Open brief aan Moslims
vrijdag, maart 21st, 2008 | Author:

Open Brief

Geachte gelovige,

Uit het nieuws verneem ik dat de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), middels een kort geding de rechter wil verzoeken om het Filmpje van Wilders, Fitna, op basis van een voorvertoning te verbieden. Nu is het mij welbekend dat gelovigen niet vies zijn van een stevige portie censuur op zijn tijd, wat dat aangaat bent u met velen, want ook het Christendom en andere religies hebben in het verleden gepoogt om e.e.a. te verbieden.

Maar u gaat met dit verzoek geheel voorbij aan de Grondwet, al is het te huldigen dat u de gang naar de rechter heb gezocht in plaats van andere minder lovenswaardige methoden te hanteren. In onze Grondwet, een Grondwet die ook u een grote vorm van rechtzekerheid verschaft en u de mogelijkheid biedt de zeggen wat u wil, te denken wat u wil en te beleiden wat u wil, met name artikel 7 van deze Grondwet staat onder lid 1 tot en met 4 het volgende:

Artikel 7

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
  gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
  verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen
  voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
  voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof
  nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid
  volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor
  personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
  zeden.
 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Grondwettelijk is het de rechter derhalve verboden om op basis van een voorvertoning gedachten, gevoelens of uitingen iets te verbieden.

U pleit met uw kort geding direct voor censuur, dit lijkt mij niet de meest verstandige handelswijze omdat censuur ook tegen u gebruikt kan gaan worden, hiermee geeft u aan dat u blijkbaar begrip kunt opbrengen indien de heilige schriften van diverse religies gecensureerd kunnen gaan worden indien deze passages bevatten die beledigend of grievend kunnen worden opgevat  door personen die uw religie niet aanhangen.

U begeeft zich met uw gang naar de rechten op een hellend vlak. Het is in Nederland gelukkig zo dat pas NA publicatie bepaald kan gaan worden of iets strafbaar is, smaad of anderzinds in strijd met verschillende wetten, indien dit het geval is DAN is de gang naar de rechter de juiste handelswijze.

Ik wens u langs deze weg veel wijsheid toe en denk goed na welke gevolgen uw handelen kan hebben voor uzelf indien u eens aanspraak moet maken op de meest elementaire Grondrechten die wij met elkaar hebben afgesproken.

Het ga u goed,

Privacy II
vrijdag, maart 21st, 2008 | Author:

privacy

Alsof de duivel er mee speelt, D66 heeft een voorstel gedaan om op de Duitse manier data te bewaren. Dit komt er op neer dat data maar 6 maanden bewaard mag worden en dat er uitsluitend door overheden gebruik van mag worden gemaakt indien er sprake is van een “ernstige” misdaad. Dus feitelijk in het kader van een lopend onderzoek.

Het nederlandse voorstel houdt in grote lijnen in dat ISP’s 18 maanden de gegevens dienen te bewaren en dat geheime diensten en overheden zonder een directe aanleiding deze kunnen opvragen. Zowel het College Bescherming Persoonsgegevens als D66 vinden dat een opslag termijn van 6 maanden genoeg is, dit is overigens ook de opstelling van de Europese Unie.

De duitse rechter in Kalsruhe is de eerste rechter die duidelijk grenzen heeft gesteld aan het bewaren van surfgedrag, mobiele gesprekken en andersoortige digitale privacygevoelige data. De bewaartermijn van een half jaar blijft in stand, maar Duitse
telecombedrijven mogen de data alleen aan autoriteiten verstrekken in
geval van een ernstige misdaad, feitelijk heeft het constitutionele hof in Kalsruhe gesteld dat het langer bewaren van deze gegevens tegen de grondwet is, dit is een belangrijke uitspraak voor zowel Nederland als andere Europese landen.

Voor diegenen die de inperking van onze privacy met lede ogen aanzien, schrijf je in op Volksopstand2008.nl en kom ook op 17 mei meedemonstreren. Het wordt tijd dat de gewone burger niet meer per definitie als crimineel wordt gezien en dat diezelfde gewone burger eindelijk eens een keer de bek opentrekt.

Bron ZDNet.nl

Desktop Sidebar: Alles bij de hand
maandag, september 05th, 2005 | Author:

Alles wat je regelmatig nodig hebt kun je in de Sidebar laten weergeven. Nieuwsberichten, nieuwe e-mail, je agenda, systeeminformatie, veelgebruikte programma’s,…. de mogelijkheden zijn enorm.

Desktop Sidebar

Windows biedt maar weinig mogelijkheden om informatie in de taakbalk te plaatsen. Veel meer dan het plaatsen van een snelkoppeling is niet mogelijk. Wie echter het programma Sidebar op zijn PC installeert krijgt vanuit een (nieuwe) taakbalk op zijn beeldscherm toegang tot een schat aan informatie.

Sidebar plaatst een brede taakbalk aan de rechterkant van je scherm. Hierop is na installatie van het programma meteen veel informatie beschikbaar. Het weerbericht bijvoorbeeld, nieuws- en beursberichten, en een overzicht van de belasting van het geheugen, de netwerkverbinding, de harde schijf en de processor. Verder vind je er een Google-zoekscherm, snelkoppelingen en bedieningsknoppen voor de mediaspeler. Als je Outlook gebruikt zijn ook e-mail, de kalender, taken en notities direct opvraagbaar uit de Sidebar (zonder dat Outlook gestart hoeft te zijn).

Iedereen heeft zijn eigen informatiebehoeften dus de kans is groot dat deze niet aansluiten bij wat Sidebar standaard laat zien. De Amerikaanse beurskoersen en nieuwsberichten interesseren je mogelijk niet, en ook op de slideshows van foto’s en cartoons die constant worden getoond zit je waarschijnlijk niet te wachten (daarbij vreten ze bandbreedte). Gelukkig kun je alle getoonde informatie helemaal aanpassen.

De sidebar aanpassen
Met rechtermuisknop / “paneel verwijderen” verwijder je de onderdelen die je niet in de sidebar wilt hebben. Met rechtermuisknop / “Paneel wijzigen” pas je deze geheel naar eigen behoefte aan. Bij Nieuwsberichten verwijder je daar bijvoorbeeld de Amerikaanse news-feeds. Vervolgens kun je je eigen favoriete newsfeeds vanuit je browser naar dit onderdeel van de Sidebar slepen. Ook de layout is zo aan te passen. De digitale klok vervang je bijvoorbeeld door een analoge versie.

Met rechtermuisknop / “Paneel toevoegen” voeg je nieuwe onderwerpen toe. Dit kunnen met het programma meegeleverde functionaliteiten zijn, maar je kunt ook een keuze maken uit een groot aantal apart te downloaden plugins die door gebruikers van het programma zijn gemaakt.

Deze kunnen de meest uiteenlopende functies aan de sidebar toevoegen. Enkele voorbeelden: een clipboard-viewer, beheerprogramma’s voor printopdrachten en achtergronden, en panels voor Gmail, ICQ en iTunes.

De mogelijkheden van Sidebar zijn zeer groot en de functionaliteiten nemen toe omdat er steeds meer plugins worden ontwikkeld. Het programma is geheel Nederlandstalig en ook de weerberichten en tijdszone worden voor Nederland (of België) weergegeven.

download hier

Gepost door Erik op link naar topic op forum.loatgoan.com

Stichting Brein
vrijdag, mei 13th, 2005 | Author:

Zoals de meesten wel weten is Stichting Brein de moderne internetgestapo, ze hebben een aantal internet service providers gedreigd met juridische stappen om de naamgegevens van internetters op te vragen. Omdat het op internet moeilijk is adresgegevens bij een IP nummer te matchen, moet brein dit dus via de Rechter spelen. Het is een bedreiging voor de privacy wanneer een particulier bedrijf zo maar persoonlijke gegevens kan opvragen omdat je toevallig een keer wat hebt gedeeld via programma’s als Kazaa.

Nu hebben een aantal weblogs zoals GeenStijl, VKmag en Retecool, de strijd aangebonden, door Stichting Brein te verzoeken over welke gegevens ze beschikken, Stichting Brein is verplicht om binnen 4 weken duidelijkheid te verschaffen op basis van art. 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De brief is hier down te loaden. voor de prijs van een postzegel kun je op deze manier aangeven dat je het niet eens bent met de gestapo praktijken van deze club.

BIG brother Brein
woensdag, april 13th, 2005 | Author:

Bron: nu.nl

Stichting brein, zeg maar de nieuwe kopiegestapo, wil actief gaan zoeken naar mensen die data op het internet aanbieden middels peer2peer programmatuur zoals Kazaa. Daarvoor hebben ze de hulp van de providers nodig. Brein kan namelijk wel de IP nummers achterhalen maar niet diegenen die daar achter zitten.

Zoals het de kabelaars betaamd hebben deze direct hun medewerking toegezegd, en dit zelfs zonder tussenkomst van een rechter, dat zijn trouwens dezelfde kabelaars die adverteren met “snel downloaden van muziek, films en software” hoe hypocriet kun je worden.

Gellukkig zijn er ook nog providers zoals Wanadoo en XS4ALL die geen persoonsgegevens gaan doorsturen, waarbij XS4ALL al heeft aangegeven dat ze zelfs de dreigbrieven van Brein niet zullen doorsturen. Dus als u Big Brother nog even buiten de deur wilt houden dan kunt u beter overstappen naar een provider die Privacy nog wel met een hoofdletter schrijft.

Vrijheid van meningsuiting
dinsdag, maart 15th, 2005 | Author:

Bron: nu.nl

Vandaag was de uitspraak van het kort geding tegen Ayaan Hirsi Ali, de rechter heeft bepaald dat de uitlatingen van Hirsi Ali weliswaar op het randje waren maar niet in strijd met de wet. Het was toch al een rare situatie dat er figuren zijn die op voorhand een bepaalde stellingname of kunstuiting willen verbieden voor dat men weet wat dit inhield.

De rechter gaat er in ieder geval niet in mee dat de verworvenheden die in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn bevochten, zomaar weer de prullebak in verdwijnen omdat er een nieuwe geloofsgroep in Nederland bij is gekomen die de ontzuiling niet hebben meegemaakt.

Wat je ook mag vinden van Ayaan Hirsi Ali, ze moet altijd het recht houden om te kunnen zeggen wat ze wil, zoals dat voor iedere ingezetene hoort te gelden, zonder dat een groep deze mensen de mond kunnen snoeren omdat ze toevallig net iets langere teentjes hebben dan de rest van Nederland.

Het initiatief van de dagers was goed, het is beter om je stantpunten op deze manier te toetsen dan middels geweld, bedreiging of moord.

MininsterVerdonk is een harteloos kreng.
donderdag, maart 03rd, 2005 | Author:

Is dat wel zo? Wat zijn de feiten nu eigenlijk.

Door de jaren heen zijn hier mensen naar toe gekomen die meenden een vluchtelingenstatus te hebben, daar is niets mis mee overigens. Vervolgens word een aantal daarvan afgewezen op basis van de geldende regelgeving.

Op dat moment komt de vluchtelingenmaffia in actie, want wij kennen hier een rechtssysteem waar je voor elk aparte afwijking een aparte rechtzaak kunt starten, en vluchtelingenwerk weet precies hoe dat werkt.

Deze mensen worden dus door vluchtelingenwerk gouden bergen beloofd, “nee, mijnheer het zal zo een vaart niet lopen, houdt u maar vol, u mag vast wel blijven” vervolgens wordt er geprocedeerd, in beroep gegaan, in hoger beroep gegaan en weer op een nieuw feit geprocedeerd. Gezien de snelheid van de nederlandse rechtstaat duurt dit dus jaren, en bij elke rechtzaak en beroepszaak wordt een permanente status afgewezen.

Je hebt hier dus te maken met mensen die keer op keer op keer te horen hebben gekregen dat ze niet mogen blijven, er zitten er zelfs tusen die bewust een kindje proberen te maken omdat dat de zieligheidsfactor vergroot. De mensen die de politiek (met Verdonk als uitvoerende) wil uitzetten zijn UITgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die dit dus ook al meerdere keren te horen hebben gekregen van rechters en ambtenaren.

Wat doet Verdonk dus eigenlijk? Precies datgene dat 6 kabinetten daarvoor hebben nagelaten, namelijk gewoon het toepassen van de wetten die de 2de kamer hebben aangenomen en de 2de kamer dat zijn wij, want die gasten zitten er op ons mandaat.

Als je dus maar alles hier wilt toelaten dan zal je toch echt de wet moeten veranderen, het is alleen hypocriet om Verdonk hiervan de schuld te geven omdat zij toevallig de wetten probeerd uit te voeren.

Verbod op Radardetectoren gehandhaafd,
dinsdag, december 07th, 2004 | Author:

Koos Spee heeft weer eens een slag gewonnen met zijn favoriete hobby automobilistje pesten, de rechter heeft in het voordeel van de overheid beslist in het proefproces waar het bezit van de radardetector onder vuur ligt. Voor de liefhebber zijn de achtergronden hiervan terug te vinden op Onzinboetes.nl de opvolger van TufTufclub.com

Het is te hopen dat er een hoger beroep word aangetekend bij het Europese hof, het is namelijk verdedigbaar dat dit verbod in strijd is met de rechten van de mens. Het gaat namelijk over het feit of je als burger vrij bent om radiosignalen op te vangen en volgens de uitspraak zoals die de nu ligt is het dus blijkbaar verboden om een aantal signalen op te vangen.

Aan de andere kant mag onze Koos zelf wel het recht misbruiken voor een persoonlijke vete met de oprichter van het inmiddels ter ziele gegane tuftufclub.com, in het verleden is er ooit een keer een foto geplaatst op deze site met als onderschrift Gezocht wegens struikrover. Frank Jacobs heeft daar toen als commentaar een vermakelijk stukje huisvlijt bij gegeven. In die tijd heeft hij ook een paar controlerende agenten die het na hun controle nodig vonden om met 70 km/h door een 30 km/h zone te rijden een stelletje malloten genoemd.

Inmiddels is deze zaak nu al 3x keer voor de rechter geweest waarvan alleen de eerste keer Koos heeft gewonnen, de rest van de zaken, allemaal beroepszaken zijn door de rechter naar de prullenbak verwezen. Waarvan de laatste afgelopen maandag was. Aan de reactie van het openbaar ministerie kun je zien dat men daar zich geen zorgen hoeven te maken wat betreft de kosten van een rechtsgang want het OM heeft intussen al aangegeven de zaak opnieuw een vierde keer op de rol te zetten.

Het begint er toch sterk op te lijken dat het OM haar gelijk niet kan halen en uit pure rancune dan maar net zo lang door procedeert tot dat de tegenpartij, de burger, het financieel allemaal niet meer op kan brengen. Dat is ook een manier om je gelijk te halen.

De volgende keer wanneer het openbaar ministerie weer eens geld te kort komt of bij een nieuwe bezuinigingsronde, is het te hopen dat ze in Den Haag ook dit geval kennen, want blijkbaar is het budget van het OM te hoog als men op deze wijze de rechtsgang tegen heug en meug in kunnen blijven rekken.

Over geld gesproken, ik vraag mij eigenlijk wel af wat het reclameblok wegmisbruikers bij SBS 6 Koos de Roverhoofdman en zijn Struikrovers eigenlijk kost.

Terrorisme in Nederland?
woensdag, november 10th, 2004 | Author:

Opnieuw is er een school aangevallen door een stelletje idioten, voorlopig mogen we nog blij zijn dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Voor zover het er nu naar uitziet was de moord op Van Gogh de katalysator van diverse terroristische aanslagen van autochtone kaalkopperige groepen. Blijkbaar was de slachting van Van Gogh nodig om allerlei idiote ideen van stormfrontkluppies en ander ongedierte in de daad om te zetten.

We kunnen er rustig vanuit gaan dat er onder autochtone bevolking een vergelijkbaar percentage idioten rondlopen als onder de allochtone bevolking, wat dat aan gaat staat ons nog wat te wachten. Waarschijnlijk denken die extremistische groepen dat er sinds Van Gogh een bredere steun voor hun zotte acties zou zijn. Van belang is nu dat, zowel het linker als het rechterdeel van het politieke spectrum, een sterk signaal afgeeft dat wij het zo het debat niet willen voeren en terroristische acties van wie dan ook afkeuren.

Extremistische groepen die de moord op Van Gogh aangrijpen om een gewelddadige daad te stellen hebben helemaal niet begrepen waar Van Gogh voor stond, namelijk het debat aangaan door middel van woorden, argumenten en hier een daar een stevige provocatie maar nooit door geweld. Maar ja, extremistische groepen, zowel rechts, links als moslim extremisme, staan nu niet bepaald bekend als openstaand voor rede en debat.

Het is te hopen dat de overheid en veiligheidsdiensten hier tijdig een antwoord op hebben voor dat het helemaal uit de hand loopt.

De RSS Feed functioneerd!
donderdag, oktober 28th, 2004 | Author:

Voor lezers die gebruik maken van een Feed reader, die kunnen gebruik maken van de RSS feed op deze pagina hiervoor klik je op het icoontje links waar staat RDF met de rechter muisknop druk dan op ‘copy link location’ voor firefox gebruikers en ‘Snelkoppeling kopieren’ voor IE gebruikers de URL http://stefserver.dynu.com/rss.rdf kan worden geplakt in een Feed reader.

Category: Algemeen |  Tags: , , , | 2 Comments
SUV parkeerverbod van de baan
vrijdag, oktober 22nd, 2004 | Author:

Gelukkig blijken er ook nog verstandige mensen in nijmegen te wonen in plaats van uitsluiten boomknuffelaars. Waarschijnlijk weet de burgermeester dat een dergelijk verbod stigmatiserend is en bovendien illegaal.

De verandering van de verordening zou betekenen dat deze verordening direct door een rechter overboord zou worden gegooid. Met alle kosten van de rechtsgang die voor de rekening van de gemeente zou zijn gekomen.

Wat alles kost, dat maakt die groene boskabouter van Eck van GL geen reet uit, die doet de hele dag niets anders dan bedrijven en boeren dwarszitten door allerei kostbare procedures te starten. De heer van Eck is namelijk ook nog eens prominent lid van Milieudefensie (misschien zelfs een vriendje van die andere groene jongen Volkert vd Graaf).

Misschien is het voor de GL fractie van Nijmegen wel is te overwegen waard om hun tijd eens in meer zinvollere zaken te steken in plaats van mensen te stigmatiseren op de auto die ze rijden.

Ik ben benieuwd of hij vandaag weer met zijn wereldverbeterende arrogante smoelwerk op TV is.

Na een jaar getouwtrek heeft het hof eindelijk een uitspraak gedaan over de aanklacht tegen Frank J. voormalig site beheerder van de inmiddels ter ziele gegane site TufTufClub.com. Vorig jaar is Frank aangeklaagt omdat hij, de zogenaamde bermterroristen ook wel invorderambtenaar snelheidsbelasting genoemd, of meer vriendelijk gezegt de BOA (bijzondere opsporingsambtenaar), je weet wel die figuren die bij voorkeur met mooi weer in hun auto liggen te ‘rusten’ waarbij het gehele geautomatiseerde boetesysteem zijn werk doet, zou hebben becommentarieert op beledigende wijze waarbij de tronies van deze struikrovers prominent zichtbaar waren, de aanklacht sprak van smaad.

Het OM heeft zich er indertijd met een jantje van lijden afgemaakt door het hele dossier bij de politierechter op het bureau gedonderd met de vermelding ‘hier heb je alles zoek zelf maar uit wat er smaad is’ de advocaat van Frank vroeg zich dus terecht af waar hij zich tegen moest verdedigen, het Hof vond dit gelukkig ook.

Door deze rechtzaak en dreigingen met rechtzaken vond Frank het beter om zijn werkzaamheden met de TufTufClub te staken, helaas voor ons ‘tuffers’ maar een heel begrijpelijke keuze. De hele situatie geeft wel de indruk dat de overheid niet bepaald zit te springen om kritiek te krijgen en daarvoor het hele justitiele apparaat gebruik om onwelgevallige meningen te vuur en te zwaard te bestrijden.

Want voor mensen die eens verder willen kijken dan alleen datgene dat onze overheid wenst te vermelden en dus de moeite nemen om de site TufTufclub.com (tegenwoordig te vinden onder tt-c.nl) ziet dat de ‘leden’ een dwarsdoorsnede zijn van de nederlandse samenleving en zich vooral kwaad maken over het feit dat het hele boetesysteem wordt aangewend om de staatskas te kunnen blijven spekken, en als je zelfs de moeite neemt om het forum te lezen dan zul je zien dat de meesten extreem hard rijden op plaatsen waar het niet kan categorisch afwijzen.

Natuurlijk vindt je op de site foto’s van BOA’s die bij voorkeur op plaatsen waar de pakkans het grootst is, met andere woorden de portomonaie van onze ‘geliefde’ overheid gaat voor de verkeersveiligheid. want ik moet de eerste paal nog zien bij een school of een oversteekplaats. Tevens zul je er ook foto’s vinden van flitspalen die in de hens zijn gezet. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit wordt gedaan door forumleden of trouwe bezoekers van de site, want dat zijn over het algemeen trouwe burgers die netjes aan hun verplichtingen voldoen het enige dat je ze na kunt wijzen dat men zich kwaad maakt wanneer er weer eens een aanslag snelheidsbelasting op de mat valt voor een snelheidsoverschrijding van 5 km zoals zovelen die jaarlijks ontvangen (80 % van alle boetes betreft een snelheidsoverschrijding van 10 km of minder)

De TufTufClub, of tt-c zoals het tegenwoordig heet, is de enige die ons brave chauffeurs probeert te mobiliseren tegen een overheid die op allerlei manieren het laatste beetje geld uit de automobilist te persen door palen te zetten en mobiele controles te houden op plaatsen waar de vereersveiligheid echt niet in het gedrang komt en dus puur en alleen worden gehouden om de staatskas te spekken. Dit alles tegen een minimum aan kosten want bij het fotograferen en opsturen van de acceptgiro komt geen mensenhand meer aan te pas.

Het is gewoon een methode zoals de BPM (45 %) accijnzen (80 %) motorrijtuigenbelasting en BTW op aanschaf van een auto om het maximale uit de automobilist te halen. Voor mij een reden om het openbaar ministerie in ieder geval te laten werken voor de centen door iedere keer op een boete bezwaar aan te tekenen, dit gaat trouwens erg eenvoudig middels de bezwaarschriftengenerator.

Doe u uw voordeel ermee! 😉

Krakers
maandag, mei 10th, 2004 | Author:

Vanavond werd het programma ‘stop politie’ uitgezonden bij Veronica, hierin zat een item over het ontruimen van een kraakpand. Op de eerste plaats is kraken, ondanks de legalisatie van een aantal jaren geleden, niets meer en minder dan wederrechtelijke inbezitneming van andermans goederen dit gaat met inbraak gepaard.

Dan wordt er na een lange juridische weg besloten door een rechter dat krakers een pand moeten verlaten en vervolgens laten de krakers het aankomen op een confrontatie met de politie, op een of andere manier, blijft dergelijk gedrag zonder gevolgen. Het is toch eigenlijk raar dat de kosten van deze politie inzet wordt verhaalt op de samenleving in plaats van diegenen die, ondanks een rechtelijke uitspraak, weigeren om een kraakpand te verlaten. Het zal er wel mee te maken hebben dat de meesten in een dergelijk kraakpand een uitkering krijgen van de Sociale Dienst, en van een kale kip valt nu eenmaal niet te plukken.

Denk er niet te veel over na, zeker niet wanneer er weer eens een 28,- boete in de bus valt, want bij ‘normale’ gezagsgetrouwe burgers heeft men over het algemeen minder problemen met incasseringen.

Demonstratie asielbeleid
zaterdag, april 10th, 2004 | Author:

Er is weer eens een demonstratie gehouden tegen het asielbeleid van minister Verdonk. Een dergelijke demonstratie is niet alleen veel te laat maar wordt ook nog eens gehouden op basis van de verkeerde argumenten.

Het betreft hier namelijk mensen die al jaren van procedure naar procedure hobbelen, al dan niet onder de regie van verschillende ‘hulp organisaties’. Het gaat dus om mensen die via de rechter te horen hebben gekregen dat ze niet aan de criteria voldoen om asiel in Nederland te krijgen. Deze criteria zijn vastgesteld door de regering en dus ook geratificeerd door de tweede kamer.

Wanneer mensen dan worden teruggestuurd naar landen die niet ‘veilig’ zijn dan mankeerd er wat aan de criteria en daarmee de rechtspraak maar niet aan het beleid van Verdonk want zij doet niets meer en niets minder dan het uitvoeren van beleid en regels die reeds jaren geleden zijn ingesteld.

Maar zoals gewoonlijk gillen allerlei organisaties wel om regelgeving, de SP voorop, maar handhaving van deze regels is niet relevant. Dan toch maar weer meer gedogen, of zou transparantie en duidelijkheid beter zijn.

Natuurlijk er problemen zijn maar die zijn alleen oplosbaar wanneer je als overheid snel duidelijkheid schept en de procedures kort kunt houden. Helaas is dat niet mogelijk omdat de betrokkene het meestal niet eens is met de gerechtelijke uitspraak en hij/zij zal dus in beroep gaan, dit moet binnen een rechtstaat ook mogelijk blijven. Het gevolg is dan dat procedures meerdere jaren duren, als dan blijkt dat de oorspronkelijke beslissing gehandhaafd blijft dan dien je die ook uit te voeren anders had je asielzoekers rucksichtslos beter een verblijfsvergunning kunnen geven.

Hier nog een ander bericht over de zgn AMA’s.

Canadese rechter tikt muziekindustrie op de vingers
zaterdag, april 03rd, 2004 | Author:

Eindelijk een rechter die de privacy nog wel een warm hart toedraagt, Daar kan Nederland nog wat van leren, zodat de Multinationals met Stichting brein voorop niet zo maar allerlei invallen in particuliere huishoudens kan doen waar men illegale software en muziek verwacht. lees het hele bericht hier

Category: Algemeen |  Tags: , , , , | Leave a Comment

Vandaag was de tweede kamer in debat over fraude in nederland en de zgn waarden en normen, en dat terwijl er een nieuwe europese richtlijn is uitgegeven waarbij het mogelijk wordt voor commerciele bedrijven, zonder tussenkomst van de rechter, alleen maar bij een redelijke verdenking bij de particulier mag binnen vallen.

Denk eens na welke impact dit heeft op je privacy. Elementaire grondrechten worden langzamerhand geschrapt en de tweede kamer loopt te zeiken of Normen en Waarden.

Nederlander let op uw Zaak en Rechten!