Tag-Archive for ◊ schuld ◊Wolfsen: “Regels correct toegepast”
dinsdag, april 14th, 2009 | Author:

Al is de censuur nog zo snel, het internet achterhaald het wel!

Ongeacht of de geuite beschuldigingen in het stuk van Wouter de Heus waar zijn, Wolfsen heeft overigens erkend dat ze op de feiten zijn gebaseerd, is het voor een Nederlandse burgemeester, of politieke figuur, niet kies om een publicatieverbod te eisen. Daarom hier integraal het gewraakte stuk.

Mijn complimenten aan zowel de heer De Heus als aan zijn redacteur, dat zij niet zwichtten voor politieke druk. De uitgever daarentegen daarvoor zou eigenlijk de ouderwetse schandpaal weer in het leven moeten worden geroepen, zetten we Wolfsen ernaast!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”

Door Wouter de Heus
Bestuursrechtdeskundige Twan Tak meent dat PvdA-burgemeester Wolfsen 17.000 euro terug moet storten in de gemeentekas. Dat bedrag heeft hij volgens Tak te veel gedeclareerd als pensionkosten. Wolfsen meent dat zijn integriteit bewust in twijfel wordt getrokken en stelt dat Tak de regels niet kent.

Het ministerie van binnenlandse zaken probeert de wet op te rekken, zegt Tak. “Op het moment dat Wolfsen een appartement in Utrecht betrok, hadden de declaraties moeten stoppen. De emeritus hoogleraar bestuursrecht doelt op een brief die minister Guusje ter Horst van binnenlandse zaken eind februari 2009 naar alle gemeenten zond om de regelingen rond verhuis- en verblijfkosten van burgemeesters nog eens toe te lichten naar aanleiding van de affaire Hulman in Den Helder. Daarin stelt de minister dat er veel gezeur is rond het onderwerp en de vergoedingen waarop aanspraak gemaakt kunnen worden. Over de regeling rond pensionkosten schrijft de minister: “Het kan gaan om een verblijf in een hotel. Veelal is dit een zeer kostbare oplossing. Door binnenlandse zaken wordt de volgende lijn gehanteerd: Wordt er een woning gehuurd met als doel dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, dan kan onder pensionkosten worden verstaan de huur van een tijdelijke appartement/woning.” Tak: “In die brief gaat de minister bestaande wetgeving nog een keer uitleggen, op een manier die niet strookt met de bestaande uitleg. Dat kan natuurlijk niet. De wet is helder en het is aan de rechter om een wet uit te leggen, niet aan een minister jaren na het ingaan van de wet.” Overigens meent Tak dat er snel een betere wetgeving moet komen want nu is het ‘soep’.

Wolfsen maakte terecht, zo zegt hij zelf, gebruik van de pensionkostenregeling die er is voor ambtenaren en burgemeesters. Het feit dat ‘luis in de pels’ Kees van Oosten een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur om boven tafel te krijgen wat de burgemeester precies declareerde tijdens zijn eerste veertien maanden in de Domstad en de publicaties in onder meer deze krant daarover, kwalificeert Wolfsen als het bewust beschadigen van zijn persoon. “Ik heb de regels keurig en correct toegepast. Dat leidt geen enkele twijfel. Iedere speculatie dat het anders zou zitten is evident onjuist.”

Dat Wolfsen zich gedekt voelt, daar kan Tak bijna begrip voor opbrengen. “Dat komt omdat het ministerie op meerdere momenten gaat rommelen door een wettelijke regeling opnieuw uit te leggen. Maar dat ontslaat iemand als Wolfsen niet om de wet te kennen, zeker als jurist en oud-rechter.”

De gemeente ontving voor de installatie van Wolfsen een mail van het ministerie dat de huur van een tijdelijke woning ook onder de pensionkostenregeling geschaard zou kunnen worden. Tak maakt daar gehakt van. “Wolfsen woonde de eerste weken van zijn burgemeesterschap in een Utrechts pension. Die kosten mocht hij allemaal declareren. Ook zijn reiskosten van zijn Amsterdamse appartement naar Utrecht. Toen hij daarna een al dan niet tijdelijk appartement huurde, had hij nog vier maanden gebruik kunnen maken van de regeling voor dubbele woonlasten. Dan spreken we over 1088 euro in totaal. Dat hij dertien maanden 90 procent van de huur van zijn appartement declareerde, is een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving. Wolfsen zou de stad het te veel gedeclareerde moeten terugbetalen.” Dat gaat om ongeveer 17.000 euro.

Wolfsen is woedend over hetgeen Tak vertelt. “Deze man kent de regels niet, anders zou hij zoiets niet beweren. Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik me eerder in Utrecht had moeten inschrijven, en niet pas tijdens een werkbezoek aan Burgerzaken in juni 2008. Maar dat doet niets af aan de helderheid van de regeling en de manier waarop wij vooraf de regeling hebben laten uitleggen door het ministerie en wij hem uiteindelijk hebben toegepast.”

Wolfsen bivakkeerde korte tijd in een pension, waarna hij een gemeubileerd appartement huurde via Rotsvast voor 1600 euro per maand. Het was een comfortabel maar klein appartement. “Dacht je dat ik voor mijn plezier sliep in het bed van een ander, tv keek vanaf de bank van een ander en een kop koffie dronk uit iemand anders zijn kopjes? Wij hebben een heel aantal koopappartementen bekeken in die periode, maar daar zat niets tussen dat ons beviel. Wij zoeken een keurige en rustige plek die privacy biedt en waar mijn vrouw een goede werkkamer heeft. Toen onze zoektocht niets opleverde hebben we uiteindelijk maar een appartement gehuurd in de Dichterswijk bij de Veilinghaven. Prima, maar dat zal niet onze eindbestemming in Utrecht zijn. We zullen dus voor een derde keer ons boeltje moeten pakken.”

Wolfsen vindt het feit dat het onderwerp in de media is gekomen niet getuigen van ‘keurig gedrag’. “Binnen de gemeenteraad en het college doet niemand hier moeilijk over. Dat kan ook niet omdat ik heel precies en zeer terughoudend gebruik maak van een breed toegepaste rijksregel, die ook geldt voor sommige van onze ambtenaren. Dat hier überhaupt over wordt bericht vind ik al zeer verkeerd en kan ik het niet anders uitleggen dan als een doelbewuste manier om een schimmige sfeer te creëren rond mijn persoon. De inwoners van Utrecht zouden daarmee een verkeerd beeld kunnen krijgen van graaiende overheidsdienaars omdat het beeld van burgemeester Hulman (VVD, Den Helder, red.) nog op het netvlies staat. Die kwestie heeft veel losgemaakt. Dat is op zich ook logisch omdat daar gewoon is gelogen en geld onterecht is uitgekeerd. Ik zou nooit iets aannemen waar ik geen recht op heb. Ik word goed betaald en heb feitelijke honderden euro’s per maand extra betaald om mijn werk te kunnen doen. Ik had ook mijn regelmatige ritjes naar Amsterdam kunnen declareren maar heb dat niet gedaan. De regeling deugt, de toepassing van de regeling deugt en dan zou er een verkeerd signaal van uitgaan als ik deze regeling niet gebruik. Moet ik soms ook afstand doen van mijn inkomen?”

Hoogleraar Tak snapt niets van de in zijn ogen verongelijkte manier waarop Wolfsen reageert. “Hij is jurist en zou als geen ander moeten snappen dat wetten van hoog naar laag lopen. De wet is duidelijk. Dan moet hij snappen dat een uitleg achteraf van een ministerie zoals de wet gelezen zou kunnen worden niet deugt. De oorspronkelijke uitleg van de regeling is dat pensionkosten vervallen als in Utrecht een al dan niet tijdelijke woning wordt betrokken.”

Dat ook de gemeente de wet verkeerd uitlegt vindt Tak onthutsend omdat de juiste uitleg staat in een brief die gemeentesecretaris Schuilenburg en loco-burgemeester Harm Janssen op 7 januari 2009 aan Wolfsen stuurden om diens declaraties over 2008 definitief goed te keuren. Tak: “In de tweede alinea staat nota bene de juiste uitleg dat de regeling ‘de reis- en pensionkosten regelt die de burgemeester maakt indien deze na benoeming nog niet beschikt over al dan niet tijdelijke woonruimte in de gemeente’. Wolfsen beschikte echter wel over tijdelijke woonruimte in de stad en had toen moeten stoppen met de kosten daarvan te declareren.”

Hoe te handelen bij incassobureaus
vrijdag, februari 20th, 2009 | Author:

Incassobureaus hebben geen enkele macht en gaan van de laksheid van de schuldenaar uit.

Om gezeik te voorkomen even een lijstje
1. Betaal na factuurdatum
2. Ben je er niet mee eens reclameer zo snel mogelijk
3. Kun je niet betalen, neem dan contact op met het bedrijf zelf
4. Maak betalingsafspraken en kom die ook na
5. Kom je toch nog bij het incassobureau ga altijd in verweer en probeer tot een vergelijk te komen, wie schrijft die blijft indien mogelijk betaal de hoofdsom aan de oorspronkelijke schuldeiser.
6. Werkt het incasso bureau niet rederlijkerwijs mee laat het dan aankomen op een rechtzaak
7.LET OP de Fiscus en andere overheden/semi overheden vallen onder de invorderingswet en HEBBEN GEEN gerechtelijke uitspraak nodig voor beslaglegging, maak bij die instanties dus altijd bezwaar.
8. Blijf schrijven, beantwoord iedere brief, biedt bij herhaling een betalingsvoorstel aan en begin eventueel zelf met een aflossing, ze storten het geld namelijk nooit terug en dit doet het erg goed bij een eventuele rechtszaak.
9. Als er een rechtzaak komt, ga altijd in verweer, vraag desnoods 2x uitstel aan. Bij verzuim volgt er ALTIJD een veroordeling en dan hebben de Incassobureaus een wettelijke titel om openbare verkoop in te stellen.
10. Als de rechtzaak in uw nadeel uitvalt probeer dan alsnog tot een betalingsregeling te komen, de meeste incassobureaus werken daar aan mee.
11. Bij winst dien altijd een claim in voor de gemaakte kosten, neem deze claim eventueel mee in het verweer.

Let op, beslaglegging wordt altijd zonder wederhoor toegekend, beslaglegging voor de rechtzaak is een wassen neus en puur bedoeld als intimidatie, laat u niet intimideren. Onevenredige beslaglegging, dat is beslaglegging voor een waarde die veel hoger is dan de hoofdsom, is niet toegestaan, dien in dat geval een klacht in tegen het incassobureau, en neem dit mee in uw verweer.

Maar het beste is nog altijd, als je een product of dienst niet kunt betalen neem hem dan ook niet af.

Mahmoud Ahmadinejad is het definitief in de bol geslagen
dinsdag, september 19th, 2006 | Author:

Bron: nu.nl

De grote roerganger Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran, heeft een plan gelanceerd voor het besturen van de wereld. Op het moment dat een religieuze idioot dergelijke plannen heeft begin ik mij toch een beetje zorgen te maken, zeker als diezelfde idioot ook nog eens bezig is een nucleaire bom te krijgen.

Ik vraag mij af wat die plannen dan inhouden. Ik heb, gezien het recente verleden in Iran, wel een idee:
– Invoering van de Sharia
– Homo’s wereldwijd opknopen
– Vrouwen geheel bedekken
– Instellen van een religieuze politie
– Publieke executies
– Steniging van overspeligen
– Alle mannen een baard
– Alle vrouwen achter de voordeur

En natuurlijk het van de kaart vegen van Israel, want die zijn volgens de “grote” Ahmadinejad schuldig aan alle wereldproblemen. Geheel volgens het gedachtengoed van zijn grote voorbeeld met dat kleine snorretje.

Gelukkig heeft Iran nog niet echt wat in de melk te brokkelen en is de afstand naar Europa groot genoeg.

Gematigde Islam
zaterdag, november 26th, 2005 | Author:

‘Gematigde’ Islam, ‘nieuwe’ Islam etc die termen doen mij niet veel.

Islam is, naar mijn mening, de middenweg, een balans in het leven.

Hoewel ik het met veel dingen eens ben van dit artikel, is de werkelijkheid helaas anders denk ik.
Islam ontwikkelt zich vooral in landen als Saudi-Arabie en de Arabische landen, als daar geen verandering komt, ook op het van ‘kritiek tegenover koran’ of ‘kritisch denken’ komt het hier voor het grote deel ook niet.

De boeken, info etc die wij hier hebben stammen allemaal af van dat soort landen en worden vertaald.

Een land als Saudi-Arabie weet dit dondersgoed en misbruikt naar mijn mening hun ‘Heilige’ positie om de rest van de wereld te beinvloeden, zeker met het geld van de olie.

Als je kijkt naar hun Islam, wahabisme is dat een heel intolerante beleving van Islam die erg ver van mijn ideeen afstaan. Doordat ze zoveel geld hebben maken ze misbruik van Europa bijvoorbeeld, financieren massaal moskeen hier om hier ook hun denkbeelden te verspreidden.

Tsjetsjenie bijvoorbeeld, je zou denken ‘lief’ dat ze deze mede broeders proberen te steunen maar erachter zit wel een pakket ideologische haat die ook verspreid wordt. De meeste tsjetsjenen zijn soefis van oorsprong (dacht zon 85%) maar daar lijkt ook langzaam verandering in te komen.

Indonesie bijvoorbeeld, je ziet daar gewoon een verarabiserings trend onder mom van ‘Islam’ terwijl dat vroeger veeeel minder was. Het wahabisme steunt zelfs regeringen als dat van Indonesie.
De intolerantie tegenover andersgelovigen neemt daar toe, vind ik echt erg… christenen hebben het daar steeds slechter.

Jonge jongens leren op madrassas (officieel school maar meestal koran scholen) over Islam maar wel met dat ideologische laagje. Deze jongens hebben niet veel anders tot keuze, komen uit arme gezinnen..

Marokko, tot voor kort heeft de Marokkaanse regering ergggg goede kontakten gehad met Saudi-Arabie en hun ideologie het wahabisme, de regering zag daarin een ‘goede vriend’ (ook lekker geld) om hun eigen machtspositie te behouden. Tot de aanslagen in casablanca en opvallend veel marokkanen die bijv ook aansalgen deden in Madrid en opgepakt zijn een lichtje deed brandden bij de koning, nu was hijzelf ook het slachtoffer ervan…. tsjaah dan pas ga je er wat aan doen.

Amerika heeft jaren geleden ook het wahabisme gesteunt, waardoor het zich heeft kunnen verspreidden naar Pakistan, Afghanistan (zie taliban).

Om eerlijk te zijn zie ik het voorlopig nog somber in. Door globalisering heeft dit probleem zich kunnen uitbreiden, arabische regimes die zo dictatoriaal zijn als ik weet niet wat.
Na het kolonialisme hebben paar mensen het gewoon overgenomen, die hebben er baat bij een ‘externe’ vijand alle schuld te geven zoals Amerika.
Haat naar Amerika is perfect voor hun en ‘het westen’, dan wordt er tenminste niet of minder op hun gelet…k weet zeker dat de regimes er zelfs veel bij steunen, door ‘religieuze’ propaganda etc.

Onderwijs, eigenlyk alles is verpauperd, kritisch denken is er al een eeuw ‘uitgeramd’ door religieuze geestelijken en leiders.

Ik was deze zomer bij mijn familie in Tunesie. Mijn neefje van 16 vertelde me over de Imam daar en dat IN DE KORAN staat dat 9/11 al zou gebeuren, ik zei tegen hem van niet… jawel hoor want de Imam zei het.
Ik raadde hem aan om de Koran er zelf op na te slaan en mij te tonen waar dat stond, dit is een klein voorbeeldje ervan…

Je hebt zon groot gat tussen de dictators, hun regimes en de mensen wat alleen opgevuld wordt door religieuzen partijen als Hamas, die mensen vanuit ‘Islam’ helpen, gratis ziekenhuizen, scholing etc met een laagje indoctrinatie natuurlijk, maar logisch dat mensen erin meegaan…ze hebben geen andere keuze.

Mijn mening is dat ‘de chaos’ die zich nu verspreid heeft naar bijv aanslagen in Amerika en Europa zich al veel langer afspeelt maar nu pas heeft verspreid naar andere continent.

Internet bijvoorbeeld, belangrijk en machtig wapen.. vele fatwas kan je erop vinden van geleerden uit Arabische landen die gewoon haat promoten.. nu zeg ik niet dat elke geleerde dat doet, maar zijn er genoeg.

Door Alulu

Meediscussieren kun je op het forum hier

Mohammed B Levenslang Vast.
dinsdag, juli 26th, 2005 | Author:

bron nu.nl

De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Brouyeri, gaat levenslang achter slot en grendel. De rechtbank achtte hem op alle punten schuldig. Het is eventueel nog discutabel of er inderdaad sprake was van een terrorristische daad maar als je de feiten gewoon bij elkaar telt, moord met excessief geweld, onmogelijk maken van het werk van een lid van de tweede kamer en het gericht schieten op arresterende agenten, was dat al genoeg om hem levenslang in een hok te stoppen.

Naar alle waarschijnlijkheid kan onze “held” ook nog eens een periode van eenzame opsluiting tegemoet zien. Wat zal die eikel balen dat hij niet is doodgeschoten bij zijn arrestatie, en wat is het prachtig dat Nederland geen doodstraf kent. Het is te hopen dat Brouyeri heel oud wordt.

Europees Grondwettelijk Verdrag!
woensdag, juni 01st, 2005 | Author:

Vandaag kan Nederland voor het eerst in haar geschiedenis, middels een referendum stemmen. Door alle commotie de afgelopen weken lijkt het erop dat de opkomst redelijk is. Het is alleen jammer dat mensen hun keuze niet maken op inhoudelijke gronden. Mede de schuld van onze eigen regering trouwens die het nodig vond allerlei doemscenario’s te schetsen indien de kiezer nee zou zeggen.

Het voorkamp is ook niet bepaald zuiver in de discussie geweest. De argumenten betreffende de Euro, toetreding van Turkije en algehele anti-europa retoriek zijn van stal gehaald, het maakt daarbij voor het Nee-kamp geen fluit uit of dit nu wel of niet relevant is in de discussie, als men maar volgens goed fortunistisch gebruik de onderbuikgevoelens van de Nederlandse kiezer konden aanboren. Alles is geoorloofd om het Grondwettelijk verdrag onderuit te schoffelen.

Uiteindelijk gaat het maar om 1 enkele vraag. Vindt u de huidige bestuurlijke situatie in Europa goed, stem dan Nee. Vindt u het tijd voor vernieuwing stem dan Ja.

Succes met het maken van uw keuze, maar maak deze keuze wel op basis van de feiten en verstand, en niet op gevoel en foute argumenten.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , | One Comment
MininsterVerdonk is een harteloos kreng.
donderdag, maart 03rd, 2005 | Author:

Is dat wel zo? Wat zijn de feiten nu eigenlijk.

Door de jaren heen zijn hier mensen naar toe gekomen die meenden een vluchtelingenstatus te hebben, daar is niets mis mee overigens. Vervolgens word een aantal daarvan afgewezen op basis van de geldende regelgeving.

Op dat moment komt de vluchtelingenmaffia in actie, want wij kennen hier een rechtssysteem waar je voor elk aparte afwijking een aparte rechtzaak kunt starten, en vluchtelingenwerk weet precies hoe dat werkt.

Deze mensen worden dus door vluchtelingenwerk gouden bergen beloofd, “nee, mijnheer het zal zo een vaart niet lopen, houdt u maar vol, u mag vast wel blijven” vervolgens wordt er geprocedeerd, in beroep gegaan, in hoger beroep gegaan en weer op een nieuw feit geprocedeerd. Gezien de snelheid van de nederlandse rechtstaat duurt dit dus jaren, en bij elke rechtzaak en beroepszaak wordt een permanente status afgewezen.

Je hebt hier dus te maken met mensen die keer op keer op keer te horen hebben gekregen dat ze niet mogen blijven, er zitten er zelfs tusen die bewust een kindje proberen te maken omdat dat de zieligheidsfactor vergroot. De mensen die de politiek (met Verdonk als uitvoerende) wil uitzetten zijn UITgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die dit dus ook al meerdere keren te horen hebben gekregen van rechters en ambtenaren.

Wat doet Verdonk dus eigenlijk? Precies datgene dat 6 kabinetten daarvoor hebben nagelaten, namelijk gewoon het toepassen van de wetten die de 2de kamer hebben aangenomen en de 2de kamer dat zijn wij, want die gasten zitten er op ons mandaat.

Als je dus maar alles hier wilt toelaten dan zal je toch echt de wet moeten veranderen, het is alleen hypocriet om Verdonk hiervan de schuld te geven omdat zij toevallig de wetten probeerd uit te voeren.

Het uitgestoken handje van Minister Verdonk,
dinsdag, november 23rd, 2004 | Author:

Om de hand van Minister Verdonk is al veel te doen geweest, op verschillende islamitisch georinteerde sites, net zoals de Nederlandse media, word dat ene aspect dat 1 op de 50 uitgenodigde Imams Minister Verdonk geen hand gegeven uitvoerig uitgemolken.

De Imam heeft de groep verzamelde Imams bewust in een kwaad daglicht gesteld en in plaats dat de bespreking op een normale manier gevoerd wordt zijn de zaken op voorhand al op scherp gesteld, en dat is jammer. Zeker gezien het feit dat 49 Imams wel hun principes opzij konden zetten en de bespreking ingingen om constructief iets te doen aan de onrust die in dit land is ontstaan na de moord op Theo van Gogh.

De bewuste Imam is ook volledig verantwoordelijk voor de negatieve aandacht die de pers aan deze zaak heeft gegeven. Het was bij de Imam bekend dat Minister Verdonk een gesprekspartner zou zijn, hij zal zich ook op voorhand hebben bedacht wat te doen. Is het dan niet respectloosheid ten top als je dan toch naar een dergelijke bespreking gaat met het idee dat je de Minister geen hand geeft dan ben je of achterlijk of je probeert bewust mensen te provoceren, ga dan niet!

Toch geeft deze situatie precies aan wat er mis is met de intergratie, er zijn blijkbaar fundamentalistische elementen onder de diverse geloven die menen dat zich helemaal niet hebben te houden aan de gewoonten en gebruiken van het land waar ze in wonen. Het gaat hier dan nog om iets onschuldigs als het geven van een hand, maar hoe zet het met ander normen en waarden die als vanzelfsprekend worden beschouwd in dit land.

Integratie betekend expliciet niet dat men zich helemaal moet overgeven aan de dominante cultuur, dat zou trouwens ook maar een saaie bedoening worden. Intergratie betekend echter wel dat je respect moet tonen voor de gewoonten van de dominante cultuur en hier een daar een beetje moet meebuigen met de massa, dat is de basis van tolerantie. Men oogst wat men zaait. Iemand die in alle omstandigheden principes voor de gangbare gebruiken plaatst, stelt zichzelf doelbewust buiten de maatschappij.

Intergratie is eigenlijk terug te voeren op 2 belangrijke zaken.
1. Zorg dat je de taal spreekt, leest en schrijft van het land waarin je woont
2. Zorg dat je enige kennis hebt van de gebruiken van het land waarin je woont.
De rest is niet relevant, dus door te integreren blijft het mogelijk om je eigen cultuur en gebruiken te handhaven, met de enige belemmering dat je in het openbare leven enig begrip moet opbrengen voor de gebruiken die daar gangbaar zijn.

Nog niet zo heel lang geleden is een vader van een vriend van mij overleden, een overtuigde Indonesir die vasthield aan de normen, waarden en gebruiken van het land waarin hij is geboren. Toch is hij in staat gebleken om goed mee te draaien in deze maatschappij, juist omdat hij zijn culturele achtergrond zo koesterde, het maakt namelijk de persoon die je bent, juist deze man is voor mij een voorbeeld geweest hoe je je eigen identiteit kun houden zonder dat je tegen de gangbare gewoonten in gaat, ik heb daar altijd diep respect voor gehad.

In het openbare leven dien je respect te hebben voor de gangbare gebruiken, heb je dit niet, verwacht dan geen respect terug van je medelanders.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , , , | Leave a Comment
Het ultieme anti spyware programma
vrijdag, november 12th, 2004 | Author:

Spyware het grootste gevaar voor de PC op het ogenblik, de meeste PC’s zijn tegenwoordig beschermt tegen virussen en als voor een XP machine Service Pack 2 is geinstalleerd is er ook een redelijke firewall aanwezig. Echter voor spyware is nog geen adequate oplossing gevonden door Micro$oft.

Spyware is een stukje programmacode waar je als internetter ongemerkt tegenaanloopt, deze code kan heel onschuldig bepaald surfgedrag door sturen naar belanghebbenden maar ook toetsaanslagen registreren en deze doorsturen naar mensen die minder nobele doelstellingen hebben. Bovendien zorgt veel spyware ervoor dat de internetverbinding vol loopt en hierdoor wordt het internetten veel langzamer. Bij een dikke breedband verbinding maakt dat niet zoveel uit maar wanneer je een lagere bandbreedte hebt kan dit best een probleem zijn.

Het nederlandse programma Hitman heeft de ultieme oplossing. Dit programma installeerd een 5 tal verschillende antispyware programma’s zoals SpyBot en AdAware, het programma update nadat het wordt gestart al deze programmas en voert een zeer grondige schoonmaakactie uit.

De combinatie van een goede en recent antivirus programma samen met een firewall en hitman geeft de gemiddelde internetter voldoende bescherming voor het meeste dat de wrede internet wereld je wilt opdringen, tevens is het belangrijk om regelmatig de Micro$oft updates uit te voeren.

Het programma Hitman Pro is hier down te loaden. Voor een redelijke en gratis antivirus programma moet je hier wezen, of hier voor een ander alternatief.

met dank aan Blogt PUNT Nl

… Vroeger, ja vroeger…
dinsdag, september 21st, 2004 | Author:

Dit stukje kwam ik tegen op de veronica site. hier vind je het gesproken stuk

Dit is voor iedereen die voor 1980 geboren is. Als je na 1980 geboren bent, heeft dit niets met jou te maken. De kinderen van tegenwoordig worden in de watten gelegd. Ben jij als kind opgegroeid in de 50er, 60er of 70er jaren, dan is het, terugkijkend, onvoorstelbaar dat je zo lang hebt kunnen overleven!

Als kind zaten we in de auto zonder gordel en zonder airbags. Onze bedjes waren geschilderd in prachtige kleuren met verf vol met lood en cadmium. De medicijnflesjes uit de apotheek konden we gewoon open krijgen, net als overigens de fles met bleekmiddel.

Deuren en ramen bedreigden continue onze vingertjes. Op de fiets hadden we nooit een helm op. We dronken water met de mond aan de kraan in plaats van uit een fles. We bouwden zeepkisten en kwamen er pas op de eerste rit, bergafwaarts, achter, dat we geen rem hadden. Na enige ongelukken konden we daar prima mee omgaan.

‘s Morgens gingen we naar buiten om te spelen. We bleven de hele dag weg en moesten pas thuis zijn als de straatlantaarns aangingen. Niemand wist waar we waren en we hadden geen mobiele telefoon mee. We sneden ons, braken onze botten en tanden en er werd niemand voor aangeklaagd. Het waren gewoon ongelukken en de enige die schuld had waren we zelf. Kan jij je nog zogenaamde ‘ongelukken’ herinneren????

We hadden vechtpartijen en sloegen elkaar een blauw oog. Daar moesten we mee leven. Volwassenen interesseerden zich daar niet voor. We aten koekjes, brood met dik boter, dronken Cola en werden evengoed niet te dik. We dronken met vrienden uit dezelfde fles en niemand ging daar dood van.

We hadden geen: Playstation, Nintendo, X-box, Videogames, 64 TV-zenders, Videofilm, Surround-Sound, een eigen TV,computer en Internet-chatrooms. Wat wij hadden waren VRIENDEN. We gingen gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen. We gingen naar hun huis en belden aan. Of we gingen soms gewoon naar binnen zonder aan te bellen. En dat zonder van te voren af te spreken en zonder dat onze ouders dat wisten. Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer op… Hoe was het in godsnaam mogelijk?

We bedachten zelf spelletjes met stokken en tennisballen. We aten wurmen en die leefden niet voor altijd in onze magen verder. Met de stokken prikten we elkaar bijna nooit in de ogen. Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen als je goed genoeg was. Als je niet goed genoeg was, moest je met teleurstellingen om leren gaan.

Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze haalden onvoldoendes en bleven zitten. Dat leidde niet tot emotionele ouderavonden of zelfs tot veranderde prestatienormen. Soms hadden onze daden consequenties. Dat was logisch en daar kon zich niemand voor verstoppen. Als iemand van ons iets verbodens had gedaan, was het normaal, dat de ouders je er niet uithaalden. In tegendeel, ze waren het met de politie eens! Stel je voor!

Onze generatie heeft vele probleemoplossers en uitvinders, die bereid zijn risico’s te nemen, voortgebracht. We hadden vrijheid, we verzaakten, we hadden succes en namen verantwoording. Met al die dingen konden we zeer goed omgaan. Bij die generatie hoor jij ook…

Paul Mak

Sharon Steunt zijn Ambassadeur in Zweden
maandag, januari 19th, 2004 | Author:

In nu.nl werd gemeld dat Sharon zijn Ambassadeur in Zweden steunt, met diens aktie van deze week waarbij hij een kunstwerk (?) heeft vernield. Het kunstwerk moest een plas bloed voorstellen waarop een bootje voer met een foto van een zelfmoordbomdame van een of andere terroristische palestijnse groep. Deze bewuste dame heeft 22 israelische burgers op haar geweten.

Het kunstwerk zou een aanklacht tegen genocide moeten zijn, de foto van de dame in kwestie zou de onmacht en van de onderdrukten moeten symboliseren, dat de bewuste kunstenaar juist een palesteinse zelfmoordenares moest kiezen om zijn punt te maken getuigt niet echt van een goede smaak, en legt dus onterecht de schuld van de ellende in het midden oosten bij de Israelis, al zijn de Israelis geen lievertjes, ze maken zich zelfs schuldig aan staatsterrorisme op grote schaal, dan nog kun je niet zomaar stellen dat zij als enige schuldig zijn aan alle slachtoffers in het midden oosten.

Bepaalde reacties van Israel zijn zelfs voor te stellen als je de statuten van Hamas en al fatah leest, in deze statuten wordt zelfs opgeroepen tot volkerenmoord nadat deze groeperingen de macht zouden nemen.

Echter. in het het artikel in nu.nl, wordt gesteld dat Sharon gelijk het argument antisemitisme erbij haald, en dan zakt mijn broek af. Op het moment dat je meehuilt met Sharon dan is alles goed maar o, wee heb eens kritiek op Israel dan ben je een antisemiet, er is een groep in Nederland die hetzelfde idee van discriminatie heeft.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , , | Leave a Comment
Illegale muziekdownloads weer populairder
vrijdag, januari 16th, 2004 | Author:

Het aantal mensen dat illegaal muziek download stijgt weer, dit is in ieder geval goed nieuws na alle ellende van de afgelopen dagen. Het succes van Peer to Peer software zoals Kazaa lite is afhankelijk van het aantal users van dergelijke software, als je Kazaa download pas dan op dat je de lite versie ophaald omdat hier geen spyware in is verwerkt.

Het downloaden van MP3 is zo populair omdat de prijzen van cd’s totaal niet in verhouding staan tot de kosten kostprijs, en het verlies dat platenmaatschappijen leiden valt nog wel mee, men heeft al weer een hogere omzet gescored. Terwijl de platenbonzen ons graag willen doen geloven dat het allemaal zo slecht gaat, forrester legt de schuld bij de economische malaise , terwijl een ander onderzoek uitwijst dat juist het downloaden voor meer verkopen zorgt

De software ontwikkelaars klagen ook al jaren, en de vraag is waarom. Zeker gezien het feit dat bedrijven zoals microsoft groot zijn geworden doordat hun software in de begin jaren, en nu nog steeds, zo eenvoudig in het illegale cirquit is te verkrijgen. Hierdoor is de kennis bij het grote publiek van bijvoorbeeld windows enorm gestegen en zijn bedrijven haast verplicht om die windows bagger aan te schaffen omdat het personeel sneller met deze software kan werken, hierdoor zijn dure cursussen veel minder nodig.

In ieder geval blijft Kazaa voorlopig nog in stand en daarmee de mogelijkheid om de MP3 spelers te laten draaien.