Hypotheekrenteaftrek
woensdag, februari 15th, 2012 | Author:

Buiten het feit dat dit een pracht van een woord voor Galgje is, is de Hypotheekrente-aftrek (HRA) een heet hangijzer en dat al weer een aantal jaren. De vraag of deze fiscale maatregel echt een prijsopdrijvende factor voor de woningmarkt is, waag ik te betwijfelen aangezien de vraag naar woningen al sinds 1945 het aanbod aan woningen overstijgt en het feit dat er steeds meer 1 persoonshuishoudens komen werkt prijsverlagingen niet in de hand.  Dat de HRA  het een verstorende factor is, daar is iedereen het wel zo een beetje over eens.

Nu ik de discussie een beetje heb gevolgd, valt mijn mond open van verbazing over de argumentatie die over en weer wordt gehanteerd. Ik wil hier toch even op ingaan.

Allereerst wordt er steevast geroepen dat de hypotheekschuld in Nederland zo hoog is, en als je uitsluitend naar de schuld kijkt, is dat ook verklaarbaar, echter wat men niet meeneemt in die overzichten zijn de enorme hoeveelheden spaarpolissen waar maandelijks premie in wordt gestort die bedoeld zijn ter aflossing van de hypotheek. Deze polissen zijn direct gekoppeld aan de hypotheeklening, ik denk daarom dat het met onze collectieve hypotheekschuld nog wel mee valt.

De HRA versterkt dit effect natuurlijk wel, het is immers heel interessant om aan de ene kant de rente te mogen aftrekken van je inkomen en aan de andere kant belastingvrij te sparen in je aflossingspolis. De rente kost je netto ongeveer 3% terwijl de rekenrente in de polis 4 tot 5 % is. Bovendien is deze polis ook nog eens belastingvrij als deze wordt uitgekeerd om de hypothecaire lening af te lssen.

Op de tweede plaats hoor je heel regelmatig de term “subsidie” vallen, een aftrekpost is GEEN subsidie, het is een vermindering op het te betalen belastingbedrag, ja de huurtoeslag dat is een subsidie, een noodzakelijke, maar wel een subsidie. Het afschaffen van de HRA is dan ook gewoon een belastingverhoging voor huiseigenaren.

En op de derde plaats, wordt er gesproken over het rücksichtslos afschaffen van de renteaftrek, of een hele ingewikkelde fiscale constructie waarbij je een aftrekpost maximaal in de 42 % schijf mag aftrekken, dit laatste voorstel is m.i. niet reëel aangezien het al jaren de bedoeling is om de aangifte en belastingheffing te vereenvoudigen, dat doe je niet aftrekposten te berekenen via verschillende belastingschijven.

De berekening van het fiscale inkomen is nu nog simpel: Bruto inkomen -/- aftrekposten = Fiscale inkomen x progressieve belastingtarief = het te betalen belastingbedrag, een kind kan de was doen. Het uitleggen van het behandelen van een aftrekpost in een ander tarief dan de feitelijke belastingheffing, daar begin ik niet eens aan, het wordt er in ieder geval niet eenvoudiger op.

Terwijl een oplossing relatief eenvoudig te verzinnen is zonder dat je daartoe allerlei fiscale wetgeving voor op de kop moet zetten. Wij kennen inzake de HRA het zogenaamde Eigen Woning Forfait. Dit is een soort van correctie op de hypotheekrenteaftrek, dit eigenwoningforfait, kent zelfs een soort van progressief element op basis van de WOZ waarde van de woning, het gekke is dat deze progressiviteit nagenoeg ophoud bij woningwaarden tot € 75.000 alsof er nog zulke woningen te koop zijn, en vervolgens boven € 1.040.000 wordt verhoogd met 1,3 %. Dit betekend overigens dat een woning met een waarde van 1.200.000 een bijtelling hebben van € 6.240+€2.080= € 8.320. Om dat in perspectief te zien, stel de rente is 5 % (€60.000) minus het eigen woning forfait van € 8.320 betekend dus een aftrekpost van € 51.680. Dat is een fors bedrag zeker als je daarbij niet meeneemt wat deze persoon aan uiteindelijk aan belastingen moet betalen.

Er blijkt echter wel dat er een progressief element zit in het eigenwoningforfait, dus waarom is het dan niet mogelijk om het eigen woningforfait op een dusdanige manier aan te passen dat je hiermee de renteaftrek op termijn inperkt, te beginnen met het verhogen van dat Eigen Woningforfait naar een bedrag van 5 % wat ongeveer het gemiddelde rentepercentage is wat men moet betalen.  Je zou zelfs kunnen overwegen om dit in stappen van 1 % per € 100.000 WOZ waarde te doen. Dit houdt in de praktijk in dat woningen boven de € 500.000 de facto geen aftrek meer hebben, en je maakt het voor de starter nog steeds mogelijk om eigen woning bezitter te worden.

Het mooie van deze maatregel is dat je hiervoor geen ingewikkelde fiscale wetgeving hoeft op te zetten, en het kan gewoon worden geregeld in een uitvoeringsbesluit, bovendien is het dan nog steeds een mooi middel om enige sturing te geven aan de woningmarkt. Zou dit een feit worden dan betekend dit ook automatisch dat er andere hypotheekvormen weer aantrekkelijk worden, aflossen levert dan gewoon direct voordeel op.

Wat wel van belang is, is dat er eindelijk een lange termijn beslissing wordt genomen over de hypotheekrenteaftrek, zolang dit nog boven de markt blijft hangen blijft het onrustig op de woningmarkt en dat is in niemands belang.