Tag-Archive for ◊ uitspraak ◊Verbod op Vereniging Martijn
vrijdag, april 18th, 2014 | Author:

Vandaag werd bekend dat de Hoge Raad de vereniging Martijn heeft verboden. Vereniging Martijn is beter bekend als de “Pedofielen Vereniging”. Ieder weldenkend mens zal het hier hartgrondig mee eens zijn, als je nagaat dat deze figuren pedofilie willen legaliseren. Dus als je verder niet nadenkt is je eerste reactie, “geweldig”, “20 jaar te laat” en “ze moesten die viespeuken….. (vul zelf maar in).

Maar is dit wel iets wat je moet toejuichen, een Rechter die artikel 8 van de Grondwet, het recht op Vereniging en Vergadering, terzijde schuift. Ik vind dat hiermee wel een heel gevaarlijk precedent wordt geschapen, de Hoge Raad verbiedt een vereniging omdat ze een bepaalde denkwijze aanhangen waar elke weldenkende Nederlander tegen zou zijn, want pedo!

Maar als je dit nu eens op je in laat werken en in plaats van pedo vereniging, eens zoiets als “Green Peace” leest, want ook Green Peace veroorzaakt maatschappelijke onrust, als ze zich vastketenen aan kerncentrales, verbieden? Of het COC, er zijn hele volksstammen die homofilie afstotend vinden en vinden dat dat verboden moet worden, met name in religieuze kringen, ook maar verbieden als hierdoor maatschappelijke onrust ontstaat? Nee natuurlijk niet!

Maar zo kun je legio voorbeelden verzinnen van maatschappelijke geëngageerde verenigingen die op zich een nobel doel nastreven, maar die wel degelijk een subversief karakter hebben waar eventueel maatschappelijke onrust door kan ontstaan. De grondwet hoort iedere Nederlander te beschermen, en zijn/haar vrijheid te garanderen, gedachtepolitie kennen wij niet, en zolang er geen strafwetten worden overtreden is het geen pas om verenigingen te verbieden hoe abject hun ideeën ook mogen zijn.

Deze uitspraak kan voor veel meer zaken gebruikt worden, dat hadden de Rechters zich moeten realiseren, in plaats van de onderbuik te laten spreken.

Vervolging Wilders
donderdag, februari 05th, 2009 | Author:

http://www.amnesty.nl/afbeeldingen/aia_thema_vrijemening_q.jpgAls je de uitspraak van de Rechtbank eens bekijkt moet men concluderen dat deze hele gang vreemd is, zeker als je even beter naar de motivatie van de rechtbank kijkt. De belangrijkste motivatie is dat Wilders strafbaar zou zijn omdat hij heeft gezegd dat de Koran vergelijkbaar is met Mein Kampf, dus op een lijn stelt met een totalitair regime als de Nazi’s.

De motivatie van het selectief bij elkaar googelen van beelden is ook dun, de Rechtbank stelt dat de manier van samenstellen van fitna op zich een reden kan zijn voor verdere vervolging, hoewel je Fitna moeilijk onder het kopje “kunst” kunt voegen, moet je daar toch wel van uitgaan, dit is een wat gevaarlijke tendens.

De rechter moet zich dus uitspreken of de Koran een leidraad voor een dictatuur waarbij er tevens sprake moet zijn van uber en untermenschen. Dat lijkt mij een moeilijke keuze gezien de status die gelovigen t.o.v. anderdenkenden hebben in diverse heilige boeken en als je ook nog eens, door sommige moslims omarmde, kalifaat in de vraagstelling meeneemt komt e.e.a. wel heel dicht in de buurt van religieus fascisme.

Voor de rechtspraak en jurisprudentie zou het een heel interessante casus kunnen zijn, wat alleen dat betreft zou deze rechtszaak al interessant zijn.  Het wordt alleen een “hell of a job”  voor de toegewezen rechters.

Het kan dus erger!
dinsdag, maart 25th, 2008 | Author:

Onlangs is op deze blog een open brief gepubliceerd gericht aan Moslims maar uiteindelijk bedoelt voor iedereen die meent, onder het mom van vrijheid van Godsdienst, een ander de mond te moeten snoeren. Deze brief is mede ingegeven vanuit de gedachte dat gelovigen, van welke kunne ook, slecht tegen kritiek kunnen, en daarmee censuur een goed alternatief vinden

Het filmpje van Wilders maakt pijnlijk duidelijk wat de status is van de hedendaagse persvrijheid, en ondanks het feit dat ik helemaal niets op heb met de éénissueharlekijn Wilders, is het interessant te zien hoe er wordt omgegaan met een afwijkende mening. Deze hele controverse rond Wilders is dan ook een graadmeter voor onze democratie en een paar elementaire grondrechten.

Nu komt ineens de Minister van Staat (anders verveeld zo een man zich toch ook maar) Hans van den Broek ook met een oproep dat het Kabinet nota bene een kort geding moet aanspannen tegen Wilders, dat een moslim organisatie met dergelijke stappen komt, dat kan ik mij nog enigermate voorstellen maar de Minister van Staat, dan zakt mij toch werkelijk de van den broek af.

Deze oproep is dan ook alleen te verklaren uit het feit dat Hans ook een CDA’er is en een rechtstreekse afstammeling van de regentenkliek uit de jaren 80, want zoals al eerder hier gesteld, Fundamentalistische Christenen en Fundamentalische Moslims hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Bovendien heeft Hansje al een aardige staat van dienst wat censuur betreft. Hij heeft destijds er ook indirect voor gezorgt dat het Komeiny-filmpje niet werd uitgezonden door achter het nieuws, en dat filmpje was destijds minder beladen als het frutseltje van Wilders. 

Misschien dat Wilders een kort geding moet aanspannen tegen Hans van den Broek wegens het overtreden van de Grondwet. De uitspraak geeft in ieder geval het democratisch gehalte van Hans van den Broek weer, en zegt meer over Van den Broek dan over Wilders.

Dergelijke ondemocratische denkwijzen passen niet bij een Minister van Staat, en is naar mijn mening voldoende reden om op te stappen, dit fossiel is niet meer geschikt voor enig publiek ambt.

Boos op de paus.
zondag, september 17th, 2006 | Author:

De paus heeft een toespraak gehouden over (onder andere) religieus geweld en hoe dat tegen Gods natuur indruist en heeft daarbij als kapstok een Byzantijnse keizer geciteerd. Hij zette zijn vraagtekens bij het concept van een heilige oorlog en haalde daarbij een opmerking aan van een keizer Manuel II Paleologos van Byzantië;

“Laat me zien wat Mohammed gebracht heeft dat nieuw is, en dan vind je slechts dingen die kwaad en inhumaan zijn, zoals de opdracht om het zwaard te gebruiken om het geloof te verspreiden.”

Diverse Islamitische organisaties, van gematigd tot aan de Taliban hebben excuses geëist. De paus heeft inmiddels een verklaring uit doen gaan, waarin hij de bedoeling van zijn woorden uitlegt, maar dat vindt men niet voldoende.

De hoogste leider van de soennitische Moslims, sjeik Mohammed Sayyed Tantawi zei dat de paus “een duidelijk gebrek aan kennis van de Islam verraadt en het geloof koppelt aan zaken die er niets mee te maken hebben”. Daar wil ik best in mee. De kapstok die de paus in zijn toespraak gebruikte vind ik ook slecht gekozen en wie zou de paus nu helemaal zijn om de Islam van gewelddadigheden te betichten? Mij schiet dan van alles te binnen met kruistochten en Katharen bijvoorbeeld, maar vooral iets met potten en ketels. Galmt de geschiedenis van zijn instituut immers niet nog na met de geluiden van hoefgetrappel en het gesuis van klievende zwaarden?

Nee, als paus kun je maar beter zorgen dat je toespraak helder en duidelijk is en het feit dat men er zo mee aan de haal kon gaan, maakt toch wel duidelijk dat het hem daar aan geschort heeft.

Toch spreken de reacties van sommige “Islamitische leiders” ook boekdelen. De Taliban bijvoorbeeld, die liet zelfs weten dat de uitspraak van de paus “duidelijk maakt dat het christelijke westen in oorlog is met de moslims”. Teer punt, zo vlak na 11 september.

In Somalië riep een conservatief Islamitisch kopstuk alle moslimgelovigen zelfs op de paus “op te sporen en te doden”. Een beetje dommig is dat natuurlijk wel; want waar anders denk je een paus te kunnen vinden dan in Vaticaanstad? Een sjeik Abubakar Hassan Malin meende ook dat Benedictus gestraft moet worden, in dit geval “omdat zijn rede net zo weerzinwekkend is als de roman De Duivelsverzen van Salman Rushdie”. Wel ja, dat is ook al zo’n misbegrepen epistel. Er schijnt zelfs al met aanslagen in Vaticaanstad gedreigd te zijn, dus misschien dat iemand die ene Somaliër inmiddels van enige tekst en uitleg voorzien heeft. Nu maar hopen dat niemand hem het gebruik van een kaart en kompas uitlegt.

Deze kopstukken willen klaarblijkelijk niet met een stelletje agressievelingen vergeleken worden, dat te vuur en te zwaard hun geloof verdedigt en verkondigt… maar ondertussen wordt er wel in blinde woede opgeroepen tot allerlei ellende. Hoe geloofwaardig is dat?

Sommige Moslims voelen zich aangevallen door dat citaat in de toespraak van de Paus en beantwoorden die met… ja wel… religieus geweld. In Gaza schijnt al een kerk gesneuveld te zijn, nota bene. De moslimwereld kan beter doen, wat het Westen de laatste paar honderd jaar al doet; proberen religieuze leiders maar niet al te serieus te nemen.

Boerka ja, maar dan wel voor eigen rekening!
dinsdag, april 18th, 2006 | Author:

Tenten in de aanbieding bij de aldi Aboutaleb, de wethouder van Amsterdam heeft in het blad Opzij gepleit voor het intrekken van de uitkering voor vrouwen die principieel een Boerka willen dragen, omdat het dragen van een boerka het krijgen van een baan in de weg staat. Als een dergelijke maatregel wordt ingevoerd vraag ik mij altijd af in hoeverre principes overeind blijven als dit financiele gevolgen heeft. Ik zou er echter ook voor willen pleiten om dit voorstel een stukje verder te trekken en niet te beperken tot de boerka. Waarom zou je het hoofddoekje ook niet mee kunnen nemen in deze discussie, immers ook het hoofddoekje kan de kans op een baan beperken. En waarom zou je daar stoppen, neem gelijk de hanekam mee,Bomberjacks, de piercings en de te uitdagende kleding.

De gedachte van Aboutaleb is absoluut te begrijpen, maar waarom hij nu alleen de boerka aanhaalt is mij een raadsel, bovendien geeft dit een verkeerd signaal af, de hakbars bevestig je in de gedachte dat iedereen hen wil pesten (iets wat ze toch al geloven). Ik had liever gezien dat hij de uitspraak algemener zou hebben gesteld, de uitkering intrekken van iedereen die niet actief en passief bezig is een baan te zoeken, zowel in woord en gedrag.

Kledingkeuze/stijl afhankelijk maken van het wel of niet krijgen van een uitkering, is een fout uitgangspunt, het niet actief meewerken aan het verkrijgen van een baan is dat zeker niet.

Bron: nu.nl

Discussieer mee op ons forum

Samir A vrijgesproken
woensdag, april 06th, 2005 | Author:

Bron: Nu.nl

Samir A is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs, dan is toch af te vragen wat je in nederland moet doen om veroordeeld te worden voor het beramen van een aanslag. De kaart met doelen was niet voldoende, materiaal voor explosieven blijkbaar ook niet, extremistisch materiaal en videomateriaal hoe iemand om te brengen is ook geen criterium, als hij natuurlijk daar ‘Mein Kampf’ bij had liggen zou het een ander verhaal worden.

Hij is dan wel veroordeel op verboden wapenbezit, drie hele maanden zelfs en er loopt nog een onderzoek wegens lidmaatschap van de Hofstadgroep. Maar gezien deze uitspraak hoeft hij zich daar ook geen zorgen om te maken. Volgende keer kan justitie beter wachten totdat mijnheer Borsele heeft opgeblazen of een willekeurige Minister of kamerlid een bedankbriefje op de borst prikt.

Het is te hopen dat Samir overweegt om zijn ‘onderdrukte broeders’ bij te staan in Palestina, Irak of Afghanistan, en besluit om hier snel naar toe af te reizen, en met een beetje geluk loopt hij wel tegen een Israelische, Irakeze of VS, dumdum kogel aan. Hoe dan ook, Nederland wordt er dan wel weer een beetje veiliger op, want van onze eigen juridisch apparaat moeten we het niet hebben.

Vrijheid van meningsuiting
dinsdag, maart 15th, 2005 | Author:

Bron: nu.nl

Vandaag was de uitspraak van het kort geding tegen Ayaan Hirsi Ali, de rechter heeft bepaald dat de uitlatingen van Hirsi Ali weliswaar op het randje waren maar niet in strijd met de wet. Het was toch al een rare situatie dat er figuren zijn die op voorhand een bepaalde stellingname of kunstuiting willen verbieden voor dat men weet wat dit inhield.

De rechter gaat er in ieder geval niet in mee dat de verworvenheden die in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn bevochten, zomaar weer de prullebak in verdwijnen omdat er een nieuwe geloofsgroep in Nederland bij is gekomen die de ontzuiling niet hebben meegemaakt.

Wat je ook mag vinden van Ayaan Hirsi Ali, ze moet altijd het recht houden om te kunnen zeggen wat ze wil, zoals dat voor iedere ingezetene hoort te gelden, zonder dat een groep deze mensen de mond kunnen snoeren omdat ze toevallig net iets langere teentjes hebben dan de rest van Nederland.

Het initiatief van de dagers was goed, het is beter om je stantpunten op deze manier te toetsen dan middels geweld, bedreiging of moord.

Brinkhorst en Submision!
dinsdag, december 14th, 2004 | Author:

Brinkhorst heeft met zijn uitspraak dat Submission onverstandig was en vergelijkbaar met het roken in een munitiedepot zichzelf nu definitief ongeloofwaardig gemaakt. Het wordt tijd dat deze dinosaurus van de Nederlandse politiek de eer aan zichzelf houdt en met pensioen gaat, hierdoor heeft hij meer tijd om thee te gaan drinken bij de schoonfamilie van zijn dochter.

De uitlatingen van Brinkhorst geven indirect een soort van excuus voor de moord op Theo van Gogh, bovendien is hij weken te laat en deze uitspraak komt nu echt als mosterd na de maaltijd. Zit er achter deze uitspraak misschien een politieke agenda, is het een kwestie van zieltjes winnen voor D66, of te voorkomen dat Moslims hun eigen partij gaan oprichten.

Het is bekend dat het droevig is gesteld met D66 in de peilingen maar dat Brinkhorst op deze manier een electoraat van 450.000 wil gaan aanboren gaat toch iets te ver. Als je dan toch het respect in de discussie wilt terugbrengen is het achteraf afvallen van Van Gogh niet de methode en dan te bedenken dat kort geleden een ander D66 lid, lousewies van der Laan, het godslasteringartikel nog wilde schrappen uit het Wetboek van strafrecht.

De uitspraak duidt er wel op dat zowel het kabinet als D66 op een onmogelijke manier loopt te zwabberen, nu is dat voor D66 niet bepaald vreemd, die draaikonten net zolang tot dat ze mee mogen doen aan het vormen van de regering welke concessies er dan ook gemaakt moeten worden, en als de coalitiegenoten ook nog eens de gemaakt de afspraken op de vuilnisbelt donderen dan nog trekt D66 hier geen conclusies uit, want het regeringspluche zit wel lekker.

Met deze uitspraak heeft Brinkhorst zich gediskwalificeerd als Minister en D66 als betrouwbare regeringspartij, het wordt tijd dat deze iconen van de oude politiek het ABP eens bellen om te kijken of er nog een leuke VUT regeling bestaat waar ze nog net in kunnen vallen en zover bekend bestaat de royale wachtgeldregeling ook nog steeds.

Verbod op Radardetectoren gehandhaafd,
dinsdag, december 07th, 2004 | Author:

Koos Spee heeft weer eens een slag gewonnen met zijn favoriete hobby automobilistje pesten, de rechter heeft in het voordeel van de overheid beslist in het proefproces waar het bezit van de radardetector onder vuur ligt. Voor de liefhebber zijn de achtergronden hiervan terug te vinden op Onzinboetes.nl de opvolger van TufTufclub.com

Het is te hopen dat er een hoger beroep word aangetekend bij het Europese hof, het is namelijk verdedigbaar dat dit verbod in strijd is met de rechten van de mens. Het gaat namelijk over het feit of je als burger vrij bent om radiosignalen op te vangen en volgens de uitspraak zoals die de nu ligt is het dus blijkbaar verboden om een aantal signalen op te vangen.

Aan de andere kant mag onze Koos zelf wel het recht misbruiken voor een persoonlijke vete met de oprichter van het inmiddels ter ziele gegane tuftufclub.com, in het verleden is er ooit een keer een foto geplaatst op deze site met als onderschrift Gezocht wegens struikrover. Frank Jacobs heeft daar toen als commentaar een vermakelijk stukje huisvlijt bij gegeven. In die tijd heeft hij ook een paar controlerende agenten die het na hun controle nodig vonden om met 70 km/h door een 30 km/h zone te rijden een stelletje malloten genoemd.

Inmiddels is deze zaak nu al 3x keer voor de rechter geweest waarvan alleen de eerste keer Koos heeft gewonnen, de rest van de zaken, allemaal beroepszaken zijn door de rechter naar de prullenbak verwezen. Waarvan de laatste afgelopen maandag was. Aan de reactie van het openbaar ministerie kun je zien dat men daar zich geen zorgen hoeven te maken wat betreft de kosten van een rechtsgang want het OM heeft intussen al aangegeven de zaak opnieuw een vierde keer op de rol te zetten.

Het begint er toch sterk op te lijken dat het OM haar gelijk niet kan halen en uit pure rancune dan maar net zo lang door procedeert tot dat de tegenpartij, de burger, het financieel allemaal niet meer op kan brengen. Dat is ook een manier om je gelijk te halen.

De volgende keer wanneer het openbaar ministerie weer eens geld te kort komt of bij een nieuwe bezuinigingsronde, is het te hopen dat ze in Den Haag ook dit geval kennen, want blijkbaar is het budget van het OM te hoog als men op deze wijze de rechtsgang tegen heug en meug in kunnen blijven rekken.

Over geld gesproken, ik vraag mij eigenlijk wel af wat het reclameblok wegmisbruikers bij SBS 6 Koos de Roverhoofdman en zijn Struikrovers eigenlijk kost.

Na een jaar getouwtrek heeft het hof eindelijk een uitspraak gedaan over de aanklacht tegen Frank J. voormalig site beheerder van de inmiddels ter ziele gegane site TufTufClub.com. Vorig jaar is Frank aangeklaagt omdat hij, de zogenaamde bermterroristen ook wel invorderambtenaar snelheidsbelasting genoemd, of meer vriendelijk gezegt de BOA (bijzondere opsporingsambtenaar), je weet wel die figuren die bij voorkeur met mooi weer in hun auto liggen te ‘rusten’ waarbij het gehele geautomatiseerde boetesysteem zijn werk doet, zou hebben becommentarieert op beledigende wijze waarbij de tronies van deze struikrovers prominent zichtbaar waren, de aanklacht sprak van smaad.

Het OM heeft zich er indertijd met een jantje van lijden afgemaakt door het hele dossier bij de politierechter op het bureau gedonderd met de vermelding ‘hier heb je alles zoek zelf maar uit wat er smaad is’ de advocaat van Frank vroeg zich dus terecht af waar hij zich tegen moest verdedigen, het Hof vond dit gelukkig ook.

Door deze rechtzaak en dreigingen met rechtzaken vond Frank het beter om zijn werkzaamheden met de TufTufClub te staken, helaas voor ons ‘tuffers’ maar een heel begrijpelijke keuze. De hele situatie geeft wel de indruk dat de overheid niet bepaald zit te springen om kritiek te krijgen en daarvoor het hele justitiele apparaat gebruik om onwelgevallige meningen te vuur en te zwaard te bestrijden.

Want voor mensen die eens verder willen kijken dan alleen datgene dat onze overheid wenst te vermelden en dus de moeite nemen om de site TufTufclub.com (tegenwoordig te vinden onder tt-c.nl) ziet dat de ‘leden’ een dwarsdoorsnede zijn van de nederlandse samenleving en zich vooral kwaad maken over het feit dat het hele boetesysteem wordt aangewend om de staatskas te kunnen blijven spekken, en als je zelfs de moeite neemt om het forum te lezen dan zul je zien dat de meesten extreem hard rijden op plaatsen waar het niet kan categorisch afwijzen.

Natuurlijk vindt je op de site foto’s van BOA’s die bij voorkeur op plaatsen waar de pakkans het grootst is, met andere woorden de portomonaie van onze ‘geliefde’ overheid gaat voor de verkeersveiligheid. want ik moet de eerste paal nog zien bij een school of een oversteekplaats. Tevens zul je er ook foto’s vinden van flitspalen die in de hens zijn gezet. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit wordt gedaan door forumleden of trouwe bezoekers van de site, want dat zijn over het algemeen trouwe burgers die netjes aan hun verplichtingen voldoen het enige dat je ze na kunt wijzen dat men zich kwaad maakt wanneer er weer eens een aanslag snelheidsbelasting op de mat valt voor een snelheidsoverschrijding van 5 km zoals zovelen die jaarlijks ontvangen (80 % van alle boetes betreft een snelheidsoverschrijding van 10 km of minder)

De TufTufClub, of tt-c zoals het tegenwoordig heet, is de enige die ons brave chauffeurs probeert te mobiliseren tegen een overheid die op allerlei manieren het laatste beetje geld uit de automobilist te persen door palen te zetten en mobiele controles te houden op plaatsen waar de vereersveiligheid echt niet in het gedrang komt en dus puur en alleen worden gehouden om de staatskas te spekken. Dit alles tegen een minimum aan kosten want bij het fotograferen en opsturen van de acceptgiro komt geen mensenhand meer aan te pas.

Het is gewoon een methode zoals de BPM (45 %) accijnzen (80 %) motorrijtuigenbelasting en BTW op aanschaf van een auto om het maximale uit de automobilist te halen. Voor mij een reden om het openbaar ministerie in ieder geval te laten werken voor de centen door iedere keer op een boete bezwaar aan te tekenen, dit gaat trouwens erg eenvoudig middels de bezwaarschriftengenerator.

Doe u uw voordeel ermee! 😉

Krakers
maandag, mei 10th, 2004 | Author:

Vanavond werd het programma ‘stop politie’ uitgezonden bij Veronica, hierin zat een item over het ontruimen van een kraakpand. Op de eerste plaats is kraken, ondanks de legalisatie van een aantal jaren geleden, niets meer en minder dan wederrechtelijke inbezitneming van andermans goederen dit gaat met inbraak gepaard.

Dan wordt er na een lange juridische weg besloten door een rechter dat krakers een pand moeten verlaten en vervolgens laten de krakers het aankomen op een confrontatie met de politie, op een of andere manier, blijft dergelijk gedrag zonder gevolgen. Het is toch eigenlijk raar dat de kosten van deze politie inzet wordt verhaalt op de samenleving in plaats van diegenen die, ondanks een rechtelijke uitspraak, weigeren om een kraakpand te verlaten. Het zal er wel mee te maken hebben dat de meesten in een dergelijk kraakpand een uitkering krijgen van de Sociale Dienst, en van een kale kip valt nu eenmaal niet te plukken.

Denk er niet te veel over na, zeker niet wanneer er weer eens een 28,- boete in de bus valt, want bij ‘normale’ gezagsgetrouwe burgers heeft men over het algemeen minder problemen met incasseringen.

Demonstratie asielbeleid
zaterdag, april 10th, 2004 | Author:

Er is weer eens een demonstratie gehouden tegen het asielbeleid van minister Verdonk. Een dergelijke demonstratie is niet alleen veel te laat maar wordt ook nog eens gehouden op basis van de verkeerde argumenten.

Het betreft hier namelijk mensen die al jaren van procedure naar procedure hobbelen, al dan niet onder de regie van verschillende ‘hulp organisaties’. Het gaat dus om mensen die via de rechter te horen hebben gekregen dat ze niet aan de criteria voldoen om asiel in Nederland te krijgen. Deze criteria zijn vastgesteld door de regering en dus ook geratificeerd door de tweede kamer.

Wanneer mensen dan worden teruggestuurd naar landen die niet ‘veilig’ zijn dan mankeerd er wat aan de criteria en daarmee de rechtspraak maar niet aan het beleid van Verdonk want zij doet niets meer en niets minder dan het uitvoeren van beleid en regels die reeds jaren geleden zijn ingesteld.

Maar zoals gewoonlijk gillen allerlei organisaties wel om regelgeving, de SP voorop, maar handhaving van deze regels is niet relevant. Dan toch maar weer meer gedogen, of zou transparantie en duidelijkheid beter zijn.

Natuurlijk er problemen zijn maar die zijn alleen oplosbaar wanneer je als overheid snel duidelijkheid schept en de procedures kort kunt houden. Helaas is dat niet mogelijk omdat de betrokkene het meestal niet eens is met de gerechtelijke uitspraak en hij/zij zal dus in beroep gaan, dit moet binnen een rechtstaat ook mogelijk blijven. Het gevolg is dan dat procedures meerdere jaren duren, als dan blijkt dat de oorspronkelijke beslissing gehandhaafd blijft dan dien je die ook uit te voeren anders had je asielzoekers rucksichtslos beter een verblijfsvergunning kunnen geven.

Hier nog een ander bericht over de zgn AMA’s.

Generaal Pardon
zondag, februari 08th, 2004 | Author:

Inmiddels is heel Nederland in rep en roer om 26.000 UITGEPROCEDEERDE asielzoekers die de Minister weer naar huis wil sturen onder andere bij ,ik zeg pardon, worden de Nederlanders opgeroepen om een petitie te tekenen.

Toch krijg ik het idee dat er meer op het gemoed wordt gewerkt dan naar de feiten gekeken. Natuurlijk zijn er veel mensen hier gekomen om asiel aan te vragen, deze mensen hebben onnodig lang in een procedure gezeten, echter wel veroorzaakt door subsidivreters als vluchtelingenwerk die mensen hebben geadviseerd om beroepsprocedure na beroepsprocedure te starten, hierdoor zijn de oorspronkelijke beslissingstermijnen verlengd. Vluchtelingenwerk is nu de motor achter alle protesten, ik vraag mij werkelijk af waar de motieven liggen van deze organisatie, is het nu werkelijk de zorg voor mensen die deze kant op zijn gevlucht of gaat het om hun eigen hachje namelijk het verlies van subsidie-gelden na het uitzetten van grote groepen vluchtelingen, ook duidelijk op korte termijn voor mensen die nu asiel aanvragen is niet in het belang van een organisatie als vluchtelingenwerk, kortere procedures betekent minder mensen in de molen, dus minder geld.

Er zijn andere verhalen bekend van belangenorganisaties die er alles aan doen de subsidistroom op gang te houden, subsidieverstrekking is belangrijker dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgericht.

Nu na jaren een lekkend vreemdelingenbeleid hebben veel asielzoekers een eigen leven opgebouwd en kinderen zijn volledig opgegaan in de nederlandse maatschappij. Echter al deze mensen zijn bekend met het feit dat zij al verschillende keren zijn afgewezen. Op zich ben ik voor een generaal pardon om in een keer schoon schip te maken, maar helaas is het nog steeds mogelijk om langdurige procedures te starten voor nieuwe asielzoekers die worden afgewezen, dus van een eenmalig generaal pardon zal er geen sprake zijn want dit verschijnsel zal elke 5 tot 10 jaar zich weer voordoen als er niet iets structureel veranderd in de toegepaste procedures. Nog afgezien van het feit wat dit nieuws zal doen bij potentiele nieuwe asielzoekers, onder het motto blijf maar lang genoeg protesteren en beroep aantekenen dan kun je na 5 tot 10 jaar vanzelf blijven.

Dat betekend dus aanvraag afgewezen dan 1x bezwaar gevolgd door een beroep, drie keer nee is einde oefening en uitzetten. Waarbij het van belang is dat er tussen de bezwaar procedure en de uitspraak niet meer dan 6 weken tussen mag zitten en voor een beroep idem dito. Mensen hebben dan binnen een paar maanden zekerheid over hun situatie en dat is veel humaner dan het starten van beroepsprocedures waarbij niemand enige zekerheid heeft.

Dus wie is er inhumaner, diegene die knopen doorhakt en zekerheid bied of diegene die mensen middels beroepsprocedures valse hoop heeft gegeven en mensen laat bungelen in regelgevend Nederland.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , | 2 Comments