Tag-Archive for ◊ verbod ◊Liberalisme in Nederland
woensdag, januari 30th, 2013 | Author:

Het uitgangspunt van Liberalisme is volgens wikipedia het volgende:

Het liberalisme heeft als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Ander speerpunt van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat (onder andere als voorwaarde voor godsdienstige tolerantie). Ook willen liberalen dat de staatsinrichting wordt vastgelegd in een grondwet waarin ook de grondrechten van de burger staan. Van de overheid werd slechts verlangd dat ze alleen die bestuursdomeinen voor haar rekening zou nemen, die onmogelijk door het individu behartigd konden worden, zoals openbare functies, openbare werken en landsverdediging.

De grondgedachte hierachter is dat de burger gelukkiger zou zijn als hij/zij haar eigen lot meer kan beinvloeden, en niet beperkt word door een overactieve overheid of religieuze beperkingen

De echt verstokte liberalen stellen wel eens dat, wanneer zich uitsluitend met  haar kerntaken bezighoud je de helft van de overheidskosten zou kunnen schrappen. Misschien is “de helft”  wel wat zwaar aangezet, maar de bureaucratie met al haar controle-instellingen en verschillen in richtlijnen, waardoor de tegenstrijdige zaken krijgt, is wel enorm gegroeid over de laatste 50 jaar.

Dit heeft onder andere  te maken met het feit dat werkelijk alles moet worden vastgelegd of geregistreerd. Met name de politie is daar het meest zichtbare voorbeeld van, op het moment dat 63 % van je tijd wordt opgesoupeerd aan administratie, is er structureel iets mis, dit is niet op te lossen door IT, want als er een ding duidelijk is geworden uit automatisering is dat wel dat er meer verzameld kan worden en dat er dus meer verzameld wordt, met als gevolg dat men meer tijd kwijt is in plaats van minder. Daarbij wordt er veel meer gestuurd op excell kostenplaatjes dan dat er echt gemanaged wordt. Dit zie je door de hele overheid terug komen en daar komt de zorg nog bij. Data-mining is een doel geworden ipv een middel, en wat is het antwoord van de overheid nog meer data-mining, rapporten, externen en IT flaters. Tel daarbij op de vraag vanuit de bevolking/politieke partijen naar een steeds verdergaande rubbertegelmaatschappij, en je kunt vooraf al zien aankomen dat individuele vrijheid, de basis voor het liberale gedachtegoed, met het badwater wordt weggegooid.

De afgelopen 20 jaar zijn wij met z’n allen minder vrij geworden in plaats van vrijer, door regeltjes op regeltjes op regeltjes en steeds meer betutteling, en nog steeds hebben ze bij onze nationale overheid, maar ook lokaal, niet in de gaten dat nieuwe verboden niet de oplossing is, maar bestaande wetgeving ook daadwerkelijk toepassen wel eens veel efficiënter zou zijn. Sterker nog in de zucht naar “Daadkracht” grijpt men te snel terug naar nieuwe verboden/regels, met name omdat men simpelweg niet weet dat zaken naar alle waarschijnlijkheid al lang geregeld zijn. Het Burka-verbod, of eigenlijk het verbod op gezichtsbedekkende kleding, is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van, slechts weinigen weten dat een dergelijk verbod heel eenvoudig te realiseren is (mocht je het al willen), het staat al jaren in de meeste APV’s van Nederlandse gemeenten, overigens een plek waar dat ook hoort, lekker dicht bij de burger.

Betutteling maakt een mens niet gelukkiger, uiteindelijk word iedereen vroeg of laat beperkt door deze onzinnige tendens, wat is begonnen met het roken, zal eindigen bij Fast-food, suiker, BBQ en alcohol. Waarbij je jezelf moet afvragen of in een dichtbevolkt land bepaalde overlast er niet gewoon bij hoort.
Kortom, geluk, vrijheid en liberalisme is niet gebaad bij verregaande regelzucht, betutteling en bureaucratie, en met name op die vlakken zou er een schone taak weggelegd zijn voor D66

Brein opent de aanval op “usenet”
vrijdag, september 30th, 2011 | Author:

Bron: nu.nl

 

Stel, het zou brein werkelijk lukken om Usenetservers met een grote retentietijd te weren uit Nederland, het netwerk zelf krijgen ze niet plat. Wat belemmert dan echte usenetproviders om via een dochteronderneming in landen zoals Rusland, de Oekraïne, China, India, Venezuela, die servers weer in de lucht te gooien. Het maakt immers toch geen ene reet uit waar de servers fysiek staan, zolang ze maar van het usenet-protocol gebruik maken. Misschien dat downloadsnelheden naar beneden gaan (van 250 mb naar 25 mb wat nog steeds razendsnel is).

Ondanks het feit dat Brein wel degelijk een basis heeft om op te treden tegen uploaders, want dat zijn feitelijk diegenen die misbruik maken van het auteursrecht, is het een lost cause om downloaders (gebruikers) te criminaliseren, voor iets dat onder het thuiskopierecht niet crimineel is, is de aanval van Brein op usenetservers het schoolvoorbeeld van Don Quichotte gedrag, vechten tegen windmolens.

De entertainmentindustrie, moet gewoon op zoek naar andere verdienmodellen, en dat kan. Blijkbaar is de consument wel degelijk bereid om geld te betalen voor digitale content, mits dit op elk apparaat te gebruiken is (weg met de DRM), dat kun je zien aan de succesformules van Spotify en iTunes, maar in wezen ook aan het succes als usenetproviders zoals Eweka, dat immers ook € 7,50 per maand kost, dus waarom zet de entertainment industrie zelf niet dat soort initiatieven op.

De industrie beseft blijkbaar niet dat de gouden tijden van de jaren 60/70/80 definitief voorbij zijn, muziek is blijkbaar niet meer een “eerste levensbehoefte” meer, andere zaken zoals mobile telefonie, sociale netwerken en andere dingen zijn daarvoor in de plaats gekomen, en vooral mobiele telefonie is niet goedkoop en je kunt je geld maar 1x uitgeven.

Bovendien heb ik sterk het gevoel dat muziek niet meer een onderdeel uitmaakt van iemands identiteit, wat in de jaren 80 veel meer het geval was, (kakkers, punk, new-wave, hardrock), bovendien zie je tegenwoordig ook steeds minder mega-discotheken. De enige subgroep die ik tegenwoordig nog ken zijn de emo’s in hoeverre muziek een integraal deel uitmaakt van deze levensvisie is maar de vraag.

De wereld is veranderd, de behoeften zijn veranderd, alleen de entertainmentindustrie niet.

Verbod op een Pedovereniging
woensdag, juli 13th, 2011 | Author:

Laat ik beginnen dat ik de vereniging Martijn een vereniging van viespeuken vindt.

Dat gezegd hebbende is dit een zeer gevaarlijke tendens en een potentiële aanval op  ONZE grondrechten, en met name het recht op het vormen van verenigingen.

Het begrip “pedofilie” en “kinderporno” zorgt er voor dat half Nederland in een stuip schiet en een pavlov-reactie vertoond, deze reactie vertroebeld de discussie en normaal nadenken behoort ineens tot het verleden. Ik kan mij dit voorstellen aangezien “pedofilie” bij mij ook allerlei subjectieve gevoelens van kwaadheid oproept.

Echter als je een stap terug doet en eens goed nadenkt over de gevolgen van een verbod op het vormen een vereniging, een vereniging in principe geen strafbare feiten pleegt, waar leg je dan de grens, en wat nog bezwaarlijker is, wie bepaald die grens.

Met andere woorden mag je een vereniging oprichten die oproept tot legalisatie van softdrugs (D66), de verkoop van en de handel in softdrugs zijn immers strafbaar. Mag je een vereniging oprichten die oproept tot vrijheid voor het uploaden van auteursrechtelijk materiaal (piratenpartij), of mag je een vereniging verbieden die vrouwen en mannen ongelijkwaardig behandelen (SGP).

Het hebben van grondrechten en vrijheid heeft inderdaad een wat duistere kant, en die duistere kant manifesteert zich in “Martijn” die iets propageren waar 99,9 % van de Nederlanders met afschuw op reageert, maar is afschuw voldoende basis om een Grondrecht opzij te schuiven.

Ik vind van niet.

Wolfsen: “Regels correct toegepast”
dinsdag, april 14th, 2009 | Author:

Al is de censuur nog zo snel, het internet achterhaald het wel!

Ongeacht of de geuite beschuldigingen in het stuk van Wouter de Heus waar zijn, Wolfsen heeft overigens erkend dat ze op de feiten zijn gebaseerd, is het voor een Nederlandse burgemeester, of politieke figuur, niet kies om een publicatieverbod te eisen. Daarom hier integraal het gewraakte stuk.

Mijn complimenten aan zowel de heer De Heus als aan zijn redacteur, dat zij niet zwichtten voor politieke druk. De uitgever daarentegen daarvoor zou eigenlijk de ouderwetse schandpaal weer in het leven moeten worden geroepen, zetten we Wolfsen ernaast!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”

Door Wouter de Heus
Bestuursrechtdeskundige Twan Tak meent dat PvdA-burgemeester Wolfsen 17.000 euro terug moet storten in de gemeentekas. Dat bedrag heeft hij volgens Tak te veel gedeclareerd als pensionkosten. Wolfsen meent dat zijn integriteit bewust in twijfel wordt getrokken en stelt dat Tak de regels niet kent.

Het ministerie van binnenlandse zaken probeert de wet op te rekken, zegt Tak. “Op het moment dat Wolfsen een appartement in Utrecht betrok, hadden de declaraties moeten stoppen. De emeritus hoogleraar bestuursrecht doelt op een brief die minister Guusje ter Horst van binnenlandse zaken eind februari 2009 naar alle gemeenten zond om de regelingen rond verhuis- en verblijfkosten van burgemeesters nog eens toe te lichten naar aanleiding van de affaire Hulman in Den Helder. Daarin stelt de minister dat er veel gezeur is rond het onderwerp en de vergoedingen waarop aanspraak gemaakt kunnen worden. Over de regeling rond pensionkosten schrijft de minister: “Het kan gaan om een verblijf in een hotel. Veelal is dit een zeer kostbare oplossing. Door binnenlandse zaken wordt de volgende lijn gehanteerd: Wordt er een woning gehuurd met als doel dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, dan kan onder pensionkosten worden verstaan de huur van een tijdelijke appartement/woning.” Tak: “In die brief gaat de minister bestaande wetgeving nog een keer uitleggen, op een manier die niet strookt met de bestaande uitleg. Dat kan natuurlijk niet. De wet is helder en het is aan de rechter om een wet uit te leggen, niet aan een minister jaren na het ingaan van de wet.” Overigens meent Tak dat er snel een betere wetgeving moet komen want nu is het ‘soep’.

Wolfsen maakte terecht, zo zegt hij zelf, gebruik van de pensionkostenregeling die er is voor ambtenaren en burgemeesters. Het feit dat ‘luis in de pels’ Kees van Oosten een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur om boven tafel te krijgen wat de burgemeester precies declareerde tijdens zijn eerste veertien maanden in de Domstad en de publicaties in onder meer deze krant daarover, kwalificeert Wolfsen als het bewust beschadigen van zijn persoon. “Ik heb de regels keurig en correct toegepast. Dat leidt geen enkele twijfel. Iedere speculatie dat het anders zou zitten is evident onjuist.”

Dat Wolfsen zich gedekt voelt, daar kan Tak bijna begrip voor opbrengen. “Dat komt omdat het ministerie op meerdere momenten gaat rommelen door een wettelijke regeling opnieuw uit te leggen. Maar dat ontslaat iemand als Wolfsen niet om de wet te kennen, zeker als jurist en oud-rechter.”

De gemeente ontving voor de installatie van Wolfsen een mail van het ministerie dat de huur van een tijdelijke woning ook onder de pensionkostenregeling geschaard zou kunnen worden. Tak maakt daar gehakt van. “Wolfsen woonde de eerste weken van zijn burgemeesterschap in een Utrechts pension. Die kosten mocht hij allemaal declareren. Ook zijn reiskosten van zijn Amsterdamse appartement naar Utrecht. Toen hij daarna een al dan niet tijdelijk appartement huurde, had hij nog vier maanden gebruik kunnen maken van de regeling voor dubbele woonlasten. Dan spreken we over 1088 euro in totaal. Dat hij dertien maanden 90 procent van de huur van zijn appartement declareerde, is een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving. Wolfsen zou de stad het te veel gedeclareerde moeten terugbetalen.” Dat gaat om ongeveer 17.000 euro.

Wolfsen is woedend over hetgeen Tak vertelt. “Deze man kent de regels niet, anders zou hij zoiets niet beweren. Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik me eerder in Utrecht had moeten inschrijven, en niet pas tijdens een werkbezoek aan Burgerzaken in juni 2008. Maar dat doet niets af aan de helderheid van de regeling en de manier waarop wij vooraf de regeling hebben laten uitleggen door het ministerie en wij hem uiteindelijk hebben toegepast.”

Wolfsen bivakkeerde korte tijd in een pension, waarna hij een gemeubileerd appartement huurde via Rotsvast voor 1600 euro per maand. Het was een comfortabel maar klein appartement. “Dacht je dat ik voor mijn plezier sliep in het bed van een ander, tv keek vanaf de bank van een ander en een kop koffie dronk uit iemand anders zijn kopjes? Wij hebben een heel aantal koopappartementen bekeken in die periode, maar daar zat niets tussen dat ons beviel. Wij zoeken een keurige en rustige plek die privacy biedt en waar mijn vrouw een goede werkkamer heeft. Toen onze zoektocht niets opleverde hebben we uiteindelijk maar een appartement gehuurd in de Dichterswijk bij de Veilinghaven. Prima, maar dat zal niet onze eindbestemming in Utrecht zijn. We zullen dus voor een derde keer ons boeltje moeten pakken.”

Wolfsen vindt het feit dat het onderwerp in de media is gekomen niet getuigen van ‘keurig gedrag’. “Binnen de gemeenteraad en het college doet niemand hier moeilijk over. Dat kan ook niet omdat ik heel precies en zeer terughoudend gebruik maak van een breed toegepaste rijksregel, die ook geldt voor sommige van onze ambtenaren. Dat hier überhaupt over wordt bericht vind ik al zeer verkeerd en kan ik het niet anders uitleggen dan als een doelbewuste manier om een schimmige sfeer te creëren rond mijn persoon. De inwoners van Utrecht zouden daarmee een verkeerd beeld kunnen krijgen van graaiende overheidsdienaars omdat het beeld van burgemeester Hulman (VVD, Den Helder, red.) nog op het netvlies staat. Die kwestie heeft veel losgemaakt. Dat is op zich ook logisch omdat daar gewoon is gelogen en geld onterecht is uitgekeerd. Ik zou nooit iets aannemen waar ik geen recht op heb. Ik word goed betaald en heb feitelijke honderden euro’s per maand extra betaald om mijn werk te kunnen doen. Ik had ook mijn regelmatige ritjes naar Amsterdam kunnen declareren maar heb dat niet gedaan. De regeling deugt, de toepassing van de regeling deugt en dan zou er een verkeerd signaal van uitgaan als ik deze regeling niet gebruik. Moet ik soms ook afstand doen van mijn inkomen?”

Hoogleraar Tak snapt niets van de in zijn ogen verongelijkte manier waarop Wolfsen reageert. “Hij is jurist en zou als geen ander moeten snappen dat wetten van hoog naar laag lopen. De wet is duidelijk. Dan moet hij snappen dat een uitleg achteraf van een ministerie zoals de wet gelezen zou kunnen worden niet deugt. De oorspronkelijke uitleg van de regeling is dat pensionkosten vervallen als in Utrecht een al dan niet tijdelijke woning wordt betrokken.”

Dat ook de gemeente de wet verkeerd uitlegt vindt Tak onthutsend omdat de juiste uitleg staat in een brief die gemeentesecretaris Schuilenburg en loco-burgemeester Harm Janssen op 7 januari 2009 aan Wolfsen stuurden om diens declaraties over 2008 definitief goed te keuren. Tak: “In de tweede alinea staat nota bene de juiste uitleg dat de regeling ‘de reis- en pensionkosten regelt die de burgemeester maakt indien deze na benoeming nog niet beschikt over al dan niet tijdelijke woonruimte in de gemeente’. Wolfsen beschikte echter wel over tijdelijke woonruimte in de stad en had toen moeten stoppen met de kosten daarvan te declareren.”

Ome Joint legt uit!
woensdag, maart 25th, 2009 | Author:

Towelie

Onderstaande tekst hebben we ergens op internet gevonden, en misschien kun je er nog nuttige tips uithalen. Zie maar wat je ermee doet. Ome Joint geeft drugsvoorlichting

Hallo jongens en meisjes van onder de 18, hier is ome Joint die jullie wat wijsheid gaat bijbrengen in verband met het gebruik van drogerende middelen, ook wel drugs genoemd.

Heroïne

Je ziet het vast wel eens in het jeugdjournaal, die mensen met een spuitje in hun arm. Dan denk jij natuurlijk aan de dokter, maar helaas, dat is dan een junkie die heroïne [heeroiene] in zijn armpje spuit. Deze bijstandtrekker steelt spulletjes uit de auto van je ouders om deze vervolgens te verkopen en van dat geld heroïne te kopen. Deze mensen stinken en zijn niet aardig. Je kan ze herkennen aan hun lange vieze regenjas, versleten sportschoenen zonder sokken hun baard en lange haar. Van heroïne krijg je een kick als je dat in je spuit. Je voelt je er heel relaxed door, het lijkt alsof je in de 7e hemel zit. Niet verkeerd zou je zeggen op het eerste gezicht, maar als je het vaker gaat doen, kost dat toch je spaarvarkentje! Ook kan je er verslaafd aan raken. Dat houdt in dat je het de hele tijd nodig hebt, en zonder heroïne niet meer normaal kan gedragen. Deze mensen gaan ook niet naar school toe maar naar een afkickcentrum. Daar gaan ook onze belastingcenten naar toe. In dit centrum krijgen ze gratis drugs toe gestrekt. Totale gekte zou je zeggen, en dat is het ook. Afschieten moet je ze!!! Helaas word je dan bestraft door zoon vervelende man in een blauw pak, ook wel politie-agent genoemd. Die enge man waarvoor jullie altijd moeten huilen.

Tip: Gebruik een schone naald.
Conclusie: Voor de kinderen die nu al levensmoe zijn is dit het perfecte middel!

Cocaïne

Nu komt er nog een drugs die een stuk minder erg is. Wat niet wilt zeggen dat jullie daar aan moeten beginnen. Deze drugs heet cocaïne (kookaaiene), ook wel sos genoemd. Gebruikers hiervan kan je herkennen aan hun onophoudelijke ophalen van hun neus, hun rode oogjes, bloedneus, of als je op iemand zijn neus drukt en er niets achter zit, het neusbotje is dan weg. Deze mensen zijn doorgaans een stuk rijker dan heroïne gebruikers, en deze mensen gebruiken de drugs om uit te gaan, te relaxen of inspiratie op te doen. Of gewoon om er bij te horen. Cocaïne wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt door jongeren. Het ziet er als volgt uit. Het lijkt precies op koffiemelkpoeder, of bloem. Bloem is ook 1 van de bijnamen. De kosten van cocaine zijn over het algemeen lager dan die van heroine. 1 gram kost ongeveer honderd guldentjes, dat is heel wat weekjes zakgeld! Cocaine snuif je als volgt op, je pakt uit de keukenla een rietje en je knipt het rietje doormidden. Dan leg je het poeder op een schoon ondervlak. Nu pak je uit de portemonnee van je vader zijn creditcard, daarmee leg je enkele lijntjes. Nu stop je het rietje in je neus en met het uiteinde snuif je het verboden poeder op en dan doe je het vervolgens nog een keer alleen dan met je andere neusgat. Nu voel je je raar in je hoofd, je piemeltje wordt kleiner en je hoofd voelt steeds boller. Dat is het effect van cocaine.

Tip: Proef eerst met je lippen of het goeie sos is, als het zo is dan voelen je lipjes net zo aan als bij de tandarts!
Conclusie: Niet aan beginnen en als je het toch doet, doe het voorzichtig aan!! Het kan ook verslavend zijn en das niet zo fijn als je weinig centjes hebt.

XTC

Uit de laboratoria van Polen, Oost-Duitsland en dat soort landen komt een pil. Een ekstesiepil. Net als je wel eens een vitamine pilletje moest slikken van je moeke, zo ziet deze pil er ook uit, alleen is deze dan wit. Als je dit slikt dan krijg je opeens heel veel energie en je voelt je blij en vrolijk. Je hebt zin om te dansen, zet dus ook de nieuwe cd van de vengaboys op en ga maar eens lekker uit je dak. Deze drug is heel goedkoop, het kost een tientje. Precies je zakgeld! Nou dat komt mooi uit! Soms moet je uitkijken, want dan zit er rattenvergif in. Daar word je misselijk van en dan moet je kotsen. Je moet je pillen dan ook halen bij een gerenommeerde dealer, dat betekent een man die er netjes uitziet en heel veel er van af weet en je goede pillen geeft. Slik niet meer dan 2 pillen anders kan je dalijk niet meer slapen of eten of kauwen. Eet ook genoeg kauwgom want je kaken gaan de hele tijd op en neer. Deze drugs hebben de meeste mensen wel eens gebruikt, het is dan ook niet heel erg gevaarlijk als je het maar niet te vaak doet en niet te veel doet. 1 keer in de 2 maanden is genoeg, anders wordt het effect ook veel minder, en is het minder leuk. Je hersens worden er ook door aangetast. Dat is ook de reden dat al die gabbers op het vbo zitten.

Tip: Drink veel water erbij!
Conclusie: Voorzichtig aan! 16+ alleen, anders word je te vroeg verslaafd! Foei!

LSD

Iets totaal anders dan deze drugs hierboven zijn de hallucinerende middelen, daarvan ga je vreemde dingen zien. Je kijkt uiteraard allemaal de teletubbies en pokemon. Deze wezentjes kan je ook in levende lijve zien! Dan moet je het volgende doen: Koop bij iemand een goede dosis LSD (el es dee) en dit neem je tot je. Vervolgens zet je je tv aan op fox8 (pokemon) of ned2 (teletubbie) en dan wacht je een tijdje. Na enkele minuten zul je je een beetje vreemd in je hoofd gaan voelen. Het lijkt net of de teletubbies uit je tv lopen, en nee maar! Het is nog echt zo ook! Gegarandeerd succes verzekerd! Niet raar opkijken als opeens mart smeets in je beeld verschijnt en je plotsklaps een bad-trip krijgt, dat betekent dat je enge dingen ziet en je keihard moet huilen en roepen naar je mama. Ook enkele dagen daarna heb je kans dat je timky winky voorbij ziet lopen of dat LaaLaa onder je bed verstopt zit. Nachtmerries krijg je er ook van, je ziet kleurtjes ook heel grappig! Deze ervaring is onvergeetbaar, en met een beetje geluk zie je de rest van je leven teletubbies, maar dan wel in een inrichting!

Tip: Spring niet uit het raam als je denkt dat je kan vliegen, want je kan namelijk niet vliegen.
Conclusie: Als je altijd al grote smurf een hand hebt willen geven…

Paddo’s

Naast LSD heb je ook paddestoelen, net als kabouter spillebeen. Die zat op een paddestoel, rood met witte stippen. Als je die paddestoel opeet, zie je rare kleuren en na een tijdje ga je dood. Daarom is het beter om paddestoelen te kopen bij een smartshop. Een smartshop? Ja een smartshop. Dat is een winkel waarin ze drugs voor mietjes verkopen. Zoals natuurlijke xtc-pillen en nep sexdrankjes. Maar ze verkopen daar ook paddo’s, dat zijn paddestoelen waar je je heel raar van gaat voelen. Een soort lsd alleen dan een stuk minder. Nu zie je geen grote smurf of snorkels, maar nu zie je alles veel mooier en je ziet af en toe iets wat niet klopt. Dit is over het algemeen veel leuker en gezonder dan LSD, want het komt recht uit moedertje natuur! Alhoewel je hier ook niet te enthousiast van moet gaan eten uiteraard. Veel valt er niet over te zeggen, probeer het eens!

Tip: Doe ook paddo’s in je thee of soep!!
Conclusie: Goed te doen!

Wiet

Nu komen we bij de mindere goden van de drugswereld. We hebben de zware jongens reeds gehad en dan volgt de drug waar wij als nederlanders heel trots op mogen zijn. Het heet weed, of wiet of het groene genot of hoe je het ook wilt noemen. In nederland zijn er heel veel soorten te verkrijgen, enkele bijzondere zal ik phonetisch dicteren: skunk (neederwiet), pollum, weid widdoow, bie fiftie toe, ooransj but, noorderleit, blonde marok en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Om een joint (een blow, een zjwèèn, een sjonkel, sjekkie met, pretsigaret) te maken heb je het volgende nodig: een lange vloei, een tippie, tabak en weed of hash. Hash is een bruin bonkje wat je kan verkruimelen als je het warm maakt.
Je moet alle ingredienten bij elkaar doen en vervolgens de vloei dichtdraaien en het tippie erin stoppen. Een fluitje van een cent! Dan steek je hem op en rook je er nog één! En nog één! En nog één!! Je kan voor meer adviezen gaan naar enkele vrienden van mij die daar meer bedreven in zijn dan ik. Ik zal de namen van hen niet op het net zetten anders krijg ik weer mot. Als je enkele blows hebt gerookt voel je je duf en je gaat onwijs slap ouwe hoeren, net als diekie. Dan ben je stoned (stoont) Je voelt je relaxed enzo. Hetzelfde gevoel als je heel erg moe bent en je wilt niet naar bed want je wilt sesamstraat nog zien. Snapje?
Er zijn in Nederland genoeg coffeeshops dus je kan het overal krijgen!

Tip: Neem je broers identiteitskaart mee!
Conclusie: Als je dit nog niet voor je 18e gedaan hebt ben je écht een mietje!

Alcohol

Nu gaan we het hebben over iets waar niemand om heen kan: Alcohol.
Waarschijnlijk heb je wel eens je papa en mama gezien met een rood gezicht en dat ze heel erg aan het lachen zijn. Of juist dat je papa uit zijn mond stinkt en om zich heen gaat slaan. En dat je mama gaat huilen. Wat is er dan aan de hand vraag jij je af? Nu, hier komt het antwoord: Je papa was dronken, dat betekent dat hij veel alcohol in zijn bloed heeft. Dit kan komen door overmatig veel bier of sterke drank te drinken. Dan ga je je heel opgelaten voelen en je bent een ander kind geworden. Als je eens wat gaat drinken voor het eerst word je seksueel opgewonden, je hart gaat sneller kloppen en je wilt met je buurmeisje zoenen, of buurjongen als je een meisje of homo bent.
Je hebt verschillende soorten alcoholica, je hebt bijvoorbeeld als eerste: BIER, dat is tevens het beste. Maar het is beter om als je jong bent te beginnen met vieze zoete drankjes om daar vervolgens een keer verschrikkelijk van over je nek te gaan en dan nooit meer vieze zoete drankjes drinken. Vieze zoete drankjes zijn: Paasooaa (passoa) of Piesang ambon (pisang) of maalieboe (malibu) Die drankjes kan je mixen met sinaasappelsap of cola, dat hebben jullie wel in de koelkast staan toch??? Nou dan giet je die drankjes bij elkaar en dat drink je op, dan drink je er nog een paar en je gaat naar je klassefeestje. Je rookt een sigaret en dan ga je naar binnen. Iedereen ziet dat je gedronken hebt en iedereen vindt je cool. Dan zoen je met het mooiste meisje uit je klas, en nadat je haar hebt thuis gebracht ga je kotsen in de wc. Je zegt bij je zelf: Vanaf nu drink ik alleen maar BIEAH! En je voegt daad bij woord. Vanaf die dag heb je je eerste stap gemaakt in de wereld van de grote mannen. Bier is er in verschillende soorten en maten, maar ik ga er niet te veel over vertellen want het is niet mijn vakgebied.

Tip: Drink te veel, niet te weinig
Conclusie: Sterke drank is voor sissies of voor mooie vrouwen.

Eindconclusie

Dit was tevens de laatste drug die ik met jullie heb besproken, ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Dit is geen aanmoediging tot het gebruik van drugs maar een voorlichting. Daarom wordt de schrijver hier niet aansprakelijk voor gesteld. Wel kan de informateur en tevens proefpersoon van deze drugs aansprakelijk worden gesteld. Dat is de jongeheer P. Coppens. Hij gaf mij de benodigde informatie over enkele drugs waarvan ik niet eens het bestaan er van wist!!! Ik wens jullie veel sterkte in je verdere leven, het ga je goed, neem geen overdosis en doe het rustig aan, dan komt het allemaal wel terecht!

Let op:

Bovenstaande tekst is niet door ons geschreven, dus als er iets niet klopt, of je bent het ergens niet mee eens: niet ons probleem! Zoek die gast ‘Ome Joint’ maar op, wij kennen ‘m niet.

Burgerverantwoordelijkheid, nah! wat moet je ermee
dinsdag, oktober 07th, 2008 | Author:

Maakbare samenleving

Het is een nationale sport geworden om eerst om je heen te kijken als je het zelf iets hebt verkloot, dus niet zelf verantwoordelijkheid nemen maar kijken of je een zondebok kunt vinden.

Het idee van een “maakbare samenleving” wordt steeds erger, elk risico zelfs die risico’s waar je geen invloed op kunt uitoefenen moeten worden uitgesloten, en zoveel mogelijk de oren naar de overheid laten hangen om de meest onzinnige dingen te regelen. Stort er ergens een trap in, dat moet de overheid regelen, loopt een of ander sufkut met een dronken kop onder een auto, dat kan niet! Overheid regelen, klaagt er niemand omdat er ergens in een kroeg gerookt worden, niets mee te maken! Overheid regelen.

Vooral niet zelf initiatief nemen, of zelf verantwoordelijkheid, stel je toch eens voor dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt, in een “maakbare samenleving” is er altijd wel iemand of groep (want samen sta je immers sterker) om die eraf te hakken. De overheid heeft de taak van de ouders overgenomen, want zelf kan de burger het blijkbaar niet meer. We worden met z’n allen met het jaar debieler. Het rookverbod is het eerste verbod van een reeks, immers de overheid weet wat goed voor ons is, u bent maar dom stemvee, dat bij de gratie Gods 1x per 4 jaar mag stemmen en voor de rest van de tijd de bek moet houden, ja klagen mag wel maar niet te hard want voor je het weet komt je koppie boven het maaiveld.

Anti-rook Fascisme!
vrijdag, augustus 01st, 2008 | Author:

Tevreden roker

Sorry hoor, maar ik kan de anti-rokers lobby inmiddels niet meer anders omschrijven, het opdringen van een ideologie van een relatief kleine groep, of een kleine meerderheid middels repressieve maatregelen is een fascistisch. Zeker wanneer je de argumentatie die wordt gehanteerd volgt en het gemak waarmee verboden worden opgelegd, bovendien de hypocrisie waar e.e.a. mee wordt omgeven.

CAN, Stivoro en consorten hebben bij herhaling aangetoond het allemaal niet zo nauw te nemen met de waarheid en pogen bij herhaling onderzoeken naar hun hand te zetten, verspreiden daarmee pure propaganda en hele volkstammen volgen als makke schapen deze repressieve clubjes. Maar ze hebben hun ideologie er door kunnen drukken en daar gaat het toch om? We zijn er nog niet, het voorstel van een verbod op buiten roken zal er ongetwijfeld ook komen, tenminste als er net zo weinig tegengas komt als nu, dan zeker.

Vrije keuze, nah dat is iets van vroeger. Dit rookverbod is het meest schandelijke stuk wetgeving dat er sinds de 2de wereldoorlog doorheen is gedrukt in Europa, er is niet eens gedacht aan alternatieven. Alternatieven die n.b. zonder veel nadenken hadden kunnen worden ingebracht in de discussie. Marktwerking bleek niet te werken, immers een rookvrij café had geen bestaansrecht, dat bleek wel uit de initiatieven die zijn ontplooit in die richting. Echter regulering had wel kunnen werken. Waarom niet werken met een vergunningensysteem en daaraan gekoppeld een aantal voorwaarden. 30 tot 40 procent van de Nederlanders rookt dus waarom geen rookvergunning afgeven voor 30 tot 40 procent van de horeca.

Maar dat willen de neo-rook fascisten niet, want dat past niet in hun beperkt denkpatroon. Een algemeen rookverbod ook voor de kroegen waar ze sowieso niet zouden komen. Gelukkig blijkt inmiddels dat een groot deel van de Nederlanders dit rookverbod een idioterie vindt en de maatregel overkill, een meerderheid was ook niet tegen een rookverbod in de horeca, in ieder geval niet in de “natte”-horeca. Een rookverbod voor de restaurants, ja daar kun je echt wel een echte meerderheid voor vinden, daarvoor zul je zelfs onder de rokers steun kunnen krijgen, maar dit?

Mijn ervaring is dat je eerst moet zien hoe een verbod zich ontwikkeld, het eerste jaar is het meest repressieve jaar maar daarna zal de gedoogcultuur wel weer toeslaan en blijkt “hopelijk” dat de scherpe kantjes van deze maatregel zullen worden afgehaald. 

Eind betutteling nog niet in zicht
vrijdag, april 11th, 2008 | Author:

rouvoet

Het kabinet is het nu definitief in de bol geslagen, Andre Rouvoet van de Grrrristenunie heeft een voorstel gelanceerd om jonge moeders min of meer te dwingen om kinderen langer de borst te doen.Dit kabinet is nog niet eens over de helft en nu al blijkt dat de betutteling zijn weerga niet kent. Onder het motto de burger is achterlijk, is niet in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen en moet dan maar met allerlei achterlijke maatregelen gedwongen worden.

De hypocrisie straalt eraf, de burger moet verantwoordelijkheid worden ontnomen maar het Kabinet is niet bereid verantwoordelijkheid te nemen, dit blijkt onder andere uit de weigering om het eigen handelen te onderzoeken bijvoorbeeld de situatie in Irak.

De burger moet in een keurslijf worden gepropt dat lijkt op de situatie van voor 1960 maar dan zodanig dat die grrristenlullo’s de hele week met een strakke plasser rond lopen in plaats van alleen op zaterdagavond na het 8 uur journaal wanneer het dociele vrouwtje een veeg moet hebben. Niet voor de lust overigens! Puur bedoeld ter voortplanting , geheel conform het type sprookjesboek dat ze aanhangen. 

Normen en waarden noemen ze dat, en in de praktijk houdt dat dus in dat de burger de bek moet houden, de pet af doen en naar de grond kijken als de dominee eraan komt. Immers de overheid bepaald voor jou wat je eet, rijdt, drinkt en gelooft. Ga je daar tegenin dan volgen er maatregelen. Het rookverbod en de slurptax zijn er al de vettax komt eraan. En als het aan rouvoet ligt komt de regering naar je toe deze zomer middels cameratoezicht bij de mensen thuis. Zo kan Rouvoet en consorten ook nog zien of je wel conform de bijbel neukt!.

En de de “progressieve” PVDA in deze? Tja, wat kun je daar nu over zeggen buiten het feit dat elke kabinetsvergadering begint met het uitlikken van de kringspier van Balkenende en Rouvoet door de PVDA bewindslieden. Het is te hopen dat dit betuttelingskabinet, Grijs I, zijn tijd niet volmaakt en valt voordat alle burgerrechten definitief de vernieling in zijn geholpen.

Open brief aan Moslims
vrijdag, maart 21st, 2008 | Author:

Open Brief

Geachte gelovige,

Uit het nieuws verneem ik dat de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), middels een kort geding de rechter wil verzoeken om het Filmpje van Wilders, Fitna, op basis van een voorvertoning te verbieden. Nu is het mij welbekend dat gelovigen niet vies zijn van een stevige portie censuur op zijn tijd, wat dat aangaat bent u met velen, want ook het Christendom en andere religies hebben in het verleden gepoogt om e.e.a. te verbieden.

Maar u gaat met dit verzoek geheel voorbij aan de Grondwet, al is het te huldigen dat u de gang naar de rechter heb gezocht in plaats van andere minder lovenswaardige methoden te hanteren. In onze Grondwet, een Grondwet die ook u een grote vorm van rechtzekerheid verschaft en u de mogelijkheid biedt de zeggen wat u wil, te denken wat u wil en te beleiden wat u wil, met name artikel 7 van deze Grondwet staat onder lid 1 tot en met 4 het volgende:

Artikel 7

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
  gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
  verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen
  voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de
  voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof
  nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid
  volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor
  personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
  zeden.
 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Grondwettelijk is het de rechter derhalve verboden om op basis van een voorvertoning gedachten, gevoelens of uitingen iets te verbieden.

U pleit met uw kort geding direct voor censuur, dit lijkt mij niet de meest verstandige handelswijze omdat censuur ook tegen u gebruikt kan gaan worden, hiermee geeft u aan dat u blijkbaar begrip kunt opbrengen indien de heilige schriften van diverse religies gecensureerd kunnen gaan worden indien deze passages bevatten die beledigend of grievend kunnen worden opgevat  door personen die uw religie niet aanhangen.

U begeeft zich met uw gang naar de rechten op een hellend vlak. Het is in Nederland gelukkig zo dat pas NA publicatie bepaald kan gaan worden of iets strafbaar is, smaad of anderzinds in strijd met verschillende wetten, indien dit het geval is DAN is de gang naar de rechter de juiste handelswijze.

Ik wens u langs deze weg veel wijsheid toe en denk goed na welke gevolgen uw handelen kan hebben voor uzelf indien u eens aanspraak moet maken op de meest elementaire Grondrechten die wij met elkaar hebben afgesproken.

Het ga u goed,

Verbod op Godslastering uit het strafrecht
vrijdag, maart 14th, 2008 | Author:

God haat Religie

Er wordt weer een nieuwe poging gewaagd om het totaal overbodige wetsartikel inzake de godlastering uit het strafboek gehaald, 3 jaar geleden is deze discussie al eens aangezwengeld door D 66 maar toen kon men geen meerderheid, vreemd genoeg is er destijds tegengestemd door de PVDA, SP en Groen Links. Partijen die normaal gesproken niet zoveel op hebben met religie.

Inmiddels is bekend dat de PVDA wederom een poging waagt om deze nieuwe motie te torpederen door een eigen motie in te dienen waarin ze het hebben over het afschaffen op het eerstvolgend geschikt moment, dat is politiek geneuzel voor uitstellen (en hopelijk afstellen). Hieruit blijkt maar weer dat de PVDA vuistdiep in deze taliregering zit.

Stel je toch eens voor dat je op de fundamentalistische teentjes van de ChristenUnie gaat staan. Wederom laat de PVDA weer eens zien geen ruggegraat te hebben en de eigen principes net zo makkelijk wegwerpt als een papieren zakdoekje. 

Natuurlijk heeft de gladjanus Hirsch-Ballin deze draaikonterij aangegrepen om artikel 147 (het gewraakte artikel) zelfs te verruimen, dat er sinds 1967 niemand meer is aangeklaagd of bestraft volgens dit artikel, is maar bijzaak.

Zover we weten kennen we  in Nederland een scheiding tussen kerk en staat, helaas slagen te poldertaliban er in om deze grenzen steeds verder te vervagen, het krampachtig vasthouden aan een strafrecht artikel die er alleen maar is om religieus-fundamentalisten een een warm gevoel te geven, is hier een goed voorbeeld van, en als dat betekend om middels bedekte termen met een crisis te dreigen om die schijtlaarsen van de PVDA onder druk te zetten dan moet dat maar.

In religieuze zaken is immers alles geoorloofd.

Category: Column |  Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 Comments
Waarom is Nederland een open inrichting
dinsdag, mei 30th, 2006 | Author:

Even een bloemlezing van het nieuws de aflopen week waaruit blijkt dat Nederland eigenlijk een open-inrichting is.

Inbreker te lijf gaan in nederland kan je vier jaar gesloten inrichting opleveren

Iedereen mag iedereen afluisteren

Kraken is verboden maar wordt gedoogt, een algeheel verbod van het wederrechtelijk toeeigenen van woonruimte stuit op verzet bij grote steden

Donald duck kan op een verkiesbare plaats komen

Er komt een partij voor pedofielen, onder het motto steek je leuter in een kleuter of er lopen figuren rond met een geriatrische afwijking

Tot zover een bloemlezing over de afgelopen periode. Kijk ook op ons forum

Kwetsend
zondag, mei 28th, 2006 | Author:

De laatste tijd wordt er, als ik het goed begrijp, nogal wat afgekwetst. Zo voelden hele horden Moslims zich wereldwijd gekwetst door een aantal cartoons in een Deense krant. Gevoeglijk sneuvelden er in allerlei landen ambassaderuiten, want plaatjes van de Profeet, vooral een met een bommentulband, zijn kwetsend. Het verklaarde wellicht wel de aanleiding tot die serie cartoons; er was geen illustrator zo gek te krijgen, dat hij een eenvoudig kinderboekje over diezelfde Profeet wilde illustreren.

Een film over een min of meer gesluierde dame met wat koranverzen op haar huid geschilderd was ook kwetsend. Heel erg kwetsend zelfs. Zo kwetsend dat de bedenkster ervan bedreigd werd en de regisseur behoorlijk beroerd aan zijn eindje kwam.

Dan zijn er nu weer wat groepen Christenen, die de kunst afkeken en zich gekwetst voelen door een film. Althans, in den beginne was er een boek. En het boek moest geboycot. Nu is er dan de film en wereldwijd riep een aantal zoetgevooisde stemmen om een verbod, want suggereren dat de Heiland best eens getrouwd geweest kon zijn is, jazeker, kwetsend.

Voorheen zou “ketters” wellicht een meer gepaste term zijn geweest, maar die term is zò anno 1211 en ook het Vaticaan moet met haar tijd mee. Nee, “kwetsen” is “in”.

Met “kwetsend” komen ze heden ten dage allicht ook een heel eind verder. Als je maar hard genoeg roept dat iets je kwetst, houden ze er misschien vanzelf mee op; een kwetsuur lijkt zwaarder te wegen dan een argument. God zelf, als Hij al bestaat, die vanuit een brandend braambos iemand placht toe te roepen en zelfs een analfabeet een heel boek zou hebben geciteerd, blijft echter stil. Wellicht omdat het Hem niet echt boeien kan, maar misschien heeft Hij ook wel gewoon wat anders aan Zijn hoofd. Het zou zelfs zomaar kunnen dat Hij er, als een ware Demiurg, wel de lol van inziet en zo de echte ketters posthuum in hun gelijk stelt. Ik heb God immers altijd al verdacht van een eigenaardig gevoel voor humor. Maar misschien heb ik het mis en voelt Hij zich juist wel te beschaamd.

Want na New York, Irak, Londen, Afghanistan, Madrid, Darfur… zou het best wel eens zo kunnen zijn dat Hij het drukker heeft met Zijn gelovigen, dan Zijn gelovigen het hebben met die vermaledijde ongelovigen, andersgelovigen, ketters, heidenen en al wat dies meer zij. Want in theorie heeft een gelovige natuurlijk gewoon altijd gelijk, dat staat immers in zijn boekje… alleen leert de praktijk geregeld anders. Het beeld van een inquisiteur versmelt met dat van een Osama Bin Laden en de Twin Towers verworden tot een modern autodafe. Het “Verbrand hen allen maar, God herkent de zijnen wel” kan net zo makkelijk gevolgd worden door een “Deus Vult” als een hartgrondig Insh’Allah. Dikke kans dat God tegenwoordig bij beide als een soort Pavlovreactie zijn vingers in Zijn oren stopt en begint te neuriën.

En over theorie en boekjes gesproken, de laatste tijd zijn er zelfs overeenkomsten te zien tussen de Islam, het Christendom en het CBR. Voor de theorie slagen de meesten wel, voor de praktijk slagen er al een stuk minder. Tegen de tijd dat het praktijkexamen op de agenda staat, is men veel te druk elkaar met de theorieboekjes om de oren te slaan. Liefst nog ramt men de ander met diens eigen boekje op het hoofd, in een verhitte strijd om de Enige Waarheid. Dat is toch jammer. Want waar beide geloven verschillen, zijn ze het er wel over eens dat je uiteindelijk op je dàden beoordeeld wordt.

Nu de ongelovige zich roert en voor zichzelf de vrijheid opeist niet te geloven, of ànders te geloven, of het er gewoon niet mee eens te zijn, schijnt hij zich al gauw “kwetsend” uit te laten. Zodra men oprecht (en wellicht terecht) kritiek levert op een religie, dan schijnt de vrijheid van meningsuiting opeens te conflicteren met de vrijheid van godsdienst. Het weigeren een vrouw de hand te schudden, juist omdàt zij vrouw is en je van je geloof dat niet mag, valt schijnbaar onder die geloofsvrijheid. Opmerken dat dit met een dergelijke reden discriminerend is, schijnt weer kwetsend te zijn. Of de vrouw, achtergebleven met haar ongeschudde hand, gekwetst werd, lijkt niet meer ter zake te doen. Anderzijds schijnt het dreigen met de hel, verdoemenis en zelfs het vergelijk met honden en varkens wèl onder de vrijheid van geloof te vallen. All men are equal, but some religious men are more equal than others?

(In het kader van Raaf schrijft zich wezenloos)

Praat mee over dit onderwerp op ons forum.

Computerworld heeft een verhaal van al weer een tijdje terug, waarin wordt gesteld dat de volgende versie van Window (Longhorn) een virtualisatie-engine krijgt ingebouwd die Virtual PC en Virtual Server in de toekomst overbodig gaan maken en dus gaat concurreren met VMware.
Artikel

Category: IT |  Tags: , , , , , , , , , | 3 Comments
Straatspeeldag Zandhorstlaan
vrijdag, mei 27th, 2005 | Author:

Vandaag kregen wij een brief in de bus dat onze straat van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten zal zijn in verband met straatspeeldag aankomende woensdag. Dit is nota bene ook nog eens de dag dat in die school het referendum inzake de grondwet wordt gehouden maar dit terzijde, en aangezien dit een Oldenzaalse weblog is wil ik hier toch enige aandacht aan besteden.

De bewoners van deze straat worden 4 keer per dag belemmerd om hun eigen oprit op of af te kunnen, de initiatiefnemers van deze aktie bezitten daarom over een enorme arrogantie om begrip te vragen om ook nog eens een hele dag de straat af te sluiten. Daarop heb ik onderstaande email verzonden.

Geachte heer Lankamp en mevrouw Buitenhuis,

Met grote verbazing ontving ik vandaag uw bericht dat de straat ter hoogte van de school wordt afgesloten in verband met de ‘Nationale Straatspeeldag’. De straat zal worden afgesloten van 10.00 tot 18.00 uur.

Op de eerste plaats vind ik het niet kies dat hiermee de bewoners voor een voldongen feit komen te staan, het had van meer respect getuigd wanneer u mij in een eerder stadium had geïnformeerd aangezien ik mijn bedrijf vanuit huis uitoefen was het voor mij hierdoor eenvoudiger geweest om zaken anders in te plannen, nu ben ik genoodzaakt om een tweetal afspraken te verplaatsen.

Op de tweede plaats vind ik het vragen om begrip voor deze dag van een behoorlijke arrogantie getuigen, zeker gezien het feit dat u als organisatie nog steeds niet in staat bent gebleken kom de parkeerproblematiek bij het ophalen en wegbrengen van kinderen adequaat op te lossen.

Nog steeds ondervinden wij grote hinder van ouders die het nodig vinden om hun auto’s pal voor de opritten van de bewoners te plaatsen, als het hier nog ging om het even in en uit laten stappen van kinderen dan zou dat nog te begrijpen zijn, echter menig ouder heeft geen tijd om de kinderen met de fiets naar school te brengen maar heeft alle tijd om uitgebreid een babbeltje te maken met andere ouders terwijl ik als bewoner noodgedwongen sta te wachten om mijn eigen oprit af te mogen.

Mocht u de volgende keer weer zoiets wensen te plannen dan zou ik het op prijs stellen dat ik in een eerder stadium zou worden geïnformeerd, tevens hoop ik dan dat u, als school, er alles aan doet om de normale ongemakken voor uw buren zo veel mogelijk te beperken.

Het antwoord zal ik eveneens hier posten.

Update
Hallo heer Wijering,

Ik ben Irma oude Alink, coördinator van het kinder- en jongerenwerk van Impuls en als zodanig verantwoordelijk voor de straatspeeldag.
Wij organiseren de straatspeeldag al een aantal jaren (ik geloof zelfs voor de 15e keer). Middels deze activiteit willen we aandacht vragen voor het feit dat kinderen niet of nauwelijks nog op straat kunnen spelen. Per straat nemen daar rond de 150 kinderen aan deel.

Afgelopen donderdag is een deel van de Zandhorstlaan middels een brief geïnformeerd over de straatspeeldag. Het betreft de 3 blokken die direct aangrenzend zijn aan het afgesloten deel en een deeltje naast de Hunenborg. Ik weet niet of uw huis hier ook onder valt, zo niet dan bent u als het goed is, wellicht met enige obstakels, toch gewoon te bereiken.

Ik betreur het dat u enige overlast ervaart, maar graag wil ik hierbij een misverstand uit de wegruimen. De straatspeeldag wordt georganiseerd door de welzijnsorganisatie Impuls. De parkeerproblematiek die u schetst wordt schijnbaar veroorzaakt door ouders die hun kinderen van en naar school halen en brengen. Het betreft hier een probleem tussen u en de school, iets waar wij geheel buiten staan en niets mee te maken hebben.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Irma oude Alink
coördinator kinder- en jongerenwerk Impuls

en mijn antwoord

Geachte mevrouw Oude Alink,

Zoals u uit mijn adresgegevens onder aan de vorige mail hebt kunnen opmaken, woon ik recht tegenover de scholen, mijn woning zal dus de hele dag onbereikbaar zijn voor eventuele cliënten, de afspraken heb ik dan ook af moeten zeggen op zeer korte termijn. Namelijk afgelopen donderdag werd de brief bezorgt met het bericht dat morgen, woensdag, de straat niet bereikbaar is.

Mijn belangrijkste bezwaar is het feit dat deze informatie zo kort voor de feitelijke dag is verstrekt, zodat er op het laatste moment aanpassingen in mijn agenda moesten worden gemaakt. Buiten het feit dat er iets wordt geregeld voor kinderen dat, gezien de lay-out van deze buurt, totaal overbodig is.

Mocht u in de toekomst nog vaker de behoefte voelen om dergelijke ideële manifestaties te houden, zou ik het zeer op prijs stellen dat u dit tijdig aangeeft, bij voorkeur 2 weken van te voren, zodat er door mij beter op geanticipeerd kan worden.

Ondanks dat ik er weinig aan kan veranderen, omdat ik dwangmatig voor ene voldongen feit ben gezet, wens ik u toch alle succes voor deze “straatspeeldag”.

Met vriendelijke groet,

l

Samir A vrijgesproken
woensdag, april 06th, 2005 | Author:

Bron: Nu.nl

Samir A is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs, dan is toch af te vragen wat je in nederland moet doen om veroordeeld te worden voor het beramen van een aanslag. De kaart met doelen was niet voldoende, materiaal voor explosieven blijkbaar ook niet, extremistisch materiaal en videomateriaal hoe iemand om te brengen is ook geen criterium, als hij natuurlijk daar ‘Mein Kampf’ bij had liggen zou het een ander verhaal worden.

Hij is dan wel veroordeel op verboden wapenbezit, drie hele maanden zelfs en er loopt nog een onderzoek wegens lidmaatschap van de Hofstadgroep. Maar gezien deze uitspraak hoeft hij zich daar ook geen zorgen om te maken. Volgende keer kan justitie beter wachten totdat mijnheer Borsele heeft opgeblazen of een willekeurige Minister of kamerlid een bedankbriefje op de borst prikt.

Het is te hopen dat Samir overweegt om zijn ‘onderdrukte broeders’ bij te staan in Palestina, Irak of Afghanistan, en besluit om hier snel naar toe af te reizen, en met een beetje geluk loopt hij wel tegen een Israelische, Irakeze of VS, dumdum kogel aan. Hoe dan ook, Nederland wordt er dan wel weer een beetje veiliger op, want van onze eigen juridisch apparaat moeten we het niet hebben.

Europese Patentenrichtlijn richting het ronde archief
woensdag, januari 12th, 2005 | Author:

De poolse staatssecretaris voor ICT heeft wel wat in beweging gezet, volgens dit artikel op webwereld.nl zouden 61 Europarlementariers hebben gepleit om de hele richtlijn maar naar de prullebak te verwijzen, zouden ze dan nu toch verstandig worden in Brussel, en langzamerhand in de gaten krijgen dat ze het schoothondje zijn geworden van de VS en een aantal Multinationals.

Bovendien is het nog een stuk overbodige wetgeving ook nog, in principe is programmacode gewoon beschermt volgens het copyright. Waarom dan nog een extra richtlijn om de toetsencombinatie CTRL-ALT-DELETE of het apenstaartje te patenteren, dan creeer je de rare situatie als je deze handelingen wilt gebruiken dat je feitelijk zou moeten betalen aan die slimmerik die daar het eerste patent op heeft aangevraagd in plaats van diegene die het heeft bedacht dus eigenlijk het interlectuele eigendom zou hebben. Daarbij is het onwerkbaar en software schrijven wordt onmogelijk en Open Source projecten zoals Firefox en linux zouden hiermee om zeep worden geholpen.

Gelukkig lopen er niet alleen subsidiesponsen en declaratiehoeren in Brussel maar ook nog mensen die daar wel degelijk zitten voor de burger in plaats van hun eigen portomonaie.

Leve de Polen!
woensdag, december 22nd, 2004 | Author:

Nederland wilde op de valreep van het EU voorzittersschap nog even een voorstel voor softwarepatenten door de EU jassen, nota bene op de landbouwtop in Brussel. Maar gelukkig is het nieuwe EU Lid, Polen, wel slim genoeg om te beseffen wat deze patentenregeling precies inhoud voor het ICT landschap in Europa. Ze hebben er dan ook een stokje voor gestoken, hulde voor de Polen dus, ze hebben zich als een verstandig en helder lid gemanifesteerd.

Het is op zich frappant dat de landbouwtop werd gebruikt om een ICT voorstel in stemming te brengen, bovendien zou het maar een hamerstuk zijn, omdat ook Nederland weet, met Neeltje voorop dat een dergelijk voorstel behoorlijk wat impact heeft op de Open Source software. Open Source zou bijna onmogelijk worden. Dit zou de monopoliepositie van Microsoft nog jaren hebben gegarandeerd.

De Polen waren zich hier terdege van bewust, de staatssecretaris van Informatica, Wlodzimierz Marcinski, vond dit zo belangrijk dat hij hier speciaal voor naar Brussel is vertrokken om die ingeslapen bende daar eens wakker te schudden. Misschien doordat zij nog zo een jong lid zijn hebben ze ook het jeugdige elan wat de oude lidstaten met hun regentenmentaliteit al lang niet meer hebben.

Waar gaat de hele discussie nu precies over? Het patenteren van software of softwarehandelingen is vooral in het voordeel van grote bedrijven met voldoende financiele armslag, Philips bijvoorbeeld was voor dit voorstel, een bedrijf die zelf niet in staat is gebleken om enige fatsoenlijke letter te kunnen programmeren, met het patentrecht kun je, indien je snel genoeg bent, ideen van anderen patenteren en daar natuurlijk stevig op binnenlopen.

De kans is ook heel reel dat de meest onzinnige zaken worden gepatenteerd, met als gevolg wanneer je deze handelingen uitvoert dat je eigenlijk zou moeten betalen. Wat te denken van een patent op dubbelclick, zodat je elke keer dat je dit doet een bepaald bedrag aan de patenthouder moet betalen of wat inmiddels al is gepatenteerd in de VS het zogenaamde One-Click-Buy van Amazon, dat de Amerikanen zot waren dat was wel bekend maar nu zouden we bijna onder leiding van Nederland dezelfde kant opgaan.

Bovendien is het hele patentenvoorstel compleet overbodig, alle softwareregels die worden bedacht en geschreven, door een programmeur, daar rust gewoon copyrights op, met andere woorden, het is niet toegestaan voor anderen deze programmeerregels te gebruiken mits daar voor wordt betaald.

Dus hulde voor de Polen door hun verstandige ingrepen zijn wij voorlopig weer eens verlost van Amerikaanse toestanden in Europa.

Verbod op Radardetectoren gehandhaafd,
dinsdag, december 07th, 2004 | Author:

Koos Spee heeft weer eens een slag gewonnen met zijn favoriete hobby automobilistje pesten, de rechter heeft in het voordeel van de overheid beslist in het proefproces waar het bezit van de radardetector onder vuur ligt. Voor de liefhebber zijn de achtergronden hiervan terug te vinden op Onzinboetes.nl de opvolger van TufTufclub.com

Het is te hopen dat er een hoger beroep word aangetekend bij het Europese hof, het is namelijk verdedigbaar dat dit verbod in strijd is met de rechten van de mens. Het gaat namelijk over het feit of je als burger vrij bent om radiosignalen op te vangen en volgens de uitspraak zoals die de nu ligt is het dus blijkbaar verboden om een aantal signalen op te vangen.

Aan de andere kant mag onze Koos zelf wel het recht misbruiken voor een persoonlijke vete met de oprichter van het inmiddels ter ziele gegane tuftufclub.com, in het verleden is er ooit een keer een foto geplaatst op deze site met als onderschrift Gezocht wegens struikrover. Frank Jacobs heeft daar toen als commentaar een vermakelijk stukje huisvlijt bij gegeven. In die tijd heeft hij ook een paar controlerende agenten die het na hun controle nodig vonden om met 70 km/h door een 30 km/h zone te rijden een stelletje malloten genoemd.

Inmiddels is deze zaak nu al 3x keer voor de rechter geweest waarvan alleen de eerste keer Koos heeft gewonnen, de rest van de zaken, allemaal beroepszaken zijn door de rechter naar de prullenbak verwezen. Waarvan de laatste afgelopen maandag was. Aan de reactie van het openbaar ministerie kun je zien dat men daar zich geen zorgen hoeven te maken wat betreft de kosten van een rechtsgang want het OM heeft intussen al aangegeven de zaak opnieuw een vierde keer op de rol te zetten.

Het begint er toch sterk op te lijken dat het OM haar gelijk niet kan halen en uit pure rancune dan maar net zo lang door procedeert tot dat de tegenpartij, de burger, het financieel allemaal niet meer op kan brengen. Dat is ook een manier om je gelijk te halen.

De volgende keer wanneer het openbaar ministerie weer eens geld te kort komt of bij een nieuwe bezuinigingsronde, is het te hopen dat ze in Den Haag ook dit geval kennen, want blijkbaar is het budget van het OM te hoog als men op deze wijze de rechtsgang tegen heug en meug in kunnen blijven rekken.

Over geld gesproken, ik vraag mij eigenlijk wel af wat het reclameblok wegmisbruikers bij SBS 6 Koos de Roverhoofdman en zijn Struikrovers eigenlijk kost.

SUV parkeerverbod van de baan
vrijdag, oktober 22nd, 2004 | Author:

Gelukkig blijken er ook nog verstandige mensen in nijmegen te wonen in plaats van uitsluiten boomknuffelaars. Waarschijnlijk weet de burgermeester dat een dergelijk verbod stigmatiserend is en bovendien illegaal.

De verandering van de verordening zou betekenen dat deze verordening direct door een rechter overboord zou worden gegooid. Met alle kosten van de rechtsgang die voor de rekening van de gemeente zou zijn gekomen.

Wat alles kost, dat maakt die groene boskabouter van Eck van GL geen reet uit, die doet de hele dag niets anders dan bedrijven en boeren dwarszitten door allerei kostbare procedures te starten. De heer van Eck is namelijk ook nog eens prominent lid van Milieudefensie (misschien zelfs een vriendje van die andere groene jongen Volkert vd Graaf).

Misschien is het voor de GL fractie van Nijmegen wel is te overwegen waard om hun tijd eens in meer zinvollere zaken te steken in plaats van mensen te stigmatiseren op de auto die ze rijden.

Ik ben benieuwd of hij vandaag weer met zijn wereldverbeterende arrogante smoelwerk op TV is.

Moet je aso-gedrag tolereren?
vrijdag, oktober 22nd, 2004 | Author:

De afgelopen week is een gezin uit Amsterdam weggepest door marokaanse hangjongeren. Het maakt geen ruk uit van welke etnische afkomst iemand is hufterigheid hoef je niet te tolereren als maatschappij.

Het grote probleem van Nederland en Den Haag in het bijzonder is dat men problemen altijd probeerd op te lossen door het instellen van een nieuw regeltje. Laten we met z’n allen eens proberen om de bestaande regels eens te handhaven.

Wat heb je bijvoorbeeld aan een straatverbod of samenscholingsverbod als er er bij overtreden geen sanctie op staat.

Wat heb je aan het doen van aangifte als er vervolgens niets mee wordt gedaan.

Zelfs wanneer je je have en goed zelf probeerd te verdedigen dan loop je een behoorlijke kans om zelf door het OM te worden opgehaald terwijl de aanstichter meestal dezelfde dag weer op straat loopt.

Nee het OM en voor de Overheid is het allemaal veel makkelijker om meer boetes te schrijven bij mensen waarvan men weet dat ze die toch wel betalen. Dus meer blauw op straat betekend in de praktijk meer invorderingsambtenaren op straat, meer fotoapparatuur langs de weg. Het mooiste voorbeeld van een Overheid die verkeerde prioriteiten legt is het SUV verbod in Nijmegen, of Nijmegen moet een criminaliteitspercentage van 0 hebben.

Met andere woorden welk signaal geeft het OM en de overheid zelf af. Het is nu eenmaal veel eenvoudiger om gezagsgetrouwe, normale , hardwerkende burgers te pakken dan een stelletje onverlaten die zich niet houden aan God noch gebod.

Category: Algemeen |  Tags: , , , , , , , , | Leave a Comment