Tag-Archive for ◊ vvd ◊Netneutraliteit
donderdag, juni 09th, 2011 | Author:

Groot succes voor D66 gisteren in de 2de kamer, een amendement van Kees Verhoeven (D66) wordt gesteund door minister Verhagen. De insteek voor dit voorstel is mede ingegeven door het feit dat de Telco’s (KPN, Vodafone en T-Mobile) voornemens waren om te gaan tariferen op de applicaties die de consument gebruikt, in plaats van de hoeveelheid data die men verstookt.

Om deze differentiëring te kunnen doen komt er een ander probleem om de hoek kijken, namelijk “deep packet inspection”, dat is het inhoudelijk kijken naar de pakketjes die de consument verzend om zo te kunnen bepalen via welke app dit is gebeurt, hierdoor krijgt de telco de mogelijkheid om applicaties zoals WhatsApp (SMSen via internet), Viber en Skype (bellen via internet)  extra te belasten, en alleen omdat de telco’s zelf deze diensten ook aanbieden GSM om te bellen en SMS om berichtjes te versturen, waarbij de laatste een regelrechte cash-cow is geweest, 10 cnt per bericht berekenen terwijl de kostprijs nihil is geweest. Geen wonder dat er concurrenten bezig zijn om in deze markt te stappen.

De taak van een ISP is om de consument toegang te bieden tot het internet, vervolgens kan deze consument zelf bepalen hoe hij/zij dit internet wenst te gebruiken, de ISP wordt voor deze dienst betaald op basis van de hoeveelheid data de gebruiker verstookt, het is daarom voor een Telco heel goed mogelijk om producten aan te bieden met verschillende data tarieven op basis van de hoeveelheid data die deze gebruiker verstookt. De grootverbruiker betaald meer dan de kleine verbruiker, ongeacht de applicatie die er wordt gebruikt of welke website er wordt bezocht.

Het internet is een infrastructuur de ISP biedt toegang tot deze infrastructuur, indien de Nuon morgen zou besluiten om het gebruik van een zeer zuinige TV extra in rekening te brengen  omdat het verdienmodel van Nuon in gevaar kan brengen, begrijpt iedereen dat dit een totaal stupide idee is. Als de KPN dit doet voor een app als WhatsApp vind de VVD dit blijkbaar heel normaal.

Ik snap overigens toch de weerstand van de VVD niet in deze, juist netneutraliteit is onmisbaar voor een vrije markt en werkt in het voordeel van nieuwe ideeën, innovatie en nieuwe toetreders die de infrastructuur creatief gebruiken, spelers zoals Whatsapp, Viber, skype en vele anderen kunnen dan echt de concurrentie aangaan met de Telco’s en hun veels te hoge tarieven voor SMS. De angst van de VVD die uit het debat bleek gisteren lijkt mij ongegrond, ondanks het feit dat we slechts 3 echte Telco’s in Nederland kennen lijkt het mij erg onwaarschijnlijk dat de data tarieven ongecontroleerd zullen stijgen, enerzijds met te dure MB’s daarmee prijs je jezelf uit de markt en kun je de onderliggende infrastructuur niet bekostigen, en anderzijds willen de concurrenten geen marktaandeel verliezen en zullen de tarieven betaalbaar moeten houden, dan maar een lagere marge.

Al met al een mooie dag voor de consument en zeker voor nieuwe dynamische bedrijven met een goed idee, nu maar hopen dat het amendement wordt aangenomen volgende week.

Wijkraad “De Thij” ten grave gedragen
donderdag, februari 24th, 2011 | Author:

Vanavond heb ik voor het eerst een vergadering van de Wijkraad “de Thij” meegemaakt, en dat was ook gelijk de laatste. Het bestuur van de wijkraad heeft zichzelf opgeheven nadat de raad en het college van Oldenzaal vorige week de Wijkraden heeft gestript van al haar rechten. Dat noemen ze bij Werknemersgroepering en de VVD Burgerparticipatie, goed het is voor mij ook een beetje ingewikkeld om deze U-Bocht argumentatie uit te leggen, maar dat kunnen ze bij de VVD en WG ook niet en uit die hoed kwamen deze plannen.

Het blijkt wel dat de wijkraad “de Thij” bestaat uit een vaste groep mensen die zich hiervoor inzet, nieuw bloed komt er nauwelijks bij en de jeugd blijkt helemaal niet geïnteresseerd in de wijkraad, er is, zoals ik heb begrepen, ook totaal geen moeite gedaan om een meer gemêleerd gezelschap te creëeren, bovendien lijkt het erop dat de verhoudingen tussen de voormalig voorzitter van de wijkraad en de Burgemeester ook niet bepaald warm te noemen valt. Nu is dat ook geen eenvoudige opgave bij onze burgervader de beste man heeft zo nu en dan nogal autoritaire en regenteske trekjes, maar dat geld ook voor de WG, immers waarom zou je luisteren naar de burger als je altijd voldoende stemmen binnenharkt om de helft van de raadszetels te bezetten, daarbij is het geheugen van de de kiezer niet erg lang en wordt je hoogstens afgerekend tot een periode van hoogstens 6 maand voor de verkiezingen. Daartussen ben je geheel vrij om democratie en burgerparticipatie het het bot toe uit te hollen.

Ik moet overigens wel de Wethouder Yuri Liebrand (sinds kort zelfs “wijkwethouder” ja, ja, ze zijn me er eentje) complimenten maken, hij was wel aanwezig bij de vergadering, en dat getuigt mijn inziens toch van karakter. Toch is het jammer dat het wijkorgaan ophoudt te bestaan, het was een organisatie de wel degelijk voeling met de burger had, en bij tijd en wijle ook wel een en ander voor elkaar heeft gekregen. Misschien komt er in de toekomst een nieuw soort van wijkraad, wat enerzijds een klankbord voor de bewoners van de Thij kan zijn en anderzijds een luisterend oor bij de lokale politiek kan vinden. Dan maar met minder bevoegdheden.

GeenStijl : Justitie wil 24/7 internettap voor iedereen
vrijdag, december 03rd, 2010 | Author:

GeenStijl : Justitie wil 24/7 internettap voor iedereen.

Altijd gedacht dat Generalissimo Ernesto Hirsch Balin, zijn vakdiploma Stasi-praktijken wilde doorvoeren, nu blijkt dat Kolonello Fred Teeven, blijkbaar ook de vervolgcursus Gestapo-praktijken glansrijk heeft doorlopen en deze actief wil gaan toepassen op het Internet.

Privacy is blijkbaar geen “hot item” bij de VVD, en is alleen maar lastig, stel je toch eens voor dat je niet alles weet van de burger, dat kan natuurlijk niet, de burger is immers altijd schuldig tot het tegendeel is bewezen.

Dus bovenop de OV-Chipkaart en het rekeningrijden waarmee de overheid een pracht van een tool heeft om je IRL bewegingen in de gaten te houden, iedere vingerafdruk in een database, DNA profielen opslaan, financiele gegevens delen met vreemde mogendheden, wil de “liberale” VVD’er Fred ook nog weten wat u allemaal post op het internet.

VVD voor ondernemers? Echt niet!
woensdag, november 17th, 2010 | Author:

Inmiddels is het nieuwe Kabinet Rutte aangetreden, en nog net op tijd om een aantal zaken uit het regeerakkoord/gedoogwrak door te voeren. Op het gebied van de fiscale wetgeving is maar net gelukt om zaken in te kunnen brengen. Iets wat het Kabinet dan ook heeft gedaan. De keuzes die hier zijn gemaakt gaan echter mijn pet ver te boven. Met name op de aftrekbaarheid inzake Durfkapitaal, de zogenaamde “Tante Agaath” regeling.

Tot op heden was het mogelijk om geld te lenen aan ondernemingen door ouders, vrienden en bekenden, deze leningen hadden een speciale status in de fiscale wetgeving, in het kort kwam het erop neer dat de bedragen zelf buiten BOX 3 mochten worden gehouden, en verliezen (door bijvoorbeeld faillissement) konden worden afgetrokken. Kortom een aantrekkelijke regeling voor het kleine MKB die moeilijkheden hadden om geld via de reguliere kapitaalmarkt en banken te lenen. Door de crisis is het immers alleen maar ingewikkelder voor het kleine MKB geworden om geldleningen te kunnen krijgen.

Wat schetst nu mijn verbazing, in de nieuwe plannen van het kabinet voor het fiscale jaar 2011, wordt deze regeling vakkundig de nek omgedraaid, met name de aftrekbaarheid indien deze leningen niet meer kunnen worden terugbetaald. Zeker gezien het feit dat de crisis nog lang niet is overwonnen. Dit soort maatregelen dien je te nemen in tijden van voorspoed en niet in tijden van tegenslag.

Wat het kabinet wel gaat doen is het VERLAGEN van de Vennootsschapsbelasting voor winsten boven de €200.000, dus winsten voor de grote multinationals en structuur-BV’s, dit is in totale tegenspraak met elkaar, niet de motor van onze economie wordt de fiscale hand boven het hoofd gehouden namelijk het MKB (80% van Nederland verdient haar geld hier), maar de grote ondernemingen.

Morgen wordt dit voorstel ter stemming aangeboden in de tweede kamer, ik hoop dat zowel de oppositie als de coalitiepartijen tot inkeer gaan komen en dit voorstel met spoed naar de prullebak verwijzen.

Ik heb inmiddels de D66-Fractie gemaild met het verzoek vooral tegen te stemmen

Onderwerp: Belastingplan 2011 stemming
Ter attentie van: Wouter Koolmees
Bericht: Gisteren heb ik een bijeenkomst gehad met de belastingdienst, deze informatiedagen van 
de belastingdienst hebben tot doel de plannen van het komende fiscale jaar uit te leggen.

Tijdens deze bijeenkomst kwam ook de regelgeving inzake durfkapitaal naar voren, de zgn Tante 
Agaath Regeling. Het is blijkbaar de bedoeling van het Kabinet om de fiscale mogelijkheden van deze 
regeling flink in te perken.

Dit is zorgwekkend,waar het hele MKB enorme moeite heeft om financieringen rond te krijgen door de 
voortdurende financiële crisis, wil het kabinet deze aantrekkelijke vorm van geldleningen 
de nek omdraaien. 

Dat dit uit de koker van de VVD komt vind ik niet zo vreemd, die richten zich met name op de grotere 
structuur vennootschappen (blijkt ook uit de daling van de VPB voor winsten boven de 200K)Echter de 
Tante Agaath constructies zijn, zeker in deze tijd, erg belangrijk voor het kleinere MKB.

Nu heb ik begrepen dat er enkele amendementen zijn ingediend, maar of deze betrekking hebben op de 
Tante Agaath regeling, is mij niet bekend. 

Ik verzoek u langs deze weg een krachtig standpunt in te nemen tegen deze wijziging in de 
belastingwetgeving, en visie te tonen door duidelijk aan te geven waar economische vooruitgang 
geboekt moet gaan worden, namelijk het MKB, de motor van onze economie. 

Met vriendelijke groet
Is de PVV Fascistisch?
woensdag, november 03rd, 2010 | Author:

Het korte antwoord is, nee, de PVV is niet fascistisch maar heeft wel fascistische elementen.  Uit wikipedia wordt een definitie van het begrip fascisme gegeven. Waar men bij op moet merken dat het fascisme slechts ten dele overeenkomsten vertoond met het Nazisme. Het fascisme is veel ouder dan het Nazisme en heeft langer als regeringsvorm gefungeerd, sterker nog er zijn heden ten dage nog landen die deze staatsvorm omarmen. Tegenwoordig wordt het fascisme vaak gelijkgesteld met het nationaal socialisme, dit is niet juist. Het nationaal-socialisme gaat uit van een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme en meer racisme.

Het fascisme kent een aantal basiskenmerken:

  1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.
  2. Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.
  3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
  4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
  5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
  6. Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
  7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
  8. Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
  9. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
  10. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

Laten we punt voor punt deze kenmerken eens naast de PVV leggen.

Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.

Ja de PVV is inderdaad de tegenstander van traditionele links als rechtse partijen, echter Geert Wilders is een protegé van de VVD, en heeft de ideologie van deze partij voor een deel meegenomen in zijn eigen ideeën, het is niet voor niets dat de huidige coalitie had kunnen ontstaan. De PVV kan dus niet echt worden gezien als tegenstander van traditioneel rechts, sterker nog ze maakt er een onderdeel van uit.

Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.

Dat doet de PVV ook, deze instellingen worden met enige regelmaat weggezet als “linkse hobbies” maar ook met vakbonden en andere maatschappelijke organisaties heeft de PVV niet veel op. De vraag is echter of dit als pvv-ideologie kan worden bestempeld of maakt het onderdeel uit van de propaganda machine van de PVV, het opnemen van de verbale strijd tegen deze organisaties middels een aantal populistische one-liners.

Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

De PVV wil wel degelijk de maatschappelijke orde opschudden cq omverwerpen echter het puntje geweld is niet echt zichtbaar, Geert Wilders gaat wel met gestrekt been het debat in, maar dat is voornamelijk verbaal wapengekletter en geen geweld. Bij herhaling heeft Geert Wilders zich uitgesproken tegen geweld, daarin kun je nog de VVD-roots van Geert Wilders ontdekken. Hoe zijn achterban hiermee omgaat moet de toekomst uitwijzen.

Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

De PVV is organisatorisch wel als zodanig opgebouwd, de PVV is immers een partij met slechts één lid, Geert Wilders, een lid dat in zeer grote mate de koers van de partij bepaald, en een lid dat de fractieleden terugfluit als ze zich buiten de partijlijnen begeven, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Hero Brinkman die pleitte voor meer interne partij-democratie. Dat Geert Wilders charismatische eigenschappen bezit in de ogen van zijn achterban is moeilijk te ontkennen.

Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

De PVV achterban roept dit wel met enige regelmaat, “op naar de 75 zetels”, echter Geert Wilders gebruikt de bestaande democratische structuren en manoeuvreert hier erg handig binnen, de huidige coalitie is hier een sterk voorbeeld van, de PVV heeft de ruimte om vanaf de zijlijn te blijven schoppen tegen de traditionele partijen, zonder dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor de koers die het kabinet inzet, het electoraat lijkt niet in te zien dat het beleid van het huidige kabinet, ook het beleid van de PVV is.

Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

In eerste aanleiding is er geen reden aan te nemen dat de PVV dit na zou streven, echter de positie die Geert Wilders inneemt ten opzichte van deze maatschappelijke organisaties, met name de kwalificatie “linkse hobbies” geeft wel aan dat de PVV de financiering van deze organisaties tot een minimum wil beperken en daarmee deze organistaties effectief vleugellam maakt.

Het fascisme is extreem nationalistisch.

Is de PVV extreem nationalistisch? Het antwoord daarop zal overwegend ‘Ja’ zijn de PVV ziet Europa niet zitten, ze willen een Grondwetswijziging inzake de ‘leidende’ Nederlandse cultuur en in hun hele ideeen zijn ze sterk naar binnen gericht.


Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.

Vanuit Europa gezien lijkt dit wel zo te zijn, alleen is dit beeld niet zo sterk als de definitie suggereert, de PVV pleit nog niet voor volledige terugtrekking uit de EU, er wordt wel een verbale strijd geleverd tegen Europa en dat waar Europa voor staat, Europa dient immers uitsluitend nog een samenwerkingsverband te zijn, in plaats van het Economische blok tegen de VS en China wat het nu is.

Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.

Electoraal lijkt het erop dat de PVV voornamelijk geworteld is in de maatschappelijke onderklasse, al zie je wel een sterke hang vanuit de middenklasse naar de ideeën van de PVV, voorlopig lijkt het erop dat de traditionele partijen zich in die middenklasse kunnen handhaven.

Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

De PVV heeft dit streven niet, tenminste dit blijkt noch uit de uitspraken, noch uit de verkiezingsprogramma’s

Gezien de definities zoals deze hierboven zijn beschreven kun je de PVV niet kwalificeren als een fascistische partij, hoogstens een politieke partij met fascistische elementen, maar ook met rascistische elementen, zeker gezien de manier waarop men bepaalde bevolkingsgroepen een aparte maatregelenpakket wil opdringen.  De PVV is in ieder geval een beweging waar kritisch naar gekeken dient te worden en die, in het geval van te extreme opvattingen verbaal hard dient te worden bestreden, ook door de partijen die ideologisch dichter bij het gedachtengoed van de PVV staan.  De tijd zal moeten uitwijzen of de PVV over 4 jaar nog wel bestaansrecht heeft en of de traditionele partijen een duidelijk antwoord hebben op het populisme van de PVV en of ze in staat zijn om de sterke onderbuikgevoelens in de samenleving te kunnen beteugelen en hiervoor oplossingen kunnen aandragen.

Category: Column |  Tags: , , , , | 3 Comments
Daar zijn ze dan het Nieuwe Kabinet
donderdag, oktober 14th, 2010 | Author:

De Babyboomcoalitie

Koot en Bie hadden daar al in 1989 een antwoord op, voorzienigheid zullen we maar denken

Ouwe Lullen moeten Weg

De grote bek van Wilders
donderdag, september 02nd, 2010 | Author:

De afgelopen dagen was politiek Den Haag in rep en roer vanwege rumoer in de CDA fractie, met de heer Klink als belangrijkste aanjager dit hele probleem binnen de CDA fractie is ontstaan door de grote bek van Wilders getuige de verhelderende brief van Klink

Citaat:
“Tegelijkertijd maakt hij (wilders) aan de onderhandelingstafel duidelijk dat hij er geen geheim van zal gaan maken dat hij dit gedoogakkoord om hele andere motieven steunt…..         ….. 75% van de redenen waarom CDA en VVD het beleid willen, deelt hij niet. Hij stelde bij de komende presentatie van het akkoord met een volstrekt en totaal (!) ander verhaal te komen dan de VVD en het CDA. Hij (wilders) raadde de collega’s aan om op dat moment maar een andere kant op te kijken en voorspelde dat de hoofden van de coalitiepartners rood zouden kleuren. Een samenbindende visie zou echt niemand hoeven te verwachten”

en verder

“Hij (wilders) realiseerde dat dit een raar beeld zou opleveren… …Een betoog zoals van de PVV mag worden verwacht, zou er volgen…. …..De bekende retoriek, ….. …. zal ons niet bespaard blijven.” Einde Citaat

Dan volgt er ook nog een knap staaltje verkiezingsbedrog van de heer Wilders, maar ook daar staat deze om bekend (denk maar eens aan het AOW-Breekpunt)

Citaat:
“Dat riep de reactie op om de presentatie van de akkoorden maar over het congres heen te tillen. Het draagvlak bij het CDA congres op de zaterdag na de presentatie zou immers zwaar onder druk kunnen komen te staan. Een tussenoplossing werd voorgesteld. Op donderdag zou ieder van de fractievoorzitters slechts 5 minuten de akkoorden kunnen toelichten. Na het congres zou op maandag dan ‘voluit; kunnen worden gegaan.” Einde Citaat.

http://www.geenstijl.nl/archives/images/klinkdoetutniet.pdf

CDA-VVD Coalitie
woensdag, augustus 04th, 2010 | Author:

Naar het zich laat aanzien heeft het CDA zich laten verleiden om een minderheidskabinet te vormen, met gedoogsteun van de PVV. Blijkbaar zit het pluche dermate lekker, dat de 20 overgebleven CDA ‘ers er daarom geen enkel principieel bezwaar tegen hebben om een pact met een ondemocratische beweging als de PVV aan te gaan. Dat de VVD hier aan mee wil doen was eigenlijk al duidelijk vanaf het beging van de informatie ronde. Voor het oog van het volk is er nog een poging gedaan om Paars+ in de stijgers te zetten, maar dit is een week later afgeschoten op 3 mrd bezuinigingen meer of minder.

Al staat dit kabinet nog niet op het bordes, één ding is al wel duidelijk, Geurt heeft het allemaal verschrikkelijk slim gespeeld naar het zich laat aanzien. Zijn beweging verstrekt gedoogsteun aan dit onzalige plan en kan dus invloed uitoefenen zonder daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Met als gevolg dat Geurt lekker kan blijven fulmineren in de kamer terwijl het CDA en de VVD als kop van jut fungeren. Het is overigens nog maar de vraag hoe de ontevreden kiezer hierop reageert, zij hebben immers Geurt de zetels gegeven met de gedachte dat zij ook regeringsverantwoordelijkheid zouden gaan dragen, Geurt had immers geweldige plannen (lees: onliners, losse flodders en ongefundeerde xenofobie), die alleen gerealiseerd kunnen worden in een kabinet.

Het positieve van dit minderheidskabinet is dat het een minderheidskabinet is dat slechts 53 zetels van de 150 bezet en met de PVV slechts kan bogen op een meerderheid van 1 zetel. Dat betekend dat elke stemming in de tweede kamer zwaar bevochten moet gaan worden, immers slechts 1 dissident bij de PVV (losse flodder Hero Brinkman) of een CDA’er die nog wel beschikt over Christelijke normen en waarden kan het hele regeerakkoord om zeep helpen. Vanuit een democratisch oogpunt is er dus sprake van het ultiem dualisme. Dat betekent ook dat Geurt zijn stokpaardjes er niet door gaat krijgen dus op “heropvoedings”(concentratie) kampen, knieschoten, kopvoddentaxen, boek -verboden en -verbrandingen, uitzettingen, deportaties enz. moeten de Geurt liefhebbers nog even wachten. De kans bestaat, dat het afzijdig houden van Geurt, hem over 4 jaar een dermate groot electoraal voordeel gaat bieden dat al deze leuke zaken in een volgende kabinet kunnen worden doorgevoerd.

Ik heb overigens de stille hoop dat deze kabinetsperiode de ogen van de kiezer opent en dat de tijd van polarisatie tot een eind komt, bovendien verwacht ik niet dat ze de 4 jaar gaan vol maken.

Einde van de Verzuiling?
donderdag, juni 10th, 2010 | Author:

Nu de verkiezingen voorbij zijn wordt het tijd om de balans op te maken, het eerste dat opvalt is het enorme verlies van het CDA en in mindere mate de CU, verliezen die nog niet zo heel lang geleden onbestaanbaar leken, gezien de trouwe schare CDA stemmers. Het lijkt erop dat de Katholieken in het zuiden het behoorlijk hebben laten afweten, en de oude broederstrijd binnen het CDA kan beginnen, een CDA die sinds het aantreden van Balkenende werd gedomineerd door de wat “rechtsere” protestanten.

Deze uitslag geeft de hoop dat de religieuze dominantie in een vermeend seculier land als de onze eindelijk ten einde is, het CDA heeft, op de 8 jaar paars, het land sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, electoraal in gijzeling heeft gehad, daar hoefden ze niets voor te doen, alleen een lijst in te leveren, de confessionele achtergrond van de Nederlander deed de rest. Sinds 1992 is deze vanzelfsprekendheid verdwenen en zal ook het CDA met goede mensen en goede plannen moeten komen om de kiezer over de streep te halen, en dus niet met een regie-loze professor het 8 jaar lang lopen klungelen op allerlei gebied, de kiezer straft je daarvoor ongenadig af.

Wat overigens eveneens bijzonder is, is het feit dat tot deze verkiezingen, het “die breekt, betaald!” principe normaal was, echter de PVDA is nauwelijks afgestraft voor het laten vallen van het kabinet, daarbij was het altijd zo dat de coalitiepartner van het CDA de electorale klappen van slecht beleid te verduren kreeg, nu is het CDA de partij die ter verantwoording is geroepen door de kiezer voor het beleid van Balkenende.

Wat overigens erg zorgwekkend is, is het feit dat de PVV (Partij voor de “vrijheid” behalve Moslims) zulke enorme zetel aantallen heeft gehaald, al denk ik dat 24 tot 26 zetels het maximaal haalbare is voor een extremistische partij, blijkbaar is 1 op de 6 Nederlanders bang voor hun eigen schaduw, en wat erger is, naar de PVV kijkt voor oplossingen, of die nu gebaseerd is op drijfzand, de onderbuik of populistisch gejank, aan de andere kant een overgrote meerderheid van “het Volk” (84 %) moet niets hebben van de PVV. Nederland is gelukkig niet zo intolerant als Wilders ons wil doen laten geloven. Een signaal geeft de enorme winst van de PVV in ieder geval, wat is er aan de hand met de fatsoenlijke partijen, dat ze niet in staat blijken te zijn hun ideeën, plannen en ideologie duidelijk te maken bij die 16 % van de mensen die blijkbaar de schijnoplossingen van de PVV als een reëele optie zijn gaan zien.

Een ding is zeker, er breken interessante tijden aan, nu blijkt dat er maar 2 coalities mogelijk zijn Paars + (D66, GL, PVDA en VVD) en Bruin (PVV, CDA en VVD), andere mogelijkheden zijn er niet, gezien de liefde van de regenten van het CDA voor het pluche, het feit dat de VVD de formatie mag gaan leiden en dat deze coalitie uit de minste partijen bestaat deze  lijkt Bruin de meest voor de hand liggende keuze. Het zou rampzalig zijn voor het land, de PVV heeft geen zetels in de Eerste kamer, geen doortimmert financieel plan, en geen hervormingsgerichte visie, buiten het standaard riedeltje, “moslims eruit”, en daar los je toch echt de enorme economische problemen mee op.

De enige coalitie die echt in staat is om de enorme problemen het hoofd te kunnen bieden, waarbij zowel het huishoudboekje op peil wordt gehouden, de sociale cohesie is gewaarborgd en de wil tot echte hervormingen aanwezig is, is Paars+. Ik wens de heer Rutten veel wijsheid toe in de taak die voor hem ligt, en ik spreek de hoop uit dat Rutte zal kiezen voor een sociale liberale hervormingsagenda voor de komende 4 jaar, een agenda die uitsluitend gerealiseerd kan worden met de PVDA, GL en uiteraard de vader van een paarse coalitie, D66.

Verkiezingen TK2010
woensdag, juni 09th, 2010 | Author:

Na een mediabombardement van alle partijen ligt de bal nu in de hoek van de kiezer, vandaag mag hij/zij zich uitspreken over de toekomst van Nederland. Naar het zich laat aanzien wordt de VVD de grootste en de PVDA daar vlak achter. Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuw #Paars Het CDA heeft immers 8 jaar en 4 kabinetten de tijd gehad om de boel bij elkaar te houden, en daarvoor gebruik maakte van het conflictmodel waar het poldermodel aantoonbaar beter werkt. Daarbij is #Paars een van de weinige coalities geweest die in staat is gebleken het huishoudboekje in balans te kunnen houden, en dat is dringend noodzakelijk in de huidige tijd.

In ieder geval gaan we spannende dagen tegemoet en ik ben bang dat de wens van Rutte, een kabinet voor 1 juli 2010 lijkt mij erg onwaarschijnlijk gezien de huidige verhoudingen. Ik kies in ieder geval voor paars

De plaksoap Oldenzaal
vrijdag, februari 05th, 2010 | Author:

De Gemeente Oldenzaal heeft in al haar “wijsheid” besloten dat de verkiezingsborden netjes verdeeld dienen te worden in kadertjes, en de locale politieke partijen worden geacht precies binnen het kadertje te plakken, betutteling in het kwadraat. Vooral de VVD maakt hier een punt van getuige de reactie op het nieuwsbericht in de TC/Tubantia van 5 februari jongstleden.

Citaat:

D66 heeft ook rustig over hoeken van onze posters heen geplakt…

Yuri Liebrand, lijsttrekker VVD-Oldenzaal.

De peuterspeelzaal is er niets bij, “Juf! D66 heeft buiten de lijntjes gekleurd”, nu weet ik ook wel dat de VVD met de opkomst van de PVV een profileringsprobleempje heeft, maar om dit op te gaan lossen door het toepassen van betuttelende regeltjes en algehele vertrutting is VVD onwaardig, een partij die pretendeert democratisch en liberaal te zijn zou het juist moeten toejuichen dat de campagne op het scherpst van de snede wordt gevoerd en daar horen kleine plagerijtjes bij. Dat geeft juist enig cachet aan de hele verkiezingen.

D66 als vrijzinnig liberale partij, is niet bepaald de club die zich in een hokje laat stoppen, laat staan laat opleggen of ze wel of niet binnen de lijntjes mag kleuren, als de VVD denkt dit wel te kunnen doen zal hen straks nog een verassing te wachten als de nieuwe raad is geïnstalleerd. Ik wens de VVD in ieder geval beterschap toe en hoop dat deze vorm van politieke constipatie snel los laten en zich weer van de liberale kant kunnen laten zien al lijkt mij dat zeer ingewikkeld immers de echte liberaal gaat voor D66

Spotprenten: VVD
vrijdag, mei 29th, 2009 | Author:

Ook over de VVD is wel het een en het ander te vinden

Category: Algemeen |  Tags: , , , | 2 Comments
Wolfsen: “Regels correct toegepast”
dinsdag, april 14th, 2009 | Author:

Al is de censuur nog zo snel, het internet achterhaald het wel!

Ongeacht of de geuite beschuldigingen in het stuk van Wouter de Heus waar zijn, Wolfsen heeft overigens erkend dat ze op de feiten zijn gebaseerd, is het voor een Nederlandse burgemeester, of politieke figuur, niet kies om een publicatieverbod te eisen. Daarom hier integraal het gewraakte stuk.

Mijn complimenten aan zowel de heer De Heus als aan zijn redacteur, dat zij niet zwichtten voor politieke druk. De uitgever daarentegen daarvoor zou eigenlijk de ouderwetse schandpaal weer in het leven moeten worden geroepen, zetten we Wolfsen ernaast!

Wolfsen: “Regels correct toegepast”

Door Wouter de Heus
Bestuursrechtdeskundige Twan Tak meent dat PvdA-burgemeester Wolfsen 17.000 euro terug moet storten in de gemeentekas. Dat bedrag heeft hij volgens Tak te veel gedeclareerd als pensionkosten. Wolfsen meent dat zijn integriteit bewust in twijfel wordt getrokken en stelt dat Tak de regels niet kent.

Het ministerie van binnenlandse zaken probeert de wet op te rekken, zegt Tak. “Op het moment dat Wolfsen een appartement in Utrecht betrok, hadden de declaraties moeten stoppen. De emeritus hoogleraar bestuursrecht doelt op een brief die minister Guusje ter Horst van binnenlandse zaken eind februari 2009 naar alle gemeenten zond om de regelingen rond verhuis- en verblijfkosten van burgemeesters nog eens toe te lichten naar aanleiding van de affaire Hulman in Den Helder. Daarin stelt de minister dat er veel gezeur is rond het onderwerp en de vergoedingen waarop aanspraak gemaakt kunnen worden. Over de regeling rond pensionkosten schrijft de minister: “Het kan gaan om een verblijf in een hotel. Veelal is dit een zeer kostbare oplossing. Door binnenlandse zaken wordt de volgende lijn gehanteerd: Wordt er een woning gehuurd met als doel dat de burgemeester in de gemeente kan verblijven, dan kan onder pensionkosten worden verstaan de huur van een tijdelijke appartement/woning.” Tak: “In die brief gaat de minister bestaande wetgeving nog een keer uitleggen, op een manier die niet strookt met de bestaande uitleg. Dat kan natuurlijk niet. De wet is helder en het is aan de rechter om een wet uit te leggen, niet aan een minister jaren na het ingaan van de wet.” Overigens meent Tak dat er snel een betere wetgeving moet komen want nu is het ‘soep’.

Wolfsen maakte terecht, zo zegt hij zelf, gebruik van de pensionkostenregeling die er is voor ambtenaren en burgemeesters. Het feit dat ‘luis in de pels’ Kees van Oosten een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur om boven tafel te krijgen wat de burgemeester precies declareerde tijdens zijn eerste veertien maanden in de Domstad en de publicaties in onder meer deze krant daarover, kwalificeert Wolfsen als het bewust beschadigen van zijn persoon. “Ik heb de regels keurig en correct toegepast. Dat leidt geen enkele twijfel. Iedere speculatie dat het anders zou zitten is evident onjuist.”

Dat Wolfsen zich gedekt voelt, daar kan Tak bijna begrip voor opbrengen. “Dat komt omdat het ministerie op meerdere momenten gaat rommelen door een wettelijke regeling opnieuw uit te leggen. Maar dat ontslaat iemand als Wolfsen niet om de wet te kennen, zeker als jurist en oud-rechter.”

De gemeente ontving voor de installatie van Wolfsen een mail van het ministerie dat de huur van een tijdelijke woning ook onder de pensionkostenregeling geschaard zou kunnen worden. Tak maakt daar gehakt van. “Wolfsen woonde de eerste weken van zijn burgemeesterschap in een Utrechts pension. Die kosten mocht hij allemaal declareren. Ook zijn reiskosten van zijn Amsterdamse appartement naar Utrecht. Toen hij daarna een al dan niet tijdelijk appartement huurde, had hij nog vier maanden gebruik kunnen maken van de regeling voor dubbele woonlasten. Dan spreken we over 1088 euro in totaal. Dat hij dertien maanden 90 procent van de huur van zijn appartement declareerde, is een onjuiste toepassing van wet- en regelgeving. Wolfsen zou de stad het te veel gedeclareerde moeten terugbetalen.” Dat gaat om ongeveer 17.000 euro.

Wolfsen is woedend over hetgeen Tak vertelt. “Deze man kent de regels niet, anders zou hij zoiets niet beweren. Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik me eerder in Utrecht had moeten inschrijven, en niet pas tijdens een werkbezoek aan Burgerzaken in juni 2008. Maar dat doet niets af aan de helderheid van de regeling en de manier waarop wij vooraf de regeling hebben laten uitleggen door het ministerie en wij hem uiteindelijk hebben toegepast.”

Wolfsen bivakkeerde korte tijd in een pension, waarna hij een gemeubileerd appartement huurde via Rotsvast voor 1600 euro per maand. Het was een comfortabel maar klein appartement. “Dacht je dat ik voor mijn plezier sliep in het bed van een ander, tv keek vanaf de bank van een ander en een kop koffie dronk uit iemand anders zijn kopjes? Wij hebben een heel aantal koopappartementen bekeken in die periode, maar daar zat niets tussen dat ons beviel. Wij zoeken een keurige en rustige plek die privacy biedt en waar mijn vrouw een goede werkkamer heeft. Toen onze zoektocht niets opleverde hebben we uiteindelijk maar een appartement gehuurd in de Dichterswijk bij de Veilinghaven. Prima, maar dat zal niet onze eindbestemming in Utrecht zijn. We zullen dus voor een derde keer ons boeltje moeten pakken.”

Wolfsen vindt het feit dat het onderwerp in de media is gekomen niet getuigen van ‘keurig gedrag’. “Binnen de gemeenteraad en het college doet niemand hier moeilijk over. Dat kan ook niet omdat ik heel precies en zeer terughoudend gebruik maak van een breed toegepaste rijksregel, die ook geldt voor sommige van onze ambtenaren. Dat hier überhaupt over wordt bericht vind ik al zeer verkeerd en kan ik het niet anders uitleggen dan als een doelbewuste manier om een schimmige sfeer te creëren rond mijn persoon. De inwoners van Utrecht zouden daarmee een verkeerd beeld kunnen krijgen van graaiende overheidsdienaars omdat het beeld van burgemeester Hulman (VVD, Den Helder, red.) nog op het netvlies staat. Die kwestie heeft veel losgemaakt. Dat is op zich ook logisch omdat daar gewoon is gelogen en geld onterecht is uitgekeerd. Ik zou nooit iets aannemen waar ik geen recht op heb. Ik word goed betaald en heb feitelijke honderden euro’s per maand extra betaald om mijn werk te kunnen doen. Ik had ook mijn regelmatige ritjes naar Amsterdam kunnen declareren maar heb dat niet gedaan. De regeling deugt, de toepassing van de regeling deugt en dan zou er een verkeerd signaal van uitgaan als ik deze regeling niet gebruik. Moet ik soms ook afstand doen van mijn inkomen?”

Hoogleraar Tak snapt niets van de in zijn ogen verongelijkte manier waarop Wolfsen reageert. “Hij is jurist en zou als geen ander moeten snappen dat wetten van hoog naar laag lopen. De wet is duidelijk. Dan moet hij snappen dat een uitleg achteraf van een ministerie zoals de wet gelezen zou kunnen worden niet deugt. De oorspronkelijke uitleg van de regeling is dat pensionkosten vervallen als in Utrecht een al dan niet tijdelijke woning wordt betrokken.”

Dat ook de gemeente de wet verkeerd uitlegt vindt Tak onthutsend omdat de juiste uitleg staat in een brief die gemeentesecretaris Schuilenburg en loco-burgemeester Harm Janssen op 7 januari 2009 aan Wolfsen stuurden om diens declaraties over 2008 definitief goed te keuren. Tak: “In de tweede alinea staat nota bene de juiste uitleg dat de regeling ‘de reis- en pensionkosten regelt die de burgemeester maakt indien deze na benoeming nog niet beschikt over al dan niet tijdelijke woonruimte in de gemeente’. Wolfsen beschikte echter wel over tijdelijke woonruimte in de stad en had toen moeten stoppen met de kosten daarvan te declareren.”

Hé, Hé, daar zijn wij weer!
donderdag, november 16th, 2006 | Author:

De laatste keer dat er hier is gepost is al weer een paar maanden terug, maar 22 november is natuurlijk een mooie aanleiding om weer eens wat te plaatsen, zeker gezien de hoeveelheid bagger die inmiddels over ons uit is gestort, en de hoeveelheid stront die de heren en dames politici over elkaar uitstorten.

Gisteren was het lijsttrekkers debat, en het lijkt erop dat de speerpunten van de verkiezingen zich beperken tot “Terrorisme bestrijding”, “Hoe geweldig het huidige kabinet, de economie uit het slop haalde” en “de voedsel banken”. Voor de rest is het elkaar de vliegen afvangen en zoveel mogelijk zwart te maken.

Loat Goan zou Loat Goan niet zijn als ook wij een stemwijzer hebben, dat is geen geautomatiseerd systeem met 30 stellingen, die uit de context zijn gehaald maar geheel volgens het oude systeem van “zelf nadenken”.

Voordat je je stem uitbrengt dien je de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

Wat hebben de partijen de afgelopen 4 jaar gepresteerd. In de verkiezingstijd beloven de politici gouden bergen maar het is algemeen bekend dat hier niet al te veel van terecht komt, onder het mom, we komen in de coalitie! Kijk dus hoe de regeringspartijen onpopulaire maatregelen erdoor hebben gedrukt. Bij het aantreden van BalkieI heeft het CDA en de VVD de economie de vernieling in geouwehoert, In het verkiezingsjaar moeten we ineens geloven dat onze economie enorm sterk is gegroeit en dat dat allemaal te danken is aan balkie I,II en III. Daarbij was Balkie een premier die over de gehele periode de regie volledig kwijt is geweest, wat geeft dat voor een garantie voor de toekomst.

Angst is het verkiezingsargument voor het CDA, maak de mensen bang voor hun oude dag, maak ze bang voor terroristen en maak ze bang voor hun baan, en je kostje is gekocht, wat voor een indirect effect dat heeft voor de samenleving is van ondergeschikt belang, het gaat immers om de macht en daarvoor moet alles wijken. Die gefingeerde angst is de reden achter de illegale oorlog in Irak, diezelfde angst is ook het argument om basale burgelijke vrijheden in te perken. Denk alleen maar aan de privacywetgeving en die angst dat een aanslag de gewone burger raakt is kleiner dan dat je getroffen wordt door de bliksem.

Angst is een slechte raadgever. Dus nog een tip voor de verkiezingen, pak geen partij die overal ellende ziet opdoemen, spoken achter elke boom ziet en daarmee de meest elementaire zaken uit het oog verliest. Bepaal je stem op basis van de resultaten uit het verleden.

Succes 22 november

De juiste manier van handelen
vrijdag, juni 30th, 2006 | Author:

Dit is de enige juiste stap die de D66 had kunnen doen, het had allemaal veel eerder gemoeten, ongeacht het “landsbelang”. Verdonk heeft eerder aantoonbaar de kamer verkeerd voorgelicht inzake de teruggestuurde kongolezen. Toen had het kabinet al moeten vallen, dat neem ik D66 kwalijk.

Sterker nog het afwijzen van de grondwetswijziging inzake de gekozen burgemeester, waar de VVD de hand in heeft gehad had reden genoeg moeten zijn geweest om eruit te stappen, aangezien dit gewoon een contractbreuk was van het regeerakkoord, dat Paasakkoord was een aanfluiting, en heeft de geloofwaardigheid van D66, schade toegebracht.

De rechte rug die donderdag en vrijdag is getoond heeft mijn vertrouwen in deze partij enigermate hersteld, zo hoort het, doen wat je zegt en niet blijven dreigen, daarvoor is de partij te klein..

Doordat de VVD één persoon, verdonk, belangrijker vond dan de coalitie in stand te houden, is het kabinet gevallen, D66 kón niet anders, zeker niet na de opstapeling van flaters, fouten en leugens van Verdonk. Een bijkomend voordeel, dat bedriegelijke uitdelen van kadootjes bij de begroting 2007 is hiermee ook in gevaar gekomen, dat kon wel eens negatief uitpakken voor de VVD en de regenteske CDA.

D66 doet er slim aan om de beginselen weer op te pakken, namelijk meer democratie voor het volk, en de komende jaren in de oppositie te gaan. De verkiezingen van dit jaar zullen wel niet al te veel opleveren, al krijg ik het idee dat een groot deel van dit land D66 dankbaar is voor het eruittrekken van de stekker, de verkiezingen van 2010 kan dan worden gescored, mits D66 trouw blijft aan haar beginselen.

Ik vind het een goede zet, en de manier waarop de heer Pechtold heeft geacteerd vind ik bewonderens waardig, het Team Pechtold en Van der Laan is een prachtige Tandem die de komende 4 jaar flink aan de poorten van het binnenhof kunnen rammelen.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mee discussieren kun je hier

balkies greep tot absolute machtDat de huidige politieke partijen, de burger de grootste rotzooi door de strot duwen, door diezelfde burger bang te maken voor allerlei zaken, is nog daar aan toe. Op het moment dat onze democratische principes en burgelijke vrijheden in het gedrang komen is het zaak dat wij ons gaan verweren. Inmiddels is Nederland het land waar verhoudingsgewijs de meeste telefoontaps worden uitgezet, de controle van de Overheid is inmiddels enorm, en met methoden waar de Stasi jaloers op zou zijn geweest.

De afgelopen 7 jaar heeft onze almachtige regering heel voorzichtig de burgelijke vrijheid ingeperkt, dit is begonnen met het invoeren van de ID plicht, maar ook het feit dat de “veiligheids”diensten bewijzen mogen verzamelen voor een strafzaak zonder dat de advocaat van de verdachte de mogelijkheid heeft om deze “bewijzen” te toetsen. Om mensen te kunnen veroordelen is het niet eens meer nodig om daadwerkelijk een strafbaar feit te plegen, er aan denken volstaat al voor een veroordeling, wat voor verstrekkende gevolgen dit heeft voor de persoonlijke situatie van de burger is de meesten niet eens duidelijk.

Onlangs is er een nieuwe wet aangenomen waarbij de politie, zonder directe aanleiding, zelfstandig mag bepalen of zij bedrijven, sportcomplexen en vliegvelden binnenvallen, de politie mag dan zonder directe aanleiding iedereen foullieren die in deze complexen aanwezig is. Daarbij mag de overheid personen gedurende een periode van 14 dagen opsluiten zonder opgaaf van reden. Dit is een inbreuk op de meest elementaire rechten van de Nederlandse burger. De politiek hoor je niet, zelfs de SP die normaliter de grootste bek heeft, blijft angstvallig stil, misschien heeft dit te maken met de maoïstische oorsprong van deze partij en de hoop dat zij een regering kunnen gaan vormen na de volgende verkiezingen, waarbij zij natuurlijk ook baat hebben bij deze verregaande controle op de burger. Dit nieuws inzake de nieuwe wet heeft ondergetekende ook moeten halen uit buitenlandse nieuwsbronnen in plaats van de reguliere media of informatie van politieke partijen.

Ook het CDA en de VVD zijn nu bezig met “bestuurlijke vernieuwing”, en op een manier die precies past in het voorgaande, Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt om de positie van de minister-president te verstevigen. De partij die normaliter een punt maakt van meer democratie, D66, nota bene een lid van datzelfde kabinet, is hiermee accoord gegaan. Dan laat je je als partij je wel heel erg in de kaart kijken.

De Nederlandse burgers zijn een stelletje makke schapen die zicht met liefde naar de democratische slachtbank laten leiden, die beginnen pas te piepen als “Big Brother”, “Aktie-nieuws” en “Talpa” van het scherm verdwijnen. De Romeinen was dit verschijnsel al bekend, je kunt alles met de burger uitvreten zolang je ze maar voorziet van brood en spelen.

Discussier mee op ons forum over dit onderwerp.

D66 politieke prostitutie
zondag, maart 27th, 2005 | Author:

Bron: nu.nl

Na een roerige week waarbij de regering op het punt van knappen stond is sinds gisterenavond alles weer koek en ei. Voornamelijk vanwege het gemis aan ruggegraat bij D66. n ding is wel duidelijk, men weet wel precies waar D66 de prioriteit legt namelijk het regeringspluche in plaats van geloofwaardigheid betreffende haar standpunten.

Het hernieuwd tekenen van een afgeslankt regeerakkoord is een teken van zwakte aan de kant van D66, de vraag is dan ook wat VVD en het CDA moet uithalen voordat D66 eindelijk het idee krijgt dat ze als speelbal worden gebruikt en een streep zet onder de samenwerking met deze twee partijen.

D66 mag trouwens van geluk spreken dat men prostitutie uit de illegaliteit hebben gehaald anders was dit akkoord een goede reden geweest om D66 op te pakken en te veroordelen.

Slappe Hap!
vrijdag, maart 11th, 2005 | Author:

D66 laat weer eens zien hoe weinig ruggegraat ze eigenlijk hebben. Vanavond werd bekend dat D66 accoord gaat met een gefaceerde invoering van de gekozen burgemeester. Het argument was, dat hierdoor de gekozen burgemeester er dan toch wel komt. Terwijl er in het regeer-accoord duidelijk was gesteld dat de gekozen burgemeester in 2006 integraal zou worden ingevoerd.

Dit is de zoveelste keer dat D66 laat overtroeven door de grote coalitiegenoten, want stel je toch eens voor dat de partij eindelijk eens de consequentie zou trekken uit het feit dat ze als politiek prostituee worden gebruikt door de regenten VVD en CDA die de kiezer als dom stemvolk zien die, per gratie gods, een keer in de 4 jaar een vakje rood mogen maken, en dan zijn ze er nog niet zeker van of deze domme kiezer wel binnen de lijntjes kan kleuren.

Maar dat alles zal D66 een zorg zijn zolang ze maar het regeringspluche in de bilnaat voelen zullen ze zich verkopen aan elke partij die een paar zeteltjes te kort komt om ook in het pluche plaats te nemen. Het maakt ze dan niet meer uit of ze een mes in de rug krijgen van de coalitiegenoten die weer eens de spelregels veranderen nadat men al de halve speeltijd erop heeft zitten. Of het nu gaat om het afschieten van het referendum of het verkapt voorkomen van de gekozen burgermeester.

Met D66 weet je precies wat je als regeringspartij in huis haalt, op het moment dat het effen niet uitkomt kun je altijd de regels wijzigen, D66 blijft wel meespelen in plaats van, als ze een greintje zelfrespect zouden hebben, het speelbort door de kamer te mieteren.

Category: Column |  Tags: , , , , , , , , , , | Leave a Comment
Regentenpolitiek
maandag, maart 07th, 2005 | Author:

Nu het moment naderbij komt dat er moet worden besloten over het gekozen burgemeesterschap, lijkt het erop dat de eerste kamer opnieuw weer eens roet in het eten gooit, als het gaat over meer democratie voor de burger. De regenten zijn weer helemaal terug na de enorme winst van de LPF indertijd en het aansluitende debat over de politiek bij de burger brengen. Dit keer is de PVDA de boosdoener, weliswaar middels een een schijnbeweging, door te stellen dat 2010 als startjaar voor het gekozen burgermeesterschap geen probleem zou zijn, maar 2006 wel. Maar dit zijn toch duidelijk rookgordijnen om te verhullen dat de PVDA eigenlijk niet wil, en haar eigen achterban als minder begaaft beschouwd. In ieder geval niet in staat om een evenwichtige keus te kunnen maken.

Dat de VVD een echte regenten partij is dat was al bekend, het CDA is dat ook, maar die hebben in ieder geval nog het fatsoen om zich aan het regeeraccoord te houden. Waar de VVD in het verleden al hebben bewezen geen enkel probleem te hebben om dit accoord in de wind te slaan. Dit kunnen ze ook doen omdat blijkbaar D66 geen sanctie heeft om dit te voorkomen. Het is dan ook af te vragen hoe D66 zal gaan reageren als de eerste kamer fractie van de VVD het voorstel torpedeerd, een zichzelf respecterende partij zou zich terugtrekken uit de coalitie, maar of D66 daar de ballen voor heeft is maar de vraag.

Wat is nu het probleem van een gekozen burgermeester? Onze omringende landen kennen dit systeem al zolang ze een democratie hebben, Nederland is de enige democratie die nog met het aanwijzen van partijpersonen op dergelijke functies werkt. Hoezo democratie, hoezo de politiek bij de burger brengen? en dan te bedenken dat nog geen 2 % van Nederland deel uitmaakt van een politieke partij. Dat betekend simpelweg dat 98 % van de Nederlanders niet in aanmerking komt voor een dergelijke functie, laat staat dat men daar enige invloed op uit kan oefenen.

Het getuigt van verregaande arrogantie van de gevestigde orde dat men zo tegen meer democratie is, en het meest gehoorde argument, welliswaar verpakt in allerlei vriendelijk toelichtingen, is toch wel dat men bang is voor een populist als burgemeester, alsof de kiezer een klein kind is die door de ‘wijze’ gevestigde politieke orde aan de hand moet worden meegenomen om de juiste keuze te maken, terwijl er best zaken kunnen worden ingebouwd die een afzetting van een waardeloze burgemeester mogelijk maakt.

De meeste politieke partijen zijn democratisch met woorden, terwijl de hele structuur van de partijen een totalitaire indruk maken. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom men te vuur en te zwaard meer democratie probeerd te bestrijden, het is namelijk pure machtspolitiek. Want stel je toch eens voor dat je je belangrijkste mensen niet kunt belonen met een burgermeesterschap. Stel je toch eens voor dat het grote aantal niet-gelieerde politici de mogelijkheid krijgen om buiten de partijen om burgemeester te worden. Dat is een aanslag op de macht van de partijen.

Het hele partijensysteem dat Nederland kent zou eens onder de loep moeten worden genomen, het is toch raar dat er mensen in de tweede kamer zitten waar de Nederlandse kiezer nooit op heeft gestemd die daar puur zitten omdat ze zijn meegelift op het succes van de partij. Wat betreft de eerste kamer is het nog vreemder, daar zitten namelijk alleen maar mensen zonder een enkel mandaat van de kiezer, deze personen zijn er nota bene neergezet door de provincie. De leden van de proviciale staten zitten er ook grotendeels zonder mandaat, die zijn er namelijk geplaatst doordat de lijsttrekker stemmen haalt (lees partij) vervolgens kiezen deze weer voor de leden van de eerste kamer.

Partijen en Democratie, dat is mijn inziens niet mogelijk, want stel je toch eens voor dat de Nederlandse bevolking zelf over haar eigen toekomst zou beslissen, zelfs op locaal niveau is dat zeer beangstigend voor de gevestigde orde.

Category: Column |  Tags: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment
Afschaffen van artikel 23
dinsdag, december 21st, 2004 | Author:

Verdonk is het eindelijk in de bol geslagen, ze pleit voor het afschaffen van godsdienstonderwijs, artikel 23 van de grondwet. Ze heeft in de gaten gekregen dat Islamitisch Onderwijs alleen niet afgeschaft kan worden maar door artikel 23 ter discussie te stellen is het wel mogelijk. De vraag is waarom?

Wat is er in hemelsnaam mis met bijzonder onderwijs vanuit een geloofsovertuiging ik, en velen met mij zijn opgegroeid met Katholieke en Protestantse scholen, scholen waar, uitgezonderd godsdienstonderwijs, dezelfde lessen worden gegeven als op een openbare school. Bovendien kreeg je nog iets mee van de gebruiken en gewoonten van het geloof dat de school aanhing. Daar is volgens mij helemaal niets mis mee. Hele volksstammen zijn hiermee groot gebracht.

Het mooie van bijzonder onderwijs gestoeld op je geloofsovertuiging is dat je ook alle tradities en gebruiken samen met je klasgenootjes kon ondergaan, zoals de eerste communie en het vormsel en met zn allen is dat nu eenmaal leuker dan dat je dat alleen moet doen. Het hoort er ook een beetje bij, als je er voor kiest om je kinderen te dopen dan hoort daar naar mijn bescheiden mening ook een gelovige opvoeding bij. Daarnaast is er aan normen en waarden van de meeste geloven niets verkeerd.

Om dergelijk onderwijs af te schaffen puur vanwege het feit dat het Islamitisch onderwijs een doorn in het oog van Minister Verdonk is een vorm van onnodige overkill, want dat is wel degelijk de achterliggende gedachte van deze opmerking. Terwijl het heel goed mogelijk is om binnen de huidige wetgeving de gang van zaken op het speciale onderwijs te controleren, wordt er geen les gegeven volgens de geldende normen c.q. wetgeving gooi dan gewoon de school dicht.

Het argument van Verdonk is dat ze als liberaal niets met artikel 23 heeft, dat is mooi voor haar zij heeft toch de keuze naar welke school zij haar kinderen doet, hoe liberaal wil je het hebben. Zover ik weet betekend liberaal vrijheid, dus ook de vrijheid van kiezen naar welke school je je kinderen wilt doen. Wat is er liberaal aan het onmogelijk maken van deze keuze vrijheid.

Het is berhaubt van de zotte dat de VVD zichzelf nog steeds als liberaal bestempeld, gezien de maatregelen die zij hebben genomen om de zogenaamde veiligheid te waarborgen, daar is helemaal niets liberaals meer aan. De VVD en met name Verdonk heeft naar mijn bescheiden mening haar laatste greintje geloofwaardigheid ook verloren.